Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SUTOL konference 2018 - Domino admin tipy (czech language)

187 views

Published on

Tipy pro administraci IBM Domino serveru.

Další informace pro adminy:
http://www.jaknalotus.cz

Nabídky školení a workshopů:
http://www.hansgut.cz/nabidka-sluzeb/

Workshop Administrace IBM Domino serveru
http://www.hansgut.cz/firemni-workshop-administrace-ibm-domino-serveru/

Workshop IBM Notes pro uživatele
http://www.hansgut.cz/firemni-workshop-ibm-notes/

Published in: Software
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

SUTOL konference 2018 - Domino admin tipy (czech language)

 1. 1. #dominoforever sberank-DLP:Public Tipy pro administrátory IBM Domino Na co se vyplatí myslet při správě IBM Domino serveru Martin Hansgut JakNaLotus.cz
 2. 2. #dominoforever sberank-DLP:Public Martin Hansgut • Více jak 20 roků v IT • Více jak 20 roků práce s ICS (Lotus) produkty • Uživatel Ytria Tools • Administrátorská a uživatelská školení IBM Domino a IBM Notes • Autor blogu www.JakNaLotus.cz @hansgut_martin linkendin.com/in/hansgut martin@hansgut.cz www.jaknalotus.cz www.hansgut.cz
 3. 3. #dominoforever sberank-DLP:Public Rozdělení serverů • Administrační server • Mailový server • Aplikační server • Produkční prostředí • Testovací prostředí • Vývojové prostředí
 4. 4. #dominoforever sberank-DLP:Public Rozdělení disků • Disk pro systém • Disk pro data • Disk pro indexy • Disk pro transakční logy • Disk pro DAOS
 5. 5. #dominoforever sberank-DLP:Public Disk pro indexy - fulltext • Nastavení přes notes.ini – FTBasePath=I:FullText • Restart server • Spusťte updall na fulltextové indexy – load updall –f • Snížení I/O operací • Snížení velikosti záloh • Zkrácení zálohovacího okna
 6. 6. #dominoforever sberank-DLP:Public Disk pro indexy – Rebuild indexu pohledů • Nastavení přes notes.ini – VIEW_REBUILD_DIR=I:RebuildViewIndex • Restart server
 7. 7. #dominoforever sberank-DLP:Public Disk pro indexy – Indexy pohledů • Nastavení přes notes.ini – NIFBasePath=I:ViewIndex – NIFNSFEnable=1 – load compcat –c –nifnsf on • Nové databáze s indexem na disku – CREATE_NIFNSF_DATABASES=1
 8. 8. #dominoforever sberank-DLP:Public Disk pro transakční logy • Nastavení přes server dokument
 9. 9. #dominoforever sberank-DLP:Public Disk pro DAOS • Nastavení přes server dokument
 10. 10. #dominoforever sberank-DLP:Public Nastavení parametrů v NOTES.INI • Konfigurační dokument serveru – Domino Directory – Configuration document – Notes.ini – Možnost nastavit parametr pro skupinu serverů – Možnost přidávat i parametry mimo uvedený seznam • Příkaz na konzolu – výpis aktuálního nastavení parametru show config <parametr> – nastavení hodnoty parametru set config <parametr> = <hodnota> • Přímá editace souboru notes.ini – C:LotusDominonotes.ini • Použití SW třetí strany – např. Ytria – scanEZ
 11. 11. #dominoforever sberank-DLP:Public Zabezpečení Internet Password • Povolte zamykání internetových hesel • Nastavte vyšší zabezpečení internetového hesla – Domino Directory profile – Yes - Password verification compatible with Notes/Domino release 8.01 or greater
 12. 12. #dominoforever sberank-DLP:Public Šifrování internetových přenosů • Šifrované přenosy – SSL podporováno pro všechny internetové protokoly – Certifikát uložen v Domino Keyring souboru • Ve verzích IBM Domino 9.0.1 FP2 a starších podporované pouze SSL v3
 13. 13. #dominoforever sberank-DLP:Public Security Settings v server dokumentu • Do polí doplňte skupiny
