Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014.04.21. happyweek 64

340 views

Published on

zdraví, dlouhověkost, dlouhý život, osobní rozvoj, štěstí, interiér, feng shui, business, podnikání, zisk, byznys, úspěch

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014.04.21. happyweek 64

 1. 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 21.4. 2014 Č. 064 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com Dlouhověkost je téma, kterým se lidstvo zabývá snad již odnepaměti. První návody na uchování dlouhého života známe již s dob starých taoistických mistrů ze staré Číny. Některé rady mohou být i starší než 5,000 let! Některé staré zápisy podávají „svědectví“ o Mistrech, kteří odešli do hor a tam se dožívali i několik sta let. Samozřejmě tomu můžeme a nemusíme věřit. Co je ale v dnešní době zarážející, je skutečnost, že ve svém vývoji se lidstvo v oblasti dlouhověkosti vlastně nikam neposunulo. Podíváme-li se na pokroky lidí v jiných oblastech, není snad ani možné srovnávat dnešní výdobytky se životem předešlých generací. Vývoj vědy, techniky, medicíny atd. posouvá lidstvo stále dál a dál (kam, je však otázka na jiné téma ). Ale věková hranice lidstva se zdá být stále stejná. Často narazíte na vychloubačná prohlášení, jak se podařilo „prodloužit“ život člověka díky moderní medicíně, vědě apod. Statistické údaje vlád různých zemí zdůrazňují, jak se prodlužuje průměrný věk lidí. Ale je tomu skutečně tak? Žijí lidé opravdu déle? Vezmeme-li v úvahu zmíněné statistiky, musíme si uvědomit, že zahrnují úplně všechna úmrtí – nehody, násilné smrti apod. Podíváme-li se na podmínky našeho života, pak zjistíte, že dříve do statistik silně zasahovaly např. války, různé boje, šířící se epidemie apod. Takže hodně lidí umíralo nepřirozeně dříve. Ale průměrný věk průměrného člověka, který se neúčastnil válek, bojů, nebyl postižen epidemií či jinou zákeřnou chorobou, se příliš neliší od věku lidí z minulých let. Např. Michalangelo se dožil věku 89 let – to je i na dnešní dobu výjimečný věk. Takových příkladů z minulosti najdeme tisíce. Takže proč se průměrný věk průměrných lidí neposouvá dál v době, kdy umíme letět na Mars? Proč se lidé více věnují jiným oblastem než právě oblasti dlouhého a spokojeného života? Připadá mi již hloupé používat stále stejnou odpověď na podobné otázky, ale nabízí se stále ta samá: Peníze! Asi se ptáte, v čím zájmu může být to, aby se lidé dožívali kratšího věku než mohou? Podíváte-li se na nejčastější příčiny úmrtí lidí, pak zjistíte, že jsou to nemoci. Proč jsou v dnešním pokročilém světě zabijákem číslo jedna? Komu to může vyhovovat? Asi těm, koho nemoci živí: farmaceutické firmy! Mají takovou sílu, že jejich vliv se dá jen těžko omezit. Ale jedna šance přeci jen je: když je přestanete potřebovat. Proto jsme na květen zařadili sérii tří přednášek právě na toto téma: jak žít dlouhý a spokojený život. Každý se to může naučit, i vy. Pokud vás toto téma zajímá, rádi vás na přednáškách přivítáme.
