Samsung notebook handleiding

6,242 views

Published on

samsung handleiding

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samsung notebook handleiding

 1. 1. Handleiding
 2. 2. Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 81 Inhoud delen via de app AllShare Play (optioneel) Hoofdstuk 1. Aan de slag 91 Samsung Software Update 92 Een diagnose van de status van de computer 3 Voor u begint maken en problemen oplossen 6 Veiligheidsinstructies 93 De beveiligingssleuf gebruiken (optioneel) 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade 31 De computer aan- en uitzetten 95 BIOS-instellingen Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken 98 Een opstartwachtwoord instellen 101 De opstartprioriteit wijzigen 34 Wat is Microsoft Windows 8? 102 Het geheugen uitbreiden 35 Overzicht van het scherm 104 Oplaadbare batterij 37 Het menu Charms gebruiken 39 Apps gebruiken Hoofdstuk 5. Problemen oplossen 42 Windows-sneltoetsfuncties 110 Herstellen/back-up van de computer (optioneel) Hoofdstuk 3. Werken met de computer 117 Windows opnieuw installeren (optioneel) 121 V&A 44 Toetsenbord 47 Aanraakvlak Hoofdstuk 6. Aanhangsel 51 Cd-station (ODD, optioneel) 52 Multicardsleuf (optioneel) 127 Belangrijke veiligheidsinformatie 54 Een extern weergaveapparaat aansluiten 129 Vervangende onderdelen en accessoires 58 Het volume instellen 131 Verklaringen betreffende de naleving van 60 Helderheidsinstelling LCD-scherm voorschriften 61 Bedraad netwerk 147 Informatie Over Het WEEE-Merk 65 Draadloos netwerk (optioneel) 148 Productspecificaties 67 Het TPM-beveiligingsapparaat gebruiken 150 Woordenlijst (optioneel) 154 Index 77 De multimedia-app gebruiken (optioneel)
 3. 3. Hoofdstuk 1.Aan de slag Voor u begint 3 Veiligheidsinstructies 6 Juiste houding tijdens computergebruik 23 Overzicht 26 De computer aan- en uitzetten 31
 4. 4. Voor u begint Hoofdstuk 1. Aan de slag 3Voordat u de handleiding gaat lezen, moet u de volgende Werken met de softwareinformatie doornemen. •• Klik op het Startscherm met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied en kies Alle Apps in de •• Optionele items, bepaalde apparaten en software waarnaar rechter benedenhoek. Klik vervolgens op het gewenste in deze handleiding wordt verwezen, worden mogelijk niet programma. U kunt hetzelfde ook doen door Quick of in een bijgewerkte versie meegeleverd. Starter te starten. Houd er rekening mee dat de computeromgeving •• U kunt Quick Starter installeren vanaf SW Update. waarnaar in deze handleiding wordt verwezen kan afwijken van uw eigen omgeving. •• De afbeeldingen die op de omslag en in de inhoud van de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn van een representatief model voor een bepaalde serie. Dit model kan enigszins afwijken van het uiterlijk van het product dat u hebt aangeschaft. •• In deze handleiding worden de procedures beschreven voor zowel de muis als het aanraakvlak. •• Deze handleiding is geschreven voor Windows 8. De beschrijvingen en afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem. •• De handleiding die bij de computer wordt geleverd kan per model verschillen.