 14. 14. #dominoforever sberank-DLP:Public Zabezpečení přístupu přes HTTP • Ve výchozím nastavení není aktivováno – Bezpečnostní problém v přístupu k serveru • Server document – Ports/Internet Ports – Web – Enforce server access settings - YES
 15. 15. #dominoforever sberank-DLP:Public Zabezpečení portů • Ve výchozím nastavení jsou všechny porty povoleny – LDAP, POP3, IMAP, HTTP, IMAP, ... • Pokud některý z tasku spustíte, je port povolen a zůstane povolen i nadále • V server dokumentu zakažte porty, které nepoužíváte
 16. 16. #dominoforever sberank-DLP:Public Update Server Access • Změny se běžně projeví až po restartu serveru. – vynutit okamžitě a to příkazem • L UPDALL NAMES -R -T ($ServerAccess) • Změnu nastavení přístupu k databázi bere klient až po nově navázané relaci se serverem. – Proveďte zamknutí ID uživatele Ctrl + F5 • Po zadání hesla uživatele bude navázaná nová session a pro uživatele budu aplikované nové přístupy
 17. 17. #dominoforever sberank-DLP:Public Full Access Admin • Používejte samostatné ID pro FAA • Při zapnutí FAA je toto logováno na konzolu serveru • Přes DDM možné vyvolat alert • FAA by měl být poslední možnost nikoli běžný přístup • Na serveru možno zakázat příkazem v NOTES.INI – SECURE_DISABLE_FULLADMIN=1
 18. 18. #dominoforever sberank-DLP:Public ID Vault • Trezor pro ukládání ID souboru uživatelů – Uložení ID souboru při registraci uživatele – Reset hesla – Stažení ID souboru při instalaci Notes klienta • Nastavení přes průvodce z admin klienta – Přiřazení na základě Security settings a politiku v Domino directory
 19. 19. #dominoforever sberank-DLP:Public Ochrana kritických skupin • Umožňuje zakázat smazání kritických skupin z Domino directory • Nastavení přes Directory Profile v Domino Directory – Domino directory musí mít design verze 9 • Skupiny chráněné ve výchozím nastavení – LocalDomainAdmins, LocalDomainServers, and OtherDomainServers • Open Domino Directory > Actions > Edit Directory Profile
 20. 20. #dominoforever sberank-DLP:Public Kontrola hesel v ID souboru • Základní nastavení pro bezpečnost ID souboru • Nutno povolit na dvou místech – Server dokument – Person dokument • Možnost nastavovat přes politiky
 21. 21. #dominoforever sberank-DLP:Public Zabezpečení ID souboru serveru • Serverová ID většinou bez hesel – Potencionální bezpečnostní problém • Při použití příkazu Restart Server není heslo vyžadováno • Při restartu po fault recovery není heslo vyžadováno
 22. 22. #dominoforever sberank-DLP:Public Více hesel k ID souboru • Identita vyžaduje vyšší bezpečnost – Možno nastavit požadavek na zadání více hesel • Heslo k ID pro Full Access Admin • Heslo k ID souboru pro reset hesla • … • Admin klient > Configuration > Certification > Edit Multiple Password
 23. 23. #dominoforever sberank-DLP:Public On-Disk Structure • Parametr do notes.ini serveru – Create_R10_Databases=1 • Max velikost db 256 GB • Převod současných databází na serveru – load compact –c nebo load compact -ODS • Převod současných databází na klientu – NSF_UpdateODS=1
 24. 24. #dominoforever sberank-DLP:Public Odložení restartu serveru • Příkaz RESTART SERVER – Server restartován za 10 sekund – Může být problém pokud ukončení trvá déle • Sametime, Traveler, … – Uvolnění paměti operačního systému • RESTART_SERVER_DELAY=N – příklad: set config SERVER_RESTART_DELAY=30
