Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IBM Mail Support for Microsoft Outlook (in Czech language)

69 views

Published on

Poznatky z praktického používání IMSMO.

Další informace pro adminy:
http://www.jaknalotus.cz

Nabídky školení a workshopů:
http://www.hansgut.cz/nabidka-sluzeb/

Workshop Administrace IBM Domino serveru
http://www.hansgut.cz/firemni-workshop-administrace-ibm-domino-serveru/

Workshop IBM Notes pro uživatele
http://www.hansgut.cz/firemni-workshop-ibm-notes/

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IBM Mail Support for Microsoft Outlook (in Czech language)

 1. 1. IBM Mail support for MS Outlook Martin HANSGUT martin@hansgut.cz www.jaknalotus.cz | www.hansgut.cz
 2. 2. Martin Hansgut • Více jak 20 roků v IT • Více jak 20 roků práce s ICS produkty • Uživatel Ytria Tools • Administrátorská a uživatelská školení IBM Domino a IBM Notes • Autor blogu www.JakNaLotus.cz • Twitter: @JakNaLotus @hansgut_martin • O mně: http://www.hansgut.cz • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hansgut/
 3. 3. IBM Client Application Access IBM Mobile Clients Notes SmartCloud Notes Web Connections Mail Verse IMAP access IBM mail support for Microsoft Outlook
 4. 4. Co budeme potřebovat • Platný SW Maintenance na IBM Domino • Instalované servery IBM Domino 9.0.1 • Přístup na IBM Passport Advantage Online
 5. 5. Cena Řešení je součástí licence IBM Domino/Notes 0,- Kč
 6. 6. Požadavky na server a klienta • Server – Domino 64-bit na Windows 2008 Server R2, Linux nebo AIX – IBM Domino 9.0.1 64bit – HTTPS na serveru kde je instalováno IMSA – Replika pošty uživatele na serveru IMSA – ID Vault – Na serveru kde je instalovaný IMSA nesmí být instalován IBM Notes Traveler – V person dokumentu vyplněnou platnou internetovou adresu a heslo pro internet • Klient – MS Outlook 2010, 2013 a 2016 pouze na Windows
 7. 7. Instalační soubory a fix packy pro server a klienta • Odkazy – Pro instalační soubory jsou dostupné na IBM PA webu – Pro fix packy jsou instalační soubory dostupné na IBM FixCentral webu • Server – IBM mail Add-on 2.0.1 (for IMSMO Server) AIX 64 bit Multilingual (CNH3CML) – IBM mail Add-on 2.0.1 (for IMSMO Server) Linux 64 Multilingual (CNH3DML) – IBM mail Add-on 2.0.1 (for IMSMO Server) Windows 64 bit Multilingual (CNH3BML) • Client – IBM mail Add-in MSI install 2.0.1.1 (for IMSMO Server) Windows Multilingual (CNH3EML) – IBM mail Add-in 2.0.1.1 (for IMSMO Client) Windows 32/64 bit Multilingual (CNH3FML) • Fix packy – Pro server je k dispozici fix pack 2.0.1.4 z 23.2.2017 – Pro klienta je k dispozici fix pack 2.0.1.6 z 10.4.2017
 8. 8. Infrastruktura bez HA • Jak vypadá infrastruktura v případě že je využívaná IMSMO? • Home mail server IBM Domino, který je využíván v rámci prostředí IBM Domino/Notes – Zde je emailová schránka uživatele • IBM Domino server s instalací IMSA (podpora pro MS Outlook) – Zde je replika emailové schránky • DB2 server – Není potřeba pokud jsou připojeny jednotky uživatelů • MS Outlook – Zde je lokální soubor se kterým pracuje MS Outlook a který je synchronizovaný se serverem kde je IMSA – Není podporováno více účtů v MS Outlook. Pokud má být vytvořen nový profil je doporučeno předchozí odstranit.
 9. 9. Ověření vůči IBM Domino serveru • Jakým způsobem probíhá ověření vůči IBM Domino severů? – Podobně jako v případě IBM Notes Traveler, IBM Sametime, nebo IBM iNotes, tedy emailovou adresou a heslem • Z tohoto důvodu je nutné aby v person dokumentu byly tyto údaje uvedeny.