 2. 2. www.akademiestesti.webs.com JAKÁ JE DÉLKA ŽIVOTA? Otázka, která zajímá asi většinu lidí. Jakýmsi snem lidí již od nepaměti bylo žít dlouhý život. Všechny staré civilizace se touto otázkou zabývaly. Některé se dokonce snažily i o nesmrtelnost. Někdy se jednalo o nesmrtelnost člověka, tj. těla, jindy zase o nesmrtelnost duše. Každá civilizace měla svoji „teorii“ nesmrtelnosti. Jedni věřili, že mohou žít bez omezení, druzí věřili, že po smrti těla se jejich duše dostane do jiných „světů“, další víry zdůrazňují reinkarnaci (tj. znovuzrození v jiné formě), některé nauky hovoří o tom, že člověk se znovu narodí apod. Teorií máme tedy poměrně dost. Ale správnou odpověď asi nezná nikdo – doufejme, že zatím . Zajímavé je, že co se týče délky života lidského těla, točí se tato hranice v různých civilizacích kolem stejného čísla: 100 let. Zdá se to jako magické číslo v této otázce. Desítková soustava je hlavně důležitá pro západní civilizaci. Čas měříme na tisíciletí, století, desetiletí….. Ale: půjdeme-li dál, pak najednou přijde změna a kratší čas měříme v šedesátkové soustavě: 60 minut, 60 vteřin, 12 měsíců, 24 hodin (2x 12 hodin – 12 hodin dne, 12 hodin noci) atd. Takže se může zdát, že západní kultura má v měření času trošku zmatek. Dříve se však vycházelo především z šedesátkové soustavy. V této soustavě však věk 100 let „nesedí“. A tak se dostáváme k jinému číslu: 120 let. Zajímavé je, že na toto číslo narážíme také v různých civilizacích. Stačí se začíst do prvních stránek Bible a zjistíte, že Bůh stvořil lidské tělo právě na oněch 120 let! Když se podíváte na čínskou medicínu, ta uvádí z hlediska věku člověka tzv. 120 časových pásem (let?). V Číně hovoří o tzv. 6 energiích: vítr (element dřevo) – dětství, teplo (element oheň) – puberta, žár (element oheň) – dospívání, vlhko (element země) – dospělost, sucho (element kov) – stárnutí, chlad (element voda) – stáří. Pokud člověk projde všemi těmito fázemi života, měl by se dožít 120 let. Zde však zajímavost délky života nekončí. I moderní západní medicína ve svých výzkumech tvrdí, že lidské tělo je fyzicky vybaveno na 120 let života. Každopádně je to delší život, než kterého se většina lidí na celém světě dožívá. Je to o mnoho let více! Když se tedy podíváte tímto pohledem na váš život, pak je dobré se zamyslet, v jaké fázi svého života se tedy nacházíte. Je vám 50 let? Pak nemáte za sebou ještě ani polovinu života! Lidé se však na svůj věk dívají odlišně. Posuzují ho z pohledu toho, v kolika letech umírají lidé v jejich okolí. Pokud se obecně tvrdí, že průměrný věk je kolem 75 – 80 let, pak lidé vnímají svoji čtyřicítku jako přechod do druhé půlky života. Začnou se vnímat jako stárnoucí bytosti. Pozorují na sobě ubývající energie, začínají říkat: „No jo, už to není, co to bývalo“. „Už nemám tu výdrž jako ve dvaceti.“ apod. Psychicky se tak naladí na stárnutí. Jejich fyzické tělo se samozřejmě začne těmto myšlenkám přizpůsobovat a přichází tak na řadu fyzické projevy stárnutí: šedivé vlasy a vousy, častější únava, bolesti kloubů apod. No a tyto fyzické známky stárnutí jen utvrdí přesvědčení člověka, že stárne. Tím se mu také potvrdí hranice života kolem 75 let a člověk si tím jakoby nastaví svůj cíl: dožít se 75 let. No, a jak víme, představa předchází realitu. Co si představíme, to
