SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
verder 
terug
verder 
terug 
Onderzoeksvraag 
..Hier begint onze zoektocht naar 
hoe de periode in Etten-Leur zijn 
verdere leven heeft beïnvloed..
verder 
terug 
Geschiedenis 
Vincent als commercieel 
product 
Tekeningen 
Nuit 
Evaluatie 
Spel 
Zijn einde 
Stamboom 
Eindconclusie
verder 
terug 
Terug 
Van Gogh 
als commercieel 
product…
verder 
terug 
Terug 
Vincent van Gogh 
Vincent Willem van Gogh werd geboren op 30 maart 1853 in Groot-Zundert. Zijn 
moeder, Anna Cornelia van Gogh leefde van 1819 tot 1907 en zijn vader Theodorus 
van Gogh leefde van 1822 tot 1885. Hij is de oudste van 6 kinderen. Voor zijn 
geboorte was zijn moeder nog bevallen van een dood kindje, die ook Vincent zou 
gaan heten. Vincent was nooit een vrolijk kindje, iets wat in zijn verdere leven een 
grote rol gaat spelen. Vincent beschreef zijn jeugd als somber en koud. Zijn ouders 
willen Vincent de beste opleiding geven dus ze sturen hem in 1864 naar een 
kostschool. 
In zevenbergen, nadat hij 3 jaar op een school in Zundert heeft gezeten. In 1868 
werd zijn studie afgebroken om redenen die niet te achterhalen zijn. Het zal niet 
aan zijn schoolresultaten hebben gelegen want hij haalde redelijke punten. En was 
vooral goed in talen. In 1869 krijgt Vincent een baantje bij het Haagse filiaal van 
Goupil via zijn oom. 
Lees verder
verder 
terug 
Vincent van Gogh 
Door dit werk komt Vincent in contact met allerlei vormen van kunst en 
wordt de basis voor zijn belangstelling voor beeldende kunst gelegd. 
Na zijn loopbaan word Vincent in 1873 overgeplaatst naar het filiaal in 
Londen. Vanuit Londen word Vincent een tijdje naar Goupil-Parijs 
gestuurd waar hij in 1875 word ontslagen omdat hij ruzie met zijn 
werkgevers krijgt. Vincent word in 1876 dominee. Zijn ouders vinden het 
beter dat Vincent wat in Nederland gaat zoeken en hij krijgt een 
bijbaantje bij een boekhandel in Dordrecht. Dit gaat naar 3 maanden 
alweer mis omdat hij zich meer interesseerde in de bijbel en de poging 
die te vertalen in andere talen. 
Na 4 jaar gaat hij in Etten-Leur wonen. Waar zijn vader, sinds 1875, 
dominee is. Hier begint onze zoektocht naar hoe de periode in Etten- 
Leur zijn verdere leven heeft beïnvloed.
De zaaier 
verder 
terug 
Vincent van Gogh 
Etten, april 1881 
Jean-François Millet 
Boston, 1850 
Hier zie je dat Vincent 
van Gogh, heeft 
nagetekend/gekopieerd 
, hij heeft hier gebruik 
gemaakt van een 
ruitjesraster 
(Kwadranten). 
klik 

