Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
annonsebilag til godhetsfestivalen 2. - 6. JUNI 2008
”vi må åpne oss mer                   side 3

...
hun hadde ikke klippet
                          seg på fem år                 ...
tidene foRandReR seg: Sigbjørg og Endre Hebnes mener folk var flinkere til å                       ...
frisøren åpner døren                                                   ...
felles innsats: Det er gøy når hele familien sammen kan gjøre noe godt for
andre. Her er Miriam, Malin, Rannveig, mamma So...
oPPdRagene
                                                        ...
huset ble blått                                                      ...
AL-DENTE.NO Foto: Anne Lise Norheim. Dessert: SJOKOLADEPIKEN
                               ...
SÅ LENGE DU LEVER,                                              Bry deg om a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Godhetmagasin 2008

1,229 views

Published on

Godhetsmagasinet for 2008.

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Godhetmagasin 2008

 1. 1. annonsebilag til godhetsfestivalen 2. - 6. JUNI 2008 ”vi må åpne oss mer side 3 ”folk har blitt mer egoistiske side 4-5 oPPdRagene strømmer inn side 10 ET ARRANGEMENT FOR STAVANGERREGIONEN
 2. 2. hun hadde ikke klippet seg på fem år ”vi må åpne oss mer Og motsatt. Det skal så lite til for å gi nytt som blir mer og mer krevende, upersonlig, mot, nytt håp og sunn selvtillitt. truende. Skal du vise godhet i kenya, kan du gi mat og klær til de Hva betyr en gratis hårklipp mot livets Godheten har mitt medmenneske som mål. mange, store og krevende utfordringer? En Den fremmede, den som ikke uten videre fattige. Men hvordan skal ordnet hage, et malt hus, gratis bilvask – er fortjener det eller ba om det. Og kanskje lig- du vise godhet når ingen ser det ikke viktigere måter å hjelpe på? kanskje, ger nettopp noe av kraften der. Godheten er ut til å mangle noe, spør og kanskje ikke. Saken er at ingenting kan oppsøkende i sitt vesen. Francis kamau. måles med godhet! De fleste av byens menigheter står sammen Godhet er kjærlighetens ytterside. Den er om årets Godhetsfestival, noe som er ganske ”godhet eR Å gJØRe gratis, den forventer ikke noe tilbake. Den så naturlig. Vårt forbilde er allmaktens Gud MeR enn det soM bliR synes, den erfares og den gjør noe med oss. som en dag besluttet å møte mennesket med foRventet. For noen ble det hjelp over kneiken, nytt sin godhet. Betingelseløst, raust og tilstrek- mot, håp, for andre ble det opplevelsen av å kelig. teKst: ALF INGE MOLDE MARTIN cAVE, pASTOR I IMI kIRkEN OG bli sett av et annet menneske. foto: TORBJøRN kOLSTø INITIATIVTAkER TIL GODHETSFESTIVALEN Vi ønsker å gi noe av den godheten vi selv Godhet er langt mer enn følelser og gode har erfart videre til andre. ord. Uten at kjærligheten erfares blir det Francis kamau er opprinnelig fra kenya, men kvinnen hadde ikke tatt seg råd til å gå til bare stemninger. Her kan alle mennesker pS: Hva er baktanken med Godhetsfestivalen, bor i Sandnes sammen med kona Janne og de frisøren de siste fem årene. Under fjorårets bidra. Vi tror at små ting gjort i kjærlighet tenker du kanskje? Baktanken er at du to barna. Som norskkenyaner kjenner han den Godhetsfestival fikk hun gratis hårpleie av kan forandre verden, og gjøre byen vår våger å gi godhet videre til andre. Jeg tror norske kulturen både fra utsiden og innsiden. Merethe Vistnes. Vet du hva hun sa? Neste år bedre å bo i. kjærligheten sorterer ikke at kraften som ligger i godhet vil forvandle Han er ikke i tvil om at det fins mye godhet i vil jeg også være med! etter fortjeneste, hudfarge eller sosial status. nabolag, arbeidsplasser, skoler, familier. Vår Norge. Derfor er alle mennesker vår målgruppe, drøm er å skape en bevegelse hvor godhet er - Det er godhet som har gjort det norske kvinnen ble