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com Jaká je délka žiovat?.....pokr. se nakonec i stane. A to hovoříme o člověku, který žije způsobem života, který mu nepřivodí žádnou zákeřnou nemoc! Samozřejmě jsou lidé, kteří žijí s vnitřní představou různých nemocí. Ať již vědomě nebo podvědomě. V takovém případě se samozřejmě nemoc dostaví a konec života může přijít mnohem dříve. Co když si ale uvědomíte, že vaše tělo je skutečně nastaveno na 120 let života. Umíte si to představit? Pokud ano, pak si musíte také umět představit, v jaké části svého života se nacházíte právě teď, ve vašem věku. V jaké části se nacházíte vy, kterým je 20? V jaké části vy, kterým je 40 let? A v jaké části vy, kterým je 60? Umíte si to představit? Umí si šedesátníci představit, že nyní jsou teprve v půlce svého života a ne před jeho koncem? Pokud si toto dokážete představit, pak je velká šance, že si svůj život prodloužíte. Otázkou je, jestli všichni touží po delším životě. Jsou samozřejmě lidé, kteří mají pocit, že svého života již „mají dost“ a že není o co stát, když si ho ještě prodlouží. Můžete také patřit mezi takové lidi, kteří mají pocit, že již všeho ve svém životě dosáhli a již není pro co žít. Každý člověk má na svůj věk a život svůj vlastní pohled. Jak dlouho budete žít, záleží právě na vašem pohledu na svůj život a jeho délku. VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH Pravidelní čtenáři HAPPYWEEKu či účastníci našich přednášek a seminářů vědí, že vše na tomto známém světě je o rovnováze. Rovnováha je tak i základním předpokladem dlouhého života. Již v několika předchozích vydání HAPPYWEEKu jsme si ukázali, že různé životní extrémy člověka pouze vysilují. Tím, že mu ubírají energii, mu zároveň zkracují i život. Tomu asi všichni rozumíme. Znám výrok jednoho motorkáře: „Rači si zhuntuju tělo a pořádně si užiji a umřu ve třiceti, než se nudit do osmdesáti“. Každý člověk má ke svému životu různý přístup. Ale je jasné, že člověk si může užívat (tj. ne se nudit a nic nedělat) a přesto se dožít požehnaného věku. V dnešní době panuje velká nerovnováha mezi energiemi Jin a Jang v lidském životě. Moderní doba (a tím myslím dobu např. již od průmyslové revoluce) se začala více a více přiklánět k energii hmotného života, tj. k energii Jin. Hmotné zabezpečení je důležité pro přežití člověka. Není tedy nic špatného na tom, když se člověku tzv. „daří“. Naopak i to je podmínkou dlouhého života. Extrémem ale je, že člověk chce stále více ve svém životě, než skutečně potřebuje. Lidé se tak vyčerpávají dvakrát: poprvé, když nadbytky získávají a podruhé, když je neumí spotřebovat a přesto se musí o ně starat. Tak to vše navíc se stává pouhou starostí, ale není to zároveň žádnou radostí. Honba za majetky a fyzickými požitky ale úplně zlikvidovala duchovní hodnoty člověka. Tato nerovnováha je již v takovém stádiu, kdy ničí nejen ducha člověka, ale také jeho tělo. Duchovní nesoulad se projevuje formou psychické nepohody. Lidé se necítí dobře, i kdy se „mají dobře“. Duchovní prázdnota se nedá vyplnit hmotnými majetky. Pokud silně převládá fyzická stránka života, hroutí se psychika. Slabá psychická energie tak zapříčiní i fyzické oslabení a nemoci. Je proto důležité (a v dnešní době opravdu nezbytné), abyste se začali více zabývat svým duchovním životem. Je velká škoda, že tohoto nedostatku si nevšímají téměř žádné církve. Mohli by v tomto ohledu udělat opravdu hodně záslužné práce. Pořádání pravidelných mší v kostele však v dnešní době opravdu nemůže zvrátit tu obrovskou nerovnováhu. Církve musí být daleko více aktivnější a více se otevřít každodennímu životu. Místo nich se tak v poslední době vynořuje stále více různých „guru“ apod., kteří této situace zneužívají. Proto je důležité, abyste si na svojí duchovní cestu vybrali opravdu tu správnou autoritu. Vězte, že bez ní váš život bude zbytečně těžší. Duchovní vedení vám život velmi ulehčí. Pro někoho tímto duchovním vedením může být sezení u psychologa či psychoterapeuta. Mnozí lidé navštěvují psychiatry. Psychiatr je ale lékař a ten většinu své „práce“ předá různým pilulkám. Ty vám však duchovní energii neposílí. Možná vám sníží stavy deprese apod., ale duch bude stále oslaben. Pracujte hodně na svém duchovním růstu. Zlepší se kvalita vašeho života a zlepší se i vaše zdraví!