Klik voor 
Raster 
(Kwadran 
ten) 
verder 
terug 
klik voor 
Vergelijking
verder 
terug
Raster 
(Kwadran 
ten) 
verder 
terug
verder 
terug 
Tekeningen van Vincent van gogh 
Vincent begon te tekenen in Etten-Leur, hij begon met schetsen, vooral 
landschappen sprak hem aan. Hij maakte vele tekeningen maar hij was niet snel 
tevreden over zijn eigen werk, en gooide/gaf veel van zijn werk weg. Van de 
meer dan 300 zijn er maar 80 werken bekend. In de tekeningen die hij heeft 
gemaakt, zie je de ontwikkelingen en vooruit gang goed. In de periode dat hij in 
Etten-Leur woont, oefent hij veel, en helpt hij zichzelf van amateur naar goede 
tekenaar. Zijn neef, Anton Mauve, stelde hem voor menselijke figuren te gaan 
tekenen. (klik voor meer informatie op, de schets) 
De Zaaier 
Schets Moeierboom 
Boerderijtje 
Houthakker 
Uitrustende 
Spitter 
Man bij haard
verder 
terug 
Van Gogh oefende in Etten al met olieverf 
Van Gogh oefende in Etten al met olieverf 
door Rob Musters. donderdag 08 oktober 2009 | 14:51 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 09 oktober 2009 | 22:14 
• 
ETTEN-LEUR Vincent van Gogh is niet in Den Haag met zijn schilderscarrière begonnen, maar in Etten- 
Leur. 
Zie ook: 
Video 
Die conclusie trekken Ron Dirven, directeur van het Van GoghHuis in Zundert en kunsthistorica Rebecca Nelemans uit Breda 
naar aanleiding van het verschijnen gisteren van de zesdelige uitgave van het Van Gogh Museum ‘Vincent van Gogh - De 
Brieven’. 
Hoewel er tot nu toe geen Etten-Leurs schilderij van Van Gogh is opgedoken, denken de twee Van Goghkenners genoeg 
aanknopingspunten voor hun theorie te hebben. Dirven en Nelemans werken aan een boek over de Ettense periode van 
de schilder. Nu gisteren bekend is geworden dat een aantal brieven na de grondige studie van het Van Gogh Museum 
een andere datum heeft, plaatst het de tijd die de kunstenaar in Etten doorbracht in een nieuw daglicht. 
Dirven: „In de brief van 22-24 december 1881 aan zijn broer Theo meldt Vincent dat hij een schilderskist van de bevriende 
schilder Mauve heeft ontvangen. Dat was vlak voor zijn vertrek naar Den Haag. Nu blijkt dat de brief in werkelijkheid op 
17 oktober 1881 is geschreven. Meer dan twee maanden eerder. In die tijd heeft hij ongetwijfeld met de hem 
toegestuurde olieverf geëxperimenteerd.” 
Kunsthistorica Rebecca Nelemans is het daar mee eens. „Je kunt je haast niet voorstellen dat zo’n gedreven en doelgerichte 
kunstenaar als Van Gogh twee maanden in zijn atelier in Etten heeft gezeten zonder die kist aan te raken.” 
Dirven: „Alles wijst in die richting. Tot nu toe worden de negen maanden die Van Gogh in Etten en Leur doorbracht, gezien als 
een aardig intro van zijn kunstcarrière. In ons boek gaan wij duidelijk maken dat het belang van de Ettense periode veel 
groter is dan tot nu toe werd aangenomen.” 
Het boek ‘De Zaaier’ van Dirven en Nelemans verschijnt op 30 maart 2010. 
BNdeStem, do 08 oktober
boerderijtje 
Vincent van Gogh 
Het landschap tekenen ligt hem goed, en de tekeningen zijn van 
het begin af aan overtuigend. Op de dagen dat het niet regent is 
Vincent elke dag buiten te vinden, waar hij o.a. schildert. 
verder 
Etten, mei 1881 
terug
verder 
terug 
Vincent van Gogh 
Etten, mei 1881 
Jean-François Millet 
1866 
Houthakker 
houthakker 
Vincent doet nog steeds zijn 
grote voorbeeld na (Jean- 
François Millet) hij wilde 
hetzelfde idee als hem 
overbrengen. Maar wilde 
het niet 
natekenen/overtrekken en 
heeft iemand laten poseren. 
Je ziet duidelijk het verschil 
tussen de twee schilderijen, 
je ziet duidelijk dat hij aan 
het poseren is. Ook zie je 
aan de stand van de benen 
dat van Gogh beter had 
kunnen natekenen.
Schets 
Moeierboom 
verder 
terug 
Vincent van 
Gogh 
Etten, mei 
1881 
Nu. 
Dit is een schets van de 
Moeierboom, die op de 
markt staat. Hij stond dicht 
bij zijn huis wat blijkbaar zijn 
aandacht trok. Dit schilderij 
is gekocht door C. Mouven 
Jr.
verder 
terug 
Stamboom 
De belangrijkste personen in Vincent’s leven 
(Zijn aanklikbaar)
Vincent van Gogh 
verder 
terug 
11 februari 1789 - 7 mei 1874 
Dit is de grootvader van Vincent van Gogh. Hij 
was net als Vincent’s vader een dominee die 
door heel het land ging. Hij ging wegens 
gezondheidsredenen in 1853 met pensioen. 
Er is niet veel bekent over de verhouding 
tussen Vincent en zijn grootvader. Vincent 
vond hem een kille wat onplezierige man, 
zoals hij in een van zijn brieven beschrijft.
Elisabeth Huberta Vrijdag 
verder 
terug 
(1790-1875) 
Vincent grootmoeder kwam uit een Zwitserse 
familie. Veel van haar zonen trouwde met 
meisjes uit de familie van Carbentus.
Johannes van Gogh 
verder 
terug 
(19 August 1817 - 1885) 
In 1877 woonde Vincent bij zijn Oom Johannes, 
een weduwnaar en commandant. Vincent kon 
het goed met hem vinden, maar de studie van 
Vincent als dominee mislukte. En Vincent 
keerde terug naar Etten.
Vincent van Gogh 
(Oom Cent) 
(1820-1888 ) 
Vincent van Gogh had 10 ooms en tantes. Oom Vincent 
was zijn favoriet ( Oom ‘cent’). Oom Cent was een 
aandeelhouder in de succesvolle kunsthandel Goupil 
& Co en was beheerder van het filiaal in Den haag. 
Oom cent was getrouwd met Cornelia in Brabant. Hij 
ging regelmatig bij de ouders van Vincent op bezoek. 
Het echtpaar had geen kinderen en oom Cent ging 
veel met Vincent om. Het is goed mogelijk dat Oom 
Cent de jonge Vincent als zijn opvolger zag bij Goupil. 
Daar werkte Vincent meer dan 4 jaar. Hij bleek een 
zeer goede leerling te zijn. Toen hij werd 
overgeplaatst naar Londen ging het slechter. Later 
werd hij weer overgeplaatst en hij stopt er mee in 
1875. Oom Cent was zeer teleurgesteld in hem. Maar 
toch bleven ze goede vrienden. 
verder 
terug
Anna carbentus van Gogh 
verder 
terug 
1819/1907 
Anna had zich zelf al een beetje voorgenomen om niet 
te gaan trouwen. Maar toen ze 32 was trouwde ze 
toch met Theodorus, ze trouwde als laatste van de 3 
zussen. 
Anna hield veel van de natuur, ze was vrolijk praten 
veel. En schreef veel briefen. In een familiealbum dat 
pas in 1956 werd ontdekt stonden schetsen van Anna. 
Ze had duidelijk talent. Voor dat Vincent geboren 
werd , was ze eerst bevallen van een dood kindje. Wat 
ook Vincent zou heten.
Theodorus van Gogh 
1822/1885 
De vader van Vincent stierf door een beroerte. 
Na dat hij stierf begon Vincent met een 
nieuw project ‘de Aardappeleters’ ook begon 
hij met een nieuwe serie stillevens en zijn 
symbolische werk ‘stil leven met open bijbel’ 
dat hij om de dood van zijn vader schilderde. 
verder 
terug
verder 
terug 
VINCENT VAN GOGH 
? 1825 
Voor vincent, beviel zijn moeder (anna) van een 
dood kindje, die ook Vincent zou gaan heten. 
Dit had een grote invloed op zijn leven.
verder 
terug 
VINCENT VAN GOGH 
1846/1918 
Vincent wordt verliefd op Kee Vos. Dit is zijn eigen nichtje en 
ze woont in amsterdam. Ze verblijft nadat haar man is 
overleden even in Etten-Leur. Kee moet niks van hem 
hebben en gaat bij haar ouders wonen (Amsterdam). Maar 
Vincent volgt haar, hij wil met haar praten en gaat naar 
haar huis. Kee wil niet met hem praten. Hier kan Vincent 
niet tegen en houdt zijn hand als protest in een vlam van 
een lamp. Hij wil zijn hand niet weghalen totdat Kee met 
hem komt praten. Haar vader wordt kwaad en zet Vincent 
op straat.
‘De Aardappeleters’ 