 5. 5. Voor u begint Hoofdstuk 1. Aan de slag 4Aanduidingen met betrekking tot de veiligheid Copyright © 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.Pictogram Aanduiding Beschrijving Samsung Electronics Co., Ltd. is eigenaar van het auteursrecht met betrekking tot deze handleiding. Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden Waarschuwing symbool resulteren in persoonlijk gereproduceerd of uitgezonden in welke vorm of op welke wijze, letsel en zelfs fatale gevolgen elektronisch of mechanisch, dan ook, zonder de toestemming van hebben. Samsung Electronics Co., Ltd. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande Het niet opvolgen van instructies kennisgeving worden gewijzigd in het kader van de verbetering die zijn gemarkeerd met dit van de prestaties van het product. Attentie symbool kan resulteren in lichte Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor enig verlies verwondingen of schade aan uw van gegevens. Ga zorgvuldig te werk om te voorkomen dat eigendommen. u belangrijke gegevens verliest en maak een back-up van uw gegevens om dergelijk gegevensverlies te voorkomen. Besturingssysteem en softwareondersteuningTekstaanduidingen Als u het besturingssysteem dat af fabriek wordt meegeleverd, vervangt door een ander besturingssysteem of als u software installeert die niet door het oorspronkelijke besturingssysteemPictogram Aanduiding Beschrijving wordt ondersteund, hebt u geen recht op technische In dit gedeelte vindt u informatie ondersteuning, een vervangend product of een vergoeding. In Attentie dat geval worden er servicekosten in rekening gebracht. die u nodig hebt voor een functie. In dit gedeelte vindt u nuttige Gebruik uw computer met het oorspronkelijke besturingssysteem Opmerking informatie over het gebruik van een dat af fabriek wordt meegeleverd. Als u een ander functie. besturingssysteem installeert, is het mogelijk dat er gegevens worden verwijderd of dat de computer niet start.
 6. 6. Voor u begint Hoofdstuk 1. Aan de slag 5 Over de standaard voor de weergave van de De weergave van de geheugencapaciteit capaciteit van het product De geheugencapaciteit die is vermeld in Windows is lager dan de werkelijke geheugencapaciteit.Informatie over de capaciteitsweergave van de opslag Dit wordt veroorzaakt doordat het BIOS of de videokaart een gedeelte van het geheugen gebruikt of reserveert voor eigenBij de berekening van de capaciteit van een opslagapparaat (HDD, gebruik.SSD) door de fabrikant wordt uitgegaan van de aanname dan 1 KB (Bijvoorbeeld, als 1 GB (=1024 MB) aan geheugen is geïnstalleerd,gelijk is aan 1000 bytes. wordt in Windows mogelijk een capaciteit van 1022 MB of minderHet besturingssysteem (Windows) berekent de opslagcapaciteit vermeld.)echter op basis van de aanname dat 1 KB gelijk is aan 1024 bytes.Als gevolg van dit verschil in berekening wordt voor de capaciteitvan de vaste schijf in Windows een lagere waarde vermeld dandoor de fabrikant is opgegeven.(Bijvoorbeeld, in het geval van een vaste schijf van 80 GB vermeldtWindows de capaciteit als 74,5 GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte/(1024 x 1024 x 1024) byte = 74,505 GB)De capaciteit die in Windows wordt vermeld kan zelfs nog lageruitvallen doordat bepaalde programma’s, zoals Recovery, zich opeen verborgen gedeelte van de vaste schijf bevinden.
 7. 7. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 6Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door om uwveiligheid te waarborgen en schade te voorkomen. Houd de plastic zakken buiten het bereik van kinderen. Dit gedeelte wordt gebruikt door diverse Samsung- Er bestaat verstikkingsgevaar. computers. Als gevolg hiervan kunnen de afbeeldingen afwijken van wat u in werkelijkheid te zien krijgt. Bewaar een afstand van tenminste 15 cm tussen de computer en de wand en plaats Waarschuwing geen objecten tussen de computer en deHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met wand.dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale Dit kan leiden tot een hogere temperatuurgevolgen hebben. in de computer en kan verwondingen veroorzaken. Aanwijzingen met betrekking tot de Plaats de computer niet op een schuin installatie aflopende plaats of een plaats waar deze wordt blootgesteld aan trillingen, of vermijd tenminste de computer langere tijd Installeer het product niet op een plaats op een dergelijke plaats te gebruiken. waar het wordt blootgesteld aan een hoge vochtigheidsgraad, zoals in een badkamer. Dit verhoogt het risico op storingen of schade aan het product. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Gebruik het product uitsluitend in de bedrijfsomstandigheden die worden vermeld in deze handleiding van de fabrikant. Ver 3.2