 4. 4. www.akademiestesti.webs.com RADOST A ŠTĚSTÍ Vy víte, že se v naší Akademii štěstí zabýváme právě štěstím a radostným životem. Možná jste si všimli, že toto téma je stále více rozšířené po celém světě. Pokud toto téma sledujete např. na internetu, pak jste viděli jistě spousty různých video přednášek či článků na toto téma. Protože se tímto tématem zabýváme, tak i my studujeme různé materiály ze zahraničí. Existuje několik velmi kvalitních učitelů, kteří se snaží učit lidi po celém světě, aby byli šťastní a spokojení. Z čeho ale máme největší radost, že ti opravdu kvalitní učitelé přiznávají, že své vědomosti nečerpají až tak z posledních výsledků zkoumání, ale naopak z moudrosti dávných civilizací. I věda totiž prokazuje, že tyto moudrosti jsou založeny na racionálním uvažování tehdejších lidí a že tyto velmi staré myšlenky jsou pravdivé. Jednou takovou myšlenkou, která se „táhne“ již od dob starého Taoismu (stará Čína – možná více jak 5,000 let), je fakt, že největším přínosem pro člověka, jeho život i zdraví je právě radost a štěstí. Již staří Taoisté při výuce medicíny říkali: „Je-li celý člověk naplněn radostí a štěstím, nedostane žádnou nemoc a bude žít navždy.“ Síla energie radosti a štěstí je opravdu tak velká, že posiluje nejen duševní stav člověka, ale také jeho fyzické tělo. Jeho celý život je tak nastaven na přijímání kvalitních a zdravých energií. Nepouští si do života nic, co by mu škodilo. Žije pouze tak, aby mu to přinášelo radost a štěstí. Tento fenomén lze (a možná by to tak mělo opravdu být) přirovnat okysličování těla. Má-li člověk špatně okysličené buňky, jeho mysl i tělo začínají strádat. Unavená mysl přináší pocity ne-radosti a ne-štěstí. Unavené tělo pak nemá schopnost se bránit vnějšímu napadení a lehce podléhá nemocem. Naopak, dobře okysličené buňky rozradostní mysl, maximalizuje jejich funkci (dobře okysličený mozek lépe pracuje, učí se atd.), posílí imunitu. Člověk se tak cítí radostně, šťastně a díky silné imunitě je schopen se bránit všem nemocem. VELIKONOCE, JAKÉ BYLY? Právě jste prožili jedny z nejdůležitějších (pro některé nejdůležitější) křesťanské svátky. Mnozí dnes přesně nevědí, čeho se tyto svátky týkají, jakou návaznost mají na křesťanství. Nicméně se tyto svátky staly velmi silnou tradicí a je velmi dobře, pokud i vy tuto tradici dodržujete a předáváte ji svým potomkům. Proč jsou Velikonoce tak důležitým svátkem? Jsou oslavou nového života. A to hned dvakrát: poprvé je to spojeno s postavou Ježíše Krista a podruhé je to spojeno s přírodou, která opět po dlouhé zimě zcela ožívá, přicházejí mláďata atd. Navíc je tento svátek v období, kdy jsou velmi silné nové a čerstvé energie. Jsou spojeny s energií vzrůstajícího Jangu, elementu dřeva a garantem měsíce: Draka. Takže se jedná opravdu o velmi silné energie. Proto byste je rozhodně měli co nejvíce využít. Dále je tento svátek spojen s dobrým jídlem. Peče se mazanec, dělají se vajíčka, peče se beránek…… Hojnost dobrého jídla je velmi důležitá pro celkovou spokojenost člověka. Má velmi důležitý vliv na zdraví a délku života. Dá se tedy říci, že Velikonoce jsou opravdu velmi důležitým svátkem, který lidem posiluje nové, zdravé a silné energie. Navíc je spojen s velmi veselými a radostnými rituály. Takže nepřináší jen hojnost materiální, ale i duchovní a hodně energie radosti a štěstí. Dodržujte tradice. Tradice patří jak k elementu dřeva (navazujeme na ně), tak k elementu kovu (rituály). Je to tedy krásná rovnováha mezi Jin a Jang.