verder 
terug 
• De hoofd in een kleur van een ‘goed stoffige aardappel’ 
I 
N 
F 
O 
R 
M 
A 
T 
I 
E
verder 
terug
verder 
terug
Stilleven 
verder 
terug
verder 
terug 
Informatie 
Van Gogh maakte De aardappeleters in april/mei 1885. Hij had 
express een moeilijke compositie uitgekozen om te wijzen 
dat hij op weg was een goede kunstenaar te worden. Hij 
heeft een boeren familie gekozen, waarschijnlijk omdat 
Jean-Franßois Millet zijn voorbeeld, een echte 
boerenschilder was. 
Het onderwerp is niet helemaal nieuw. Jozef Israëls had 
enkele jaren daarvoor al een boeren gezin aan tafel 
getekend. Hij bewonderde Jozef Israels en zag hem als de 
‘nederlandse Millet’. Het schilderij is zonder twijfel een 
inpsiratie bron geweest voor van Gogh. Hij heeft in een van 
zijn brieven het schilderij grondig beschreven.
verder 
terug 
Boeren gezin aan tafel 
1882 Jozef Israels
verder 
terug 
Schets ´aardappeleters´ 
• Dit was eerst het 
idee van Vincent 
van Gogh, hij 
voegde in zijn 2e ‘ 
schets’ echter een 
persoon erbij. 
Omdat de vrouw 
recht te ver van 
de aardappelen 
zat, liet hij haar 
koffie inschenken. 
Wat opvallend 
was omdat ook in 
die tijd 
aardappelen met 
koffie niet echt 
een goede 
combinatie 
waren. 
4 personen 
5 personen
verder 
Vincent als commercieel product 
terug 
Unox reclame 
Boeken 
vinden dat Vincent nog steeds leeft onder 
de mensen. Zijn expressionistische 
schilderijen worden erg gewaardeerd, er 
zijn veel boeken over geschreven. Er is 
zelfs in 2006 een plan opgesteld om 
Vincent van Gogh nóg commerciëler te 
maken in Brabant. 
Onderzoek
Van gogh geciteerd in unox commercial 
Het 
schilderij 
‘de 
aardappelet 
ers’ 
Van Unox. 
verder 
terug
verder 
terug 
uitleg 
Wanneer de familie in het filmpje aan tafel zit is het duidelijk dat het hele 
idee van het schilderij van Vincent van Gogh erin is verwerkt. 
Dit zie je aan de : 
-Aan de compositie 
-Aan de lichtval (Lamp boven tafel), 
-Aan de schilderijen en klokken 
-Aan het typische boeren gezinnetje
verder 
terug 
Uitrustende spitter 
• Dit is een uitgewerkte 
tekening van Vincent, weer 
geïnspireerd door de 
tekening van Millet (‘Man 
with hoe’) deze keer is het 
Vincent wel gelukt om de 
persoon levendig te 
tekenen. En het is 
overtuigend, dat komt 
mede doordat de maten 
(verhoudingen) kloppen. 
Vincent tekende graag 
figuren met een 
nadenkende/zorgelijke 
pose. Hierdoor kom er ook 
leven in het figuur. 
Vincent van Gogh 
September 1881 
Millet 
1863
Man bij haard 
• Vincent zelf vond de tekening zelf iets strengs 
en hards hebben. Waar hij nog aan moest 
werken. Het is een moeilijke pose omdat de 
man schuin van voren getekend is. En hij zit 
voorover gebogen. Je ziet de vooruitgang 
goed, want de tekening is mooi gelukt. 
verder 
terug 
Vincent, 
November 1881
Help? 
Terug Verder Terug naar ‘menu’ 
Le cafe de nuit is 
tevens de naam 
van het schilderij. 
verder 
In het 
terug 
‘menu’.
verder 
terug 
EVALUATIE 
Wij hebben vaker samengewerkt. Dus de samenwerking ging erg goed. Ook 
wonen we dicht bij elkaar zodat we er vaak aan konden werken. Het was 
moeilijk om met het opdracht te beginnen. Omdat Vincent van Gogh niet echt 
een breed onderwerp is . Uiteindelijk hebben we een soort van inleiding 
gemaakt wat dan de geschiedenis is van Vincent van Gogh. En daarna kon je in 
het menu klikken op verschillende dingen waar we verder op in gaan. Zoals de 
tekeningen die Vincent van Gogh in Etten-Leur heeft gemaakt. 
We hebben een schilderij van Gogh gebruikt als ´menu´. Dat schilderij heeft ´la 
nuit´ 
We hebben samen besloten om het zo te doen. Omdat wij vonden dat dit erg 
duidelijk was, en er overigens leuk uit zag. Toen we eenmaal het menu hadden 
en de verschillende deelonderwerpen konden maken. En daar informatie over 
vinden ging het wel goed. Ook hebben we op het laatste moment nog een 
verandering ingebracht: het onderzoek. Omdat we vonden te weinig met 
mensen zelf gesproken te hebben, waren we benieuwd naar de kennis van de 
mensen. En waar anders dan op het Vincent van Gogh-plein. 
Logboek
Hoe Vincent van Gogh aan zijn einde kwam. 
verder 
terug 
Vincent van Gogh had een zieke. In zijn eigen tijd dachten ze dat hij leed 
aan een epilepsie vorm. Maar hij had meerdere verschijnselen die niet 
bij epilepsie hoorde. Hij leed ook aan bewustzijnstoornissen hij had 
zelfmoordneigingen, en depressies. Hij had slechte periodes en goede 
periodes. Uit verdere onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk leed 
aan een‘biologische-psychiatrische functiestoornis’. Ook dronk hij erg 
veel. Wat niet erg meewerkte. 
Paul Gauguin logeerde een periode bij Vincent van Gogh ( 2 maanden 
). Maar tijdens een heftige ruzie over een café-bazin waar ze beide 
verliefd op waren haalde Vincent van Gogh met een scheermes uit 
naar Gauguin. Als Gauguin dan toch vertrekt snijd Vincent zijn eigen 
linker oor af. Dit is duidelijk een van zijn slechte periodes. 
Op 27 Juli 1890 , ( Vincent was toen 37 jaar oud ) verwonden Vincent 
zichzelf in de borst met een pistool. Hij wou zichzelf dood schieten 
door het hart. Maar dacht dat zijn hart ter hoogte van zijn linkertepel 
zit. Hij miste dus, en overleed uiteindelijk aan een inwendige bloeding.
Brandweer zorgt voor mooie plaatjes Vincent van Gogh 
• maandag 19 januari 2009 | 07:09 | Laatst bijgewerkt op: maandag 23 
verder 
terug 
maart 2009 | 17:35 
• 
• ETTEN-LEUR - Acteur Jochum ten Haaf, alias Vincent van Gogh, staat in 
de stromende regen in een scène uit de nieuwste film over de schilder. 
Zie ook: 
Drijfnatte Vincent van Gogh dankzij brandweer 
Video: Drijfnatte Vincent van Gogh 
• Opnames daarvoor werden gemaakt in de Pannenhoef in Etten-Leur. 
Omdat de natuur niet voor de regen zorgde, werd de hulp van de 
brandweer ingeroepen. Die zorgde voor een prachtig watergordijn.
verder 
terug 
onderzoek 
Wij zijn op onderzoek uit gegaan, we zijn 
naar ‘het Vincent van Gogh-plein’ geweest. 
En we zijn gaan kijken of mensen daar iets 
van Vincent weten. En waaranders dan op 
het Vincent van Gogh plein zouden de 
gewone bevolking het meest van hem 
moeten weten? 
klik
verder 
terug 
logboek 
Week? Waar? Wat? 
38 (14 september) Op school. Algemene informatie 
39 Op school. Geschiedenis + Menu 
40 Op school. Schetsen halverwege 
41 Op school. & thuis Schetsen afmaken +stamboom 
42 Op school. Stamboom verder uitwerken 
43 Op school. PowerPoint mooi maken 
44 Vakantie Thuis (zondag). Ordenen 
45 Op school. Zijn einde 
46( Niks gedaan. Pw week) Niks. - 
47 Op school. & thuis Commercieel 
48 Op school. Commercieel + Filmen 
49 Op school. &thuis Filmpje bewerken 
50 Op school. & thuis Afronden
verder 
terug 
Eindconclusie 
..Vincent had een interessant en wisselend leven. Hij ging 
naar Etten-Leur om uit te zoeken wat hij nou eigenlijk 
met zijn verdere leven wilde. Vincent die aardig 
depressief was zocht zijn geluk in de kunst, alhoewel 
het hem niet altijd meezit. Zijn leven draait om de kunst 
en vooral de drang om beter te worden, wat hem 
uiteindelijk ook lukt. Deze creativiteit werd echter niet 
erkend in zijn tijd. Vincent bleef er echter in geloven. 
Het lukte hem niet om een succesvolle kunstenaar te 
worden in zijn tijd. En dit kon Vincent niet aan. Wij 
denken dit de voornaamste reden is waarom hij een 
einde aan zijn boeiende leven gemaakt..

