Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usuaris i grups d'usuaris

178 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Usuaris i grups d'usuaris

  1. 1. USUARIS I GRUPS D’USUARISA L’ORDINADOR LOCALHerminio Manzano
  2. 2. TIPUS D’USUARIS: PRIVILEGIS (67) Administrador (+): ho poden fer tot al’ordinador local (instal.lar programes, afegirmaquinari, mirar fitxers d’altres usuaris –si nosón privats-) Limitats (-): gestionar els seus propis recursos(canviar la contrasenya del seu usuari o canviarla foto del seu compte i mirar els seus fitxers). “Invitados”: normalment desactivats, ambmenys privilegis que el limitat. Només te accésal programari i a l’accés a internet.
  3. 3. CREACIO D’USUARIS Amb la instal.lació del sistema operatiu. Panel de control: Cuentas de Usuario. Panel de control: Herramientasadministrativas / Administración deequipos / Usuarios locales y grupos.

×