 10. 10. On-Premises i Cloud • Používáte IBM Domino server ve firmě nebo v IBM Connections Cloud – podporovány jsou obě možnosti
 11. 11. Omezení v aktuální verzi • Nejsou podporovány úkoly • Deník a poznámky nejsou podporovány • Vlastní formuláře nejsou podporovány • Přístup do předvoleb Notes a Domino není podporován • Použití nativních funkcí šifrování MS Outlook X.509 není podporováno
 12. 12. Omezení v poště výběr těch která mohou být nepříjemná • Přílohy odesílaných zpráv jsou omezeny na 15 MB • Ve výchozím nastavení jsou emaily starší než 7 dnů zkráceny – explorer „imsmo:set_config?SummaryFilterWindow=10950“ • Ve výchozím nastavení nejsou synchronizovány emaily starší než 30 dnů – NTS_PRIMESYNC_TIME_LIMITS_MAIL_ENABLED=false • IMS soubor je uložen na lokálním počítači
 13. 13. Omezení v poště výběr těch která mohou být kritická • MS Outlook RTF formát není podporován, použijte výchozí hodnotu HTML • Synchronizace konceptů není podporována ve starších verzích IMSMO – Aktuální verze synchronizaci podporuje • Volba „Vždy se zeptat, zda odeslat potvrzení o přečtení“ není uplatňována – Není zobrazen dotaz a potvrzení je odesláno • MS Outlook neumožňuje uložit email do více složek – Pokud v IBM Notes bylo použito Odeslat a zařadit bude email pouze v odeslané poště – Pokud doručený email zařadíte do více složek bude v MS Outlook vidět pouze v té kam byl zařazen nejdřív • Odvolání odeslaného emailu není podporováno • Šifrované emaily není možné číst v náhledu, ale je nutné je otevřít
 14. 14. Omezení v poště výběr těch která mohou být kritická • Pravidla pro emaily v IBM Notes jsou zpracována před pravidly pro poštu v MS Outlook – Pravidla v IBM Notes jsou zpracována na serveru – Pravidla v MS Outlook jsou zpracována až na lokálním počítači • Šifrované emaily není možné číst off-line • Podepsané emaily z Notes klienta nezobrazují v MS Outlook příznak že jsou podepsány. • Synchronizace podpisu mezi Notes a MS Outlook není podporována • Pokud delegujete přístup k souboru pošty, tato osoba musí ke správě souboru vaší pošty použít jiného klienta než MS Outlook.
 15. 15. Omezení v kalendáři výběr těch která mohou být kritická • Ve výchozím nastavení nejsou synchronizovány emaily starší než 30 dnů – NTS_PRIMESYNC_TIME_LIMITS_CALENDAR_ENABLED=false • Není možné šifrovat nebo dešifrovat kalendářové položky v MS Outlook • Koncepty schůzek se nesynchronizují se serverem • Přílohy v položkách kalendáře nejsou podporovány. • V MS Outlook není plně podporován formátovaný text v těle kalendářové položky. • Předávání zpráv a pozvánek není podporováno.
 16. 16. Omezení v kontaktech • Přílohy v kontaktech nejsou podporovány • Skupiny kontaktů nejsou synchronizovány • Pole Poznámky kontaktu se nesynchronizuje z aplikace Outlook na server.
 17. 17. Seznam všech omezení • Seznam všech omezení současné verze IMSMO je na následujícím odkazu http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSKTMJ_9.0.1/user_imsmo/use _IMSMO_issues.html?view=embed
 18. 18. Otázky a odpovědi z průběhu PoC
 19. 19. Archivace • Neexistuje možnost přímého přístupu z Outlooku do archivu na IBM Domino serveru – Přístup přes webové rozhraní k archivu na IBM Domino serveru • Není možné archivovat z MS Outlook do archivu na IBM Domino serveru – Automatická archivace na IBM Domino serveru • Uživatel má možnost archivovat do lokálních archivů Outlooku – Zakázat možnost nastavení automatické archivace a spouštění archivace v MS Outlook • Vyhledávání přes Outlook a archiv na Domino serveru – Není možné, této funkcionality se bude muset uživatel vzdát.
