Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslag

2,502 views

Published on

Stageverslag

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Verslag

 1. 1. Friso Jasper Stageverlag 3e periode 21-01-2009 1
 2. 2. Inhoud Inleiding…………………………………………………………………………………………………………………3 1. Aanbesteden of werken in een bouwteam…………………………………………………………..4 2. Wat is een traditioneel samenwerkingsverband?........................... 4 2.1 Wat is een bouwteam?.............................................................. 6 2.2 Verschil bouwteamvergadering en werkvergadering………………………..8 2.3 Koekange…………………………………………………………………………………………………………………….9 3 Korte omschrijving project Koekange…………………………………………….….9 3.1 Detailleren voor het project Koekange………………………………….…………..10 3.2 Artikel Cobouw Koekange………………………………………………………………….. 11 3.3 Details Koekange………………………………………………………………..……………… 12 3.4 Conclusie……………………………………………………………………………………………………………………. 15 4 5 Tot slot………………………………………………………………………………………………………………………..15 Artist Impression Centrumplan Ulft 2
 3. 3. 1. Inleiding Dit is mijn derde en laatste verslag van mijn stageperiode bij FAME Architectuur & Stedenbouw. Als eerste ga ik in dit verslag het verschil beschrijven tussen een bouwteamvergadering en een werkvergadering. Ook leg ik uit hoe een aannemer, architect en opdrachtgever met elkaar kunnen samenwerken. In deze laatste periode heb ik mij bezig gehouden met het technisch uitdenken van bouwkundige details. Dit heb ik gedaan voor een project in Koekange en voor een project in Nieuwleusen. Tevens heb ik me in deze periode bezig gehouden met de materiaalkeuze en toe te passen afbouwtechnieken voor de verschillende woningtypen van project Nieuw Erf Koekange. Later in dit verslag meer over dit project. Artist Impression Winkelcentrum Stadsdennen 3
 4. 4. 2. Aanbesteden of werken in een bouwteam. De opdrachtgever bepaalt vooraf of hij een project zal gaan aanbesteden of dat hij zal gaan werken in een bouwteam. Aanbesteden gebeurt in een traditioneel samenwerkingsverband. 2.1 Wat is een traditioneel samenwerkingsverband. In het traditioneel samenwerkingsverband bestaat er een scheiding tussen ontwerp en uitvoering. In samenwerking met adviseurs en meestal een architect ontwikkelt de opdrachtgever een kant en klaar project, waarna aannemers tijdens een aanbesteding een prijs kunnen indienen. Op basis van de laagste prijs wordt het werk gegund en uitgevoerd door de aannemer onder toezicht van de opdrachtgever en zijn adviseurs. 2.1.1 De aanbesteding. Hierbij wordt met de architect en de adviseurs het betreffende project uitgewerkt tot een Definitief ontwerp met het daarbij behorende bestek. Daarna wordt onder, voor de opdrachtgever geschikte en betrouwbare partijen (aannemers), een selectie gemaakt. De geselecteerde aannemers mogen gelijktijdig een prijs indienen. De envelop met de prijs wordt door de opdracht gever geopend. De laagst gecalculeerde prijs is de winnaar. Als de prijs binnen het budget van de opdrachtgever ligt wordt het werk “gegund” en kan het project gebouwd worden. Er zijn verschillende soorten van aanbestedingen: Openbare aanbesteding; Een openbare aanbesteding is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waar alle aannemers zich kan inschrijven. De aannemer met de laagst ingediende prijs is de winnaar, en wordt het werk aan “gegund”. Aanbesteding met voorafgaande selectie; Een aanbesteding met voorafgaande selectie is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij iedereen zich in kan schrijven. Op basis van vooraf aangegeven kwaliteitseisen worden vervolgens één of meer aannemers uitgenodigd een prijs op te geven. De aannemer met de laagste prijs wordt het werk “gegund”. Onderhandse aanbesteding; In een onderhandse aanbesteding worden ten minste twee en maximaal zes aannemers uitgenodigd door de opdrachtgever om een prijs in te dienen. De aannemer met de laagste prijs wordt het werk “gegund”. 4
