Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gud talar del 3, Hur framfora tilltal, Hestra 2018-06-24

268 views

Published on

Vad ska man tänka på när tilltal från Gud framförs och tas emot? Vi ser inte alltid Bibelns vägledning pga. det kulturella gapet mellan tiden då den skrevs och idag. (Inkluisve varför Sakarias blev stum i Lukas 1)

Published in: Spiritual
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ljudet kan hämtas via denna sida: http://itpastorn.nu/lite-resurser-om-att-hora-gud/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Gud talar del 3, Hur framfora tilltal, Hestra 2018-06-24

 1. 1. GUD TALAR Hur förmedlar vi Guds tilltal?
 2. 2. GUD TALAR Hur tar vi emot det någon säger?
 3. 3. MÖTESLOKAL PÅ PAULUS TID
 4. 4. EN MÄRKLIG INSTRUKTION Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse skall den som då talar sluta. (1 Kor 14:29-30)
 5. 5. EN SERIE I TRE DELAR • Vad talar Gud om? • Rom 12 • Hur talar Gud? • 1 Sam 3 • Hur förmedlar vi tilltal till andra? • Luk 1:5-25 • Joh 3:22-36
 6. 6. TEOLOGI OCH LEDARSKAP
 7. 7. OM VAD PÅVERKAR HUR Närhet Mognad Allt ska syfta till att bygga upp. (1 Kor 14:26)
 8. 8. GUDS PROFETISKA ÖVERFLÖD Det finns ett överflöd av uppenbarelse – allt behöver inte framföras!
 9. 9. ALLT MÅSTE INTE SÄGAS Det kommer fler chanser Allt ska inte sägas
 10. 10. DU KANSKE INTE ENS FÅR CHANSEN Du kan bli avbruten Du är nummer fyra
 11. 11. MEKANISK TILLÄMPNING? Skilj på det tidsbundna/ situationsspecifika och de bakomliggande principerna. Undervisningen om Anden ska inte tillämpas lagiskt!
 12. 12. ETT BIBLISKT EXEMPEL På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. (Luk 1:5-10)
 13. 13. MÖTET MED ÄNGELN Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.” (Luk 1:11-13)
 14. 14. RÄTT SLAGS RÄDSLA • Att skälva inför det heliga • Att inse sin egen syndfullhet • Övergående!
 15. 15. FEL SLAGS RÄDSLA •Obehag, djup olust •Talar om synden utan hopp, nedtryckande •Rädslan går inte över
 16. 16. MEN VAD NU? Sakarias sade till ängeln: ”Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren.” Ängeln svarade honom: ”Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.” (Luk 1:18-20)
 17. 17. EN ANNAN REFERENSRAM Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde inne i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum. (Luk 1:21-22)
 18. 18. GUDS KARAKTÄR • Gud är missionell - uppsökande • Inkarnation visar hur mycket!
 19. 19. RIVSTART Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. (Lukas 1:66)
 20. 20. JOHANNES SOM PROFET Svaga, osäkra ”profeter” knyter upp andra till sin gåva. ”Han skall bli större och jag bli mindre.” (Joh 3:30)
 21. 21. BARA EN TALAR FELFRITT Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta. (Joh 3:34) Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro. (Rom 12:6)
 22. 22. ACCEPTERA DIN MAKTLÖSHET! Det är Guds jobb att vaka över sitt ord
 23. 23. LÅT GUD UPPREPA SIG Detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior (OBS! pluralis) som utpekade dig. (1 Tim 1:18)
 24. 24. TA VARA PÅ DET GODA – Jag är barnmorska och har varit missionär inom Svenska Alliansmissionen. Jag var på väg till mitt jobb i morse, när Gud sa åt mig att åka till Karolinska sjukhuset i stället. Det kanske var för att jag skulle träffa dig och säga att jag ska be för dig.

×