Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Storage con fmtos_v01

308 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Storage con fmtos_v01

 1. 1. Migrácia storage riešení “From mainframe to OS”. Nie revolúcia ale evolúcia posúva IT vpred. S tor ageC on s.r.o , Consulting,Concept,Control Jaroslav Pudelka „ To Show Quality“
 2. 2. Motto: „Hope is not a strategy“
 3. 3. July 6, 2011 Mainframe – sila DNA <ul><li>Mainframe riešenia pre management fyzických dát </li></ul><ul><ul><li>SMS </li></ul></ul><ul><ul><li>HSM </li></ul></ul><ul><ul><li>Drive sharing </li></ul></ul><ul><ul><li>File sharing </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual Tape </li></ul></ul><ul><li>OS riešenia pre management fyzických dát </li></ul><ul><ul><li>SMS - vízia </li></ul></ul><ul><ul><li>HSM – náročná implementácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Drive sharing - SAN </li></ul></ul><ul><ul><li>File sharing – NAS,SAN Synergy </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual Tape – Tape elimination </li></ul></ul>
 4. 4. Katalóg versus slash July 6, 2011 <ul><li>Spôsob ukladania dát je jeden zo zásadných rozdielov, pričom fatálne ovplyvňuje riadenie fyzických dát </li></ul><ul><li>Mainframe má katalóg a ukladanie dát sa riadi cez názvoslovie súborov </li></ul><ul><ul><li>Na LVOL nesmú byť súbory s rovnakým menom </li></ul></ul><ul><ul><li>V rámci katalógu nesmú byť súbory s rovnakým menom </li></ul></ul><ul><ul><li>Ak je súbor v katalógu, vyhľadáva sa cez meno alebo jeho časť </li></ul></ul><ul><ul><li>Katalóg sú vlastne metadáta s popisom vlastností súboru ako fyzickej dátovej množiny </li></ul></ul><ul><ul><li>Táto koncepcia je základom pre automatizované riadenie ukladania dát </li></ul></ul><ul><li>OS nepoužíva katalóg a ukladanie dát riadi popisným spôsobom </li></ul><ul><ul><li>Na LVOL môžu byť súbory s rovnakým menom </li></ul></ul><ul><ul><li>Na vyhľadanie súboru treba exaktne popísať cestu </li></ul></ul><ul><ul><li>Neexistujú metadáta na úrovni operačného systému </li></ul></ul><ul><ul><li>Pre automatizované ukladanie dát nie je vytvorené natívne systémové prostredie </li></ul></ul>
 5. 5. - DAE vychádza z koncepcie SMS - Je to automatizované, alokačnou politikou riadené primárne ukladanie novovznikajúcich dát - Storage zdroje sú postavené ako Active Storage Space/Tiered Storage DAE dnes reálne funguje len v prostredí MainFrame Systémovo riadená storage
 6. 6. Hierarchical Storage Management – HSM
 7. 7. HSM podľa ILM <ul><li>Klasické HSM </li></ul><ul><ul><li>Migrácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Recall </li></ul></ul><ul><ul><li>Backup </li></ul></ul><ul><ul><li>Archív </li></ul></ul><ul><ul><li>Vonkajšie atribúty </li></ul></ul><ul><li>HSM ako časť ILM </li></ul><ul><ul><li>Migrácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Recall </li></ul></ul><ul><ul><li>Moving </li></ul></ul><ul><ul><li>Interné atribúty </li></ul></ul>
 8. 8. Hierarchical Storage Management – HSM
 9. 9. Virtualizácia storage všeobecne
 10. 10. Virtualizácia - Virtual tape - Utiliz ácia médií -Utilizácia drivov -Výkonnosť ATL -Kapacita ATL -Drive sharing -CDP -RTO -RPO RTO = Time of Crash to Time the system is operational (Tup - Tcrash) RPO = Time since the last backup of complete transactions representing data that must be re-acquired / (entered). (Tcrash - Tbackup) Lost business Time = (Tup - Tbackup)
 11. 11. Virtual Tape – level one <ul><li>No migration </li></ul><ul><li>No recall </li></ul><ul><li>No MVC </li></ul><ul><li>No stacking </li></ul><ul><li>No RTL support </li></ul><ul><li>Diligent ProtecTIE R </li></ul><ul><li>Tape elimination </li></ul>
 12. 12. Virtual Tape – level two <ul><li>Migration </li></ul><ul><li>Recall </li></ul><ul><li>MVC </li></ul><ul><li>Stacking </li></ul><ul><li>Support for VTL </li></ul><ul><li>HP, IBM, FSC, SUN/STK </li></ul><ul><li>Sepaton,FalconStor,Nearte k </li></ul><ul><li>Tape virtualization </li></ul>
 13. 13. July 6, 2011 Open system – migrácia riešení
 14. 14. Systémovo riadená storage July 6, 2011 <ul><li>Dnes nie je relevantný produkt na trhu </li></ul><ul><ul><li>Nie je štandardizované prostredie OS </li></ul></ul><ul><ul><li>Neexistuje katalógová štruktúra ukladania dát </li></ul></ul><ul><ul><li>Koncepcia riešenia bude postavená na samostatnom SMS servri </li></ul></ul>Očakáva sa migrácia tohto riešenia z prostredia mainframe
 15. 15. Hiera r chical Storage Management v OS <ul><li>Klasické HSM </li></ul><ul><ul><li>Migrácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Recall </li></ul></ul><ul><ul><li>Backup </li></ul></ul><ul><ul><li>Archív </li></ul></ul><ul><ul><li>Vonkajšie atribúty </li></ul></ul><ul><li>HSM ako časť ILM </li></ul><ul><ul><li>Migrácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Recall </li></ul></ul><ul><ul><li>Moving </li></ul></ul><ul><ul><li>Interné atribúty </li></ul></ul>HSM v OS je server centric riešenie
 16. 16. Hierarchical Storage Management -aplikácia July 6, 2011
 17. 17. Hierarchical Storage Management – setup July 6, 2011
 18. 18. Hierarchical Storage Management – tiered storage July 6, 2011
 19. 19. Virtualizácia v prostredí OS July 6, 2011
 20. 20. Virtual Tape – level one <ul><li>No migration </li></ul><ul><li>No recall </li></ul><ul><li>No MVC </li></ul><ul><li>No stacking </li></ul><ul><li>No RTL support </li></ul><ul><li>Diligent ProtecTIE R </li></ul><ul><li>Tape elimination </li></ul><ul><li>Appliance riešenie </li></ul>
 21. 21. Virtual Tape – level two <ul><li>Migration </li></ul><ul><li>Recall </li></ul><ul><li>MVC </li></ul><ul><li>Stacking </li></ul><ul><li>Support for VTL </li></ul><ul><li>HP, IBM, FSC, SUN/STK </li></ul><ul><li>Sepaton,FalconStor,Nearte k </li></ul><ul><li>Tape virtualization </li></ul>
 22. 22. Goal: „Data is always there“
 23. 23. July 6, 2011 Diskusia

×