More Related Content

Similar to Profielwerksstuk van Gogh door Danna en Job

Similar to Profielwerksstuk van Gogh door Danna en Job (6)

Postimpressionisme
PostimpressionismePostimpressionisme
Postimpressionisme
 
Van Gogh
Van GoghVan Gogh
Van Gogh
 
100 Paginas Teun Gijssen
100 Paginas Teun Gijssen100 Paginas Teun Gijssen
100 Paginas Teun Gijssen
 
Het Begin Slidesharedoc
Het Begin SlidesharedocHet Begin Slidesharedoc
Het Begin Slidesharedoc
 
Het Begin
Het BeginHet Begin
Het Begin
 
Delvaux
DelvauxDelvaux
Delvaux
 

More from Sjaak Jansen

Stilleven - Les 1.pptx
Stilleven - Les 1.pptxStilleven - Les 1.pptx
Stilleven - Les 1.pptxSjaak Jansen
 
Presentatie1 zusters
Presentatie1 zustersPresentatie1 zusters
Presentatie1 zustersSjaak Jansen
 
Jan van dn Brink, sporen van een bevlogen docent
Jan van dn Brink, sporen van een bevlogen docentJan van dn Brink, sporen van een bevlogen docent
Jan van dn Brink, sporen van een bevlogen docentSjaak Jansen
 
Jan van den Brink, sporen van een kunstenaar
Jan van den Brink, sporen van een kunstenaarJan van den Brink, sporen van een kunstenaar
Jan van den Brink, sporen van een kunstenaarSjaak Jansen
 
Dierenschedel tekenen
Dierenschedel tekenenDierenschedel tekenen
Dierenschedel tekenenSjaak Jansen
 
Slides promotie (compressed)
Slides promotie (compressed)Slides promotie (compressed)
Slides promotie (compressed)Sjaak Jansen
 
Local fm kse sep '05 - office 2003 versie
Local fm  kse sep '05 - office 2003 versieLocal fm  kse sep '05 - office 2003 versie
Local fm kse sep '05 - office 2003 versieSjaak Jansen
 