 20. 20. Podpis v emailu • V emailu na IBM Domino serveru používáme globálně definovaný podpis na základě určitých parametrů, který je automaticky vygenerován a vložen do předvoleb emailové schránky. – Podpis z předvoleb Notes není možné automaticky vložit do v MS Outlook. – MS Outlook nepodporuje import podpisu z jiného než obrázkového souboru – Možnosti vložení jsou tedy následující • Pokud je podpis ve formě obrázku, je možné jej importovat pomocí standardní funkcionality MS Outlook • Pokud je podpis uložen např. v html je možné jej vložit do předvoleb MS Outlook prostřednictvím Clipboard • Pokud jej máte vložený v předvolbách emailové schránky IBM Notes, tak si jej zde zkopírovat a vložit do předvoleb MS Outlook • Podpis je uložen v lokální konfiguraci MS Outlook a nepřenáší se mezi počítači.
 21. 21. Více podpisů do emailu • Je možné předvolit více podpisů v při odesílání emailu vybrat který bude použit? – Ano, funkcionalita MS Outlook
 22. 22. Delegování přístupů • Jak z prostředí MS Outlook delegovat přístup do emailové schránky? – Soubor – Pošta IBM - Delegování
 23. 23. Přístup do jiné emailové schránky • Jako sekretářka mám delegovaný přistup do emailové schránky šéfa a některých kolegů. Budu moci tento přístup využívat i pokud budu používat MS Outlook jako svého emailového klienta? – Ano, ale … • bohužel ne přes MS Outlook.
 24. 24. Nastavení Mimo kancelář • Soubor – Pošta IBM – Automatické odpovědi
 25. 25. Notes odkazy (linky) v příchozím e-mailu • Z Notes aplikací jsou odesílané emaily obsahující linky na dokumenty, pohledy nebo Notes aplikace. Bude toto fungovat i v prostředí MS Outlook? – Ano, toto funguje. Každý notes link je v e-mailu nahrazen dvěma linky: • link který otevře odkaz v Notes prostředí • link který otevře odkaz v prostředí webového browseru
 26. 26. Notes odkazy (linky) v odchozím e-mailu • Je možné z MS Outlook odesílat Notes linky na dokumenty, pohledy, aplikaci? Bude fungovat pokud v aplikaci použiji „Kopírovat jako tabulku“ která obsahuje notes linky na dokumenty? – Ano, odkazy jsou zobrazeny jako URL odkaz.
 27. 27. Elektronický podpis a šifrování • Uživatelé používají při emailové komunikaci elektronický podpis a šifrování. – Budou tuto funkcionalitu moci používat i v MS Outlook? – Budou mít v MS Outlook přístup k již šifrovaným emailům které mají v doručené poště? – Ano
 28. 28. Pravidla pro automatické zpracování pošty • V emailových schránkách na IBM Domino serveru používali uživatelé pravidla pro automatické zpracování emailů. Jak toto funguje v případě používání MS Outlook? – Pravidla z IBM Domino serveru se nepřenášejí do MS Outlook a naopak – Pravidlo vytvořené v MS Outlook zpracuje email až v okamžiku kdy je doručen do Outlooku a následně je výsledek synchronizován ze serverem • Pokud není MS Outlook spuštěn není možné aby se pravidla v něm vytvořena aplikovala – Používáte IBM Notes Traveler a chcete některé emaily přesunout do složek které se nesynchronizují do mobilního zařízení? • Musíte vytvořit pravidlo v emailové schránce na IBM Domino serveru
 29. 29. Koncepty • U rozsáhlejších emailu využívám jejich uložení do konceptů a následné postupné upravování a doplňování v okamžiku kdy mám dostupné informace. Jak to mu je v případě využití MS Outlook? • Starší verze – V MS Outlook je možné rovněž ukládat koncepty, ale má to jedno omezení. Tyto koncepty jsou dostupné pouze lokálně v IMS instalace MS Outlook kde byl koncept vytvořen. Koncepty se nesynchronizují na server IBM Domino. • Aktuální verze – Koncepty jsou synchronizovány oběma směry.