forandret. Fordi små ting gjort i fordi vi alle trenger å erfare godhet. Godhet normalen! samfunnet til hva det er i dag. Alle har like kjærlighet forandrer verden. Vi kjenner det måles ikke etter fortjeneste. rettigheter og lik tilgang på felles goder, fra våre egne liv. Det er bagatellene som PS: Du kan lese mer om Merethe Vistnes og uansett om man er fattig eller rik, eller hvor skaper fred eller krig, produserer de forson- Gjør vi det for å bøte på dårlig samvittighet? hennes åpne frisørsalong på side 6. man står på den sosiale rangstigen. Slik er det lige eller uforsonlige ordene mellom oss. Det Nei, men vi har en drøm om at denne god- ikke i Afrika. Der trenger folk hjelp av hver- er den lille tua som velter det store lasset osv. hetens kraft skal gjøre noe med et samfunn andre for å klare seg. I Norge klarer folk seg selv, sier kamau. godhetsKonseRt vansKelig Å be oM hJelP Det positive med dette er at de aller fleste har det de trenger i livet, og klarer seg bra. Det sØndag 12. JUni Kl 19.0 i iMi KiRKen negative er at folk slutter å åpne seg for andre. Har man ikke alt man trenger, eller er det noe Møt bl.a. Hilde Svela, kjell Inge Torgersen, Rita Eriksen, popduoen Garness og Torolf Nordbø. man ikke får til, er det vanskelig å be om Arrangør: Godhetsfestivalen arrangeres av frimenighetene og den norske kirkes menigheter i Stavanger hjelp. Regionen i samarbeid med www.godhet.no og lokalt næringsliv. - I Afrika trenger folk hverandre. Barna må hjelpe foreldrene, og hvis en bror ikke har Torolf Nordbø Rita Eriksen Garness jobb, må man hjelpe ham. I Norge har jeg ikke oversikt over hvilke behov folk har. Jeg vet ikke hvem som trenger omsorg, en tjeneste, eller å kjenne seg elsket, fordi folk er ikke flinke til å snakke med hverandre, sier fÅ oveRsiKt: I Norge må man vite hva folk kamau. trenger, for folk liker ikke å innrømme at de ikke får til alt selv, mener Francis kamau. For ham betyr godhet at man gjør mer enn det man må og det som er forventet. Det er ikke så vanskelig som det høres ut. deg, sier Kamau. - Har du noen konkrete tips til hvordan det går snaKK MeR Med folK gi gaver til noen du ikke kjenner an å vise godhet? første punkt er å snakke mer med folk. - I morgen reiser jeg til kenya, og har tenkt smil, le og engasjer deg, kanskje spesielt Punkt tre er å finne ut hvordan du best mye på hva jeg kan gjøre. Jeg kom fram til at i noen få personer. uttrykker godhet. godhet er det beste jeg ikke skal gi gaver til venner og familie, Torolf Nordbø er en meget allsidig mann med Rita Eriksen forbindes av de fleste med den Garness er en popduo som består av tvilling- Punkt to handler om å alltid vite hvilke ved å være menneske, og det er godhet men til folk som ikke kjenner meg. Det er utrolig mange talenter. Men med over 50.000 kvinnelige stemmen på Tir n’a Noir til Vamp. søstrene Ingelin og Hildegunn Garnes Reigstad. solgte billetter til to revyer er nok mest kjent I år har hun 20 årsjubileum som artist og er i De skriver låtene sine selv, og spiller henhold- behov folkene rundt deg har. da må du som gjør verden god å leve i. tenk globalt, veldig mange barn som ikke har leker, sier som humorfiguren “Han Innante” som også høst klar med den 2.(!) soloplaten sin. svis gitar og perkusjon. Med seg på tangenter først bli kjent med dem. det er ikke så handle lokalt, sier kamau med et smil. kamau blir med oss denne kvelden. har de Torjus Vierli. vanskelig. folk ønsker å bli kjent med www.godhet.no ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen
 3. 3. tidene foRandReR seg: Sigbjørg og Endre Hebnes mener folk var flinkere til å DET STORE ER stille opp for hverandre før. I dag har folk for dårlig tid, og prioriterer seg selv først. IkkE ALLTID GODT, MEN DET GODE ER ALLTID STORT. n. bonnevie SÅ LA OSS GJøRE GODT MOT ALLE SÅ LENGE DET ER TID. PaUlUs glimt fra godhet 2007 ”folk har blitt mer egoistiske Alt var mye bedre før, heter det. Men viste folk egentlig mer godhet før i tiden? Endre Hebnes mener svaret er ja. swinge seg i regi av Skipper Worse. Denne Det konkluderes raskt med at det nok var - Samtidig tror jeg at vår generasjon kan tRe godhets tiPs torsdagen hadde Sigbjørg og Endre Hebnes, en plikt, men at folk var forskjellige også glede seg over mindre, sier Endre Hebnes. Synnøve og Magne Hebnes, Sigrid Meling og den gang. - Det er ofte de samme personene - Har dere tre konkrete tips til ting det går an Bjørn Sundkvist tatt på seg danseskoene. som går igjen på dugnader og andre steder å gjøre for å vise godhet? For dem betyr godhet å hjelpe andre, være hvor man trenger frivillige, og det er ofte de - Det går an å strikke strømper og lignende snille, vise omtanke, gi av seg selv og vise som har mest å gjøre som får alt gjort, sier som kan selges til inntekt for et godt for- teKst: ALF INGE MOLDE at man bryr seg. Men selv om alle tilhører Synnøve Hebnes. mål på julemesser, foreslår Sigrid Meling, foto: TORBJøRN kOLkSTø generasjonen som har passert 60, er de ikke og innrømmer at dette er noe hun pleier å helt enige om hvordan godhet er stilt i dag i Alle er imidlertid enige om at noe har gått gjøre. forhold til tidligere. Endre Hebnes sier at folk tapt. Et arbeidsliv som krever mer og mer av Synnøve og Magne Hebnes foreslår å gi til - folK haR blitt MeR egoistisKe, og for eksempel deltok mer på dugnader før, og både mor og far, et større jag etter penger hjelpesendinger. Da vet man at hjelpen når tenKeR Mest PÅ seg selv og det de at de hadde generelt mer tid til hverandre. og mer stress i hverdagen må ta sin del av de som trenger den mest. sKal oPPnÅ. det eR tidsÅnden nÅ til skylden. - Og tips nummer tre? dags, sieR endRe hebnes. MeR tid fØR Det blir stille i rommet i 20, 30 sekunder, før - folK viste MeR godhet foR 20 ÅR - Så vi at naboen holdt på i hagen, spurte vi tRe tiPs siden. kanskje om han trengte hjelp, sier han. - Tror dere at deres generasjon er flinkere til Sigrid Meling tar ordet igjen. - Men deltok vi på dugnader fordi vi var så å vise godhet enn de yngre generasjonene? - Det viktigste er vel at det kommer fra hjer- Godhetsmagasinet har tatt turen til snille, eller var det fordi det var en plikt? spør - Nei, men jeg tror de yngre generasjonene tet, uansett hva man gjør. Men det er jo lov å Bekkefaret bydelshus, hvor en gjeng ivrige Bjørn Sundsvik. har større problemer med å få tid til alt, sier være litt dårlig også, er det ikke? dansere samles én ettermiddag i uken for å Synnøve Hebnes. ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen
 4. 4. frisøren åpner døren velkommen Merethe Vistnes lar ”de andre” ta seg av husmaling og bilvask. I stedet tilbyr hun det hun kan best. Helt gratis. til fest i hadde lYst til Å bidRa det fri! teKst/foto: FRODE SANDAL Merk deg søndag 8. juni fra klokken 14.00 og utover. Da - DET ER JO DYRT Å kLIppE SEG. I ALLE inviterer Godhetsfestivalen FALL HVIS MAN øNSkER kLIpp, FARGING, alle som har lyst til å komme STRIpING ELLER pERMANENT. DET ER MANGE til en familievennlig dag i SOM IkkE HAR RÅD TIL DET, SIER MERETHE VISTNES, SOM DRIVER FRISøRSALONGEN parken ved Hanssons Minde TENDENcIA pÅ GRøDEM. og IMI Kirken. et KJaPt tilbaKebliKK fÅR vi gÅR Det er en rekke spennende videRe. poster på programmet. Vi I 2006 ble Godhetsfestivalen arrangert nevner trylling, ansiktsmaling, for første gang. Merethe og cellegruppen bokskast, hoppeslott, putekrig hennes i IMI kirken krummet nakken og tok malerkostene fatt. Det var morsomt å male og svampkasting. Det blir salg og huseieren som fikk huset malt, var kjem- av grillmat. Resten er gratis. pefornøyd! Men det er nå en gang slik at maling ikke er frisørens sterkeste side. Derfor: da jeg snakket med dem første gang. De Godhetsfestivalen? Klokken 