Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tập huấn
các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy
Tiếng Việt ở trường Tiểu học
Bùi Việt Hà
0903454818. Email: habuiviet@gmail.com
ht...
Dự án phần mềm hỗ trợ Học và Dạy
Tiếng Việt ở trường Tiểu học
đã chính thức hoàn thiện 9/2013
http://vnschool.net
Dự án phần mềm hỗ trợ Học và Dạy
Tiếng Việt Tiểu học
 Đây là dự án phần mềm giáo dục có nội
dung số lớn nhất Việt Nam tín...
Một vài mốc lịch sử
 2007: phần mềm đầu tiên: Học vần Tiếng Việt.
 2008: Học Tiếng Việt 1, phần Học vần. Phần mềm
đầu ti...
Một vài mốc lịch sử
 2011: Học – Dạy Tiếng Việt lớp 2.
 2011: Ra mắt Việt games 6.1, 6.2
 2012: Học – Dạy Tiếng Việt lớ...
Học Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
Học Tiếng Việt 1, phần I: Học vần,
65.000 đ/CD.
Học Tiếng Việt 1, phần II: Luyện tập
tổng hợp...
Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
Dạy Tiếng Việt 1, phần I: Học vần,
75.000 đ/CD.
Dạy Tiếng Việt 1, phần II: Luyện tập
tổng hợp...
Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
Tập viết chữ Việt 1.
Mô phỏng toàn bộ
phần kiến thức tập
viết chữ Việt lớp 1.
60.000 đ / CD.
Tập...
Học chính tả Tiếng Việt, Học từ Tiếng Việt, Luyện
từ và câu Tiếng Việt
Học chính tả tiếng
Việt. Mô phỏng các
bài luyện chí...
Bài học tập viết chữ Việt
Vietnamese Writing Lesson
Bài học tập viết chữ Việt.
- Phần mềm đầu tiên có
chức năng kiến tạo c...
Các phần mềm Việt Games
- Vui học Tiếng Việt
Việt Games
7
7 trò chơi
45.000 đ
Việt Games
6.1
6 trò chơi
45.000 đ
Việt Game...
Mục đích xây dựng phần mềm mô tả học
Tiếng Việt
 Mô phỏng chính xác đến từng bài học của SGK
Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3, ...
Các đối tượng chính
Kiến thức môn học
FORM ACTION
Kiến thức môn học
 Kiến thức môn học của môn Tiếng Việt có rất
nhiều đặc thù khác nhau:
 Các dạng kiến thức chính: tập đ...
FORM
ACTIONS
Mô hình bài giảng điện tử môn Tiếng
Việt
Mô hình bài giảng điện tử môn Tiếng
Việt
Bài giảng phần
HỌC VẦN
*.htv1
Bài giảng phần
Chủ điểm
Tuần
*.viet
Bài giảng phần
...
Từ điển
Bộ từ điển nạp sẵn
 Bộ 69 từ điển đã được nạp sẵn trong phần mềm:
 Từ điển Học sinh 40,000 từ
 Từ điển chính tả VN 10,0...
Bộ từ điển nạp sẵn
 Bộ từ điển đã được nạp sẵn trong phần mềm:
 Từ điển mẫu câu kể với chủ ngữ trong Tiếng Việt.
 Từ đi...
Một vài thông số chung của bộ phần mềm
 Đã thiết kế 150 Form và 800 Action phục vụ cho
việc mô phỏng toàn bộ chương trình...
Một vài thông số chung của bộ phần mềm
 Đã mô phỏng cách viết chữ của toàn bộ 29 chữ
cái thường, hoa, hơn 700 mẫu từ, câu...
Một vài thông số chung của bộ phần mềm
 Thu âm, ghép tranh, tìm mẫu câu cho toàn bộ hơn
100 cặp âm đầu, âm vần của tất cả...
Một vài thông số chung của bộ phần mềm
 Đã nhập và thu âm toàn bộ tất cả các bài tập đọc
chính trong chương trình SGK từ ...
Nội dung tập huấn
 Giới thiệu cách sử dụng chung các phần mềm:
 Học Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
 Dạy Tiếng Việt 1, P1.
 D...
Phần I: giới thiệu cách sử
dụng các phần mềm
HỌC - DẠY Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
Nội dung chính các phần mềm
Học - Dạy Tiếng Việt lớp 1, phần I: Học vần
 Có 2 chức năng chính: học bảng chữ cái và học âm...
Nội dung chính các phần mềm
Học - Dạy Tiếng Việt lớp 1, phần II: Luyện tập
tổng hợp
 mô phỏng trọn vẹn 12 chủ điểm học tậ...
Nội dung chính các phần mềm
Học - Dạy Tiếng Việt lớp 2, 3, 4, 5
 Mô phỏng trọn vẹn 33 chủ điểm học tập theo tuần theo
SGK...
 Tất cả các bài học của phần mềm được thiết kế
để được sử dụng tương đương với sách giáo
khoa tiếng Việt giấy và được sử ...
Dạy tiếng Việt 1,
phần I: Học vần
Màn hình chính phần mềm
Chức
năng
bài
học
vần
chính
Chức
năng
học
bảng
chữ
cái
Các lựa chọn
của phần mềm
Vui,
chơi,
giải t...
Chức năng: học bảng chữ cái
Làm quen với bảng chữ cái
Làm quen
với bảng
chữ cái
Chữ hoa
chữ
thường
Tập viết
chữ và số
Chức năng: chữ hoa chữ thường
Chức năng: học viết chữ và số
Chức năng: bài học âm vần
Toàn bộ
103 bài
học phần
âm vần đã
được mô
phỏng
Chức năng: bài học âm vần
Mỗi bài
học bao
gồm 7
phần
học
chính
Các nút lệnh chọn chức
năng học chính
1. Phần học âm, vần chính
Nút: Học âm
vần
2. Phần học đọc từ khóa
Nút: Đọc Từ
khóa
3. Phần học tập viết
Nút: Tập viết
4. Phần học tập đọc
Nút: Tập đọc
5. Phần học luyện nói
Nút: Luyện nói
6. Phần học kể chuyện
Nút: Kể chuyện
7. Tổng kết bài học
Nút: Tổng kết bài
học
Dạy tiếng Việt 1, phần II: Luyện
tập tổng hợp
Dạy tiếng Việt 2, phần I, II
Dạy tiếng Việt 3, phần I, II
Dạy tiếng Việt 4, ...
Mô hình bài học theo chủ
điểm TUẦN
Mô hình bài học *.viet theo chủ
điểm Tuần
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động 3
Hoạt động 4
Hoạt động đơn
Hoạt động 1
Hoạt đ...
Giao diện chính của chủ điểm
 Mỗi chủ điểm Tuần sẽ bao gồm các bài học
chính theo đúng nội dung SGK.
Mô hình 1 bài học theo SGK
Giao diện chủ điểm Tuần
Giao diện
bài học Tập
đọc này
bao gồm 5
hoạt động
Giao diện
bài học
Chí...
