Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proč dělámsovou PRÁCI ŠPATNĚ      M A R T I N E K  J A N       KRNO,      15 OCT 2011
Proč dělámsvou práci špatně   Jan Martinek | @endlife    #barcampbrno 2011
3 dny?
Obsah
Obsah
Obsah➡ Dělat věci správně
Obsah      nestačí➡ Dělat věci správně
Proč dělámsvou práci špatně   Jan Martinek | @endlife    #barcampbrno 2011
Webový projekt
Desktop                                                          ...
Desktop                                                          ...
Responzivní design                    Marketing          Plánování              ...
e                        nal izac                   tiva            ...
n                      yw               Ná                      ...
y)            Návrh formulá                  &%                  GTD    ...
n ce)                                                         k ur...
ko vé z                           iliat                            ...
Desktop                               Mobil                       Tabl...
Desktop                                                          ...
➡ Příklad #1Špatný odhad
1 týden
1 týden     prosinec
1 týden     prosinec       leden
1 týden     prosinec       leden       únor
1 týden     prosinec      březen       leden       únor
1 týden     prosinec      březen      duben       leden       únor
1 týden     5 měsíců     prosinec      březen      duben       leden       únor
1 týden     5 měsíců     prosinec      březen      duben       leden       únor    ...
➡ Příklad #2Jednoduchý formulář
Eye candy
➡ Příklad #3TO BE CONTINUED
sám sobětím nejhorším šéfem
sám sobětím nejhorším šéfem
sám sobětím nejhorším šéfem
sám sobětím nejhorším šéfem zobrazení obsahuúčtu podle kontextu
zobrazení obsahuúčtu podle kontextu
zobrazení obsahu   účtu podle kontextu• přihlášení
zobrazení obsahu   účtu podle kontextu• přihlášení• správce
zobrazení obsahu   účtu podle kontextu• přihlášení• správce• položky
zobrazení obsahu   účtu podle kontextu• přihlášení• správce• položky• licence
zobrazení obsahu   účtu podle kontextu• přihlášení• správce• položky• licence   • IE6
➡ Příklad #4   Matrix
+
➡ Příklad #5Pokrytí aplikace testy
EPIC FAILWhen you are so close.
➡ Příklad #6Napište nám
➡ Příklad #5Napište nám
➡ Příklad #5Napište nám
Zeptejte se na cokoli. Odpovím co nejdřív.
Obsahnestačí
Obsah   nestačíProfesionalita
Profesionalita
Jak zůstatprofesionálem?
Profesionální každý den .
Profesionálzná své limity.
Návrh formulá&%                                                      ...
Návrh formulá&%                                                      ...
Překročitlimity lze
Překročit limity lzejedině díkyspolupráci.
Tak hledám  parťáka.
Očekávání?
Rychlejší vývoj
Specializace
Rychlejší odezva
Rozkládání zátěže
nette TDD Git
Rozhled
Motivace
Inspirace
3. napište mi
3. napište mi2. nedělejte projekty sami
3. napište mi2. nedělejte projekty sami  1. dělejte věci správně
Děkuji za pozornost         Jan Martinekjan-martinek.com   @endlifekari-vydaje.cz  @kariVydaje
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)

6,997 views

Published on

Proč byste měli začít hledat parťáka dříve než já, aneb odstrašující výčet problémů, které vás potkají, pokud se pokusíte rozjet webovou aplikaci jako one man show. A mimochodem, pořád hledám parťáka.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Proč dělám svou práci špatně (Barcamp Brno 2011)

 1. 1. Proč dělámsovou PRÁCI ŠPATNĚ M A R T I N E K J A N KRNO, 15 OCT 2011
 2. 2. Proč dělámsvou práci špatně Jan Martinek | @endlife #barcampbrno 2011
 3. 3. 3 dny?
