Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filo tema 11

255 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filo tema 11

 1. 1. La construcció filosòfica de la ciudadania
 2. 2. Índex 1· Origen del concepte de “ciudadania” 1.1·Una definició inusual. 1.2·Ciudadania en l'antiguitat grecollatina. 1.3·Limitacions de la ciudadania antiga. 2·Ciudadania moderna 2.1·Cuitadania i Estat. 2.2·Ciutadania i inclusió en l'Estat. 2.3·Ciutadania i drets humans. 2.4Ciutadania social 3·Dimensions de la ciutadania contemporània 3.1Justícia i pertinença. 3.2Noves facetes de la ciudadania
 3. 3. 1·Origen del concepte de “ciutadania” 1.1 Una definició usual ·Definició de ciutadà segons el diccionari: Habitant de les ciutats antigues o d'estats moderns com a subjecte de drets polítics i que intervé, en el govern del país. ·Aquest habitant pertany a una comunitat política que s'estableix en un territori (país). ·Aquests ciutadans gaudeixen d'uns drets que ha de protegir aquesta ciutat o estat. Tenen la possibilitat de participaren tasques de govern.
 4. 4. 1.2·La ciutadania en l'antiguitat grecollatina ·Civitas provè del llatí civis “ciutat”. ·A la Roma clàssica civis= membres de la comunitat que reunien uns requisits. ·A la Grècia clàssica utilitzaven la paraula polités= ciutadà, membre de la comunitat que tenia uns certs requisits al igual que a la Roma clàssica. ·Els dos podien participar en el govern de la polis, a través de la democràcia. ·A les dues ciutats grecollatines tenien el deure de defensar la ciutat, amb armes si era necessàri.
 5. 5. La ciutadania en l'antiga Grècia ·El ciutadà tenia la responsabilitat d'assistir a l'Assamblea. ·L'edat mínima per ser ciutadà eren 30 anys. ·Per a ells ser ciutadà significava ocupar-se de les qüestions públiques mitjançant la deliberació. ·Tenien 3 principis: -Isonimia: Igualtat davant la llei. -Isegoria: Igualtat de paraula. -Koinonía: Cooperació per aconseguir el bé públic. La ciutadania en l'antiga Roma ·El ciutadà és el que té protecció jurídica otorgada per lleis i institucions. ·S'enten per ciutadania, un títol jurídic que permet reclamar certs drets.
 6. 6. 1.3· Limitacions de la ciutadania antiga ·Era una ciutadania excloent (homes adults amb certs requisits). ·Només consideraven a tots èsser huma com a lluire i igual, sinó que només els ciutadans. ·Els drets individuals no estaven suficientment protegits.
 7. 7. 1.4· La doble arrel de la ciutadania moderna La ciutadania moderna encara presenta dos tradicions de la ciutadania antiga: -Participació política a través de la deliberació(republicana). -Protecció legal dels drets de la persona(liberal).
 8. 8. 2· Ciutadania moderna 2.1· Ciutadania i estat ·Estat : Organització estable, a l'aparell establert, amb els càrrecs o burocràcia i el seu governant. ·Nacionalitat : Estatut legal pel qual una persona pertany a un estat que hagi estat reconegur pel dret internacional. -Dret de sòl: Ciutadà qui neix en el territori nacional. -Dret de sang: Prioritat a la nacionalitat dels pares
 9. 9. 2.2· Ciutadania i inclusió en l'Estat Liberal Comunitarista Republicana Reclama més atenció als vincles ètnics i culturals. La ciutadania va lligada als procediments democràtics des de l'arrel. Manté una separació entre llibertats civils i els drets polítics
 10. 10. 2.3 Ciutadania i drets humans Drets civils Drets que es reconeixen els ciutadans (dret a no ser detingut sense garanties legals, etc). La influència de les idees iusnaturalistes es van extendre per diversos països occidentals. Drets socials, econòmics i culturals Dret a l'educació, a l'associació sindical, etc. Drets polítics Drets que tenen els ciutadans a participar directa o indirectament en la política.
 11. 11. 2.4 Ciutadania social ·Es defineix com el conjunt de drets i deures que vinculen l'individu a la plena pertinença a una societat. -Estat social de dret: Dret al treball, educació, etc. -Estat de justícia: Protegir els drets socials propis de la ciutadania social.
 12. 12. Dimensions de la ciutadania Implicacions de reconeixement i d'exercici Política Igualtat de drets civils. Social Igualtat d'accès a les oportunitats i prestacions. Econòmica Equitant en les relacions laborals Civil Ètica professional Intercultural Solidaritat, respecte, etc Cosmopolita Voluntariat a l'ONU. 3· Dimensions de la ciutadania contemporània 3.1· Justícia i pertinença Tipus d'implicacions: -Reconeixement: Responsabilitat que té cada societat. Reconeixement legal aspecte real. -Exercici de la ciutadania: Responsabilitat que correspon a cada persona (deures cívics, exercici de voluntariat...
 13. 13. 3.2· Noves facetes de la ciutadania ·Ciutadania econòmica: Pendre's seriosament una ètica empresarial, amb el fi d'erradicar la pobresa. ·Ciutadania civil: S'ha de millorar el voluntariat, l'ètica professional, l'opinió pública. ·Ciutadania intercultural: Evitar les descriminacions racials, religioses, etc. ·Ciutadania cosmopolita: S'ha d'universalitzar els drets humans en la primera, segona i tercera generació

×