Giao diện chính bài Tập đọc lớp 1
Giao diện chính bài Tập đọc lớp 2
Giao diện chính bài Tập đọc lớp 3
Giao diện chính bài Tập đọc lớp 4
Mỗi hoạt động được thể hiện
là một giao diện tương tác,
mô phỏng quá trình học và
dạy một kiến thức nào đó.
Các hoạt động của bài Tập
đọc
Tập đọc - lớp 1
Luyện đánh vần - lớp 1-3
Giải nghĩa từ mới
Trả lời câu hỏi mở
Luyện đọc đúng và hay (1-5)
Trả lời câu hỏi theo nhóm (4-5)
Luyện nói
Học thuộc lòng
Các hoạt động của bài Luyện
chính tả
Tập chép
Nghe viết
Nhớ viết
Luyện chính tả: điền vần, từ
Thi tìm từ
Luyện chính tả điền chữ, vần
Tìm nhiều từ
Các hoạt động của bài Luyện
từ và câu
Phân loại từ, điền từ vào bảng
Đố vui, mở rộng vốn từ
Đặt câu hỏi cho thành phần câu
Điền từ vào vị trí khuyết của câu
Phân tích câu: tìm các bộ phận của
câu
Điền dấu câu
Các hoạt động của bài học
Tập làm văn
Bài học: trả lời câu hỏi
Bài học: làm bài trực tiếp
Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
 Là bộ phần mềm đầu tiên của Việt Nam mô
phỏng trọn vẹn toàn bộ chương trình Tập viết
chữ Tiếng...
Tổng quan các chức năng chính
 Mỗi phần mềm có 3 chức năng chính:
 Tập viết bảng chữ cái, số
 Mô phỏng tập viết chữ the...
Chức năng chính
Chức năng tập viết
bảng chữ cái và số
Chức năng tập viết
theo từng bài học
của SGK và vở tập
viết
Tập viết theo bài học
Mô phỏng tập viết
theo các bài học của
SGK
Luyện tập viết theo
các bài học của vở
Tập viết
Mô phỏng tập viết
theo các bài học của
SGK Tiếng Việt 1, 2, 3
Hiển thị bài luyện tập
viết theo bài học của
vở Tập viết 1, ...
1. Mô phỏng bảng chữ cái và số
 Mô phỏng chi tiết
cách viết của toàn
bộ bảng chữ cái
tiếng Việt và 10
chữ số.
 Có trong ...
 Bài học tập viết bảng chữ cái và số hỗ trợ mô
phỏng từng nét bút khi viết và có thu âm cách
viết của từng nét bút này
Đóng cửa sổ
Phóng to toàn màn hình
Mô phỏng nét chữ
Đọc cách viết nét chữ
Làm ẩn hoặc hiện khung
chữ mẫu này.
Các nút điều...
2. Mô phỏng các bài tập viết theo SGK
 Toàn bộ các mẫu tập viết chữ chính theo
SGK đều đã được mô phỏng chính xác trên
má...
Trang chính bài mô phỏng tập viết
theo SGK
Số lượng
các mẫu
chữ cần mô
phỏng
Các nút điều khiển mô phỏng
Các nút điều khiển nền và kích thước chữ
Bật / tắt dòng
chữ mờ của
chữ tập viết
Bật / tắt mẫu
chữ viết
Đặt kiểu lưới
kẻ ngang
Đặt kiểu lưới
ô vuông
Đặt kiểu lưới
n...
3. Luyện tập viết theo Vở Tập Viết 1, 2, 3
 Toàn bộ các bài luyện tập viết chữ cụ thể theo
Vở Tập viết 1, 2, 3 đã được mô...
 Toàn bộ nội dung luyện tập viết theo vở Tập viết 1, 2, 3 đã được thể hiện
trên máy tính
Các trang /
nhóm mẫu
chữ luyện
t...
3 phần mềm độc lập: Học chính tả
tiếng Việt; Học từ Tiếng Việt; Luyện
từ và câu Tiếng Việt
Học chính tả tiếng Việt
 Đây là phần mềm học và ôn luyện chính tả tiếng
Việt đầu tiên của Việt Nam.
 Phần mềm được thiết...
Chức năng: phân biệt chính tả
Chức năng: luyện chính tả nhanh
Đọc và viết chính xác
Học từ tiếng Việt
 Phần mềm chuyên biệt thứ 2, mô tả các dạng bài
luyện phần kiến thức học từ, mở rộng vốn từ, phân
loại ...
Luyện từ và câu tiếng Việt
 Phần mềm chuyên biệt thứ 3, mô tả các dạng bài
luyện phần kiến thức luyện từ và câu trong chư...
Phần II: mô hình bài học
và nhập dữ liệu cho bài
học
Phần mềm Bài học tập
viết chữ Việt
Chức năng chính
 Bài học tập viết chữ Việt (tviet Lesson) là phần
mềm đầu tiên của Việt Nam dùng để thiết kế các
bài giản...
Chức năng chính
 Phần mềm có chức năng chính là khởi tạo, soạn thảo,
điểu chỉnh và trình diễn các tệp *.tviet là các bài ...
Chuyển công
cụ Nội dung
Chuyển công
cụ Hệ thống
Khởi tạo tệp
*.tviet mới
Mở tệp
*.tviet
Đóng tệp
*.tviet đang mở
Ghi tệp
*...
Thanh công cụ Nội dung
Chuyển công
cụ Nội dung
Thông tin chung
của bài học.
Bổ sung bài mô
phỏng viết chữ.
Bổ sung trang t...
Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
Thay đổi trực tiếp nội dung bài
học
Mô hình 1 bài luyện viết
 Mỗi bài học phần luyện viết bao gồm một hay
nhiều trang tập viết.
 Mỗi trang sẽ bao gồm một ha...
Nhập trực tiếp nội dung bài học
 Giao diện nhập nội
dung 1 bài tập viết
hoàn chỉnh.
 Mỗi bài tập viết như
vậy có thể lưu...
4. Các câu hỏi và kỹ năng nâng cao
 Mô phỏng tập viết theo SGK: chỉnh sửa nội
dung mô phỏng theo nhu cầu thực tế.
 Thay ...
Mô phỏng tập viết theo SGK: chỉnh sửa
nội dung mô phỏng theo nhu cầu thực tế
 Có thể thay đổi các nội dung sau cho mỗi bà...
Thay đổi nội dung và thông số cho
bài luyện tập viết
 Các nội dung sau có thể thay đổi cho mỗi bài luyện
tập viết:
 Số l...
Dạy tiếng Việt 1,
phần I: Học vần
Chức năng thay đổi nội dung bài giảng
 Mỗi bài học trong phần học vần tương ứng
với 1 tệp *.htv1 trên đĩa. Khi thực hiện ...
 Tên và kiểu bài giảng.
 Nội dung từng phần bài giảng:
 Âm vần: chọn 1 hoặc 2 âm vần.
 Từ khóa: mỗi âm vần tương ứng v...