16.00 blir det familie- trodde nok at jeg var ei gammel kjerring - Ta kontakt med oss! Vi har veldig lyst til å - Jeg hadde lyst til å bidra med det jeg kan med ymse baktanker – og at salongen var høre din gode idé. Sammen tar vi en vurder- gudstjeneste i det fri. Stedet aller best. Jeg er glad i mennesker. I dette falleferdig. Vi tilbyr ikke bare gratis hårstell, ing på hvordan det er best å gjennomføre er fremdeles parken ved yrket får man tid til å snakke sammen, man men også henting og bringing til salongen. tanken, sier Foss Hanssons Minde. får en relasjon til kundene. Jeg har lyst til Jeg ringte alle tilbake etter at jeg hadde å gi andre mennesker, som ikke har råd til snakket med dem første gang. Da var tonen å unne seg slikt til vanlig, en stund med lettere. Og da de kom hit, så at det var en Kle deg etter været og ta ” De trodde nok at jeg var ei velvære, sier Merethe Vistnes. skikkelig frisørsalong og ikke noe tull, ble de gammel kjerring med ymse baktanker gjerne med noe å sitte på. kjempefornøyde! – og at salongen var falleferdig. gJØR det dU vil! I fjor ble ideen satt ut i livet. 15 mennesker, insPiReRende! Vi tror at Godhetsfesten i all hovedsak kvinner, ble klippet. Vel, ikke - Hvorfor gjør du egentlig dette? Har du passer for alle – og håper at bare klippet. kundene fikk gjøre akkurat det ikke annet å gjøre enn å jobbe gratis på akkurat du kommer! de ville med håret. Noen tok til takke med en kveldene? klipp, andre ville ha full pakke med perma- - Jo da, men jeg ble kjempeinspirert av å nent, farging og striping. gjøre dette i fjor. Det gir enormt mye glede å hjelpe andre. Gud ønsker at vi skal vise Venninnene i cellegruppen, som var malere i våre medmennesker godhet. Jeg er så heldig 2006, ble hyret inn som frisørlærlinger, eller å ha hobbyen min som jobb. Da passer det noe i den duren. utmerket å bidra med det jeg kan best, sva- GI ALDRI SLIpp pÅ GODHET OG TROSkAp, rer Merethe Vistnes, som roses av ledelsen for - Hvem får gratis hårklipp under Godhetsfestivalen. MEN BIND DEM OM DIN HALS, OG SkRIV Godhetsfestivalen? DEM pÅ DITT HJERTES TAVLE! - Jeg står ikke for utvelgelsen selv. I fjor – og - Hun gjør en kjempejobb! Merethe Vistnes Kong saloMo i år – er det ansatte ved Blå kors, sosialkon- tok selv initiativ til å gjøre dette, noe torene og krisesenteret som spør om noen av som forteller om et stort engasjement og deres klienter ønsker gratis stell av håret sitt. ønske om å vise andre mennesker godhet i JEG TROR JEG VIL SETTE GODHET HøY- Jeg tar i mot så mange som jeg klarer å ta i praksis, sier Brynjar Foss, prosjektleder for EST AV ALLE MENNESkELIGE EGEN- uken, forklarer Vistnes, som allerede har fått Godhetsfestivalen. SkApER. JEG VIL SETTE DEN HøYERE henvendelser om klipp under årets festival. ENN SLIkT SOM MOT OG TAppERHET OG - Hva med andre yrkesutøvere. Er det bare Ps: KontaKtinfoRMasJon til GENERøSITET ELLER HVA SOM HELST. - Hvordan reagerer folk når de får tilbudet? å melde seg til dere hvis noen har lyst til godhetsfestivalen finneR dU PÅ www.godhet.no - Mange, de aller fleste, var veldig skeptiske å bruke sin utdannelse eller yrke under baKsiden av Magasinet. Roald dahl ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen 7
 5. 5. felles innsats: Det er gøy når hele familien sammen kan gjøre noe godt for andre. Her er Miriam, Malin, Rannveig, mamma Solveig Alette og pappa 3x Dagfinn klar for å jobbe. så store lokaler Helt ny butikk - samme verdier I midten av august flytter vi inn i nye og moderne lokaler i Postbygget, Haakon VII’s gt. 9 i Stavanger Sentrum Det blir stor åpningsfest med mange god tilbud, forfatterbesøk og overraskelser i slutten av august. Vi kan røpe at det blir gatefest, Lisa Børud gratiskonsert, felles barnekor, gjestedirigent Jarle Waldemar m.m. GODHETSfestivalen: gRatis bilvasK! egil andeRsen fiKK hUset sitt i Rosen- beRggata Malt i fJoR. han Minnes ved selv-vaskeanleggene godhetsfestivalen Med stoR glede. mandag 2. juni - fredag 6 juni klokken 17.30 til 20.30 Egen avdeling for ”fram med kosten, Bok Media, Kongsgt. 