Kse in positief negatief beeld
Kse in positief negatief beeldKse in positief negatief beeld
Kse in positief negatief beeldSjaak Jansen
 
G3 a test workshop ‘cliffhanger’
G3 a test workshop ‘cliffhanger’G3 a test workshop ‘cliffhanger’
G3 a test workshop ‘cliffhanger’Sjaak Jansen
 
kse door onze ogen
kse door onze ogenkse door onze ogen
kse door onze ogenSjaak Jansen
 
Beeldevaluatie freekj2. diavoorst
Beeldevaluatie freekj2. diavoorstBeeldevaluatie freekj2. diavoorst
Beeldevaluatie freekj2. diavoorstSjaak Jansen
 
Collega's geportretteerd bij jubilea en afscheid
Collega's geportretteerd bij jubilea en afscheidCollega's geportretteerd bij jubilea en afscheid
Collega's geportretteerd bij jubilea en afscheidSjaak Jansen
 
Jong in Brabant heemdagen
Jong in Brabant heemdagenJong in Brabant heemdagen
Jong in Brabant heemdagenSjaak Jansen
 

More from Sjaak Jansen (20)

Stilleven - Les 1.pptx
Stilleven - Les 1.pptxStilleven - Les 1.pptx
Stilleven - Les 1.pptx
 
Presentatie1 zusters
Presentatie1 zustersPresentatie1 zusters
Presentatie1 zusters
 
Eet smakelijk
Eet smakelijkEet smakelijk
Eet smakelijk
 
Jan van dn Brink, sporen van een bevlogen docent
Jan van dn Brink, sporen van een bevlogen docentJan van dn Brink, sporen van een bevlogen docent
Jan van dn Brink, sporen van een bevlogen docent
 
Jan van den Brink, sporen van een kunstenaar
Jan van den Brink, sporen van een kunstenaarJan van den Brink, sporen van een kunstenaar
Jan van den Brink, sporen van een kunstenaar
 
Dierenschedel tekenen
Dierenschedel tekenenDierenschedel tekenen
Dierenschedel tekenen
 
Alexa meade
Alexa meadeAlexa meade
Alexa meade
 
Slides promotie (compressed)
Slides promotie (compressed)Slides promotie (compressed)
Slides promotie (compressed)
 
Hoorspel
HoorspelHoorspel
Hoorspel
 
Lichtenstein 2015
Lichtenstein 2015Lichtenstein 2015
Lichtenstein 2015
 
Local fm kse sep '05 - office 2003 versie
Local fm  kse sep '05 - office 2003 versieLocal fm  kse sep '05 - office 2003 versie
Local fm kse sep '05 - office 2003 versie
 
Kse in positief negatief beeld
Kse in positief negatief beeldKse in positief negatief beeld
Kse in positief negatief beeld
 
Milieuzegels
MilieuzegelsMilieuzegels
Milieuzegels
 
Vrede van munster
Vrede van munsterVrede van munster
Vrede van munster
 
G3 a test workshop ‘cliffhanger’
G3 a test workshop ‘cliffhanger’G3 a test workshop ‘cliffhanger’
G3 a test workshop ‘cliffhanger’
 
kse door onze ogen
kse door onze ogenkse door onze ogen
kse door onze ogen
 
Beeldevaluatie freekj2. diavoorst
Beeldevaluatie freekj2. diavoorstBeeldevaluatie freekj2. diavoorst
Beeldevaluatie freekj2. diavoorst
 
De plaag
De plaagDe plaag
De plaag
 
Collega's geportretteerd bij jubilea en afscheid
Collega's geportretteerd bij jubilea en afscheidCollega's geportretteerd bij jubilea en afscheid
Collega's geportretteerd bij jubilea en afscheid
 
Jong in Brabant heemdagen
Jong in Brabant heemdagenJong in Brabant heemdagen
Jong in Brabant heemdagen
 

