Informace a evoluce

488 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informace a evoluce

 1. 1. Informace a evoluce PhDr. Jiří Stodola Klub Maxim, Ostrava-Martinov 14. 6. 2012
 2. 2. Evoluce a informační věda• IV = speciální sociální věda o tvorbě, třídění, ukládání a vyhledávání informací• pojem informace úzce souvisí úzce s pojmem evoluce• mnozí autoři přijímají teorii evoluce jako metafyzický rámec (Bates, Bawden, Cejpek)• mnozí jako rámec epistemologický pro pragmatický přístup k informacím (Hjørland)• IV studuje vznik, vývoj a pohyb vědeckých teorií v souvislosti s tvorbou, uchováváním a sdělováním informací a se studiem vědecké komunikace
 3. 3. Osnova• Informace a evoluce: obecná charakteristika pojmu evoluce• Pravověrný a nepravověrný evolucionismus: evolucionistické směry• Evoluce a věda: důkazy pro evoluci ve světle filosofie vědy• Evoluce a náboženství: evoluce a křesťanský obraz světa
 4. 4. Informace a evoluceTři (čtyři) termodynamické zákony:1. – energie se zachovává, neztrácí se2. – systémy spějí do rovnovážného tepelného stavu, ztrácí schopnost konat práci, roste neuspořádanost – entropie (neexistuje perpetum mobile)3. – entropie systému o teplotě 0 K = 0, vše je zcela nehybné, a proto zcela určité4. – otevřené nelineární systémy s vnitřní pamětí se samoorganizují za zvyšování entropie svého okolí (existuje jistý druh perpetum mobile), roste informace – evoluce
 5. 5. 2. a 4. zákon• nejsou spolu v rozporu• lokální dočasný nárůst informace je možný,• přičemž celková entropie vesmíru roste• nelze použít jako argument proti evoluci• nicméně v době, kdy se rozvíjela teorie evoluce, byl znám jen zákon druhý
 6. 6. Pravověrný a nepravověrný evolucionismusv běžném významu evolucionismus = darwinismus (syntéza evoluční biologie s genetikou = neodarwinismus)pět základních darwinistických postulátů:1. nestálost druhů (populační myšlení)2. společný původ (evoluce štěpením)3. postupnost evoluce (gradualismus)4. zmnožování druhů (vznik diversity)5. přírodní výběr
 7. 7. Nestálost druhů• darwinismus – druh = populace jedinců, není žádná stálá druhová esence, druh je epistemologická pomůcka (nominalismus)• esencialismus – existuje druhová esence (realismus) – transmutacionismus – mění se skokem (vznik – zánik) – transformismus – nemění se všechny změny jsou na úrovni akcidentů, vlivem prostředí se rozvíjí skrytý potenciál, dědí se získané vlastnosti(metafyzika potvrzuje esencialismus)
 8. 8. Společný původ• darwinismus: ano• původní lamarckismus: ne
 9. 9. Postupnost• darwinismus: ano (předpokládá stálost prostředí)• saltacionismus: ne (teorie nadějných monster)• teorie přerušovaných rovnováh (Gould): různé tempo• teorie zamrzlé plasticity (Flegr): různé tempo, neschopnost evoluce od určité fáze
 10. 10. Zmnožování druhů• darwinismus: mikroevoluce i makroevoluce• transformismus: pouze mikroevoluce
 11. 11. Přirozený výběr• darwinismus: ano (náhodně vzniklé výhodné vlastnosti selektovány)• lamarckismus: ne (dědičnost získaných vlastností)
 12. 12. Co je objektem selekce?• darwinismus: jedinec (fenotyp) (vyvíjí se genom druhu – populace)• gen (Dawkins)• skupinový výběr (altruismus)• příbuzenský výběr• mezidruhový výběr (soutěžení druhů – Hitler)• výběr na úrovni taxonů (rodů: plazi – savci)• biosféra (Margulisová – Gaya)
 13. 13. Evoluce a vědamoderní pojetí vědeckosti: 1. to, co lze verifikovat 1. to, co lze falzifikovat
 14. 14. Verifikace T P P -------- T Non sequitur(může zvyšovat pravděpodobnost)
 15. 15. Falsifikace T P ¬P -------- ¬T Sequitur(možnost falsifikace – kritérium vědeckosti)
 16. 16. Důkazy evoluce• mohou zvyšovat pravděpodobnost platnosti teorie• nemohou ji dokázat• jsou to však důkazy, které skutečně zvyšují pravděpodobnost teorie evoluce?• je teorie evoluce falzifikovatelná, tj. vědecká?
 17. 17. Důkazy• fosilní záznam• morfologická podobnost – homologie• molekulární podobnost• embryologie – rekapitulace• rudimentální (nefunkční) struktury• biogeografie• nedokonalost
 18. 18. Fosilní záznamošidný důkaz – je neúplný• tři vysvětlení: – z principu nemůže být úplný (darwinisté) – svědčí o různém tempu evoluce (teorie přerušovaných rovnováh) – svědčí proti evoluci (alternativní vysvětlení: katastrofismus – Cuvier)
 19. 19. Absence záznamu• Záznam chybí, protože byl zničen• Absence nefalzifikuje teorii evoluce
 20. 20. Morfologická podobnost• darwinisté: – svědčí o vývoji jednoho druhu z jiného (homologie – stejná struktura, jiná funkce: lidská ruka x netopýří křídlo)• alternativa: – svědčí o jediném Stvořiteli a o tzv. analogia entis
 21. 21. Molekulární podobnost• totéž, co u morfologické podobnosti
 22. 22. Absence morfologické a molekulární podobnosti• Podobnost je, ale není tak zjevná• Absence zásadní podobnosti nefalzifikuje evoluci