24, 4006 Stavanger. Tlf. 5189 4744, faks 5189 4740 Hafrsfjord E-mail: stavanger.imi@bokogmedia.no og Hundvåg Forus hele familien! Har du lyst til å være med på festival, men vet ikke hvor du skal gjøre av barna? Ta dem med, da vel! sette den i stand på en annen måte. Inviter Meld deg PÅ! hva sKJedde i fJoR? med venner og naboer og gå sammen om - Vi lærer å være gode mot hverandre ved å arbeidet, oppfordrer hun. være med på denne festivalen, tilføyer hun. sKolen ble fin! Mamma Solveig Alette nikker og holder I fjor var familien Solberg Skeie fra kvernevik rundt Malin og minstejenta Miriam. De er -Vi kommer når strømmen går! teKst: MARIT MæLUM NORDAL OG med og tok i et tak på kvernevik skole. Hver enige om at det er viktig å vise godhet for HENRIk SEGLEM GRYDELAND ettermiddag i en hel uke hjalp alle hveran- den byen vi bor i. Mamma Solveig Alette foto: MARIT MæLUM NORDAL dre med å gjøre skolen veldig fin. I forkant håper at alle menneskene som får hjelp kan Besøksadresse: hadde rektorene på barneskolene i Stavanger merke Guds godhet inni hjertet sitt Vi kan tilby: Svithun Elektro AS fått brev om at de kunne få hjelp av familie- • Hyggelige, effektive og ryddige elektrikere Luramyrveien 9 Det er ikke forbeholdt de voksne å vise godhets-gjengen: ER DETTE NOE FOR DEG, DIN FAMILIE OG • Gode og oversiktlige elektroløsninger godhet. I fjor lanserte Godhetsfestivalen ett NABOER? MELD DERE PÅ VIA NETTSIDEN 4313 SANDNES • Moderne el.installasjoner - Smarthus - hvor lys- og varmeanlegg, alarm- tilbud der hele familien var med. Idéen bak Sterke fedre bygde ballbinge, mens guttene GODHET.NO ELLER PÅ TELEFON 51 84 21 60. og klimaanlegg integreres i et felles styringssystem (EIB/KNX) Familiegodhet er at de som vil være med selv og jentene kostet asfalten helt fri for søppel, Postadresse: • Fornuftige belysningsforslag og interiørmessig riktige lysløsninger finner et prosjekt i nærmiljøet de vil pusse glassbiter og store steiner. Noen bar vekk Rent og pent: Miriam Svithun Elektro AS kostet skikkelig • Moderne og effektive oppvarmingssystemer opp, forteller sjefen for prosjektet, Elisabeth stygge og rustne gjerder. Postboks 406 Forus rent i skolegården • Bredbånds- og multimedianettverk Steinum: 4067 STAVANGER - Jeg synes det er så fint å hjelpe til. Gud under fjorårets • Hjemmekino/Multimediarom Telefon: 51 70 97 20 - I år utfordrer vi familier til å melde seg på vil vi skal være gode mot andre, sier Malin, Godhetsfestival. • Enøkinstallasjoner Telefaks: 51 70 97 21 og selv finne ett oppdrag i nærmiljøet de bor eldstejenta i familien Solberg Skeie. Det er • El.sjekk og internkontroll av eksisterende installasjoner i. Ett naturlig prosjekt kan være en lekeplass hun som har passet på de minste barna mens E-Post: post@svithun-elektro.no der man kan male, rydde eller luke, eller de andre familiene har arbeidet. Vil du vite mer om oss? Hjemmeside: www.svithun-elektro.no Besøk oss på: www.svithun-elektro.no ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen 9
 6. 6. oPPdRagene pen fikk spørsmål om de kunne hjelpe, svarte de ja. - En dag fikk jeg en telefon med spørsmål om hva jeg ønsket hjelp til. Det var nesten for godt til å være sant. Det var tidlig om våren, og solen begynte å skinne inn i stuen og avslørte hvor støvete det var overalt, så strømmer inn! jeg svarte at jeg trengte hjelp til å vaske, sier Skogen. De seks kvinnene kom klokken halv åtte om kvelden, og da klokken passerte ni var Brynjar Foss er på Mariero for å vurdere et oppdrag. Flere uker før Godhetsfestivalen det hele over. på bordet hadde de satt fram levende lys, sjokolade og frukt, og huset luk- begynner, er ”ordreboken” nesten full. tet rent og nyvasket. Skogen er ikke sikker på om hun hadde kjent igjen hjelperne på gaten. Selv ble hun sendt opp i andre etasje festivalen sPRes med beskjed om å lese en god bok. UtoveR landet! letteRe Å gi enn Å ta iMot - Etterpå satt jeg og tenkte. Lenge. Det var egentlig vanskelig å ta inn over seg hva som teKst og foto: FRODE SANDAL hadde skjedd. Jeg har vært en ja-person i alle år, og er vant til å gi av meg selv. Men det er lettere å gi enn å ta imot. Jeg sa det til en av kvinnene før de gikk, og fikk til svar at - det eR snaKK oM Å Male en gang det kanskje var min tur til å ta imot nå, sier heR inne. det seR Jo oveRKoMMelig Skogen. Ut. Jobben MÅ vel vÆRe gJoRt i lØPet - Jeg er utrolig takknemlig for det de gjorde av en Kveld? sPØR PRosJeKtledeR for meg. Jeg håper at jeg blir frisk nok til å bRYnJaR foss. kunne gjøre noe lignende for andre en dag. Det er en av de største gavene jeg har fått på pr 13. mai hadde sekretariatet til lenge, sier hun. Godhetsfestivalen fått inn ønsker om å male vil hJelPe selv: Solfrid Skogen har blitt bedre, men er fremdeles ikke frisk etter å ha 18 boliger. Fem hager er rapportert klare for fått ME, eller kronisk utmattelsessyndrom, for to år siden. - Jeg håper at jeg blir frisk godhet hele ÅRet en aldri så liten opprustning. To biler er på nok til å kunne gjøre noe lignende for andre en dag, sier hun - Det har hele tiden vært en målsetting at listen over reparasjoner. godhet er noe vi skal leve med hele året. I IMI kirken har vi sett at det er lurt å finne ”tusen takk - I tillegg har vi fått inn 19 andre oppdrag. til tjeneste! Brynjar Foss er prosjektleder for Godhets- festivalen. Her er han på Mariero for å vurdere en et regelmessig tidspunkt hvor man gjør noe Det vitner om at Godhetsfestivalen begynner malingsjobb som skal gjøres første uken i juni. med det, og derfor er de fleste cellegruppene å bli bra innarbeidet i Stavanger, sier Foss, ute én kveld i måneden for hjelpe, støtte og som undersøker alle oppdragene som kom- bidra med forefallende arbeid, sier pastor i mer inn. Rett og slett for å finne ut om de er for hjelpen! IMI kirken, Martin cave. praktisk gjennomførbare. malerkoster og plenklippere er i aksjon. - Vi har en utfordring i forhold til alle opp- Sterke følelser likeså. dragene vi ikke får utført i løpet av uken. Det - Hvem er det som får hjelp utenom godheten sPRes er så mange som ønsker vår hjelp! Målet er Godhetsuken? Oppdragene strømmer inn, men det betyr alt eR gRatis å gå løs på oppdragene resten av året, men - Det er mennesker vi møter i hverdagen, ikke at du som leser dette – og har et stort - De viser en utrolig takknemlig, dem vi dette har vi ikke fått gode rutiner på. og kanskje også personer vi møter under ønske om å få arbeid gjort – trenger å for- hjelper. Vi er knallharde på prinsippet om at En onsdag kveld tidlig i vår fikk Solfrid Skogen besøk Godhetsuken som vi forstår at trenger mer tvile. på magasinets bakside finner du kon- taktinformasjon til Godhetsfestivalen. Det er hjelpen og hjelpemidlene er gratis. Takken vi Vi jobber med ideen om å ha et av seks damer hun aldri hadde sett før. Halvannen hjelp. får i retur, er finfin lønn! Godhetskontor som kanskje har åpent en bare å ta kontakt! gang i uken. Her kan de som ønsker å få time senere takket de for seg og gikk fra et skinnende - Så Godhet strekker seg utover Festivalen arrangeres for tredje gang. Hvor Sekretariatet som leder festivalen, jobber hjelp – og å hjelpe – få informasjon og vei- rent hus. - En av de største gavene jeg har fått på Godhetsuken? med å bre godhet i praksis utover. Også ledning, forklarer prosjektleder Brynjar Foss - Definitivt. Uken er viktig i seg selv, men går veien videre? innenfor egne rekker i byens menigheter. lenge, sier Skogen. målet er at det skal bli en livsstil. Ved å sette - Vi bruker