Profielwerksstuk van Gogh door Danna en Job

 • 2. verder terug Onderzoeksvraag ..Hier begint onze zoektocht naar hoe de periode in Etten-Leur zijn verdere leven heeft beïnvloed..
 • 3. verder terug Geschiedenis Vincent als commercieel product Tekeningen Nuit Evaluatie Spel Zijn einde Stamboom Eindconclusie
 • 4. verder terug Terug Van Gogh als commercieel product…
 • 5. verder terug Terug Vincent van Gogh Vincent Willem van Gogh werd geboren op 30 maart 1853 in Groot-Zundert. Zijn moeder, Anna Cornelia van Gogh leefde van 1819 tot 1907 en zijn vader Theodorus van Gogh leefde van 1822 tot 1885. Hij is de oudste van 6 kinderen. Voor zijn geboorte was zijn moeder nog bevallen van een dood kindje, die ook Vincent zou gaan heten. Vincent was nooit een vrolijk kindje, iets wat in zijn verdere leven een grote rol gaat spelen. Vincent beschreef zijn jeugd als somber en koud. Zijn ouders willen Vincent de beste opleiding geven dus ze sturen hem in 1864 naar een kostschool. In zevenbergen, nadat hij 3 jaar op een school in Zundert heeft gezeten. In 1868 werd zijn studie afgebroken om redenen die niet te achterhalen zijn. Het zal niet aan zijn schoolresultaten hebben gelegen want hij haalde redelijke punten. En was vooral goed in talen. In 1869 krijgt Vincent een baantje bij het Haagse filiaal van Goupil via zijn oom. Lees verder
 • 6. verder terug Vincent van Gogh Door dit werk komt Vincent in contact met allerlei vormen van kunst en wordt de basis voor zijn belangstelling voor beeldende kunst gelegd. Na zijn loopbaan word Vincent in 1873 overgeplaatst naar het filiaal in Londen. Vanuit Londen word Vincent een tijdje naar Goupil-Parijs gestuurd waar hij in 1875 word ontslagen omdat hij ruzie met zijn werkgevers krijgt. Vincent word in 1876 dominee. Zijn ouders vinden het beter dat Vincent wat in Nederland gaat zoeken en hij krijgt een bijbaantje bij een boekhandel in Dordrecht. Dit gaat naar 3 maanden alweer mis omdat hij zich meer interesseerde in de bijbel en de poging die te vertalen in andere talen. Na 4 jaar gaat hij in Etten-Leur wonen. Waar zijn vader, sinds 1875, dominee is. Hier begint onze zoektocht naar hoe de periode in Etten- Leur zijn verdere leven heeft beïnvloed.
 • 7. De zaaier verder terug Vincent van Gogh Etten, april 1881 Jean-François Millet Boston, 1850 Hier zie je dat Vincent van Gogh, heeft nagetekend/gekopieerd , hij heeft hier gebruik gemaakt van een ruitjesraster (Kwadranten). klik 
 • 8. Klik voor Raster (Kwadran ten) verder terug klik voor Vergelijking
 • 10. Raster (Kwadran ten) verder terug
 • 11. verder terug Tekeningen van Vincent van gogh Vincent begon te tekenen in Etten-Leur, hij begon met schetsen, vooral landschappen sprak hem aan. Hij maakte vele tekeningen maar hij was niet snel tevreden over zijn eigen werk, en gooide/gaf veel van zijn werk weg. Van de meer dan 300 zijn er maar 80 werken bekend. In de tekeningen die hij heeft gemaakt, zie je de ontwikkelingen en vooruit gang goed. In de periode dat hij in Etten-Leur woont, oefent hij veel, en helpt hij zichzelf van amateur naar goede tekenaar. Zijn neef, Anton Mauve, stelde hem voor menselijke figuren te gaan tekenen. (klik voor meer informatie op, de schets) De Zaaier Schets Moeierboom Boerderijtje Houthakker Uitrustende Spitter Man bij haard
 • 12. verder terug Van Gogh oefende in Etten al met olieverf Van Gogh oefende in Etten al met olieverf door Rob Musters. donderdag 08 oktober 2009 | 14:51 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 09 oktober 2009 | 22:14 • ETTEN-LEUR Vincent van Gogh is niet in Den Haag met zijn schilderscarrière begonnen, maar in Etten- Leur. Zie ook: Video Die conclusie trekken Ron Dirven, directeur van het Van GoghHuis in Zundert en kunsthistorica Rebecca Nelemans uit Breda naar aanleiding van het verschijnen gisteren van de zesdelige uitgave van het Van Gogh Museum ‘Vincent van Gogh - De Brieven’. Hoewel er tot nu toe geen Etten-Leurs schilderij van Van Gogh is opgedoken, denken de twee Van Goghkenners genoeg aanknopingspunten voor hun theorie te hebben. Dirven en Nelemans werken aan een boek over de Ettense periode van de schilder. Nu gisteren bekend is geworden dat een aantal brieven na de grondige studie van het Van Gogh Museum een andere datum heeft, plaatst het de tijd die de kunstenaar in Etten doorbracht in een nieuw daglicht. Dirven: „In de brief van 22-24 december 1881 aan zijn broer Theo meldt Vincent dat hij een schilderskist van de bevriende schilder Mauve heeft ontvangen. Dat was vlak voor zijn vertrek naar Den Haag. Nu blijkt dat de brief in werkelijkheid op 17 oktober 1881 is geschreven. Meer dan twee maanden eerder. In die tijd heeft hij ongetwijfeld met de hem toegestuurde olieverf geëxperimenteerd.” Kunsthistorica Rebecca Nelemans is het daar mee eens. „Je kunt je haast niet voorstellen dat zo’n gedreven en doelgerichte kunstenaar als Van Gogh twee maanden in zijn atelier in Etten heeft gezeten zonder die kist aan te raken.” Dirven: „Alles wijst in die richting. Tot nu toe worden de negen maanden die Van Gogh in Etten en Leur doorbracht, gezien als een aardig intro van zijn kunstcarrière. In ons boek gaan wij duidelijk maken dat het belang van de Ettense periode veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen.” Het boek ‘De Zaaier’ van Dirven en Nelemans verschijnt op 30 maart 2010. BNdeStem, do 08 oktober
 • 13. boerderijtje Vincent van Gogh Het landschap tekenen ligt hem goed, en de tekeningen zijn van het begin af aan overtuigend. Op de dagen dat het niet regent is Vincent elke dag buiten te vinden, waar hij o.a. schildert. verder Etten, mei 1881 terug