 4. 4. Obsah
 5. 5. Obsah
 6. 6. Obsah➡ Dělat věci správně
 7. 7. Obsah nestačí➡ Dělat věci správně
 8. 8. Proč dělámsvou práci špatně Jan Martinek | @endlife #barcampbrno 2011
 9. 9. Webový projekt
 10. 10. Desktop Mobil 7 princip% Tablet (Covey) Twitter GTD Lean Startup Návrh formulá&% Facebook Konzistence Webová prezentace prvk% (konkurence) Getting Real Bannery Grafick! design Rework Blog Stálá Affiliate Principy Principy Krátkodobé Pot&eby pozornost cíle Typografie Newsletter Distribuce Epicenter Propagace Zkoumání Animace design Mobil Dlouhodobé cíle cílovky Tiskové zprávy Tisk Strategie Tablet Desktop Plakáty U"ivatelská Nastavení testování Getting Real Principy Rework Sout("e #asopisy Responzivní P&ihláení design UI pomocn!ch Marketing Pricing idiot Plánování Principy Metody prvk% platby Chyby Fakturace Business model Core funkcionalita Návrh UI Pricing Persony Zp%sob Use cases Projekt placení Vizuální styl Ilustrace Copywriting Zahrani$ní Texty Internacionalizace podmínky Fonty dibi Programování Nápad Fakturace Starost o Iniciativa Gettext MySQL zákazníky API Podpora Kontaktní E-maily Anal!za Zázemí Debugging formulá& PHP nette Server E-mail Cache Pivot JQuery UI problémy Error Hosting Pr%zkum Principy/ reporty JavaScript Vzory Klient Konfigurace Domény Log reportygRäphael Minifikace RSS serveru V!vojové prost&edí Webový Objektové E-mailov! HTML .htaccess programování server Po$íta$ Klídek API MVC CSS Akcelerátory/ IDE cache Server QR kódy LESS Prohlí"e$e projekt
 11. 11. Desktop Mobil 7 princip% Tablet (Covey) Twitter GTD Lean Startup Návrh formulá&% Facebook Konzistence Webová prezentace prvk% (konkurence) Getting Real Bannery Grafick! design Rework Blog Stálá Affiliate Principy Principy Krátkodobé Pot&eby pozornost cíle Typografie Newsletter Distribuce Epicenter Propagace Zkoumání Animace design Mobil Dlouhodobé cíle cílovky Tiskové zprávy Tisk Strategie Tablet Desktop Plakáty U"ivatelská Nastavení testování Getting Real Principy Rework Sout("e #asopisy Responzivní P&ihláení design UI pomocn!ch Marketing Pricing idiot Plánování Principy Metody prvk% platby Chyby Fakturace Business model Core funkcionalita Návrh UI Pricing Persony Zp%sob Use cases Projekt placení Vizuální styl Ilustrace Copywriting Zahrani$ní Texty Internacionalizace podmínky Fonty dibi Programování Nápad Fakturace Starost o Iniciativa Gettext MySQL zákazníky API Podpora Kontaktní E-maily Anal!za Zázemí Debugging formulá& PHP nette Server E-mail Cache Pivot JQuery UI problémy Error Hosting Pr%zkum Principy/ reporty JavaScript Vzory Klient Konfigurace Domény Log reportygRäphael Minifikace RSS serveru V!vojové prost&edí Webový Objektové E-mailov! HTML .htaccess programování server Po$íta$ Klídek API MVC CSS Akcelerátory/ IDE cache Server QR kódy LESS Prohlí"e$e projekt
 12. 12. Responzivní design Marketing Plánování Business model Návrh UI ProjektCopywriting Internacionalizace Programování Nápad Starost o zákazníky Anal!za Zázemí Debugging
 13. 13. e nal izac tiva í acio icia aktn jekt t n In Kon ulá& Pr o I nter form o ra st o P odp o Star níky il z z áka E -ma d ging Nápa Deb ug r í Erro ymován a y por t z re A nal! ro blém UI p í r ty Zázem kum repo t Pr% z Log Pivo í s t&ed stin g é pro Ho om ény ojov D V!v e e k g urac Klíd K onfi eru ! o$ít a $ serv ilov P a E -m ver ser r ss Serve cce IDE .hta / ní rátory MV C cele e Ak ach "e $e c Prohlí