Tên bài và kiểu bài giảng
Chọn nội dung âm vần
Chọn từ khóa từ danh sách có sẵn
Nhập, sửa, bổ sung trực tiếp từ khóa
Chọn nội dung phần tập viết
Thay đổi nội dung và hình ảnh phần
tập đọc
Cho phép nhập trực tiếp nội dung bài tập
đọc, thu âm trực tiếp giọng đọc của GV...
Thay đổi chủ đề và hình ảnh phần
luyện nói
Thay đổi nội dung phần ôn tập
HỌC - DẠY Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
Mô hình bài giảng môn Tiếng Việt
Bài giảng Tiếng Việt =
<Tên bài học>
- Hoạt đông HỌC & DẠY 1.
- Hoạt đông HỌC & DẠY 2.
- ...
Mô hình bài học môn Tiếng Việt
Bài học tiếng Việt
phần Học vần
*.htv1
Bài học tiếng Việt
phần Luyện tập tổng
hợp + 2, 3, 4...
Mô hình bài học theo chủ
điểm TUẦN
Mô hình bài học *.viet theo chủ
điểm Tuần
Hoạt động 1
Hoạt động 2
Hoạt động 3
Hoạt động 4
Hoạt động đơn
Hoạt động 1
Hoạt đ...
Thay đổi thông tin và nội dung của
mỗi hoạt động đơn
 Mỗi hoạt động lõi trong bài giảng môn Tiếng
Việt tương ứng với một ...
Giao diện nhập dữ liệu vào FORM: dạng 1
Giao diện nhập dữ liệu vào FORM: dạng 2
Tách 1 giao diện
riêng nhập dữ liệu
cho tệp *.adf, tệp
dữ liệu đầu vào cho
1 FORM
Phần III: cài đặt, bản quyền
phần mềm và một số chú ý
khác
Một số chú ý cài đặt phần mềm
 Windows XP: phần mềm tự động cài đặt.
 Nếu không tự cài: tìm và chạy tệp setup trên
đĩa C...
Kiểm tra bản quyền phần mềm
 Phần mềm của công ty Công nghệ Tin học
Nhà trường được kiểm tra bản quyền như
sau:
 Kiểm tr...
Bản quyền CD (CD-license)
 Khi chạy phần mềm cần đưa đĩa CD vào ổ
đĩa CD để kiểm tra xem đĩa này có là đĩa gốc
hay không?
Bản quyền mới (P-license, P-Code)
 Đây là cách đóng gói phần mềm mới nhất
của công ty School@net, lần đầu tiên công
bố.
...
Phiếu mua phần mềm
Bản quyền mới (P-license, P-Code)
BCBB1-TC3GZ-F1JSQ
Qui trình đăng ký bản quyền mới
 Khi mua phần mềm, người dùng được cấp 1
phiếu mua phần mềm trong đó có ghi 1 số
gọi là M...
Vị trí cần nhập P-Code
Đăng ký bản quyền mới
 Qui trình đăng ký bản quyền mới rất nhanh,
thuận tiện, đơn giản và chỉ cần 1 lần duy
nhất. Sau đó ...
Một số chú ý khi sử dụng pm kết hợp
với bài giảng thực tế
 Sử dụng bài giảng và phần mềm độc lập.
 Copy dữ liệu từ phần ...
Sử dụng bài giảng và phần mềm
Bài giảng trên
giấy, bảng
Bài giảng trên
máy tính
Phần mềm hỗ trợ
Học và Dạy
Hiển thị nội du...
Copy dữ liệu từ pm vào bài giảng
 Copy hình ảnh dễ dàng
Các nút điều
khiển: sao chép,
ghi ra đĩa
Chạy nhiều phần mềm cùng một lúc
trên máy tính
 Hoàn toàn có thể chạy cùng một lúc nhiều
phần mềm trên máy tính. GV sẽ ch...
Chuyển đổi nhanh giữa các phần mềm
trên máy tính
 Nếu trên máy tính đang chạy nhiều phần
mềm thì có thể nhanh chóng từ gi...
Câu hỏi & Trả lời
Cám ơn các Thầy, Cô giáo
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học

923 views

Published on

Đây là Slide bài giới thiệu bộ phần mềm Học, Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5, các phần mềm Tập viết chữ Việt 1, 2, 3 và phần mềm Bài học tập viết chữ Việt

 • Be the first to comment

Slide bài trình diễn giới thiệu các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học

 1. 1. Tập huấn các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt ở trường Tiểu học Bùi Việt Hà 0903454818. Email: habuiviet@gmail.com http://vnschool.net
 2. 2. Dự án phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt ở trường Tiểu học đã chính thức hoàn thiện 9/2013 http://vnschool.net
 3. 3. Dự án phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học  Đây là dự án phần mềm giáo dục có nội dung số lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Dự án phần mềm này bắt đầu từ năm 2007 và đã hoàn thành vào năm 2013.  Mục đích của dự án phần mềm này là mô phỏng toàn bộ chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học lên máy tính.
 4. 4. Một vài mốc lịch sử  2007: phần mềm đầu tiên: Học vần Tiếng Việt.  2008: Học Tiếng Việt 1, phần Học vần. Phần mềm đầu tiên và chính thức của Dự án.  2009: Nâng cấp Học Tiếng Việt 1, phần I. Phát hành Dạy Tiếng Việt 1, phần I.  Cuối 2009: Ra mắt Việt Games 7.  2010: Học và Dạy Tiếng Việt 1, phần II.  Giữa 2010: Ra mắt phần mềm Tập viết chữ Việt 1.  2010: Phát hành Học chỉnh tả Tiếng Việt.
 5. 5. Một vài mốc lịch sử  2011: Học – Dạy Tiếng Việt lớp 2.  2011: Ra mắt Việt games 6.1, 6.2  2012: Học – Dạy Tiếng Việt lớp 3.  2012: Phát hành 3 phần mềm Tập viết chữ Việt 1, 2, 3.  Cuối 2012: Học – Dạy Tiếng Việt 4.  2012: Phát hành Việt games 10.1, 10.2  2013: Học – Dạy Tiếng Việt 5.  2013: Bài học tập viết chữ Việt.  2013: Phát hành Học từ Tiếng Việt; Luyện từ và câu Tiếng Việt.
 6. 6. Học Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5 Học Tiếng Việt 1, phần I: Học vần, 65.000 đ/CD. Học Tiếng Việt 1, phần II: Luyện tập tổng hợp, 65.000 đ/CD. Học Tiếng Việt 2, phần I, II: 65.000 đ/CD Học Tiếng Việt 3, phần I, II: 75.000 đ/CD Học Tiếng Việt 4, phần I, II: 75.000 đ/CD Học Tiếng Việt 5, phần I, II: 75.000 đ/CD
 7. 7. Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5 Dạy Tiếng Việt 1, phần I: Học vần, 75.000 đ/CD. Dạy Tiếng Việt 1, phần II: Luyện tập tổng hợp, 75.000 đ/CD. Dạy Tiếng Việt 2, phần I, II: 80.000 đ/CD Dạy Tiếng Việt 3, phần I, II: 85.000 đ/CD Dạy Tiếng Việt 4, phần I, II: 85.000 đ/CD Dạy Tiếng Việt 5, phần I, II: 85.000 đ/CD
 8. 8. Tập viết chữ Việt 1, 2, 3 Tập viết chữ Việt 1. Mô phỏng toàn bộ phần kiến thức tập viết chữ Việt lớp 1. 60.000 đ / CD. Tập viết chữ Việt 2. Mô phỏng toàn bộ phần kiến thức tập viết chữ Việt lớp 2. 60.000 đ / CD. Tập viết chữ Việt 3. Mô phỏng toàn bộ phần kiến thức tập viết chữ Việt lớp 3. 60.000 đ / CD.
