Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gestio avancada d'usuaris i recursos compartits

165 views

Published on

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gestio avancada d'usuaris i recursos compartits

 1. 1. Herminio Manzano*
 2. 2. Des de la xarxa (accés remot)Des del propi ordinador(accés local)*Qualsevolusuari
 3. 3. *Amb la gestió bàsica “simple”dels recursos compatits (lagestió coneguda fins ara):*No es pot establir cap mena deseguretat en l’accés local aqualsevol carpeta (limitarl’accés) llevat de l’accés a lacarpeta “Els meus documents”pròpia de l’usuariadministrador.*Només és previst tenir lapossibilitat de compartir o noun recurs a la xarxa per al’acccés remot, per tots elsusuaris (sense distincions).*
 4. 4. Des de la xarxa (accés remot)Des del propi ordinador(accés local)*Qualsevolusuari
 5. 5. Des de la xarxa (accés remot)Permisos d’accés remotDes del propi ordinador(accés local)Seguretat d’accés (remot i local)*Usuaris o grupsdiferenciats
 6. 6. **Cal desactivar larecomanació del“us compartit simple defitxers”.*Qualsevol carpeta /Herramientas / Opcionesde carpeta / Ver /
 7. 7. **En mostrar les propietatsd’una carpeta observem queapareixen dues solapesdiferenciades:*Compartir: des d’on es podrandeterminar les permisosd’accés remot (des de laxarxa) a qualsevol carpeta.*Seguridad: des d’on es podrandeterminar qui pot accedir aqualsevol carpeta, bé des de laxarxa (remotament), bélocalment.
 8. 8. Des de la xarxa (accés remot)Permisos d’accés remotDes del propi ordinador(accés local)Seguretat d’accés (remot i local)*Usuaris o grupsdiferenciats
 9. 9. *
 10. 10. *
 11. 11. *
 12. 12. *
 13. 13. *
 14. 14. Des de la xarxa (accés remot)Permisos d’accés remotDes del propi ordinador(accés local)Seguretat d’accés (remot i local)*Usuaris o grupsdiferenciats
 15. 15. *
 16. 16. *
 17. 17. *

×