 8. 8. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 7 Waarschuwing Aanwijzingen met betrekking tot de voedingHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd metdit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatalegevolgen hebben. De afbeeldingen van de stekker en het stopcontact kunnen afwijken, afhankelijk van het in het land gebruikte Let erop dat mensen niet te lang worden systeem en het model van het product. blootgesteld aan de ventilator, adapter enz. van de computer, aangezien lange tijd deze warmte genereren als uw pc is Raak de stekker en de voedingskabel niet ingeschakeld. met natte handen aan. Het gedurende langere tijd blootstellen Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. van een lichaamsdeel aan de warme lucht uit de luchtopening of de warmte van de Overschrijd niet de standaardcapaciteit netspanningsadapter kan brandwonden (spanning/stroom) van een verdeeldoos veroorzaken. of een verlengkabel die u eventueel in combinatie met het product gebruikt. Voorkom dat de luchtinlaat aan de Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of onderkant van de computer wordt brand. geblokkeerd, wanneer u de computer op een bed of kussen plaatst. Als de voedingskabel of het stopcontact Als de luchtinlaat wordt geblokkeerd, bestaat geluid maakt, moet u de stekker uit het gevaar voor beschadiging van de computer stopcontact halen en contact opnemen met of oververhitting van het binnenwerk van de het servicecentrum. computer. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
 9. 9. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 8 Waarschuwing Sluit de voedingskabel aan op eenHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met stopcontact of op een verlengsnoer met eendit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale geaarde terminal.gevolgen hebben. Wanneer u dit niet doet, kan dit elektrische schokken veroorzaken. Gebruik geen beschadigde voedingskabels Als de voeding niet geaard is, kan er lekstroom of beschadigde of loszittende stekkers of ontstaan die leidt tot elektrische schokken. stopcontacten. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of Als water of een andere substantie brand. binnendringt in de voedingsingang, AC-adapter of de computer, moet u Sluit de voedingskabel stevig aan op het de voedingskabel loshalen en contact stopcontact en de AC-adapter. opnemen met het servicecentrum. Anders kan er brandgevaar ontstaan. Als de notebookcomputer over een externe (verwijderbare ) batterij beschikt, Haal de stekker niet uit het stopcontact verwijdert u ook deze batterij. door aan de kabel te trekken. Schade aan het binnenwerk van de computer Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar kan elektrische schokken en brandgevaar voor elektrische schokken. opleveren. Buig de voedingskabel niet overmatig Houd de voedingskabel en het stopcontact en plaats geen zware objecten op de schoon, zodat deze niet met stof bedekt voedingskabel. Het is uiterst belangrijk de raken. voedingskabel buiten het bereik van kleine Wanneer u dit niet doet, kan dit brand kinderen en huisdieren te houden. veroorzaken. Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken of brand.
 10. 10. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 9 Waarschuwing Trek de netvoedingsadapter voorHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met wandmontage (adapter met ingebouwdedit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale stekker) aan de stekker uit het stopcontactgevolgen hebben. en trek deze in de richting van de pijl. Als u de adapter loskoppelt door de kabel beet Let op bij het gebruik van de te pakken en hieraan te trekken, kan de adapter wisselstroomadapter beschadigd raken en kunt u een elektrische schok krijgen, klinkt er mogelijk een explosief geluid of kan er vonkvorming optreden. Sluit het netsnoer stevig aan op de wisselstroomadapter. Als het contact niet goed wordt gemaakt, bestaat gevaar voor brand. Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter die bij het product is geleverd. Als u een andere adapter gebruikt, kan het scherm gaan flikkeren. Plaats geen zware objecten en stap niet op het netsnoer of de wisselstroomadapter, om beschadiging van het netsnoer of de wisselstroomadapter te vermijden. Als het snoer is beschadigd, bestaat gevaar voor elektrische schokken en brand.
 11. 11. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 10 Waarschuwing Gebruik uitsluitend een goedgekeurde accuHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met en wisselstroomadapter.dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale Gebruik uitsluitend accu’s en adaptersgevolgen hebben. die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics. Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik Niet goedgekeurde accu’s en adapters voldoen van de oplaadbare accu mogelijk niet aan de juiste veiligheidsvereisten en kunnen problemen en storingen veroorzaken die resulteren in ontploffing of Laad de accu volledig op voordat u de computer voor brand. de eerste keer gebruikt. Gebruik de computer niet op een plaats die onvoldoende ventilatie biedt, zoals op een Houd de oplaadbare accu buiten het bereik bed of een kussen, en gebruik de computer van kleine kinderen en huisdieren, zodat ze niet op een vloer met vloerverwarming. De deze niet in de mond kunnen nemen. computer zou dan oververhit kunnen raken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken en Zorg er met name in deze omgevingen voor verstikking. dat de ventilatieopeningen (aan de zijkant) niet zijn geblokkeerd. Als de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd, kan de computer oververhit raken, hetgeen kan leiden tot problemen met de computer of zelfs ontploffing.