 5. 5. Onderhandse aanbesteding na selectie; In een onderhandse aanbesteding na selectie wordt er door de opdrachtgever een uitnodiging opgesteld waarbij er minimaal twee aannemers deel nemen aan de selectie. Daarna kunnen één of maximaal zes aannemers uitgenodigd worden om een prijs in te dienen. De laagste prijsaanbieder wordt het werk “gegund”. 2.1.2 Traditionele werkwijze Hoe wordt de prijs samengesteld. Nadat het definitief ontwerp is uitgewerkt tot bestekstukken, wordt door de architect of een adviseur een definitieve raming gemaakt van de kosten voor de realisatie van het project. Vervolgens wordt door de opdrachtgever de aanbesteding gehouden. Waaruit de aannemer wordt gekozen. Hoe wordt het plan opgesteld. In geval van een traditionele samenwerkingsovereenkomst wordt het Programma van eisen opgesteld door de opdrachtgever in samenwerking met eventuele adviseurs. De architect werkt het voorlopig en definitief ontwerp of concept eventueel in samenwerking met de adviseurs uit. Hoe gaat de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase wordt het project voorbereid (werkvoorbereidingsfase) door de aannemer. Intussen maakt het ontwerpteam (architect & adviseurs) de werk- en detailtekeningen met de bijbehorende berekeningen. Het is belangrijk dat deze tijdig aan de aannemer worden verstrekt zodat het project volgens planning en ontwerp kan worden gerealiseerd. De architect (directie) heeft een controlerende rol tijdens de realisatie van het project en houdt toezicht middels een opzichter. Belangrijkste redenen om voor traditioneel aanbesteden te kiezen; - Als het werk heel groot is. In het geval van een werk van >€5.000.000,- en europees aanbesteed moet worden. - Als er weinig aanbod aan werk is en aannemers “werkhonger” hebben. - Als er meer aannemers zijn die het werk kwalitatief goed kunnen uitvoeren. 5
 6. 6. Artist impression Centrumplan Ulft 2.2 Wat is een bouwteam? De opdrachtgever stelt een bouwteam samen dat in de initiatief-fase bestaat uit: Ø De opdrachtgever; Ø De architect; Ø aannemer(s). Ø Eventuele adviseurs; Ø Eventueel installateurs; Vervolgens wordt gezamenlijk een plan ontwikkeld dat na akkoord over prijs en kwaliteit wordt uitgevoerd door de aannemer. In samenwerking in een bouwteam wordt van alle partijen verwacht dat ze hun kennis en ervaring inzetten. Ook de aannemer brengt dus zijn uitvoeringskennis in. Hierdoor kan in het vroegste stadium al gekozen worden voor het beste bouwsysteem, funderingssysteem, materiaaltoepassing. Belangrijk is ook dat in de schetsfase, voorlopig ontwerpfase al prijscalculatie kunnen worden gemaakt. Qua tijdsduur duurt de ontwerpfase vaak wat langer omdat alle partijen tot een goede overeenstemming moeten komen. De Uitvoeringsfase kan versneld uitgevoerd worden omdat alle partijen hetzelfde doel voor ogen hebben. Artist Impression centrumplan Lichtenvoorde 6