 • 14. verder terug Vincent van Gogh Etten, mei 1881 Jean-François Millet 1866 Houthakker houthakker Vincent doet nog steeds zijn grote voorbeeld na (Jean- François Millet) hij wilde hetzelfde idee als hem overbrengen. Maar wilde het niet natekenen/overtrekken en heeft iemand laten poseren. Je ziet duidelijk het verschil tussen de twee schilderijen, je ziet duidelijk dat hij aan het poseren is. Ook zie je aan de stand van de benen dat van Gogh beter had kunnen natekenen.
 • 15. Schets Moeierboom verder terug Vincent van Gogh Etten, mei 1881 Nu. Dit is een schets van de Moeierboom, die op de markt staat. Hij stond dicht bij zijn huis wat blijkbaar zijn aandacht trok. Dit schilderij is gekocht door C. Mouven Jr.
 • 16. verder terug Stamboom De belangrijkste personen in Vincent’s leven (Zijn aanklikbaar)
 • 17. Vincent van Gogh verder terug 11 februari 1789 - 7 mei 1874 Dit is de grootvader van Vincent van Gogh. Hij was net als Vincent’s vader een dominee die door heel het land ging. Hij ging wegens gezondheidsredenen in 1853 met pensioen. Er is niet veel bekent over de verhouding tussen Vincent en zijn grootvader. Vincent vond hem een kille wat onplezierige man, zoals hij in een van zijn brieven beschrijft.
 • 18. Elisabeth Huberta Vrijdag verder terug (1790-1875) Vincent grootmoeder kwam uit een Zwitserse familie. Veel van haar zonen trouwde met meisjes uit de familie van Carbentus.
 • 19. Johannes van Gogh verder terug (19 August 1817 - 1885) In 1877 woonde Vincent bij zijn Oom Johannes, een weduwnaar en commandant. Vincent kon het goed met hem vinden, maar de studie van Vincent als dominee mislukte. En Vincent keerde terug naar Etten.
 • 20. Vincent van Gogh (Oom Cent) (1820-1888 ) Vincent van Gogh had 10 ooms en tantes. Oom Vincent was zijn favoriet ( Oom ‘cent’). Oom Cent was een aandeelhouder in de succesvolle kunsthandel Goupil & Co en was beheerder van het filiaal in Den haag. Oom cent was getrouwd met Cornelia in Brabant. Hij ging regelmatig bij de ouders van Vincent op bezoek. Het echtpaar had geen kinderen en oom Cent ging veel met Vincent om. Het is goed mogelijk dat Oom Cent de jonge Vincent als zijn opvolger zag bij Goupil. Daar werkte Vincent meer dan 4 jaar. Hij bleek een zeer goede leerling te zijn. Toen hij werd overgeplaatst naar Londen ging het slechter. Later werd hij weer overgeplaatst en hij stopt er mee in 1875. Oom Cent was zeer teleurgesteld in hem. Maar toch bleven ze goede vrienden. verder terug
 • 21. Anna carbentus van Gogh verder terug 1819/1907 Anna had zich zelf al een beetje voorgenomen om niet te gaan trouwen. Maar toen ze 32 was trouwde ze toch met Theodorus, ze trouwde als laatste van de 3 zussen. Anna hield veel van de natuur, ze was vrolijk praten veel. En schreef veel briefen. In een familiealbum dat pas in 1956 werd ontdekt stonden schetsen van Anna. Ze had duidelijk talent. Voor dat Vincent geboren werd , was ze eerst bevallen van een dood kindje. Wat ook Vincent zou heten.
 • 22. Theodorus van Gogh 1822/1885 De vader van Vincent stierf door een beroerte. Na dat hij stierf begon Vincent met een nieuw project ‘de Aardappeleters’ ook begon hij met een nieuwe serie stillevens en zijn symbolische werk ‘stil leven met open bijbel’ dat hij om de dood van zijn vader schilderde. verder terug
 • 23. verder terug VINCENT VAN GOGH ? 1825 Voor vincent, beviel zijn moeder (anna) van een dood kindje, die ook Vincent zou gaan heten. Dit had een grote invloed op zijn leven.
 • 24. verder terug VINCENT VAN GOGH 1846/1918 Vincent wordt verliefd op Kee Vos. Dit is zijn eigen nichtje en ze woont in amsterdam. Ze verblijft nadat haar man is overleden even in Etten-Leur. Kee moet niks van hem hebben en gaat bij haar ouders wonen (Amsterdam). Maar Vincent volgt haar, hij wil met haar praten en gaat naar haar huis. Kee wil niet met hem praten. Hier kan Vincent niet tegen en houdt zijn hand als protest in een vlam van een lamp. Hij wil zijn hand niet weghalen totdat Kee met hem komt praten. Haar vader wordt kwaad en zet Vincent op straat.
 • 25. ‘De Aardappeleters’ verder terug • De hoofd in een kleur van een ‘goed stoffige aardappel’ I N F O R M A T I E
 • 29. verder terug Informatie Van Gogh maakte De aardappeleters in april/mei 1885. Hij had express een moeilijke compositie uitgekozen om te wijzen dat hij op weg was een goede kunstenaar te worden. Hij heeft een boeren familie gekozen, waarschijnlijk omdat Jean-Franßois Millet zijn voorbeeld, een echte boerenschilder was. Het onderwerp is niet helemaal nieuw. Jozef Israëls had enkele jaren daarvoor al een boeren gezin aan tafel getekend. Hij bewonderde Jozef Israels en zag hem als de ‘nederlandse Millet’. Het schilderij is zonder twijfel een inpsiratie bron geweest voor van Gogh. Hij heeft in een van zijn brieven het schilderij grondig beschreven.
 • 30. verder terug Boeren gezin aan tafel 1882 Jozef Israels
 • 31. verder terug Schets ´aardappeleters´ • Dit was eerst het idee van Vincent van Gogh, hij voegde in zijn 2e ‘ schets’ echter een persoon erbij. Omdat de vrouw recht te ver van de aardappelen zat, liet hij haar koffie inschenken. Wat opvallend was omdat ook in die tijd aardappelen met koffie niet echt een goede combinatie waren. 4 personen 5 personen
 • 32. verder Vincent als commercieel product terug Unox reclame Boeken vinden dat Vincent nog steeds leeft onder de mensen. Zijn expressionistische schilderijen worden erg gewaardeerd, er zijn veel boeken over geschreven. Er is zelfs in 2006 een plan opgesteld om Vincent van Gogh nóg commerciëler te maken in Brabant. Onderzoek