 12. 12. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 11 Waarschuwing U mag dit product (of de batterij) nooitHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met verhitten of in het vuur werpen. Bewaardit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale of gebruik het product (of de batterij) nietgevolgen hebben. op een hete plaats, zoals in een sauna, in een voertuig blootgesteld aan de zon, Gebruik de computer niet op een vochtige enzovoort. plaats, zoals in een badkamer of sauna. Er is gevaar voor ontploffing of brand. Anders werkt de computer mogelijk niet goed en bestaat gevaar voor elektrische schokken. Zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals een sleutel of paperclip, de aansluitpunten Gebruik de computer altijd binnen van de accu (metalen onderdelen) niet het aanbevolen temperatuur- en kunnen raken. luchtvochtigheidbereik (10-32ºC, 20-80% RV). Als een metalen voorwerp de aansluitpunten Sluit het LCD-scherm niet en doe de van de accu raakt, kan kortsluiting ontstaan computer niet in de tas wanneer deze nog die de accu kan beschadigen of brand kan aan staat. veroorzaken. Als u de computer in de tas doet zonder deze Als vloeistof uit het product (of de batterij) uit te schakelen, kan de computer oververhit lekt of een vreemde geur uit het product (of raken en is er gevaar voor brand. Sluit de de batterij) komt, verwijdert u het product computer naar behoren af voordat u deze (of de batterij) en neemt u contact op met verplaatst. het servicecentrum. Er is gevaar voor ontploffing of brand. Vervang een kapotte of versleten accu om veiligheidsredenen altijd door een nieuw goedgekeurd exemplaar.
 13. 13. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 12 Waarschuwing In het geval van overstroming, blikseminslag ofHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met explosies onderbreekt u de batterijstroom, sluit udit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale de netvoedingsadapter niet opnieuw aan en neemtgevolgen hebben. u onmiddellijk contact op met Samsung Electronics zodat gepaste tegenmaatregelen kunnen worden De stroomtoevoer naar de interne batterij onderbreken genomen. (uitsluitend voor overeenkomende modellen) •• Daarna werkt de batterijvoeding weer als u de netvoedingsadapter aansluit. •• Onderbreek de batterijstroom niet onder normale omstandigheden. •• Dit kan leiden tot een gegevensverlies of productstoringen. De positie van de noodopening kan afhankelijk van het •• Klanten kunnen de batterij niet verwijderen bij producten met model afwijken. ingebouwde batterijen. •• In het geval van overstroming, blikseminslag of explosies kunt u de batterijstroom onderbreken door een voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip, in de [noodopening] aan de onderkant van de computer steken. •• Koppel de netvoedingsadapter los en steek een voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip, in de opening aan de onderkant van de computer om de batterijstroom te onderbreken.
 14. 14. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 13 Waarschuwing Als de computer is gebarsten of gevallen,Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met moet u de voedingskabel loshalen endit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale contact opnemen met het servicecentrumgevolgen hebben. om een veiligheidscontrole uit te voeren. Als de notebookcomputer over een Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik externe (verwijderbare ) batterij beschikt, verwijdert u ook deze batterij. Haal alle op de computer aangesloten Het gebruik van een kapotte computer kan kabels los voordat u deze reinigt. Als leiden tot elektrische schokken en brandgevaar. uw notebook over een externe en Vermijd direct zonlicht wanneer de verwijderbare batterij beschikt, verwijdert computer zich bevindt in een ruimte zonder u de externe batterij. ventilatie, zoals in een voertuig. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of Er bestaat gevaar voor brand. De computer kan beschadiging van het product. oververhit raken of ten prooi vallen aan dieven. Sluit op het modem geen telefoonlijn aan Gebruik uw notebook-pc niet lang wanneer die is verbonden met een digitale telefoon. een lichaamsdeel in contact met de Er bestaat gevaar voor elektrische schokken, notebook-pc staat. De temperatuur van het brand of beschadiging van het product. product kan tijdens normaal functioneren stijgen. Plaats geen voorwerpen gevuld met water Dit kan leiden tot het beschadigen of het of chemicaliën boven of in de buurt van de verbranden van uw huid. computer. Als water of chemicaliën in de computer binnendringen, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.
