Irish life brochure

910 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Irish life brochure

  1. 1. Personal Portfolio Policy
  2. 2. Veilige, gerenommeerde Maatschappij Irish Life International is in 1994 opgericht met de specifieke bedoeling te voorzien in de behoeften van de internationale belegger. Irish Life International is als levensverzekeringsmaatschappij in Ierland gemachtigd door de Ierse Financial Regulator. De maatschappij is een productleverancier en is niet gemachtigd als tussenpersoon of tot het geven van beleggings- of belastingsadviezen. Irish Life International biedt zijn diensten binnen de EU aan conform de Derde Richtlijn Levensverzekering op basis van vrijheid van dienstverlening. Irish Life International maakt deel uit van de Irish Life & Permanent Group, een belangrijke Europese maatschappij in de financiële dienstverlening en de grootste verzekeraar en pensioen- en hypotheekaanbieder in Ierland. De Irish Life & Permanent Group heeft een A+ rating van Standard & Poor’s (april 2008), en is genoteerd op de effectenbeurzen van Londen en Dublin. Meer informatie over Irish Life International vindt u op www. irishlifeinternational.com.
  3. 3. Introductie Tegenwoordig hebben beleggers een duidelijke en gefundeerde mening over hun eigen specifieke beleggingsdoelstellingen. Ze willen zich niet beperken tot de interne fondsen die door de traditionele levensverzekeringsproducten worden aangeboden. Ze verkiezen hun eigen portefeuille samen te stellen, met de vakkundige hulp van hun beleggingsadviseur. De Personal Portfolio Policy van Irish Life International is specifiek voor deze beleggers ontworpen. Dit contract biedt flexibiliteit en controle over de belegging. Bovendien gaat het om een fiscaal voordelige levensverzekeringspolis. De Personal Portfolio Policy is een levensverzekeringspolis gekoppeld aan een beleggingsfonds. De Personal Portfolio Policy biedt op een ongecompliceerde en effectieve manier de mogelijkheid een ruime keuze aan beleggingen in één contract onder te brengen. Het contract is ontworpen om de flexibiliteit en de diversiteit te bieden die u en uw professionele adviseur nodig hebben om een beleggingsportefeuille samen te stellen die beantwoordt aan uw specifieke financiële behoeften, zonder beperkingen op te leggen aan uw activaselectie. Irish Life International beheert uw fonds binnen de polis volgens de beleggingsdoelstellingen die door u en uw professioneel adviseur zijn vastgelegd. De Personal Portfolio Policy is eenvoudig samen te stellen en gemakkelijk te beheren. Het ervaren personeel van Irish Life International staat in voor de administratie van uw belegging, en houdt u en uw professioneel adviseur op de hoogte van de vooruitgang die uw belegging boekt via regelmatige en uitvoerige waarderingen. Door te beleggen in de Personal Portfolio Policy geniet u vertrouwelijkheid, flexibiliteit en ook bescherming in geval van overlijden.
  4. 4. Belangrijkste voordelen van de Personal Portfolio Policy Als u ervoor kiest om te beleggen in de Personal Portfolio Policy, levert dit de volgende voordelen op: Geen afsluitkosten Bijzonder breed scala aan beleggingsopties Efficiënte administratie Mogelijkheid tot bijstortingen Optie om uw eigen beleggingsadviseur aan te stellen Onmiddellijk toegankelijk kapitaal Beleggingsopties Personal Portfolio Policy De Personal Portfolio Policy biedt u en uw professioneel adviseur een vrijwel onbeperkte keuze in de activa waarin u kunt beleggen. U kunt kiezen voor elke belegging die naar de mening van Irish Life International voldoende liquide is en eenvoudig kan worden gewaardeerd. Met andere woorden, elke belegging genoteerd op een erkende beurs, zoals aandelen en obligaties, is aanvaardbaar. Meer informatie over de fondsen van Irish Life International is verkrijgbaar op verzoek of op www. irishlifeinternational.com. Let op: Irish Life International behoudt zich het recht voor om beleggingen in een specifiek actief onder de polist te weigeren.