 9. 9. Học chính tả Tiếng Việt, Học từ Tiếng Việt, Luyện từ và câu Tiếng Việt Học chính tả tiếng Việt. Mô phỏng các bài luyện chính tả theo SGK môn Tiếng Việt từ 1 đến 5. 70.000 đ / CD. Học từ tiếng Việt. Mô phỏng các bài luyện học từ, mở rộng vốn từ, phân loại từ theo SGK Tiếng Việt từ 1 đến 5. 70.000 đ / CD. Luyện từ và câu tiếng Việt. Mô phỏng các bài luyện phần luyện từ và câu theo SGK Tiếng Việt từ 1 đến 5. 70.000 đ / CD.
 10. 10. Bài học tập viết chữ Việt Vietnamese Writing Lesson Bài học tập viết chữ Việt. - Phần mềm đầu tiên có chức năng kiến tạo các tệp bài giảng *.tviet mô phỏng bài học tập viết chữ Việt. - Dành cho đối tượng là giáo viên trong các nhà trường Tiểu học của Việt Nam. 95.000 đ / license
 11. 11. Các phần mềm Việt Games - Vui học Tiếng Việt Việt Games 7 7 trò chơi 45.000 đ Việt Games 6.1 6 trò chơi 45.000 đ Việt Games 6.2 6 trò chơi 45.000 đ Việt Games 10.1 10 trò chơi 45.000 đ Việt Games 10.2 10 trò chơi 45.000 đ
 12. 12. Mục đích xây dựng phần mềm mô tả học Tiếng Việt  Mô phỏng chính xác đến từng bài học của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3, 4, 5, đầy đủ các kênh chữ, hình và âm thanh.  Có thể dùng cho HS ôn luyện hoặc GV giảng dạy trên lớp học.  Tự động sinh các bài luyện kiến thức theo các hình thức kiểm tra khác nhau phù hợp với kiến thức và lứa tuổi học sinh.  GV được phép nhập trực tiếp dữ liệu vào bài giảng.
 13. 13. Các đối tượng chính Kiến thức môn học FORM ACTION
 14. 14. Kiến thức môn học  Kiến thức môn học của môn Tiếng Việt có rất nhiều đặc thù khác nhau:  Các dạng kiến thức chính: tập đọc, kể chuyện, chính tả, tập làm văn, tập viết, luyện từ và câu.  Rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau, trong đó có nhiều dạng câu hỏi mở.  Phần tập và luyện viết chữ rất phức tạp.  Phần tìm hiểu từ yêu cầu rất nhiều về kênh hình và âm thanh.  Đòi hỏi tra cứu rất nhiều loại từ điển khác nhau.
 15. 15. FORM
 16. 16. ACTIONS
 17. 17. Mô hình bài giảng điện tử môn Tiếng Việt
 18. 18. Mô hình bài giảng điện tử môn Tiếng Việt Bài giảng phần HỌC VẦN *.htv1 Bài giảng phần Chủ điểm Tuần *.viet Bài giảng phần Tập viết chữ *.tviet
 19. 19. Từ điển
 20. 20. Bộ từ điển nạp sẵn  Bộ 69 từ điển đã được nạp sẵn trong phần mềm:  Từ điển Học sinh 40,000 từ  Từ điển chính tả VN 10,000 từ  Từ điển chính tả theo SGK 1000 từ69  Từ điển chính tả đa phương tiện có trên 1500 từ với hình ảnh kèm theo và thu âm cách đọc các từ này.  Từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt (8.000 mục)  Từ điển từ láy (hơn 10.000 từ)  Từ điển tiếng Việt đồng nghĩa, trái nghĩa  Từ điển tranh - từ theo nhiều chủ đề khác nhau  Từ điển mở rộng vốn từ  Từ điển phân tích câu Tiếng Việt
 21. 21. Bộ từ điển nạp sẵn  Bộ từ điển đã được nạp sẵn trong phần mềm:  Từ điển mẫu câu kể với chủ ngữ trong Tiếng Việt.  Từ điển mẫu câu kể với vị ngữ trong Tiếng Việt.  Từ điển mẫu câu kể với trạng ngữ trong Tiếng Việt.  Từ điển phân loại câu kể trong Tiếng Việt.  Từ điển từ đơn, từ phức trong Tiếng Việt.  Từ điển phân loại kiểu câu và thành phần câu.  Từ điển danh từ, tính từ, động từ, đại từ và quan hệ từ của Tiếng Việt.  Từ điển phân loại trạng ngữ trong câu.  Từ điển phân loại quan hệ từ trong câu.  Từ điển mẫu câu với từ liên kết các vế của câu.  Từ điển đồng âm tiếng Việt.
 22. 22. Một vài thông số chung của bộ phần mềm  Đã thiết kế 150 Form và 800 Action phục vụ cho việc mô phỏng toàn bộ chương trình SGK Tiếng Việt Tiểu học.  Đã nhập vào hệ thống 69 từ điển các loại, trong đó có những từ điển rất lớn như: từ điển Tiếng Việt (học sinh); từ điển chính tả; từ điển thành ngữ tục ngữ; từ điển từ láy; từ điển từ đồng nghĩa, trái nghĩa; từ điển từ đồng âm; từ điển tranh-từ, từ điển từ ghép; từ điển mở rộng vốn từ.
 23. 23. Một vài thông số chung của bộ phần mềm  Đã mô phỏng cách viết chữ của toàn bộ 29 chữ cái thường, hoa, hơn 700 mẫu từ, câu tập viết theo SGK Tiếng Việt 1, 2, 3.  Thu âm, ghép tranh cho toàn bộ hơn 600 từ khóa và âm vần chính của toàn bộ 103 bài học phần Học vần của SGK Tiếng Việt lớp 1. Đây là bộ dữ liệu lớn phục vụ cho việc bắt đầu học Tiếng Việt.
 24. 24. Một vài thông số chung của bộ phần mềm  Thu âm, ghép tranh, tìm mẫu câu cho toàn bộ hơn 100 cặp âm đầu, âm vần của tất cả các bài học chính tả theo SGK Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5. Phần dữ liệu này phục vụ cho phần bài học chính tả và trong phần mềm Học chính tả Tiếng Việt.  Đã nhập 1 bộ từ điển tranh – từ theo nhiều chủ đề khác nhau bao gồm hơn 1000 từ và tranh kèm theo.