 15. 15. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 14 Waarschuwing Schakel de computer uit en haal alle kabelsHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met los voordat u de computer uit elkaar haalt.dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale Als een modem wordt gebruikt, moet ugevolgen hebben. de telefoonlijn loshalen. Als uw notebook over een externe en verwijderbare batterij Aanwijzingen met betrekking tot upgrades beschikt, verwijdert u de externe batterij. Anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan. Haal de voedingseenheid of de AC-adapter in geen geval uit elkaar. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u de accu van de ingebouwde klok verwijdert, houd deze dan buiten het bereik van kinderen zodat ze deze niet kunnen aanraken en/of inslikken. Er bestaat verstikkingsgevaar. Als een kind de accu inslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen (verdeeldoos, accu en geheugen) en haal geen onderdelen uit elkaar. Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product, elektrische schokken of brand.
 16. 16. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 15 Waarschuwing Als u de notebookcomputer meedraagtHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met met andere voorwerpen, zoals dedit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale adapter, muis, boeken, enzovoort, moetgevolgen hebben. u ervoor zorgen dat niets tegen de notebookcomputer aandrukt. Aanwijzingen met betrekking tot beheer en Als een zwaar object tegen de verplaatsing notebookcomputer wordt gedrukt, kan een witte plek of een vlek op het lcd-scherm verschijnen. Let daarom goed op dat u geen Volg de aanwijzingen voor de locatie waar druk uitoefent op de notebook. u zich bevindt (bijvoorbeeld vliegtuig, Plaats de notebookcomputer in dat geval in ziekenhuis, enzovoort) op als u gebruik een afzonderlijk compartiment, apart van maakt van draadloze communicatie (Wifi, andere objecten. Bluetooth, enzovoort). Vermijd om een station bloot te stellen aan magnetische velden. Beveiligingsapparaten met magnetische velden zijn onder andere detectiepoorten op luchthavens en draagbare detectoren. Bij beveiligingsapparaten op luchthavens waarmee handbagage wordt gecontroleerd zoals transportbanden, wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling in plaats van magnetisme. Hierdoor wordt een station niet beschadigd.
 17. 17. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 16 Attentie Aanwijzingen met betrekking tot het gebruikHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit van de oplaadbare accusymbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aanhet product. Voer verbruikte oplaadbare batterijen op verantwoorde wijze af. Aanwijzingen met betrekking tot de •• Er is gevaar voor brand en ontploffing. installatie •• De wijze waarop verbruikte oplaadbare batterijen worden verwerkt kan verschillen per land of regio. Voer de verbruikte Zorg ervoor dat u de ventilatie- en andere openingen in het oplaadbare accu op een verantwoorde wijze af. product niet blokkeert, en steek geen voorwerpen in de openingen. Smijt niet met de oplaadbare accu, haal hem niet uit elkaar Schade aan een onderdeel in de computer kan elektrische en gooi hem niet in water. schokken en brand veroorzaken. Dit kan leiden tot verwondingen, brand of ontploffing. Als u de computer gebruikt terwijl deze op zijn zijde ligt, Gebruik alleen oplaadbare batterijen die zijn goedgekeurd moet u deze dusdanig plaatsen dat de ventilatieopeningen door Samsung Electronics. zich aan de bovenzijde bevinden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ontploffing. Als u dat niet doet, kan de temperatuur binnen in de computer stijgen, hetgeen tot storingen en uitvallen van de computer kan Vermijd contact met metalen voorwerpen, zoals autosleutels leiden. en clips, tijdens het vasthouden of dragen van een oplaadbare accu. Plaats geen zware voorwerpen op het product. Contact met metaal kan leiden tot kortsluiting en een hoge Dit kan problemen met de computer veroorzaken. Bovendien temperatuur en kan leiden tot schade aan de oplaadbare accu of kan het voorwerp vallen en verwondingen of schade aan de kan brand veroorzaken. computer veroorzaken.