  5. 5. Liquiditeiten Elke Personal Portfolio Policy heeft een daaraan verbonden Cash Account. Dit account wordt gebruikt voor het aanhouden en beheren van liquiditeiten. Alle investeringen van premies, opnames, uitbetalingen, dividenden en de in rekening gebrachte kosten zullen via dit account verwerkt worden in de door de polishouder gekozen valuta. Het is echter mogelijk andere Cash Accounts aan te houden voor verschillende valuta. Zoals met iedere account, moet het saldo dusdanig beheerd worden door de polishouder of zijn professioneel adviseur dat er voldoende liquiditeiten zijn om de kosten te dekken. Flexibiliteit Minimuminleg De minimum eenmalige inleg voor de Personal Portfolio Policy bedraagt €30.000 / £20.000 / $36.000. Er kunnen op elk moment aanvullende premies van ten minste €7.000 / £5.000 / $7.500 worden gestort, maar deze zijn niet verplicht. De minimumpoliswaarde bedraagt €7.000 / £5.000 / $7.500. Looptijd van de belegging Er gelden geen beperkingen voor de duur van een belegging in de Personal Portfolio Policy. De polis is een levensverzekeringspolis die tot het overlijden van de verzekerde van kracht blijft. De polis kan meerdere verzekerden dekken, en blijft in dit geval van kracht tot het overlijden van het laatst resterende op de polis verzekerde leven. Toegang tot kapitaal U hebt te allen tijde geheel of gedeeltelijk toegang tot uw kapitaal, hoewel in de beginjaren van uw belegging vervroegde afkoopkosten in rekening kunnen worden gebracht. Betalingen van afgekochte bedragen zijn afhankelijk van de verkoopopbrengsten uit de onderliggende activa die door Irish Life International zijn ontvangen. Meer informatie vindt u in de Technische bijlage. U kunt er voor kiezen een regelmatige betaling op maandelijkse, kwartaal, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis te ontvangen. De opnames mogen een vast bedrag zijn met een minimum van €700 / £500 / $750 per betaling, ongeacht de frequentie. Het totaal van de opname betalingen in elk jaar moet ten minste €2.800 / £2.000 / $3.000 bedragen. U of uw professionele adviseur bent verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat voldoende liquide middelen op het Cash Account aanwezig zijn om de verzochte opnames te kunnen uitbetalen. Valuta Er is een keuze uit Euro, Sterling en US Dollar muteeheid polissen. Initiële beleggingen kunnen worden geplaatst in elke vrij verhandelbare valuta. De kosten van de valutaomrekening worden gedragen door de belegger.
  6. 6. Overlijdensdekking De Personal Portfolio Policy biedt u een standaard overlijdensdekking van 10% van de premie (afhankelijk van acceptatie daarvan door Irish Life International) plus de afkoopwaarde van de polis, betaalbaar bij overlijden van het laatst resterende op de polis verzekerde leven. De polis kan worden uitgeschreven voor één verzekerde of voor gezamenlijke verzekerden. U kunt het bedrag van de overlijdensdekking in uw polis ook aanzienlijk verhogen. U kunt een optionele overlijdensdekking aanvragen van maximaal 400% van het initiële beleggingsbedrag of uw fondswaarde. De optionele overlijdensdekking is alleen beschikbaar als er maximaal twee verzekerden zijn en op voorwaarde dat uw initiële belegging (of fondswaarde) ten minste €105.000 / £75.000 / $125.500 bedraagt. Vragenlijst Optionele overlijdensdekking moet voor elk leven verzekerde vervolledigd worden. Afhankelijk van acceptatie daarvan door Irish Life International zal er automatisch een optionele overlijdensdekking zijn van 10% van elke premie. (zie bovenstaande). De overlijdensuitkering bedraagt 100% van de afkoopwaarde van uw Personal Portfolio Policy, plus het bedrag van de optionele overlijdensdekking. Het bedrag van de dekking wordt gebaseerd op een percentage van de oorspronkelijke belegging en is betaalbaar bij ofwel het eerste, ofwel het tweede overlijden. Meer informatie over de maximaal toegestane Optionele overlijdensdekking is verkrijgbaar bij Irish Life International. De Optionele overlijdensdekking is afhankelijk van acceptatie hiervan door Irish Life International. Het bedrag van de dekking beschikbaar voor aankoop is als volgt gebaseerd op een percentage van de originele belegging: Leeftijd Maximale Optionele overlijdensdekking Europa 18-54 400% 55-59 300% 60-64 200% 65-69 100% 70-74 50% Gelieve de polisvoorwaarden te raadplegen voor een nadere toelichting op de kosten in verband met de keuze voor een Optionele overlijdensdekking. Polisspecificaties Beschikbaarheid De Personal Portfolio Policy is beschikbaar voor ingezetenen van Nederland in de leeftijd van 18 tot 74 jaar, en voor trusts en ondernemingen. De Personal Portfolio Policy kan ook onder speciale voorwaarden beschikbaar worden gesteld voor personen van 75 jaar en ouder (meer informatie is verkrijgbaar bij Irish Life International). Regelmatige waarderingen Aan het einde van elk kwartaal stelt Irish Life International een officieel waarderingsrapport op, waarin een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van de waarde en het aantal participaties in uw polis. Wij bieden tevens een analyse van de activaspreiding binnen uw portefeuille, en van de transacties in de onderliggende activa waaraan uw Personal Portfolio Policy is gekoppeld. Aanvullende tussentijdse waarderingsrapporten kunnen op verzoek worden samengesteld en zijn onderworpen aan extra kosten. Kosten Raadpleeg de Technische Bijlage voor prijsinformatie over de Personal Portfolio Policy.
