Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SOALAN FINAL <ul><li>TOPIK 1: </li></ul><ul><li>HIDROLOGI </li></ul>
<ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Dengan bantuan gambarajah, terangkan mengenai proses kitaran Hidrologi. </li></ul><u...
<ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Terangkan dengan jelas mengenai perkara-perkara berikut : </li></ul><ul><li>i. Pinta...
<ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Pintasan, resapan dan sejatan adalah di antara proses-proses yang terlibat dalam kit...
<ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Terangkan prinsip kitaran hidrologi. </li></ul><ul><li>( 5 markah ) </li></ul><ul><l...
<ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Takrifkan kawasan tadahan. </li></ul><ul><li>( 3 markah ) </li></ul><ul><li>b. Lakar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soalan Final Topik 1 - Hidrologi

1,732 views

Published on

soalan final topik 1 hidrologi

Published in: Education
  • Be the first to comment

Soalan Final Topik 1 - Hidrologi

  1. 1. SOALAN FINAL <ul><li>TOPIK 1: </li></ul><ul><li>HIDROLOGI </li></ul>
  2. 2. <ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Dengan bantuan gambarajah, terangkan mengenai proses kitaran Hidrologi. </li></ul><ul><li>( 15 markah ) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b. Dalam jangka masa sebulan, sebuah kawasan tadahan dianggarkan menerima hujan sebanyak 200mm, penyejatan sebanyak 70mm dan penyusupan ke sub permukaan sebanyak 20mm. Anggarkan hujan lebihan dan isipadu larian terus yang mengalir ke takungan yang terdapat dalam kawasan tadahan tersebut sekiranya luas kawasan tadahan ialah 55km 2 . </li></ul><ul><li>( 10 markah ) </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Terangkan dengan jelas mengenai perkara-perkara berikut : </li></ul><ul><li>i. Pintasan </li></ul><ul><li>ii. Resapan </li></ul><ul><li>iii. Sejatan </li></ul><ul><li>iv. Curahan </li></ul><ul><li>( 16 markah ) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b. Kawasan tadahan Sungai Semberong dijangkakan menerima hujan sebanyak 320mm dari awal Februari 2001 hingga akhir Oktober 2001. Sejatpeluhan dianggarkan sebanyak 55mm dan resapan yang berlaku pula dianggarkan sebanyak 23mm. Luas kawasan tadahan ialah 100,000mm 2 dan terdapat sebuah takungan di kawasan tadahan ini. Anggarkan isipadu air larian terus dalam km 3 yang masuk ke dalam takungan ini dalam jangka waktu berkenaan. </li></ul><ul><li>( 9 markah ) </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Pintasan, resapan dan sejatan adalah di antara proses-proses yang terlibat dalam kitaran hidrologi. Terangkan mengenai proses-proses yang dinyatakan ini. </li></ul><ul><li>( 12 markah ) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>b. Kawasan tadahan Sungai Kepayang dijangkakan menerima hujan sebanyak 420mm dari awal Februari 2001 hingga akhir Oktober 2001. Sejatpeluhan dianggarkan sebanyak 62mm dan resapan yang berlaku pula dianggarkan sebanyak 29mm. Luas kawasan tadahan ialah 80km 2 dan terdapat sebuah takungan di kawasan tadahan ini. Anggarkan isipadu air larian terus dalam m 3 yang masuk ke dalam takungan ini dalam jangka waktu berkenaan. </li></ul><ul><li>( 13 markah ) </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Terangkan prinsip kitaran hidrologi. </li></ul><ul><li>( 5 markah ) </li></ul><ul><li>b. Terangkan kesan perubahan guna tanah terhadap alam persekitaran dan langkah-langkah yang telah diambil. </li></ul><ul><li>( 10 markah ) </li></ul><ul><li>c. Sebuah kawasan tadahan dengan keluasan 4571 ba 2 menerima hujan sebanyak 42.5 in setahun. Jika discaj tahunan adalah 5102 ka 3 /s, hitung amaun evapotranspirasi untuk tahun berkenaan. ( 1 ba = 5280 ka ) </li></ul><ul><li>( 10 markah ) </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Soalan 1 </li></ul><ul><li>a. Takrifkan kawasan tadahan. </li></ul><ul><li>( 3 markah ) </li></ul><ul><li>b. Lakarkan proses kitaran hidrologi dan terangkan mana-mana dua ddari proses yang terlibat. </li></ul><ul><li>( 7 markah ) </li></ul><ul><li>c. Kawasan tadahan pedu mempunyai keluasan 1720km 2 . Data purata hujan tahunan adalah 3200 mm. Terdapat dua sungai yang mengalir ke kawasan tadahan tersebut, iaitu sungai Kuala Nerang dan Sungai Pedu. Discaj dari sungai Kuala Nerang adalah 23m 3 /s manakala data Sungai Pedu tidak diperolehi. Rekod yang dibuat menunjukkan kehilangan akibat proses pemeluwapan dan pintasan adalah 12% dari purata hujan tahunan. Kirakan nilai discaj bagi Sungai Pedu. </li></ul><ul><li>( 5 markah ) </li></ul>

×