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com …..A OSLAVY POKRAČUJÍ: LÉTO Zdá se to šílené, ale je to tak . Jen jste ukončili jedny oslavy, které všichni znáte jako oslavy jara – Velikonoce – u jsou tu oslavy další a to oslavy léta! Vím, že náš kalendář počítá s létem až v červnu, ale to je špatně. Paradoxně v červnu léto dosahuje svého maxima a hned po letním slunovratu energie opět začínají slábnout a vlastně pomalu přichází podzim. Začátek léta je spojen opět s jednou krásnou a velmi dlouhou tradicí. Bohužel v našich zemích se moc nedodržuje, ale máme s touto tradicí spojeno jedno krásné rčení, které právě dává signál: léto je tady. Toto rčení je: „Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.“ Toto rčení tak jasně ukazuje, že přichází doba tepla. Hadi a štíři jsou symboly tepla, protože mají teplo rádi. Sv. Jiří připadá na 24. duben. Toto období je také spojeno s nástupem vlády garanta měsíce: HADA. Přichází tak jedno z nejradostnějších období roku. Pokud tedy víte, že radost a štěstí jsou důležité pro vaše zdraví a délku života, měli byste oslavit i tento svátek a dodržovat tradici oslav léta. Navíc je tento svátek spojen s postavou Sv. Jiří, bájným rytířem, který zachránil princeznu před zlým drakem. Je to velmi zajímavá postava jak historická, tak i náboženská. Je jedna z mála, která je uznávána a ctěna v různých náboženstvích. Sv. Jiří se stal patronem mnoha zemí (např. Gruzie nese i jeho jméno – Georga), měst (např. Londýn, Moskva apod.) a dalších uskupení. Jeho jméno nese řada kostelů, basilik a dalších duchovních staveb. Oslavte proto i tento svátek. Oslavte příchod radosti a štěstí. Přichází období silného ohně (vládce roku je kůň = oheň, garant měsíce bude had = oheň, období léta = oheň). Oheň je nositelem světla, radosti, lásky, vášně, zábavy, společenských událostí. Posilte si tuto energii i vy. Oslavte tento svátek příhodně: s přáteli či v rodině, udělejte oslavu, hody, bavte se, buďte veselí a radostní. Jděte vzdát poctu Sv. Jiří do kostela, který je mu zasvěcen. Nejlepší místo je rotunda Sv. Jiří na Řípu. Zde je velmi silná energie. Navíc je spojena silně s tradicí našeho národa. Proto jsou poutě na Říp tak silné a důležité.