  7. 7. Nederlandse Belasting Systematiek De polis groeit gedurende de looptijd van de polis aan zonder Ierse belastingen (met uitzondering van een beperkte roerende voorheffing op dividenden van sommige aandelen). Voorts vormen wijzigingen in de onderliggende beleggingsfondsen van de polis geen belastbare gebeurtenissen, op voorwaarde dat er geen betalingen uit de polis worden gedaan. Wij gaan er van uit dat dit product onderhevig is aan de Nederlandse belastingheffing als inkomen uit sparen en beleggen (Box 3). De belastingberekening is gebaseerd op de waarde van de investering (mogelijk verminderd met beschikbare vrijstellingen). Op het gemiddeld kapitaal, verminderd met de van toepassing zijnde vrijstellingen, wordt een fictief vermogensrendement van 4% berekend. Dit fictief vermogensrendement wordt belast met 30% inkomstenbelasting. De bovenstaande informatie is gebaseerd op de interpretatie van Irish Life International van de huidige belastingwetgeving en -praktijken in Nederland. Hoewel alle zorg in acht is genomen, kan Irish Life International geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor haar interpretatie of enige daaropvolgende wijzigingen. We raden beleggers aan advies in te winnen bij hun professionele adviseur over hun persoonlijke omstandigheden, aangezien Irish Life International geen belastingadvies verstrekt. Ontbindingsrechten U hebt 30 dagen vanaf de begindatum van de polis (zoals uiteengezet in het Bijvoegsel) om van mening te veranderen. De beslissing tot ontbinden moet schriftelijk aan Irish Life International worden medegedeeld. Bij ontbinding worden zowel u als Irish Life International ontslagen van alle verplichtingen uit hoofde van de polis en krijgt u de premie zonder kosten terugbetaald, aangepast aan eventuele stijgingen of dalingen in de waarde van de onderliggende belegging. Indien u in bepaalde volatiele activa hebt belegd, kan het verlies bij ontbinden bijzonder hoog liggen, en zelfs gelijk zijn aan het belegde bedrag. De polishouders kunnen geen afstand doen van hun ontbindingsrechten. Vragen en klachten Indien u meer informatie wenst of indien u een klacht hebt over een aspect van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met uw professionele adviseur of Irish Life International, waar ons serviceteam u graag verder helpt met uw vraag. Irish Life International Services Department, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Ierland. Telefoon: +353 1 704 1500 Mocht u nog steeds niet tevreden zijn, neem dan a.u.b. contact op met: (De Nederlandse Centrale Bank) - De Nederlandsche Bank, Hoofdkantoor Postbus 98 1000 AB Amsterdam telefoon +31 (0)20 524 91 11 of Financial Services Ombudsman’s Bureau, 3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ierland. Als u een klacht indient, doet dit geen afbreuk aan uw recht om gerechtelijke stappen te ondernemen. Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing. Meer informatie Dit product wordt beheerd door Irish Life International Limited. Irish Life International Limited biedt geen beleggingsadvies over dit product, noch over de activa die door het fonds moeten worden gehouden. De Polishouder is alleen verantwoordelijk voor de selectie van activa die door het fonds moeten worden gehouden en voor de prestaties van de onderliggende activa. Irish Life International Limited kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de beleggingsprestaties van het fonds, noch geven wij enige verklaringen over de geschiktheid van de geselecteerde activa. U dient deze brochure zorgvuldig te lezen, net als de Technische Bijlage van de Personal Portfolio Policy en de Financiële Bijsluiter, om meer informatie te verkrijgen over de kosten en financiële risico’s in verband met dit product en om u te helpen besluiten of dit product al dan niet voldoet aan uw specifieke beleggingsbehoeften. Als u een nadere toelichting wenst op de in deze brochure gebruikte termen, zijn de polisvoorwaarden van de Personal Portfolio Policy op aanvraag beschikbaar.
  8. 8. Alle informatie in deze gids is juist per mei 2008, doch onderhevig aan veranderingen. Irish Life International staat onder toezicht van de Ierse Financial Regulator. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen om ervoor te zorgen dat dit document enkel gebruikt of verspreid wordt in overeenstemming met de wetten en regelingen die van toepassing zijn op de plaatsen waar wij zaken doen. Irish Life International vat dit document niet op als een advertentie of een aanbieding van of een verzoek in verband met bedrijfsdiensten op plaatsen waar dergelijke advertenties of verzoeken niet zijn toegestaan. In het verleden behaalde resultaten vormen niet noodzakelijk een richtlijn voor de toekomst. Markt- en wisselschommelingen beïnvloeden de kapitaalwaarde van beleggingen, en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. Bij telefonische communicatie is het mogelijk dat een derde persoon meeluistert of dat het gesprek wordt opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Irish Life Centre Tel: +353 1 704 1500 E-mail: sales.ili@irishlife.ie Lower Abbey Street, Fax: +353 1 704 1580 Website: www.irishlifeinternational.com Dublin 1, Ireland. 145-05-08/PPPBrochure/Dutch

×