 18. 18. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 17 Attentie Laat het product na reparatie testen door eenHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit veiligheidstechnicus.symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan Geautoriseerde Samsung-servicecentra voeren na de reparatiehet product. een veiligheidscontrole uit. Als u een gerepareerd product gebruikt zonder het op veiligheid te testen, kan dit leiden tot Vervang de oplaadbare accu in overeenstemming met de elektrische schokken of brand. instructies in deze handleiding. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot ontploffing of brand als Schakel bij bliksem het systeem onmiddellijk uit, haal de gevolg van schade aan het product. stekker uit het stopcontact en gebruik geen modem of telefoon. U mag het product (of de batterij) niet verwarmen of Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand. blootstellen aan hitte (bijvoorbeeld in een voertuig tijdens de zomer). Gebruik de computer en de AC-adapter niet op schoot of op Er is gevaar voor ontploffing of brand. een zacht oppervlak. Als de temperatuur van de computer oploopt, zou u zich kunnen branden. Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik Sluit alleen toegestane apparaten aan op de aansluitingen of poorten van de computer. Plaats geen kaars, brandende sigaret, enzovoort boven of op het product. Anders kan er gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan. Er bestaat gevaar voor brand. Sluit het LCD-scherm pas nadat u hebt gecontroleerd dat de Gebruik een stopcontact of verdeeldoos met randaarde. notebookcomputer is uitgeschakeld. Anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan. De temperatuur kan oplopen, waardoor het product oververhit en vervormd kan worden.
 19. 19. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 18 Attentie Gebruik geen beschadigde of aangepaste cd.Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit Dit zou kunnen leiden tot schade aan het product of persoonlijksymbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan letsel.het product. Steek uw vingers niet in de PC Card-sleuf. Druk niet op de uitwerptoets op het moment dat het cd- Dit zou kunnen leiden tot letsel of elektrische schokken. rom-station in bedrijf is. U kunt gegevens kwijtraken of de schijf kan plotseling worden Gebruik altijd een aanbevolen computerreinigingsmiddel uitgeworpen, hetgeen letsel kan veroorzaken. voor het reinigen van het product en gebruik de computer pas wanneer deze weer helemaal droog is. Pas op dat u het product niet laat vallen tijdens het gebruik. Anders kan er gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of verlies van gegevens. De noodmethode voor het uitwerpen van een schijf met Breng de antenne niet in contact met een voedingsbron, behulp van een paperclip mag niet worden gebruikt zoals een stopcontact. op het moment dat de schijf in beweging is. Gebruik de Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. noodvoorziening voor het uitwerpen van schijven alleen als de optische schijf tot stilstand is gekomen. Volg bij het omgaan met computeronderdelen de aanwijzigen Er is gevaar voor verwondingen. uit de handleiding de bij de onderdelen werd geleverd op. Anders kan schade aan het product ontstaan. Houd uw gezicht uit de buurt van de lade van de optische schijf op het moment dat deze in bedrijf is. Als er rook uit de computer komt of u een brandlucht U zou gewond kunnen raken als de schijf onverhoopt plotseling ruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u wordt uitgeworpen. onmiddellijk contact op met een servicecentrum. Als uw notebook over een externe en verwijderbare batterij Controleer cd’s voor gebruik op barsten en andere beschikt, verwijdert u de externe batterij. beschadigingen. Er bestaat gevaar voor brand. Het station zou beschadigd kunnen worden en de gebruiker zou gewond kunnen raken.