 25. 25. #dominoforever sberank-DLP:Public Cluster Commands – vytvoření databáze • Vytvoření kopie databáze z jednoho serveru na server s využitím příkazu na konzoli serveru – CL copy serverA!!db1.nsf serverB!!db2.nsf • nejedná se o repliku, ale o kopii – Použití s různými parametry • CL copy serverA!!db1.nsf serverB!!db2.nsf REPLICA bude vytvořena replika • CL copy serverA!!db1.nsf serverB!!db2.nsf TEMPLATE bude vytvořena pouze kopie designu • CL copy db1.nsf db2.nsf vytvoření kopie na stejném serveru • Pro použití uvedených příkazů není podmínkou cluster, ale je podmínkou nastavení parametru CLUSTER_ADMIN_ON=1
 26. 26. #dominoforever sberank-DLP:Public Kdo má aktivováno Out of Office • “Tell Router o” – Výpis schránek kde je povolen OOO service • Admin klient > záložka Files
 27. 27. #dominoforever sberank-DLP:Public Skrytí dokumentů v Domino directory • Potřebujete omezit kdo může poslat email na skupinu AllUsers? – Řešením je tuto skupinu schovat • Vytvořte skupinu, která bude mít oprávnění posílat emaily na AllUsers • Ve vlastnostech skupiny AllUsers přejděte na záložku Security • Zrušte zatržení „All Readers and above“ • Přidejte vytvořenou skupinu a dále skupiny – LocalDomainServers – LocalDomainAdmins
 28. 28. #dominoforever sberank-DLP:Public Z jaké IP adresy přistupuje uživatel k serveru • Přidejte do notes.ini serveru – LOG_Sessions=2 • K záznamu Opened session bude přidána i IP adresa – Zobrazí se na konzole serveru – Bude zaznamenána v log.nsf
 29. 29. #dominoforever sberank-DLP:Public Session information bez zápisu do log • Pozitivní dopad na performance serveru – LOG_DISABLE_SESSION_INFO=1
 30. 30. #dominoforever sberank-DLP:Public Omezení přeposílaní e-mailů do externích domén • Konfigurační dokument serveru – Router/SMTP > Restrictions and Controls > Delivery Controls • Vztahuje se pouze na pravidla v emailové schránce – Forwarding v person dokumentu funguje
 31. 31. #dominoforever sberank-DLP:Public Aktualizace konfigurace router tasku • Pokud provedete změny v nastavení routeru, tyto změny se standardně neprojeví hned. Pokud ale na konzolu serveru zdáte – tell router update configuration dojde k okamžitému uplatnění změn – tell smtp update configuration dojde k okamžitému uplatnění změn
 32. 32. #dominoforever sberank-DLP:Public Zakažte náhodné smazání složky v emailu • Uživatel chce smazat email, ale je v navigatoru a klepne na Delete – Místo emailu smaže složku • Smazání složky je nepříjemné a špatně obnovitelné • Parametr DisableDelKEyForNavigator=1 – v notes.ini klienta, tomuto zabrání
 33. 33. #dominoforever sberank-DLP:Public Otevření mail-in databáze • Přidejte si tlačítko pro otevření mail-in databáze – File > Preferences > Toolbar > Custom – New > Button… – Přidejte následující formuli • @Command([FileOpenDatabase];MailServer:MailFile)
 34. 34. #dominoforever sberank-DLP:Public Vložení příkazu v domino console • Klávesová zkratka CTRL + V přepíše text • Klávesová zkratka SHIFT + INSERT vloží text za již napsaný
 35. 35. #dominoforever sberank-DLP:Public Auto-populate skupiny • Automaticky plněné skupiny – Při změně podmínky se změní obsah skupiny • Default dle home serveru – Výběr serverů které mají být ve skupině – Možno vyloučit/přidat skupiny nebo jména • Do pole Home Servers možno zadat vlastní podmínku – *)(Location="Brno„ – *)(|(Location="Brno„)(Location="Ostrava„)
 36. 36. #dominoforever sberank-DLP:Public Spuštění více Notes klientů • Společný programový adresář • Samostatné datové adresáře s notes.ini • Upravený zástupce pro spuštění • "C:Program Files (x86)IBMNotesnotes.exe" "=C:DataIBMNotesDataGeminiPlacenotes.ini"
 37. 37. #dominoforever sberank-DLP:Public SUTOL.cz

×