 25. 25. Một vài thông số chung của bộ phần mềm  Đã nhập và thu âm toàn bộ tất cả các bài tập đọc chính trong chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 5. Lớp 1: 12 chủ điểm tuần, các lớp 2-5, mỗi lớp 35 chủ điểm tuần. Hàng trăm bài tập đọc đã được thu âm trong phần mềm.  Tất cả các dạng kiến thức, các bài luyện tập có trong SGK đều đã được mô phỏng trên máy tính, trong các Form khác nhau của phần mềm.
 26. 26. Nội dung tập huấn  Giới thiệu cách sử dụng chung các phần mềm:  Học Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5  Dạy Tiếng Việt 1, P1.  Dạy Tiếng Việt 1, P2 và Dạy Tiếng Việt 2, 3, 4, 5.  Tập viết chữ Việt 1, 2, 3.  Học chính tả Tiếng Việt, Học từ Tiếng Việt, Luyện từ và câu Tiếng Việt  Bài học tập viết chữ Việt  Cách nhập, sửa dữ liệu của từng bài học  Cài đặt, đăng ký bản quyền. Cách kết hợp lồng ghép với bài giảng thực tế trên lớp.
 27. 27. Phần I: giới thiệu cách sử dụng các phần mềm
 28. 28. HỌC - DẠY Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
 29. 29. Nội dung chính các phần mềm Học - Dạy Tiếng Việt lớp 1, phần I: Học vần  Có 2 chức năng chính: học bảng chữ cái và học âm vần theo SGK.  Phần chính bao gồm 103 bài học vần theo đúng chương trình SGK tiếng Việt lớp 1, phần học vần.  173 âm vần, 519 từ khóa chính đã được thu âm.  Hơn 1000 bức tranh minh họa cho toàn bộ các từ khóa, bài tập đọc, bài luyện nói đã được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau phù hợp với nội dung của từ và nội dung bài học.  445 từ mẫu mô phỏng tập viết trên máy tính.  17 bài kể chuyện.
 30. 30. Nội dung chính các phần mềm Học - Dạy Tiếng Việt lớp 1, phần II: Luyện tập tổng hợp  mô phỏng trọn vẹn 12 chủ điểm học tập theo tuần và phần Ôn tập - kiểm tra cuối năm theo SGK.  Với mỗi chủ điểm phần mềm mô phỏng đầy đủ các phần học chính bao gồm: Tập đọc, Chính tả, Tập viết và Kể chuyện.  Tất cả các bài tập đọc, nghe viết, kể chuyện đều được thu âm đầy đủ bằng giọng Hà Nội chuẩn.  38 bài tập đọc, 12 bài kể chuyện, 24 bài tập viết đã được mô phỏng.
 31. 31. Nội dung chính các phần mềm Học - Dạy Tiếng Việt lớp 2, 3, 4, 5  Mô phỏng trọn vẹn 33 chủ điểm học tập theo tuần theo SGK Tiếng Việt lớp 2, 3, 4, 5  Với mỗi chủ điểm phần mềm mô phỏng đầy đủ các phần học chính bao gồm: Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Tập viết, Luyện từ và câu, Tập làm văn.  Tất cả các bài tập đọc, nghe viết, kể chuyện đều được thu âm đầy đủ bằng giọng Hà Nội chuẩn.  Tất cả các bài tập đọc, kể chuyện, tập viết, luyện chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn đã được mô tả đầy đủ với hình ảnh, âm thanh.
 32. 32.  Tất cả các bài học của phần mềm được thiết kế để được sử dụng tương đương với sách giáo khoa tiếng Việt giấy và được sử dụng trên lớp như những bài giảng điện tử hoàn chỉnh dành cho giáo viên giảng dạy trên lớp cũng như cha mẹ học sinh dùng tại gia đình.  Có thể hiểu đơn giản: Dạy tiếng Việt 1, Học vần = 103 bài giảng điện tử.  Dạy tiếng Việt 1, Luyện tập tổng hợp = 13 bài giảng tổng hợp theo 13 chủ điểm tuần  Dạy tiếng Việt 2, 3, 4, 5 = 33 bài giảng tổng hợp theo 33 chủ điểm tuần của SGK
 33. 33. Dạy tiếng Việt 1, phần I: Học vần
 34. 34. Màn hình chính phần mềm Chức năng bài học vần chính Chức năng học bảng chữ cái Các lựa chọn của phần mềm Vui, chơi, giải trí
 35. 35. Chức năng: học bảng chữ cái Làm quen với bảng chữ cái Làm quen với bảng chữ cái Chữ hoa chữ thường Tập viết chữ và số
 36. 36. Chức năng: chữ hoa chữ thường
 37. 37. Chức năng: học viết chữ và số
 38. 38. Chức năng: bài học âm vần Toàn bộ 103 bài học phần âm vần đã được mô phỏng
 39. 39. Chức năng: bài học âm vần Mỗi bài học bao gồm 7 phần học chính Các nút lệnh chọn chức năng học chính
 40. 40. 1. Phần học âm, vần chính Nút: Học âm vần
 41. 41. 2. Phần học đọc từ khóa Nút: Đọc Từ khóa
 42. 42. 3. Phần học tập viết Nút: Tập viết
 43. 43. 4. Phần học tập đọc Nút: Tập đọc
 44. 44. 5. Phần học luyện nói Nút: Luyện nói
 45. 45. 6. Phần học kể chuyện Nút: Kể chuyện
 46. 46. 7. Tổng kết bài học Nút: Tổng kết bài học
 47. 47. Dạy tiếng Việt 1, phần II: Luyện tập tổng hợp Dạy tiếng Việt 2, phần I, II Dạy tiếng Việt 3, phần I, II Dạy tiếng Việt 4, phần I, II Dạy tiếng Việt 5, phần I, II
 48. 48. Mô hình bài học theo chủ điểm TUẦN
 49. 49. Mô hình bài học *.viet theo chủ điểm Tuần Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4 Hoạt động đơn Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động phức hợp Dãy các hoạt động đơn
 50. 50. Giao diện chính của chủ điểm  Mỗi chủ điểm Tuần sẽ bao gồm các bài học chính theo đúng nội dung SGK.
 51. 51. Mô hình 1 bài học theo SGK Giao diện chủ điểm Tuần Giao diện bài học Tập đọc này bao gồm 5 hoạt động Giao diện bài học Chính tả này bao gồm 7 hoạt động
 52. 52. Giao diện chính bài Tập đọc lớp 1
 53. 53. Giao diện chính bài Tập đọc lớp 2
 54. 54. Giao diện chính bài Tập đọc lớp 3
 55. 55. Giao diện chính bài Tập đọc lớp 4
 56. 56. Mỗi hoạt động được thể hiện là một giao diện tương tác, mô phỏng quá trình học và dạy một kiến thức nào đó.