 14. 14. n yw Ná e fu Cop Cor b y í Chy ván l Tex ty gr amo s ony í sty Pro Per izuá ln V í e s Zázem cas ce eUse Ilu stra ty tura c Fon F ak n g dibi L API osti M ySQ H / xt cipy figu ra ette rver Prin ry G PHP Se Vzo Kon rver se ly E- mai e C ach nett e cc e .hta c ifika é Klie nt Min e ktov ní ipt Obj mová MVC uery a Scr rog ra A JQ Jav p RSS l API e L ä pha HTM gR CSS y ód QRk S LES
 15. 15. y) Návrh formulá &% GTD Lean S Konzistence prvk% Grafick! desig n Getting Real Principy Rework Typografie Principy Epicenter Animace design Mobil D U"ivatelská Tablet Nastavení testování Desktop P&ihláení Responzivní UI pomocn!ch design prvk% Chyby Plá Core funkciona Persony lita Návrh UIUse cases Vizuální styl Ilustrace P Texty Copywriting Fonty dibiGettext
 16. 16. n ce) k ure n (ko c ip% rin y) p 7 p ove tar tu á (C nS tál ost S n a Le zor po b é TD do G tko Krá cíle y cip eal Pri n cíle in gR é e ett work d ob enc G Re ho z ist D lou on rvk% K pá&% bil M o ar ket top M ipy Desk c rin t P a ble í nte r T v án e pic ign v ní lá no E s onzi Pfie de sp ign Re es d
 17. 17. ko vé z iliat e Tis A ff áty ) e Plak nce aga c Tisk kure r Pr opn t&eb y lette y Po N ews as opis # " e í Sout( u mán ateg ie Rea l Zko vky Str tting rk cílo Ge wo Re Me tody by ip y plat P rinc t io in g id Pric race Faktu y Pri ncip ob Z p%s í n g p lace g ricin ketin PMar l m ode ess Busin ni$n í ra Zah ínky m pod e zac ionali iativ a takt ní r nac Inic Kon ulá& Inte form a o od por ost P Star ky
 18. 18. Desktop Mobil Tablet Twitter Facebook tace Webová prezen Bannery (konkurence) Blog Affiliate Stálá Pot&eby Distribucepozornost Newsletter Propagace Tiskové zprávy Zkoumání Tisk cílovky Strategie Plakáty Getting Real Sout("e #asopisy Rework Principy Pricing idiot Metody Marketing Principy platby Fakturace
 19. 19. Desktop Mobil 7 princip% Tablet (Covey) Twitter GTD Lean Startup Návrh formulá&% Facebook Konzistence Webová prezentace prvk% (konkurence) Getting Real Bannery Grafick! design Rework Blog Stálá Affiliate Principy Principy Krátkodobé Pot&eby pozornost cíle Typografie Newsletter Distribuce Epicenter Propagace Zkoumání Animace design Mobil Dlouhodobé cíle cílovky Tiskové zprávy Tisk Strategie Tablet Desktop Plakáty U"ivatelská Nastavení testování Getting Real Principy Rework Sout("e #asopisy Responzivní P&ihláení design UI pomocn!ch Marketing Pricing idiot Plánování Principy Metody prvk% platby Chyby Fakturace Business model Core funkcionalita Návrh UI Pricing Persony Zp%sob Use cases Projekt placení Vizuální styl Ilustrace Copywriting Zahrani$ní Texty Internacionalizace podmínky Fonty dibi Programování Nápad Fakturace Starost o Iniciativa Gettext MySQL zákazníky API Podpora Kontaktní E-maily Anal!za Zázemí Debugging formulá& PHP nette Server E-mail Cache Pivot JQuery UI problémy Error Hosting Pr%zkum Principy/ reporty JavaScript Vzory Klient Konfigurace Domény Log reportygRäphael Minifikace RSS serveru V!vojové prost&edí Objektové E-mailov! HTML .htaccess programování server Po$íta$ Klídek API MVC CSS Akcelerátory/ IDE cache Server QR kódy LESS Prohlí"e$e
 20. 20. ➡ Příklad #1Špatný odhad
 21. 21. 1 týden
 22. 22. 1 týden prosinec
 23. 23. 1 týden prosinec leden
 24. 24. 1 týden prosinec leden únor
 25. 25. 1 týden prosinec březen leden únor
 26. 26. 1 týden prosinec březen duben leden únor
 27. 27. 1 týden 5 měsíců prosinec březen duben leden únor
 28. 28. 1 týden 5 měsíců prosinec březen duben leden únor (REWORK, Mike Rohde.)