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE SLÁVAwww.happillionaire.wordpress.com V minulém čísle HAPPYWEEKu jsme zdůrazňovali marketing a reklamu. Tento týden začínají vládnout silné energie ohně, které posilují zviditelnění. Říkali jsme, že ten, kdo nebude vidět, může úplně „zmizet“. Pokud tedy vsadíte na reklamu, komunikaci, bude se vám dařit. Toto období však není jen o reklamě jako takové. Oheň je také o slávě. Proto je velmi důležité, abyste v tomto období ve své firmě poukázali na své úspěchy. Úspěchy musíte komunikovat jak dovnitř firmy, tak i navenek. Úspěch má totiž velmi silný magnet. Určitě ze svého života znáte ten pocit, když vás něco úspěšného či někdo úspěšný přitahoval. Úspěch prostě přitahuje pozornost. Na tomto faktu je založen např. byznys bulváru. Ten vsadil na to, že lidi přitahují úspěšní lidé (celebrity) a proto vše, co se kolem nich „mihne“ bude lidi zajímat. Stejně silný magnet bude mít i váš úspěch. A protože patří úspěch k elementu oheň, který dává světlo, je potřeba své úspěchy zviditelnit. Proto vyberte nejdůležitější úspěch své firmy z tohoto období a řádně ho v rámci firmy oslavte. Vyzdvihněte zásluhy všech, kteří k úspěchu dopomohli. Dále vyzdvihněte i dílčí úspěchy různých lidí ve své firmě. Udělejte to opět tak, aby se o těchto úspěších dozvěděli všichni zaměstnanci. Úspěch zviditelněte i tak, že rozvěsíte různé obrázky po budově firmy. Hlavní vizuál dáte hned do recepce, aby ho každý viděl hned při příchodu do firmy. Pokud máte vnitřní časopis, věnujte mu hlavní pozornost. Sezvěte co největší počet zaměstnanců a udělejte na téma úspěchu konferenci. Svůj úspěch musíte ale také oznámit světu. Můžete to udělat formou reklamy. Pokud nemáte dostatečný rozpočet na reklamu, pak můžete využít PR. Svolejte tiskovou konferenci, udělejte prezentaci svého úspěchu, uspořádejte výstavu, rozešlete tiskové zprávy do všech médií, pošlete zprávu všem firmám a organizacím, které by váš úspěch mohl zajímat. Snažte se spojit s nějakou významnou osobou v oboru, která vám pomůže úspěch prosadit ještě více. Rozešlete zajímavou informaci o svém úspěchu všem svým zákazníkům. Zašlete ji i všem potenciálním zákazníkům. O vašem úspěchu musí vědět všichni ti, kteří vám mohou přinést nový byznys. A co když žádný významný úspěch neočekáváte? Pak se zamyslete, co můžete rychle udělat v rámci svého podnikání, co přinese alespoň zajímavou změnu. Mohou to být takové maličkosti, jako např. udělat novou a výraznější výzdobu vaší firmy. Nově firmu vymalovat. Pokud máte méně zaměstnanců, uspořádejte pro ně malou oslavu, grilovačku apod. Léto nahrává různým sportovním aktivitám, tak uspořádejte zajímavý turnaj pro zaměstnance a své zákazníky. Využijte toto velmi výrazné období pro svůj posun dopředu a nahoru, směrem ke slávě. Pozor však na jednu věc: sláva nesmí být vaším cílem, ale pouze průvodním projevem vašeho úspěchu. Je to nástroj k posunu dál, ne cíl. Na slavě můžete lehce ulpívat a tím si naopak cestu k úspěchům zablokujete.