 57. 57. Các hoạt động của bài Tập đọc
 58. 58. Tập đọc - lớp 1
 59. 59. Luyện đánh vần - lớp 1-3
 60. 60. Giải nghĩa từ mới
 61. 61. Trả lời câu hỏi mở
 62. 62. Luyện đọc đúng và hay (1-5)
 63. 63. Trả lời câu hỏi theo nhóm (4-5)
 64. 64. Luyện nói
 65. 65. Học thuộc lòng
 66. 66. Các hoạt động của bài Luyện chính tả
 67. 67. Tập chép
 68. 68. Nghe viết
 69. 69. Nhớ viết
 70. 70. Luyện chính tả: điền vần, từ
 71. 71. Thi tìm từ
 72. 72. Luyện chính tả điền chữ, vần
 73. 73. Tìm nhiều từ
 74. 74. Các hoạt động của bài Luyện từ và câu
 75. 75. Phân loại từ, điền từ vào bảng
 76. 76. Đố vui, mở rộng vốn từ
 77. 77. Đặt câu hỏi cho thành phần câu
 78. 78. Điền từ vào vị trí khuyết của câu
 79. 79. Phân tích câu: tìm các bộ phận của câu
 80. 80. Điền dấu câu
 81. 81. Các hoạt động của bài học Tập làm văn
 82. 82. Bài học: trả lời câu hỏi
 83. 83. Bài học: làm bài trực tiếp
 84. 84. Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
 85. 85. Tập viết chữ Việt 1, 2, 3  Là bộ phần mềm đầu tiên của Việt Nam mô phỏng trọn vẹn toàn bộ chương trình Tập viết chữ Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3 theo bộ sách Tập Viết 1, 2, 3.
 86. 86. Tổng quan các chức năng chính  Mỗi phần mềm có 3 chức năng chính:  Tập viết bảng chữ cái, số  Mô phỏng tập viết chữ theo các bài học của SGK tiếng Việt.  Hiển thị nội dung chi tiết của vở Tập viết 1, 2, 3.  Phần tập viết bảng chữ cái và số hỗ trợ mô phỏng đến từng nét bút. Mô phỏng toàn bộ các bài tập viết chữ Việt của SGK.  Hiển thị và cho phép GV chỉnh sửa nội dung theo vở tập viết 1, 2, 3.  Đối tượng sử dụng chính: GV các trường Tiểu học.
 87. 87. Chức năng chính Chức năng tập viết bảng chữ cái và số Chức năng tập viết theo từng bài học của SGK và vở tập viết
 88. 88. Tập viết theo bài học Mô phỏng tập viết theo các bài học của SGK Luyện tập viết theo các bài học của vở Tập viết
 89. 89. Mô phỏng tập viết theo các bài học của SGK Tiếng Việt 1, 2, 3 Hiển thị bài luyện tập viết theo bài học của vở Tập viết 1, 2, 3
 90. 90. 1. Mô phỏng bảng chữ cái và số  Mô phỏng chi tiết cách viết của toàn bộ bảng chữ cái tiếng Việt và 10 chữ số.  Có trong cả 3 phần mềm Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
 91. 91.  Bài học tập viết bảng chữ cái và số hỗ trợ mô phỏng từng nét bút khi viết và có thu âm cách viết của từng nét bút này
 92. 92. Đóng cửa sổ Phóng to toàn màn hình Mô phỏng nét chữ Đọc cách viết nét chữ Làm ẩn hoặc hiện khung chữ mẫu này. Các nút điều khiển mô phỏng: bắt đầu, dừng lại, viết tiếp, thôi viết. Nội dung cách viết nét chữ tương ứng
 93. 93. 2. Mô phỏng các bài tập viết theo SGK  Toàn bộ các mẫu tập viết chữ chính theo SGK đều đã được mô phỏng chính xác trên máy tính.  Việc mô phỏng được thiết kế theo 4 nút: Bắt đầu; Dừng lại; Viết tiếp; Thôi viết.  Tất cả các nút điều khiển hiện ngay trên màn hình.  Hỗ trợ 3 kiểu nền và 2 kiểu chữ 2 li và 1 li.
 94. 94. Trang chính bài mô phỏng tập viết theo SGK Số lượng các mẫu chữ cần mô phỏng
 95. 95. Các nút điều khiển mô phỏng Các nút điều khiển nền và kích thước chữ
 96. 96. Bật / tắt dòng chữ mờ của chữ tập viết Bật / tắt mẫu chữ viết Đặt kiểu lưới kẻ ngang Đặt kiểu lưới ô vuông Đặt kiểu lưới nền xanh Đặt kiểu chữ 2 li Đặt kiểu chữ 1 li
 97. 97. 3. Luyện tập viết theo Vở Tập Viết 1, 2, 3  Toàn bộ các bài luyện tập viết chữ cụ thể theo Vở Tập viết 1, 2, 3 đã được mô phỏng để thể hiện chính xác trên màn hình như trong vở tập viết.  Nội dung tập viết có thể thay đổi tùy ý  Thể hiện chữ viết chính xác theo mẫu chữ của Bộ GD & ĐT.  Lưới nền, kiểu nền  Kích thước chữ (phóng to, thu nhỏ)  Thụt vào so với lề trái.  Kiểu chữ thường, chữ hoa (chữ hoa kiểu 1, 2)  Kiểu lưới 4 hàng, 5 hàng  Kiểu chữ 2 li hay 1 li.
 98. 98.  Toàn bộ nội dung luyện tập viết theo vở Tập viết 1, 2, 3 đã được thể hiện trên máy tính Các trang / nhóm mẫu chữ luyện tập viết
 99. 99. 3 phần mềm độc lập: Học chính tả tiếng Việt; Học từ Tiếng Việt; Luyện từ và câu Tiếng Việt
 100. 100. Học chính tả tiếng Việt  Đây là phần mềm học và ôn luyện chính tả tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam.  Phần mềm được thiết kế dựa trên tất cả các bài học luyện chính tả của SGK tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5.  Phần mềm có 3 nhóm chức năng chính:  Bài học chính tả: luyện nghe và phân biệt hơn 100 cặp phụ âm, âm vần dễ nhầm lần trong tiếng Việt (s/x, l/n, iên/yêng, ...)  17 bài ôn luyện chính tả đa dạng phủ kín các dạng bài học chính tả của SGK tiếng Việt 1-5  4 phần mềm trò chơi Việt Games luyện chính tả tiếng Việt.
 101. 101. Chức năng: phân biệt chính tả
 102. 102. Chức năng: luyện chính tả nhanh
 103. 103. Đọc và viết chính xác
 104. 104. Học từ tiếng Việt  Phần mềm chuyên biệt thứ 2, mô tả các dạng bài luyện phần kiến thức học từ, mở rộng vốn từ, phân loại từ trong chương trình SGK Tiếng Việt Tiểu học.  Phần mềm bao gồm 74 bài luyện được chia thành 6 nhóm sau:.  Tìm hiểu từ qua tranh.  Mở rộng vốn từ.  Cấu tạo từ, tiếng, vần.  Phân loại từ.  Từ trong câu.  Vui, giải trí.