 29. 29. ➡ Příklad #2Jednoduchý formulář
 30. 30. Eye candy
 31. 31. ➡ Příklad #3TO BE CONTINUED
 32. 32. sám sobětím nejhorším šéfem
 33. 33. sám sobětím nejhorším šéfem
 34. 34. sám sobětím nejhorším šéfem
 35. 35. sám sobětím nejhorším šéfem zobrazení obsahuúčtu podle kontextu
 36. 36. zobrazení obsahuúčtu podle kontextu
 37. 37. zobrazení obsahu účtu podle kontextu• přihlášení
 38. 38. zobrazení obsahu účtu podle kontextu• přihlášení• správce
 39. 39. zobrazení obsahu účtu podle kontextu• přihlášení• správce• položky
 40. 40. zobrazení obsahu účtu podle kontextu• přihlášení• správce• položky• licence
 41. 41. zobrazení obsahu účtu podle kontextu• přihlášení• správce• položky• licence • IE6
 42. 42. ➡ Příklad #4 Matrix
 43. 43. +
 44. 44. ➡ Příklad #5Pokrytí aplikace testy
 45. 45. EPIC FAILWhen you are so close.
 46. 46. ➡ Příklad #6Napište nám
 47. 47. ➡ Příklad #5Napište nám
 48. 48. ➡ Příklad #5Napište nám
 49. 49. Zeptejte se na cokoli. Odpovím co nejdřív.
 50. 50. Obsahnestačí
 51. 51. Obsah nestačíProfesionalita
 52. 52. Profesionalita
 53. 53. Jak zůstatprofesionálem?
 54. 54. Profesionální každý den .
 55. 55. Profesionálzná své limity.
 56. 56. Návrh formulá&% Webová pr Konzistence prvk% (konkurence) Getting Real design Rework Stálá Affiliate Principy Principy Krátkodobé Pot&eby pozornost cílepografie Newsletter Epicenter Propa Zkoumání Animace design Mobil Dlouhodobé cíle cílovky Profesionál Strategie Tablet U"ivatelská Desktopstavení testování Getting Real Principy Rework Responzivní zná své limity.ení design UI pomocn!ch Marketing Pricing idiot Plánování Principy prvk%y Fak Business model Core funkcionalita Návrh UI Pricing Persony Z Projekt p Vizuální stylstrace Copywriting Zahrani$ní Texty Internacionalizace podmínky Fonty Programování Nápad Starost o Fakturace Iniciativa MySQL zákazníky API Podpora Kontaktní Anal!za Zázemí Debugging formulá& PHP Server E-mail Cache Pivot UI problémy Error Hosting Pr%zkum Principy/ reporty Vzory Klient Konfigurace Domény Log reporty Minifikace serveru V!vojové prost&edí Objektové E-mailov! HTML .htaccess programování server Po$íta$
 57. 57. Návrh formulá&% Webová pr Konzistence prvk% (konkurence) Getting Real design Rework Stálá Affiliate Principy Principy Krátkodobé Pot&eby pozornost cílepografie Newsletter Epicenter Propa Zkoumání Animace design Mobil Dlouhodobé cíle cílovky Profesionál Strategie Tablet U"ivatelská Desktopstavení testování Getting Real Principy Rework Responzivní zná své limity.ení design UI pomocn!ch Marketing Pricing idiot Plánování Principy prvk%y Fak Business model Core funkcionalita Návrh UI Pricing Persony Z Projekt p Vizuální stylstrace Copywriting Zahrani$ní Texty Internacionalizace podmínky Fonty Programování Nápad Starost o Fakturace Iniciativa zákazníky Pozná, že dělá MySQL API Podpora Kontaktní Anal!za Zázemí Debugging formulá& PHP Server E-mail práci špatně. Cache Pivot UI problémy Error Hosting Pr%zkum Principy/ reporty Vzory Klient Konfigurace Domény Log reporty Minifikace serveru V!vojové prost&edí Objektové E-mailov! HTML .htaccess programování server Po$íta$
 58. 58. Překročitlimity lze
 59. 59. Překročit limity lzejedině díkyspolupráci.
 60. 60. Tak hledám parťáka.
 61. 61. Očekávání?
 62. 62. Rychlejší vývoj
 63. 63. Specializace
 64. 64. Rychlejší odezva
 65. 65. Rozkládání zátěže
 66. 66. nette TDD Git
 67. 67. Rozhled
 68. 68. Motivace
 69. 69. Inspirace
 70. 70. 3. napište mi
 71. 71. 3. napište mi2. nedělejte projekty sami
 72. 72. 3. napište mi2. nedělejte projekty sami 1. dělejte věci správně
 73. 73. Děkuji za pozornost Jan Martinekjan-martinek.com @endlifekari-vydaje.cz @kariVydaje

×