 7. 7. www.akademiestesti.webs.com EXTERIÉR NEBO INTERIÉR? Prodlužující se dny lákají stále více lidí trávit čas venku. Proto je vliv venkovního prostoru na život i zdraví lidí čím dál tím větší. Proto byste měli věnovat velkou pozornost i exteriéru svého domova. Týká se to převážně lidí, kteří mají rodinný domek nebo chatu či chalupu. Může se to ale také týkat lidí, kteří mají byt v domě, který má společné venkovní prostory – zahrádky u domu, vnitrobloky atd. I při řešení exteriéru můžete využívat znalostí Feng Shui. Postupujete stejně, jako při řešení interiéru. Opět je velmi důležité si určit, jaký je hlavní vchod na vaši zahrádku či jiný venkovní prostor. Je to vchod z vašeho obýváku, kuchyně, jídelny, nebo je to samostatný vchod mimo dům? Pozor, že vchod na pozemek nemusí být stejný jako vchod na zahrádku. Máte-li např. dům postavený dále od začátku pozemku a ten pak pokračuje za domem, můžete si určit, že je pozemek rozdělen na dvě části. Lidé tak často vnímají svoji zahrádku až v té části za domem a přední část vnímají spíše jako technický prostor (parkování auta, přístupová cesta k domu apod.). Vchod určuje, jak si položíte mřížku Ba Gua na zahradu. Její spodní část, tj. Gua 8, 1 a 6 musí být na straně zahrady, odkud do ní vcházíte. Pozor však také na to, že na zahrádce mají větší vliv energie zeměpisných směrů. Proto musíte dávat pozor na kombinaci Gua z mřížky Ba Gua a světové strany. Pokud se o Feng Shui zajímáte, pak využijte své znalosti či zkušenosti i při úpravách své zahrádky. ČERNÁK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com
 8. 8. www.akademiestesti.webs.com Ve dvacáté druhé kapitole nás Tao Te Ťing učí, že nejdůležitější v životě je řídit se jeho přirozeností. Tu světu dává Tao, tedy síla, která je v pozadí všeho, co ve známém světě existuje. Odpovídá tomu i současné poznání vesmíru, které ví, že vše bylo „stvořeno“ velkým třeskem. Tedy situace, kdy z JEDNOHO vzniklo vše ostatní. Vše ve vesmíru a v přírodě je tak vedeno touto energií, i život všech lidí. Jsme součástí vesmíru a přírody a proto nemůžeme žít šťastně, pokud tuto energii nevyužíváme. Vše je dáno a člověk se má jen naučit toto vše využívat ke svému prospěchu. Člověk nemá a ani nemůže nic měnit. Síly vesmíru a přírody jsou daleko silnější. Nelze tedy tyto zákony měnit, aniž by to člověka zpětně nepostihlo ve zlém. My v Čechách a na Moravě s tím máme své zkušenosti na příkladu stále horších povodní. Příroda tak přirozeně reaguje na „bláhové“ zásahy do přírody a přírodních zákonů. Tím člověk v přírodě nastavil nerovnováhu, kterou se nyní příroda opět snaží vyvážit. Zákony přírody nelze zvrátit. Čím dříve si to všichni uvědomí, tím dříve si mohou svého života v plnosti užívat a být šťastní. Kapitola 23 Být úsporný ve slovech – odpovídá přírodě. Prudký vichr netrvá celé ráno, Prudký déšť netrvá po celý den. Kdo způsobuje tyto věci? Nebe a země. Když ani nebe a země se nemohou projevovat bez přestání, Oč méně pak člověk! Proto ten, kdo své počínání spojuje s Tao, Obsahuje Tao, ztotožňuje se s Tao. Kdo své počínání spojuje s cností, Ztotožňuje se s cností. Kdo své počínání spojuje s újmou, Ztotožňuje se s újmou. Kdo je ztotožněn s Tao, Toho i Tao přijímá se zalíbením. Kdo je ztotožněn s ctností, Toho i cnost přijímá se zalíbením. Kdo se ztotožňuje s újmou, Toho i újma přijímá se zalíbením. Tam, kde chybí důvěra, Povstává nedůvěra. Tato kapitola dále rozvádí, jak člověk má využívat přirozenosti přírody a vesmíru. Ukazuje na příkladu přírodních úkazů, jak vše je přirozené. Je důležité si uvědomit, že všechny prudké projevy netrvají dlouho: „prudký vítr netrvá celé ráno, prudký déšť netrvá celý den“. A tak se děje i v životě člověka. Bouřlivé reakce, projevy a činy nikdy netrvají dlouho. I naše přísloví říká: Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Po každé bouři přichází klid. Proto se člověk nemá znepokojovat bouří. Má ji přijmout a čekat na uklidnění. A protože prudké věci trvají jen chvíli, pak vše ostatní naplňuje klid. Klid je tedy daleko delší, než bouře. Pokud se tedy člověk naučí přijímat věci tak, jak jsou, vždy dojde k narovnání věcí. I to, co člověk může vnímat jako újmu či ztrátu, se nakonec projeví kladně. Nakonec zjistí, že tato újma mu dovolila získat něco nového. Proto nemá zbrkle jednat, ale vědět, že po každé bouři přijde zase klid, který trvá daleko déle. TAO TE ŤING