 30. 30. Předlohy (šablony) emailů • V IBM Notes mám vytvořených několik šablon emailů, které používám pro zasílání notifikací, novinek, informaci, … Vždy doplním pouze pár údajů nebo lehce upravím text. Lze toto i v MS Outlook? – Něco jako šablony emailů jsem bohužel v MS Outlook nenašel.
 31. 31. Všechny dokumenty • Sice příležitostně, ale občas přece používáme pohled „Všechny dokumenty, pokud potřebujeme najít nějaký email a nejsme si jisti ve které složce jej hledat. Je něco jako pohled „Všechny dokumenty“ i v MS Outlook? – Bohužel ekvivalent pohledu „Všechny dokumenty“ v MS Outlook neexistuje.
 32. 32. Odesílání emailů na skupiny • V IBM Notes často využívám odesílání emailů na skupiny příjemců které čerpám z adresní knihy. Je toto možné využít i v případě kdy budu používat jako e-mailového klienta MS Outlook? – Ano, toto je možné. Podmínkou je aby skupiny měly vyplněnou internetovou adresu. V případě že tato adresa není vyplněna, nemusí být možné email doručit.
 33. 33. Upozornění na nový email • V MS Outlook mám nastaveno upozornění na nový email, ale oznámení není zobrazeno. – Email nejsou standardně doručeny, ale synchronizovány přes SyncML. • Pro oznámení nové pošty je potřeba vytvořit pravidlo. Postup jak na to je zde.
 34. 34. Přístup do jiné emailové schránky • Jako sekretářka mám delegovaný přistup do emailové schránky šéfa a některých kolegů. Budu moci tento přístup využívat i pokud budu používat MS Outlook jako svého emailového klienta? – Ano, ale … • bohužel ne přes MS Outlook. Bude potřeba použít jiného klienta než MS Outlook např. iNotes
 35. 35. Kalendářová položka s přílohou • K některým kalendářovým položkám přidávám přílohy a následně odesílám pozvánku včetně přílohy. Po přechodu na Outlook mi toto nefunguje. – Tato funkcionalita není podporována. Pokud Vám někdo odešle pozvánku na schůzku včetně přílohy, bude v Outlooku příloha nahrazena URL adresou odkazující na přílohu na IBM Domino serveru. – Pokud budete chtít odeslat pozvánku s přílohou z Outlooku, tak se zobrazí informace, že tato funkce není podporována
 36. 36. Kalendářová položka a formátovaný text • Obdržel jsem pozvánku na schůzku, ale která obsahoval formátovaný text (barvy, velikost, podtržení, tabulky, ….), ale doručená pozvánka jej neobsahuj. – Kalendářové položky v MS Outlook nepodporují plně formátovaný obsah
 37. 37. Dostupnost účastníků a zdrojů
 38. 38. IBM Sametime • Je možné využívat IBM Sametime jako instat messaging v případě, že je využíván MS Outlook jako e-mailový klient? – Ano, ale … • Je potřeba instalovat IBM Sametime Connect klient • Nejsou podporované indikace online/offline stavu uživatele v přehledu emailů – V případě že výše uvedené požadavky jsou splněny je do ribbonu MS Outlook doplněna další položka představující možnosti IBM Sametime v rámci MS Outlook. Ribon je schopen zobrazit zda je odesílatel emailu online nebo offline.
 39. 39. IBM Connections • Některá data máme uložena v IBM Connections a přistupujeme k nim přes plug-in v IBM Notes. Je tato možnost dostupná i v MS Outlook? – Ano. I pro MS Outlook existuje plugin který umožňuje přístup k IBM Connections. Na rozdíl od IBM Notes je tento plugin ale ochuzen o možnost práce s modulem Aktivity.
 40. 40. Děkuji za pozornost • … máte nějaké otázky? – neváhejte mne kontaktovat na níže uvedených kontaktech Martin Hansgut www.jaknalotus.cz www.hansgut.cz Twitter: @hansgut_martin Twitter: @JakNaLotus martin@hansgut.cz

×