Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

իմ ընտանիքը տիգրան

45 views

Published on

Գալստյան Տիգրան

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

իմ ընտանիքը տիգրան

  1. 1. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Արևելյան դպրոց 2-2 դասարան Տիգրան Գալստյան
  2. 2. Իմ ընտանիքը Իմ ընտանիքը շատ լավն է: Իմ ընտանիքում ապրում են հայրիկս, մայրիկս, եղբայրս, տատիկս:
  3. 3. Ես Ես շատ եմ սիրում եղբորս հետ խաղալ: Ես յոթ տարեկան եմ, ուզում եմ դառնալ հնէաբան:
  4. 4. Իմ հայրիկը Հայրիկիս անունը Հայկ է: Նա քառասունչորս տարեկան է: Իմ հայրիկը խելացի է և շատ աշխատասեր:
  5. 5. Իմ մայրիկը Իմ մայրիկի անունը Արմինե է: Նա շատ բարի է, խելացի և ինձ շատ-շատ է սիրում:
  6. 6. Իմ եղբայրը Իմ եղբայրը շատ է սիրում ինձ հետ խաղալ : Նա չորս տարեկան է:
  7. 7. Իմ տատիկը Իմ տատիկը շատ -շատ լավն է: Նրա անունը Ջուլիա է:

×