 9. 9. www.akademiestesti.webs.com PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE Tento týden (od 21.4.) jsou velmi příznivé energie pro uvědomění si své cesty, plánů a cílů. Můžete si vše řádně vyladit, srovnat a připravit se na další cestu. Plánujete-li něco nového, pak se do toho pusťte tento týden. Jen pozor, energie jsou zpočátku slabé, ale postupně sílí, tak vše hezky postupně. •PONDĚLÍ – ČERV 1-5-9 •Týden začíná pomalými energiemi země. Můžete se cítit malí, přízemní, nedůležití. Můžete mít pocit, že nic nezvládnete, že je lepší „zalézt do díry“. Tyto energie vám však umožňují věnovat se sami sobě, své cestě a svým cílům, přemýšlení o nich. – Jídlo: Dnes musí být jídlo velmi jednoduché. Mohlo by to být něco, co považujete za oblíbené jídlo, ale nepouštějte se do ničeho složitého. •ÚTERÝ – BEZROHÝ DRAK 9-6-1 •V úterý se energie začínají posilovat. Pokud jste včera sami pro sebe dumali o své cestě, dnes pokračujte plánováním. Ujasněte si svůj cíl a pečlivě se připravte na jeho dosažení. – Jídlo: V úterý bude vhodná energie pro velkou oslavu či posezení s přáteli u jídla. Ideální den na recepce, grilování s přáteli apod. Jídlo musí být hlavně o společnosti. •STŘEDA – DRAK 8-7-2 •I dnes energie posilují. Včera jste se měli při svém plánování držet „při zemi“, být realisti. Dnes si můžete dovolit hledět více do budoucnosti a své plány rozšířit. Buďte velkorysí, buďte odhodlaní dosáhnout něčeho většího. O všem ale pečlivě přemýšlejte a rozvažujte své další kroky. – Jídlo: Ve středu bude vhodné jíst doma. Jsou vhodné energie pro vyzkoušení něčeho nového či exotického. Rozhodně se nesnažte jídlo odbýt jen tak něčím obyčejným. •ČTVRTEK – JEZEVEC 7-8-3 •Vhodný den pro domácí záležitosti. Energie mohou být pomalejší. Věnujte se svému domovu nebo rodině. Ve firmě se věnujte např. sestavování týmu či úpravě prostředí pro dosažení svých obchodních cílů. – Jídlo: I dnes jsou energie vhodné na netradiční jídlo. Musí to být něco nového. Můžete vyrazit i do restaurace. Ale vyhněte se všemu tradičnímu. To dnes nebude „bodovat“. •PÁTEK - ZAJÍC 6-9-4 •„Domácí“ energie pokračují i dnes. Věnujte se tedy opravdu tomu, aby vaše domácí či firemní zázemí opravdu fungovalo a bylo vaší oporou. Dnes je velmi vhodný den na vytváření spolupráce s přáteli či obchodními partnery. – Jídlo: Využijte dnešní energie a jděte se pobavit ven. Ať již se svými přáteli, či obchodními partnery. Snažte se využít setkání u jídla k řešení svých cílů. Musí panovat dobrá nálada. •SOBOTA – LIŠKA 5-1-5 •Pokud jste opravdu energie tohoto týdne využívali správně každý den, pak je sobota velmi vhodná na sumarizaci a rekapitulaci všeho. Prozkoumejte, zda-li vše, na čem jste pracovali, skutečně odpovídá vám a vaší cestě. – Jídlo: Dnes rozhodně není vhodný den příliš se jídlem zabývat. Jsou to energie vhodné pro jednoduché věci a vše by mělo být o vás. Tedy i jídlo musí vyhovovat především vám. •NEDĚLE – TYGR 4-2-6 •Pokud jste opravdu využili všechny energie, pak dnes se prostě do všeho pusťte. Je dobrý den začít. – Jídlo: Dnes si dopřejte nějaké velmi bohaté a rozmanité jídlo se svým partnerem.

×