 105. 105. Luyện từ và câu tiếng Việt  Phần mềm chuyên biệt thứ 3, mô tả các dạng bài luyện phần kiến thức luyện từ và câu trong chương trình SGK Tiếng Việt Tiểu học.  Phần mềm bao gồm 120 bài luyện được chia thành 7 nhóm sau:  Từ trong câu.  Phân loại câu.  Thành phần câu kể.  Phân loại trạng ngữ trong câu.  Phân loại quan hệ từ.  Kết nối câu.  Vui, giải trí.
 106. 106. Phần II: mô hình bài học và nhập dữ liệu cho bài học
 107. 107. Phần mềm Bài học tập viết chữ Việt
 108. 108. Chức năng chính  Bài học tập viết chữ Việt (tviet Lesson) là phần mềm đầu tiên của Việt Nam dùng để thiết kế các bài giảng môn Tiếng Việt cấp tiểu học, cụ thể đây là các bài học phần tập viết chữ Việt.  Trong tương lai công ty School@net sẽ xây dựng thêm các phần mềm công cụ khác để thiết kế các bài giảng môn học cho cấp Tiểu học.
 109. 109. Chức năng chính  Phần mềm có chức năng chính là khởi tạo, soạn thảo, điểu chỉnh và trình diễn các tệp *.tviet là các bài học tập viết chữ Việt trong chương trình Tiểu học.  Mỗi tệp *.tviet có thể chứa các hoạt động theo 1 trong các dạng sau:  Tiêu đề  Mô phỏng tập viết chữ cái và chữ số tiếng Việt.  Mô phỏng tập viết các từ, cụm từ theo SGK Tiếng Việt.  Luyện tập viết văn bản tiếng Việt theo nội dung bất kỳ.  Các tệp *.tviet có chế độ trình chiếu giảng dạy gần tương tự như pm PowerPoint thích hợp cho nhu cầu giảng dạy của các GV.
 110. 110. Chuyển công cụ Nội dung Chuyển công cụ Hệ thống Khởi tạo tệp *.tviet mới Mở tệp *.tviet Đóng tệp *.tviet đang mở Ghi tệp *.tviet Ghi tệp *.tviet với tên khác Các lựa chọn hệ thống Trình diễn bài học Thanh công cụ Hệ thống
 111. 111. Thanh công cụ Nội dung Chuyển công cụ Nội dung Thông tin chung của bài học. Bổ sung bài mô phỏng viết chữ. Bổ sung trang tiêu đề trong bài học. Chuyển công cụ Hệ thống Bổ sung bài mô phỏng viết bảng chữ cái. Bổ sung bài luyện tập viết. Trình diễn bài học
 112. 112. Tập viết chữ Việt 1, 2, 3
 113. 113. Thay đổi trực tiếp nội dung bài học
 114. 114. Mô hình 1 bài luyện viết  Mỗi bài học phần luyện viết bao gồm một hay nhiều trang tập viết.  Mỗi trang sẽ bao gồm một hay nhiều đoạn văn bản với cùng tính chất:  Kích thước chữ  Lề trái của văn bản (thụt vào)  Căn trái, giữa hoặc phải  Kiểu chữ bình thường, nghiêng hay đậm  Chữ 1 li hay 2 li  Kiểu chữ hoa 1 hay 2  Kiểu chữ 4 hàng hay 5 hàng  Kiểu lưới ô vuông hay ngang.
 115. 115. Nhập trực tiếp nội dung bài học  Giao diện nhập nội dung 1 bài tập viết hoàn chỉnh.  Mỗi bài tập viết như vậy có thể lưu trữ trong 1 tệp *.adf.  Cho phép nhập và bổ sung không hạn chế các trang tập viết của bài học.
 116. 116. 4. Các câu hỏi và kỹ năng nâng cao  Mô phỏng tập viết theo SGK: chỉnh sửa nội dung mô phỏng theo nhu cầu thực tế.  Thay đổi nội dung và thông số cho bài luyện tập viết.  Khi nào cần lưới 4 hàng và 5 hàng?  Thiết lập các trang, nhóm chữ cần tập viết.  In trang tập viết.  Ghi lại theo bài học để sử dụng nhiều lần?
 117. 117. Mô phỏng tập viết theo SGK: chỉnh sửa nội dung mô phỏng theo nhu cầu thực tế  Có thể thay đổi các nội dung sau cho mỗi bài mô phỏng tập viết:  Tên bài học  Các mẫu chữ tập viết  Các thông số của mẫu chữ tập viết  Các mẫu chữ lấy từ KHO MẪU CHỮ có sẵn của phần mềm = DS các mẫu chữ theo SGK.  Lớp 1: Kho các mẫu chữ của SGK Tiếng Việt 1  Lớp 2: Kho mẫu chữ SGK Tiếng Việt lớp 1, 2  Lớp 3: Kho mẫu chữ SGK Tiếng Việt lớp 1, 2, 3
 118. 118. Thay đổi nội dung và thông số cho bài luyện tập viết  Các nội dung sau có thể thay đổi cho mỗi bài luyện tập viết:  Số lượng trang, nhóm mẫu chữ tập viết  Tên bài học  Nội dung bài luyện tập viết (bao gồm nội dung text, co chữ, thụt vào, kiểu Normal, Bold hay Italic).  Kiểu lưới nền (ô vuông, kẻ ngang), kiểu lưới (4 hàng, 5 hàng), kiểu chữ (2 li, 1 li)  Kiểu viết chữ hoa  Dãn dòng đối với lưới 4 hàng.
 119. 119. Dạy tiếng Việt 1, phần I: Học vần
 120. 120. Chức năng thay đổi nội dung bài giảng  Mỗi bài học trong phần học vần tương ứng với 1 tệp *.htv1 trên đĩa. Khi thực hiện 1 bài học cụ thể từ MỤC LỤC, người dùng đã mở 1 tệp bài giảng *.htv1.  Mỗi bài giảng *.htv1 bao gồm 7 phần chức năng: âm vần, từ khóa, tập viết, tập đọc, luyện nói, kể chuyện, tổng kết tóm tắt.  GV có thể thay đổi nội dung các phần bài học của các bài giảng *.htv1 này.
 121. 121.  Tên và kiểu bài giảng.  Nội dung từng phần bài giảng:  Âm vần: chọn 1 hoặc 2 âm vần.  Từ khóa: mỗi âm vần tương ứng với một vài từ khóa. Cho phép bổ sung thêm từ khóa, thay đổi hình ảnh và thu âm trực tiếp cách đọc, phát âm.  Tập viết: chọn một số trong DS các từ mẫu và thuộc tính của kiểu mô phỏng tập viết.  Tập đọc: chọn nội dung bài tập đọc, thay đổi và bổ sung hình ảnh. Cho phép nhập trực tiếp nội dung và âm thanh bài tập đọc.  Luyện nói: thay đổi nội dung luyện nói, thay đổi và bổ sung hình ảnh.  Kể chuyện: chọn bài kể chuyện trong danh sách. GV có thể thay đổi những gì?