mer og mer av vår tid på å spre daglige gjøremål man tidligere har tatt for av en kveld i måneden minnes man på dette Godhetsfestivalen utover i Norge. Vi har hatt i hverdagen. Vi har også et ønske om at de samtaler med mennesker i Sandnes, Oslo og fiKK hJelP av seKs gitt, kan være uoppnåelige. som får hjelp får lyst til å hjelpe andre, sier SÅ LENGE DU LEVER, SÅ LENGE DET ER MULIG, VæR GOD! - Jeg er ikke den som har fått det tyngst, og kristiansand, som ønsker å gå i gang. Det er fReMMede KvinneR cave. noe på gang på klepp også, sier prosjektle- MaRCUs aUReliUs jeg har blitt bedre. Likevel har jeg vært nødt deren. til å prioritere hva jeg skal bruke kreftene til. Har jeg klart å gå en kort tur utendørs, har - Når det gjelder Solfrid Skogen kan jeg bare MAN BøR STREBE ETTER GODHET I GJERNINGER OG HANDLING, IkkE I ORD. teKst/foto: ALF INGE MOLDE det vært det jeg klarte den dagen, forteller si at små ting gjort i kjærlighet kan være til - Hvordan tolker dere det faktum at andre vil deMoKRit Skogen. enorm hjelp for de som mottar det, sier pas- kopiere festivalen? toren - Det er utrolig gledelig – og et klart uttrykk for at andre tenner på ideen om å vise sine For to år siden fikk Solfrid Skogen diagnosen Rent hUs, sJoKolade og fRUKt medmennesker positiv oppmerksomhet, kronisk utmattelsessyndrom, en tilstand som Det var en tidligere kollega som tok initia- DET ER NATURSTRIDIG AT ET VILT FREMMED MENNESkE TILBYR SEG Å VASkE BILEN best kan beskrives som å gå rundt med kroni- tivet til å spørre Godhet om hjelp. Datteren nestekjærlighet – godhet. Det er en krevende jobb å lede Godhetsfestivalen, før, under og DIN, UTEN VEDERLAG. MÅLET MED GODHETSFESTIVALEN ER Å FOkUSERE pÅ sk influensa eller nettopp å ha løpt maraton. til kollegaen går i IMI kirken, og er en del av etter selve uken. Utrolig mange mennesker, VERDIER SOM ER I FERD MED Å Dø UT. Martin Cave, pastor i iMi KirKen Selv den minste ting blir en anstrengelse, og en såkalt cellegruppe for kvinner. Da grup- 10 ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen 11
 7. 7. huset ble blått takk for støtten! - ut av det blå Bestill rom på vandrerhjem.no Lily Handegard holdt på å gå rett i bakken da en fremmed mann plutselig kom for å malte huset hennes. hva sKJedde i fJoR? teKst/foto: HENRIk SEGLEM GRYDELAND - Kan jeg hjelpe deg, spurte Lily, da hun så Montér en mann som lette etter noe. Randaberg - Jeg ser etter Lily Handegard, sa mannen. - Det er meg, svarte hun, hva gjelder det? - Jeg vil gjerne male huset ditt, sa mannen. - Da holdt jeg på å gå rett bakken, forteller Lily. Godhetsmagasinet møter Lily Handegard en solfylt vårdag. Fortsatt stråler huset selv om takk for støtten! Klart vann as det nesten er ett år siden huset ble blått. Forus - Jeg har pleid å male huset mitt selv, men i de senere årene har jeg vært plaget av lunge- emfysem. Huset var stygt og trengte virkelig - They did a beautifull job, forteller Lily maling, men jeg ante ikke hva jeg skulle Handegard, som er fra Wales, men har bodd i gjøre. Selv om jeg ber mye til Gud, vegrer jeg Norge og kvernevik i over 30 år. meg litt for å be om ting for meg selv, fortel- ler Handegard. - De malte hus, de ryddet i hagen, de ryddet Carica as verandaen og bygget den om. Men nesten - En dag datteren min var på besøk, fore- enda viktigere var at det var så festlig å ha slo hun å kontakte Godhetsfestivalen. Da dem her. Bare å se dem var fantastisk. Det var Guttorm Grimstad fortalte at de ville male virkelig en flott uke med liv og røre. huset, fikk jeg nesten ett gledessjokk. Jeg trodde først ikke det var sant. Ut av det blå naboene lURte hadde Gud sendt disse menneskene. Det var Naboene ble selvsagt nysgjerrige da de så bare helt fantastisk! gjengen som jobbet. – Hvis Gud ikke kommer selv, så sender han - Hvem er disse menneskene som jobber for noen andre, sier Lily