 7. 7. 2.2.1 Bouwteamwerkwijze Hoe wordt het plan opgesteld bij een bouwteam? Het Programma van eisen wordt in het bouwteam in overleg opgesteld. Vervolgens word het voorlopig en definitief ontwerp of concept uitgewerkt door de architect in samenwerking met de aannemer en adviseurs. . Hoe wordt de prijs samengesteld bij een bouwteam? In de uitwerkingsfase wordt het bouwteam eventueel aangevuld met de uitvoerende partijen. De bestekstukken worden door de architect in samenwerking met eventuele adviseurs en de aannemer uitgewerkt. Vervolgens maken een onafhankelijk adviseur en de aannemer een open begroting. Op basis van deze 2 begrotingen wordt in onderhandeling de prijs van het werk bepaald. Hoe gaat de uitvoeringsfase bij een bouwteam? In de uitvoeringsfase wordt het project voorbereid (werkvoorbereidingsfase) door de aannemer. Intussen maakt het ontwerpteam (architect, adviseurs en aannemer) de werk- en detailtekeningen met de bijbehorende berekeningen. Door de globale tekeningen, wordt door de aannemer minder aanspraak gemaakt op meer- en minderwerk. De aannemer kan voorstellen doen voor alternatieven waar zijn bedrijf vertrouwd mee is. Belangrijkste redenen om voor een bouwteam te kiezen; - Als het een specialistisch bouwwerk is waarvoor een beperkt aantal aannemer beschikbaar is. - Als de opdracht gever de bouwer vertrouwd en graag vroegtijdig van zijn kennis gebruik wil maken. - Op alle onderdelen van de bouw in vroege voorbereiding al de prijsconsequenties duidelijk moeten worden. Wink elpas sage Stadsdennen Harderwijk. 2.3 Verschil bouwteamvergadering en werkvergadering 7
 8. 8. Bouwteamvergaderingen worden gehouden in de voorbereidingsfase van een project, in de initiatieffase en tijden de ontwikkelingsfasen VO, DO, en bouwvoorbereiding. De werkvergaderingen starten bij het begin van de uitvoeringsfase. De uitvoerende partij (aannemer) is al bekend als er wordt gewerkt in een bouwteam. Als het project is aanbesteed is hierna pas de uitvoerende partij bekend. In de werkvergaderingen zijn de belangrijkste personen: - De projectleider van de opdrachtgever, soms is deze taak aan de architect opgedragen, soms aan een bouwmanagement bureau. - De uitvoerder als verantwoordelijke vanuit de aannemer. - De toezichthouder - Onderaannemers, bijvoorbeeld de installateur. Artist immpression Rhoden Korte omschrijving project Nieuw erf Koekange In de afgelopen weken bij FAME Architectuur en Stedenbouw, heb ik mij bezig gehouden met het project in Koekange. Ik ben vooral bezig geweest met het technisch detailleren van 8
 9. 9. de verschillende woningtype. Ook ben ik bezig geweest met het maken van de kleuren en materialen staat. Koekange is onderdeel van de gemeente De Wolden. De Wolden ligt zo’n drie kilometer ten zuidoosten van Koekange. De Wolden ligt 5 kilometer van Meppel vandaan. In het zuiden van Koekange aan de Dorpsstraat, ligt een groot perceel van ongeveer 60 meter breed en 270 meter lang. Helemaal aan het uiteinde van het kavel, wordt het plan nieuw erf Koekange ontwikkeld. De bedoeling is om een boeren erf na te bootsen, met een groot herenhuis, daarachter schuurtjes, met een silo en een stalling. Deze uitstraling pas goed bij het kleine dorpje Koekange. Alle omwonende zijn razend enthousiast over het ontwerp. Zelfs de pers heeft aandacht voor het plan,op de volgende pagina zie je een artikel van de Cobouw. A Herenhuis B 3 Dorpswoningen C1 4 Erfwoningen C2 2 Erfwoningen D Silowoning E 2 Stalwoningen De ontwikkelaar heeft het idee opgevat om in dorpse sfeer een plan te maken en heeft FAME Architectuur en Stedenbouw gevraagd dit idee in een ontwerp uit te werken. 3.2 Detailleren voor het project Nieuw erf Koekange In mijn tweede periode van mijn stage heb ik gewerkt aan een maquette van Koekange, toen in de ontwerpfase. We zijn nu 8 weken verder en er worden bestektekeningen gemaakt voor de bouwaanvraag. Hier horen natuurlijk bouwkundige principedetails bij. Deze details heb ik samen opgezet met de projecttekenaar. Om een bouwvergunning te krijgen moet je voldoen aan de normen 9