 • 33. Van gogh geciteerd in unox commercial Het schilderij ‘de aardappelet ers’ Van Unox. verder terug
 • 34. verder terug uitleg Wanneer de familie in het filmpje aan tafel zit is het duidelijk dat het hele idee van het schilderij van Vincent van Gogh erin is verwerkt. Dit zie je aan de : -Aan de compositie -Aan de lichtval (Lamp boven tafel), -Aan de schilderijen en klokken -Aan het typische boeren gezinnetje
 • 35. verder terug Uitrustende spitter • Dit is een uitgewerkte tekening van Vincent, weer geïnspireerd door de tekening van Millet (‘Man with hoe’) deze keer is het Vincent wel gelukt om de persoon levendig te tekenen. En het is overtuigend, dat komt mede doordat de maten (verhoudingen) kloppen. Vincent tekende graag figuren met een nadenkende/zorgelijke pose. Hierdoor kom er ook leven in het figuur. Vincent van Gogh September 1881 Millet 1863
 • 36. Man bij haard • Vincent zelf vond de tekening zelf iets strengs en hards hebben. Waar hij nog aan moest werken. Het is een moeilijke pose omdat de man schuin van voren getekend is. En hij zit voorover gebogen. Je ziet de vooruitgang goed, want de tekening is mooi gelukt. verder terug Vincent, November 1881
 • 37. Help? Terug Verder Terug naar ‘menu’ Le cafe de nuit is tevens de naam van het schilderij. verder In het terug ‘menu’.
 • 38. verder terug EVALUATIE Wij hebben vaker samengewerkt. Dus de samenwerking ging erg goed. Ook wonen we dicht bij elkaar zodat we er vaak aan konden werken. Het was moeilijk om met het opdracht te beginnen. Omdat Vincent van Gogh niet echt een breed onderwerp is . Uiteindelijk hebben we een soort van inleiding gemaakt wat dan de geschiedenis is van Vincent van Gogh. En daarna kon je in het menu klikken op verschillende dingen waar we verder op in gaan. Zoals de tekeningen die Vincent van Gogh in Etten-Leur heeft gemaakt. We hebben een schilderij van Gogh gebruikt als ´menu´. Dat schilderij heeft ´la nuit´ We hebben samen besloten om het zo te doen. Omdat wij vonden dat dit erg duidelijk was, en er overigens leuk uit zag. Toen we eenmaal het menu hadden en de verschillende deelonderwerpen konden maken. En daar informatie over vinden ging het wel goed. Ook hebben we op het laatste moment nog een verandering ingebracht: het onderzoek. Omdat we vonden te weinig met mensen zelf gesproken te hebben, waren we benieuwd naar de kennis van de mensen. En waar anders dan op het Vincent van Gogh-plein. Logboek
 • 39. Hoe Vincent van Gogh aan zijn einde kwam. verder terug Vincent van Gogh had een zieke. In zijn eigen tijd dachten ze dat hij leed aan een epilepsie vorm. Maar hij had meerdere verschijnselen die niet bij epilepsie hoorde. Hij leed ook aan bewustzijnstoornissen hij had zelfmoordneigingen, en depressies. Hij had slechte periodes en goede periodes. Uit verdere onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk leed aan een‘biologische-psychiatrische functiestoornis’. Ook dronk hij erg veel. Wat niet erg meewerkte. Paul Gauguin logeerde een periode bij Vincent van Gogh ( 2 maanden ). Maar tijdens een heftige ruzie over een café-bazin waar ze beide verliefd op waren haalde Vincent van Gogh met een scheermes uit naar Gauguin. Als Gauguin dan toch vertrekt snijd Vincent zijn eigen linker oor af. Dit is duidelijk een van zijn slechte periodes. Op 27 Juli 1890 , ( Vincent was toen 37 jaar oud ) verwonden Vincent zichzelf in de borst met een pistool. Hij wou zichzelf dood schieten door het hart. Maar dacht dat zijn hart ter hoogte van zijn linkertepel zit. Hij miste dus, en overleed uiteindelijk aan een inwendige bloeding.
 • 40. Brandweer zorgt voor mooie plaatjes Vincent van Gogh • maandag 19 januari 2009 | 07:09 | Laatst bijgewerkt op: maandag 23 verder terug maart 2009 | 17:35 • • ETTEN-LEUR - Acteur Jochum ten Haaf, alias Vincent van Gogh, staat in de stromende regen in een scène uit de nieuwste film over de schilder. Zie ook: Drijfnatte Vincent van Gogh dankzij brandweer Video: Drijfnatte Vincent van Gogh • Opnames daarvoor werden gemaakt in de Pannenhoef in Etten-Leur. Omdat de natuur niet voor de regen zorgde, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Die zorgde voor een prachtig watergordijn.
 • 41. verder terug onderzoek Wij zijn op onderzoek uit gegaan, we zijn naar ‘het Vincent van Gogh-plein’ geweest. En we zijn gaan kijken of mensen daar iets van Vincent weten. En waaranders dan op het Vincent van Gogh plein zouden de gewone bevolking het meest van hem moeten weten? klik
 • 42. verder terug logboek Week? Waar? Wat? 38 (14 september) Op school. Algemene informatie 39 Op school. Geschiedenis + Menu 40 Op school. Schetsen halverwege 41 Op school. & thuis Schetsen afmaken +stamboom 42 Op school. Stamboom verder uitwerken 43 Op school. PowerPoint mooi maken 44 Vakantie Thuis (zondag). Ordenen 45 Op school. Zijn einde 46( Niks gedaan. Pw week) Niks. - 47 Op school. & thuis Commercieel 48 Op school. Commercieel + Filmen 49 Op school. &thuis Filmpje bewerken 50 Op school. & thuis Afronden
 • 43. verder terug Eindconclusie ..Vincent had een interessant en wisselend leven. Hij ging naar Etten-Leur om uit te zoeken wat hij nou eigenlijk met zijn verdere leven wilde. Vincent die aardig depressief was zocht zijn geluk in de kunst, alhoewel het hem niet altijd meezit. Zijn leven draait om de kunst en vooral de drang om beter te worden, wat hem uiteindelijk ook lukt. Deze creativiteit werd echter niet erkend in zijn tijd. Vincent bleef er echter in geloven. Het lukte hem niet om een succesvolle kunstenaar te worden in zijn tijd. En dit kon Vincent niet aan. Wij denken dit de voornaamste reden is waarom hij een einde aan zijn boeiende leven gemaakt..