Handegard. festlig UKe deg, spurte de. Jeg sa at det er mine søsken. Etter at Grimstad hadde vært på besøk gav Da stusset de litt for malerne var jo mye han henne følgende ”ordre”: yngre enn meg. Jo, sa jeg, de er mine brødre - Jeg skulle gjerne gitt noe tilbake annet enn ViLLa SoLborG, TjenSVoLLSVeien 44 - STaVanGer - Du må be om pent vær. og søstre - de er Guds barn. Da ville jo nabo- å si tusen hjertelig takk. Jeg lovte dem pizza, Og pent vær ble det. Da malegjengen duk- ene at de skulle komme til dem også, fortel- men har ikke navnene på dem. Men om ikke ket opp på mandagen regnet det riktignok ler hun og ler. jeg kan gjøre noe annet, kan jeg i hvert fall litt, men den dagen skulle huset vaskes var be, sier Lily Handegard. ikke været noe problem. De neste dagene ble - Det var jo en naturlig reaksjon, men når huset malt og en gjeng fra seks til ni perso- folk hører om slike ting, så tror jeg det åpner Det er sikkert de gode hjelperne vel fornøyd ner stod på alle dagene. noen øyne. Det må jo åpne noen øyne. med Hafrsfjord og Hundvåg 12 ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen 1
 8. 8. AL-DENTE.NO Foto: Anne Lise Norheim. Dessert: SJOKOLADEPIKEN OPPUSSING – ENKELT, TRYGT OG SPENNENDE Kulinariske Stavanger? VELG SELV PÅ ØVERSTE HYLLE ELEKTROSINSTALLASJON Vi er en autorisert bedrift med dyktige fagfolk Hva mer kan og et sterkt fokus på god vi tilby?” kundebehandling. Vi vil særlig framheve vår kompetanse innen energi- sparende løsninger. Vi representerer 2 av Europas ledende produsenter av moderne, trendy og SIMSALASTAVANGERFORUM! HVITEVARER klassiske kjøkken. Men vi har mer å by på. Enten du er på jakt etter elegant Retro-stil, moderne Vi representerer ledende børstet stål merker av flat-TV og vi eller en ren Men vi har er autorisert RiksTV hvit flate, har enda mer installatør vi det. RiksTV å by på. Spør oss om en gunstig RiksTV pakke apis Så var det den ”gode lyden” Apis har egen HI-FI avd. med eget lytterom hvor du også kan få råd og veiledning når det gjelder det ypper- APIS Gausel Boganesgeilen 7, Stavanger I juli arrangeres Bocuse d’Or i Stavanger. Matfylket når stadig nye ganer. ste innen moderne lydanlegg. Åpningstider: Man, ons, fred:10 -17. Når verden nå kommer til byen, er dette et resultat av mange års samarbeid Tirs, tors: 10 -19. Lør: 10 -15. mellom lokale og internasjonale krefter. Nå skal Matfylket virkelig få skinne: Tlf. 51 81 58 00 Tomatene fra Finnøy, urtene fra Randaberg, Kvitsøylam, ost fra Voll og kveite fra Hjelmeland. Ta kontakt med oss, stikk innom eller gå inn på våre nettsider: www.apis.no Ingen måltider er like - men alle er like viktige. www.stavanger-forum.no 1 ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen ANNONSEBILAG FRA godhetsfestivalen 1
 9. 9. SÅ LENGE DU LEVER, Bry deg om andre. Jeg jobber hardt SÅ LENGE DET ER for at de gode holdningene til å MULIG, VæR GOD! hjelpe andre, ikke svekkes, men tvert MaRCUs aURelUis i mot blir sterkere og sterkere. Derfor synes jeg Godhetsfestivalen er et veldig bra tiltak. Leif Johan sevland, ordfører i stavanger vil dU støtte oss? vi trenger 00.000 kroner! vårt kontonummer er 9.27.19. Merk gaven: ”godhet” gavene går uavkortet til formålet! vil du eller noen du kjenner ha hjelp? vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Kontakt Godhetsfestivalen på telefonnummer 51 84 21 60 eller registrer deg på www.godhet.no Godhetsfestivalen arrangeres av frimenighetene Prosjekledelse og sekretariat: Redaksjon: Frode Sandal, Henrik S. Grydeland, i Stavanger, Stavanger Bispedømme, Den norske Brynjar Foss c/o IMI kirken, Alf Inge Molde og Torbjørn kolstø. Annonser: kirke i Stavanger og lokalt næringsliv. Gunnar Warebergsgate 15. 4021 Stavanger. Håkon Vistnes og Arvid Steinum. Designmal: Telefon 51 84 21 60. Faks 51 84 21 61. Fasett. E-post: servicetorg@imikirken.no, www.godhet.no

×