 10. 10. van het bouwbesluit. In het bouwbesluit staat onder andere dat je bij een entreedeur van een woning niet een hogere opstap of afstap mag hebben dan 20mm. Vandaar dat van elk woningtype het entree onderdorpeldetail getekend moet worden om te laten zien dat die opstap niet hoger is dan 20mm. Tevens moet het detail bouwkundig verantwoord zijn. Dit betekent wind- en waterdicht en met een goede materiaalkeuze en maatvoering. Zo zijn er meerdere eisen waar je aan moet voldoen volgens het bouwbesluit. Om de bouwvergunning te verkrijgen moet je aan al deze eisen voldoen. De gemeente toetst tenslotte of je aan het bouwbesluit hebt voldaan. Op de volgende pagina’s heb ik mijn gemaakte details toegevoegd. Het eerste detail is het entreedetail van woningtype A. In dit detail zie je duidelijk dat er geen hoogteverschil in zit, meer dan 20mm. De stippellijn boven de afwerklaag van de betonvloer, is de toplaag. Hier komt bijvoorbeeld de vloerbedekking te liggen. Hierdoor wordt het hoogte verschil verlaagd met ongeveer 15mm. Met deze toplaag kun je ondanks dat je afwerkvloer te laag ligt, toch nog aan het bouwbesluit voldoen. Het tweede detail is een maaivelddetail van woningtype B. Omdat er bij woningtype B een rieten kap wordt toegepast zonder dakgoot, moet er een grindkoffer worden toegepast. Hierdoor komen er geen plassen langs de gevel, en zakt het water netjes weg in de grond. Het derde detail van Woningtype D is toegevoegd als vergelijk met woningtype A. In woningtype D is alléén een ander vloertype toegepast. Impressie centrumplan Lichtenvoorde 4. Conclusie Als ik terugkijk op het afgelopen half jaar heb ik mijn stage verloop bij FAME Architectuur en stedenbouw als zeer prettig ervaren. In de eerste periode heb ik veel aan massastudies 10
 11. 11. gewerkt. Ik denk dat dit mijn ruimtelijk inzicht heeft versterkt. In de tweede periode bij FAME heb ik mij onder andere bezig gehouden met Woonkeur. Woonkeur is zinvol, om in later stadium de functie van de woning te kunnen veranderen. Maar ook omdat een stukje extra comfort geeft aan de woning of appartement. In mijn derde en laatste periode bij FAME heb ik mij bezig gehouden met het technisch uitwerken van bouwkundige details. Marien de project tekenaar gaf mij opdracht om details te tekenen voor het project in Nieuwleusen, en later in Koekange. Als ik er technisch niet helemaal uit kwam, gingen we samen een idee schetsen. Vervolgens kon ik het digitaliseren en uitprinten, waarna er een uitgebreide feedback volgde. Zo heb ik het technisch uitwerken van bouwkundige details met verschillende bouwsystemen sterk ontwikkeld. Er wordt hier gevraagd een stap verder te denken standaard details uit het constructieleer boek. Er zijn ook mindere momenten geweest in mijn stage periode. Zo miste ik in de tweede periode een stukje scherpte in mijn werk. Dit kreeg ik te horen van mijn stagebegeleiders. Na een kort gesprekje hadden ze mij weer helemaal wakker geschud, waar ik blij mee was. Ik moest opdrachten een aantal keer verbeteren, ze bleven echter vertrouwen in mij hebben. Bij Morach en Wally kon ik al mijn vragen kwijt. Hierdoor creëerden zij een serieuze maar toch prettige werksfeer. Ik werd goed begeleid in alle werkzaamheden. 5. Tot slot Ik heb veel meegemaakt bij FAME Architectuur & Stedenbouw, van dwangmatig ontslag tot gecrashte servers. Ik heb veel kunnen meeluisteren, waar ik veel van opgestoken heb. Het zelf uittekenen van details vond ik een zeer verantwoordelijke taak. Door goede feedback ben ik er goed uitgekomen. Ik denk dat deze opdrachten zeer zinvol zij geweest voor mijn leerproces. Dit mede in verband met mijn wens om door te stromen naar het HBO. Graag wil ik alle mensen van FAME Arnhem bedanken voor de prettige stageperiode die ik bij hen heb kunnen doorlopen. Friso Jasper Januari 2009 Klas TB3ab 11

×