 122. 122. Tên bài và kiểu bài giảng
 123. 123. Chọn nội dung âm vần
 124. 124. Chọn từ khóa từ danh sách có sẵn
 125. 125. Nhập, sửa, bổ sung trực tiếp từ khóa
 126. 126. Chọn nội dung phần tập viết
 127. 127. Thay đổi nội dung và hình ảnh phần tập đọc Cho phép nhập trực tiếp nội dung bài tập đọc, thu âm trực tiếp giọng đọc của GV, thay đổi, bổ sung hình ảnh cho bài tập đọc
 128. 128. Thay đổi chủ đề và hình ảnh phần luyện nói
 129. 129. Thay đổi nội dung phần ôn tập
 130. 130. HỌC - DẠY Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5
 131. 131. Mô hình bài giảng môn Tiếng Việt Bài giảng Tiếng Việt = <Tên bài học> - Hoạt đông HỌC & DẠY 1. - Hoạt đông HỌC & DẠY 2. - Hoạt đông HỌC & DẠY 3. - Hoạt đông HỌC & DẠY 4. *.viet file
 132. 132. Mô hình bài học môn Tiếng Việt Bài học tiếng Việt phần Học vần *.htv1 Bài học tiếng Việt phần Luyện tập tổng hợp + 2, 3, 4, 5 *.viet
 133. 133. Mô hình bài học theo chủ điểm TUẦN
 134. 134. Mô hình bài học *.viet theo chủ điểm Tuần Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động 4 Hoạt động đơn Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 Hoạt động phức hợp Dãy các hoạt động đơn
 135. 135. Thay đổi thông tin và nội dung của mỗi hoạt động đơn  Mỗi hoạt động lõi trong bài giảng môn Tiếng Việt tương ứng với một FORM tương tác trên màn hình.  Mỗi FORM như vậy thông thường có 2 kiểu sử dụng dữ liệu:  Dữ liệu nhập trực tiếp vào FORM thông qua 1 tệp dữ liệu đầu vào của FORM.  Dữ liệu tự động sinh từ các Từ điển có sẵn trong phần mềm.
 136. 136. Giao diện nhập dữ liệu vào FORM: dạng 1
 137. 137. Giao diện nhập dữ liệu vào FORM: dạng 2 Tách 1 giao diện riêng nhập dữ liệu cho tệp *.adf, tệp dữ liệu đầu vào cho 1 FORM
 138. 138. Phần III: cài đặt, bản quyền phần mềm và một số chú ý khác
 139. 139. Một số chú ý cài đặt phần mềm  Windows XP: phần mềm tự động cài đặt.  Nếu không tự cài: tìm và chạy tệp setup trên đĩa CD bằng cách nháy đúp vào tệp này.  Windows Vista, Windows 7: Không chạy tự động cài đặt, nên cài đặt trực tiếp bằng tay.  Tìm tệp setup, nháy chuột phải lên tệp này và chọn: Run As Administrator để cài đặt.  Chú ý: trước khi cài đặt, cần tạm thời gỡ bỏ hoặc đóng phần mềm diệt virus.
 140. 140. Kiểm tra bản quyền phần mềm  Phần mềm của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường được kiểm tra bản quyền như sau:  Kiểm tra bản quyền CDROM  Kiểm tra bản quyền P-Code
 141. 141. Bản quyền CD (CD-license)  Khi chạy phần mềm cần đưa đĩa CD vào ổ đĩa CD để kiểm tra xem đĩa này có là đĩa gốc hay không?
 142. 142. Bản quyền mới (P-license, P-Code)  Đây là cách đóng gói phần mềm mới nhất của công ty School@net, lần đầu tiên công bố.  Cách đóng gói mới này khác biệt ở qui trình kiểm tra bản quyền phần mềm.  Bản quyền phần mềm mới: P-license hay P- Code.
 143. 143. Phiếu mua phần mềm
 144. 144. Bản quyền mới (P-license, P-Code) BCBB1-TC3GZ-F1JSQ
 145. 145. Qui trình đăng ký bản quyền mới  Khi mua phần mềm, người dùng được cấp 1 phiếu mua phần mềm trong đó có ghi 1 số gọi là Mã P-Code. Mã P-Code này chỉ có giá trị cho 1 máy tính và 1 người sử dụng duy nhất.  Mã P-Code này được che lấp bởi nhũ cào để bảo vệ.  Sau khi cài đặt phần mềm, khi chạy lần đầu tiên, người dùng cần có kết nối trực tiếp với Internet, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng nhập Mã P-code vào 1 màn hình đăng ký bản quyền phần mềm. Chỉ cần thực hiện công việc này đúng 1 lần.
 146. 146. Vị trí cần nhập P-Code
 147. 147. Đăng ký bản quyền mới  Qui trình đăng ký bản quyền mới rất nhanh, thuận tiện, đơn giản và chỉ cần 1 lần duy nhất. Sau đó không cần bất cứ việc kiểm tra nào nữa.  Yêu cầu duy nhất: có kết nối Internet.  Phiếu mua hàng và mã P-code được giữ lại để dùng lại nếu máy tính cài lại hệ điều hành hoặc cài lại phần mềm.
 148. 148. Một số chú ý khi sử dụng pm kết hợp với bài giảng thực tế  Sử dụng bài giảng và phần mềm độc lập.  Copy dữ liệu từ phần mềm vào bài giảng.  Chạy nhiều phần mềm cùng một lúc trên máy tính.  Chuyển nhanh giữa các phần mềm và ứng dụng trên máy tính.
 149. 149. Sử dụng bài giảng và phần mềm Bài giảng trên giấy, bảng Bài giảng trên máy tính Phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Hiển thị nội dung kiến thức, chi tiết các hoạt động giảng dạy thực tế. Tương tác, mô phỏng, minh họa, bổ sung các kênh hội thoại, nghe nhìn.
 150. 150. Copy dữ liệu từ pm vào bài giảng  Copy hình ảnh dễ dàng Các nút điều khiển: sao chép, ghi ra đĩa
 151. 151. Chạy nhiều phần mềm cùng một lúc trên máy tính  Hoàn toàn có thể chạy cùng một lúc nhiều phần mềm trên máy tính. GV sẽ chủ động trong việc cho HS quan sát, tương tác, trình diễn các mô phỏng nhanh mà không cần chạy lại các pm này.  Trước khi bắt đầu tiết học, GV nên chạy tất cả các phần mềm sẽ sử dụng trong bài giảng.
 152. 152. Chuyển đổi nhanh giữa các phần mềm trên máy tính  Nếu trên máy tính đang chạy nhiều phần mềm thì có thể nhanh chóng từ giao diện của 1 phần mềm chuyển nhanh sang giao diện của một phần mềm khác.  Thao tác:  Sử dụng thanh Task Bar  Sử dụng tổ hợp phím Alt+Tab: nhấn giữ phím Alt, nhấn Tab để chuyển đổi giữa các ứng dụng.
 153. 153. Câu hỏi & Trả lời
 154. 154. Cám ơn các Thầy, Cô giáo

×