 23. 23. Embryologierekapitulace• darwinismus: – ontogeneze kopíruje fylogenezi• alternativa: – ontogeneze postupuje od obecného společného všem živým tvorům k stále konkrétnějším formám (ontogeneze kopíruje Porfyriúv strom)
 24. 24. Absence rekapitulace• Rekapitulace není, protože ontogeneze nekopíruje fylogenezi, to však neznamená, že fylogeneze neproběhla, jak soudí evolucionisté• Absence rekapitulace nefalzifikuje evoluci
 25. 25. Rudimentální struktury• darwinismus: – jsou to neúčelné pozůstatky po předcích• alternativa: – jsou to účelné struktury, jejichž účel neznáme – neúčelnost souvisí s dědičným hříchem
 26. 26. Absence rudimentálních struktur• Rudimentální struktury nejsou, protože díky selekci zmizely, případné dosud nebyly objeveny• Nefalzifikuje evoluci
 27. 27. Biogeografie• darwinismus: – druhy se nachází tam, kde mají podle teorie evoluce být (příbuzné druhy v sousedství)• alternativa: – geografická blízkost příbuzných druhů je dána tím, že v dané lokalitě existují vhodné podmínky
 28. 28. Absence prostorové blízkosti• Blízkost není, protože druhy migrují a zdánlivě nahodile se rozptylují• Nefalzifikuje teorii evoluce
 29. 29. Nedokonalost• darwinismus: – nedokonalá řešení svědčí pro spontánnost evoluce• alternativa: – zdánlivá nedokonalost může mít skrytý účel – nedokonalost svědčí o porušenost stvoření
 30. 30. Absence nedokonalosti• Nedokonalost není, protože ji selekce odstranila, případné nedokonalosti nebyly objeveny• Nefalzifikuje evoluci
 31. 31. Vědeckost evoluční teorie?• Jsou důkazy evoluce důkazy, které podporují pouze tuto teorii (jsou to důkazy pro evoluci)? Ne• Vyvracela by absence těchto důkazů teorii evoluce? Ne
 32. 32. Co je teorie evoluce?• Není vědeckou teorií, protože důkazy nepodporují jenom ji, ani jejich absence není schopna teorii evoluce falzifikovat• Je metafyzickým rámcem• Slouží biologii k vysvětlování původu druhů bez Stvořitele, neboť s předpokladem Stvořitele je tato teorie zbytečná (je to oprávněné?)• Může být ve vědě používána, protože každá věda je závislá na metafyzice• Měla by být podrobena metafyzickému zkoumání
 33. 33. Evoluce a náboženství• evolucionista (ani kosmolog) nedokáže obejít kosmologický důkaz Boží existence
 34. 34. Darwinistické postuláty a křesťanství I• Nestálost druhů – odporuje metafyzice i dogmatu o lidské duši (podstatná forma těla odpovědná za esenci); – je-li stvořitelem Bůh, nelze vyloučit transmutace postupné i náhlé; – není však zřejmé, zda je teze o makroevoluci udržitelná
 35. 35. Darwinistické postuláty a křesťanství II• Společný původ – – darwinismus i křesťanství zastává tezi monogenezi člověka – Adam – výlučnost člověka se nepodařilo darwinismu vysvětlit – s lidským vědomím si neví rady; křesťanství vysvětlení má: lidská duše je bezprostředně stvořena Bohem, možnost zvířecích předků člověka proti tomu nesvědčí (výjimečnost člověka uznávali i někteří evolucionisté – Wallace) – společný prapředek všeho živého je pro křesťanství přijatelný – polygeneze však není nepřijatelná, nepřijatelná je pouze, pokud jde o člověka
 36. 36. Darwinistické postuláty a křesťanství III• Gradualismus – probíhala-li evoluce tak, jak evolucionisté soudí, neznamená to, že šlo o náhodný proces, i když vyloučíme zvláštní Boží zásahy a proces se nám jeví jako postupný (proces můžeme považovat za nahodilý pouze z epistemologického hlediska) – křesťanství neodporuje ani saltacionismus
 37. 37. Darwinistické postuláty a křesťanství IV• Vznik nových druhů – teorie evoluce není v konfliktu, ale spíše v souladu s biblickým příběhem o stvoření světa (jednotlivé epochy, povstání života z vody, druhy jsou seřazeny podobně jako ve fylogenetických stromech, člověk jako koruna stvoření/evoluce) – křesťan by však měl zastávat tezi, že stvoření je dovršeno a tedy žádný nový druh nemůže vzniknout, to je v souladu s teorií zamrzlé plasticity
 38. 38. Darwinistické postuláty a křesťanství V• Přirozený výběr – je v souladu s učením o dědičném hříchu a porušenosti stvoření (otázku existovala-li evoluce založená na přirozeném výběru před stvořením člověka a před jeho pádem, můžeme odpovědět šalamounsky, že ano, ale nikoliv v tak vyhrocené podobě jako po pádu) – každopádně jisté soutěžení, které nemusí být nutně bezohledným bojem, není proti dobrotě Stvořitele
 39. 39. Závěr• teorie evoluce by se neměla slepě přijímat• ani slepě odmítat• je spíše než vědeckou teorií (jeví se jako nefalsifikovatelná) metafyzickým rámcem vědy, který ačkoliv je motivován protiteisticky, protiteistické implikace mít nutně nemusí• to, co se jeví jako nevyhnutelné, je metafyzická revize základních evolucionistickým postulátů

×