 20. 20. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 19 Attentie Haal het product nooit uit elkaar en probeer het productHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit niet zelf te repareren.symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.het product. Als u een apparaat wilt aansluiten dat niet is gemaakt of goedgekeurd door Samsung Electronics, moet u vooraf Aanwijzingen met betrekking tot upgrades contact opnemen met het servicecentrum. Wees voorzichtig bij het aanraken van het product of Het product zou beschadigd kunnen raken. onderdelen ervan. Het apparaat zou beschadigd kunnen raken of u zou gewond Aanwijzingen met betrekking tot beheer en kunnen raken. verplaatsing Smijt niet met de computer of onderdelen ervan en pas op dat u deze niet laat vallen. Schakel voordat u het product verplaatst de stroomtoevoer U zou gewond kunnen raken of het product zou beschadigd uit en haal alle aangesloten kabels los. kunnen raken. Het product zou beschadigd kunnen raken en gebruikers zouden over de kabels kunnen vallen. Sluit na het in elkaar zetten van de computer de behuizing van de computer voordat u de stroomtoevoer aansluit. Als u de notebookcomputer langere tijd niet gebruikt, moet U zou een elektrische schok kunnen krijgen als u een onderdeel u de oplaadbare accu ontladen en los van de computer in het binnenste van de computer aanraakt. bewaren. (Voor typen met een externe en verwijderbare batterij) Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door De oplaadbare accu blijft dan in zo goed mogelijke conditie. Samsung Electronics. Anders zou brand of schade aan het product kunnen ontstaan. Bedien of bekijk de computer niet tijdens het besturen van een voertuig. U zou betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Houd uw aandacht op het verkeer.
 21. 21. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 20 Attentie Oorzaken die schade aan de gegevens op de vaste schijf ofHet niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit aan de vaste schijf zelf zouden kunnen veroorzaken.symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan •• De gegevens kunnen verloren gaan wanneer stoten van buitenhet product. worden aangebracht op de schijf tijdens het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de computer. Adviezen ter voorkoming van •• De gegevens kunnen verloren gaan als de computer wordt gegevensverlies (vasteschijfbeheer) uitgeschakeld of gereset als gevolg van een stroomstoring terwijl de vaste schijf in bedrijf is. Ga met zorg te werk om beschadiging van de gegevens op •• Gegevens kunnen onherstelbaar verloren gaan als gevolg van de vaste schijf te voorkomen. een virusinfectie. •• Een vasteschijfstation is dermate gevoelig dat stoten van •• Gegevens kunnen verloren gaan als de stroomtoevoer wordt buiten kunnen leiden tot verlies van gegevens op het uitgeschakeld terwijl een programma wordt uitgevoerd. schijfoppervlak. •• Als u de computer verplaatst of aanstoot terwijl de vaste •• Wees uiterst voorzichtig, want verplaatsing van de computer schijf in bedrijf is, kunnen bestanden beschadigd worden of of aanstoten van de computer terwijl deze aan staat kan leiden beschadigde sectoren ontstaan op de vaste schijf. tot beschadiging van de gegevens op het vasteschijfstation. Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om •• Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens gegevensverlies als gevolg van beschadiging van de vaste op de vaste schijf. schijf te voorkomen.
 22. 22. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 21 Het gebruik van de voeding in een vliegtuig Wanneer u een AC-stekker gebruikt Plaats de pinnen van de stekker recht in het midden van hetAangezien het type stopcontact kan verschillen afhankelijk van stopcontact.het type vliegtuig, sluit u het stroomsnoer op de vereiste wijzeaan. •• Als de pinnen van de stekker niet in het midden van de gaten worden geplaatst, kan de stekker slechts half in het stopcontact worden gedrukt. In dat geval steekt u de stekker Aangezien er voor de voedingskabel en autoadapter opnieuw in het stopcontact. representatieve afbeeldingen worden gebruikt, kunnen •• U moet de stekker in het stopcontact steken wanneer de deze afwijken van de daadwerkelijke onderdelen. stroomindicator (LED) van het stopcontact groen brandt. Wanneer de stekker op de juiste manier is aangesloten, blijft de stroomindicator (LED) groen branden. Anders wordt de stroomindicator (LED) uitgeschakeld. In dat geval trekt u de stekker uit het stopcontact en controleert u of de stroomindicator (LED) groen brandt. Vervolgens steekt u de stekker weer in het stopcontact. Stroomindicator (LED) Center Holes Stopcontact van Stopcontact van 220 V 110 V Goed Fout
 23. 23. Veiligheidsinstructies Hoofdstuk 1. Aan de slag 22Wanneer u de autoadapter gebruikt Wanneer u de oplaadconverter in het vliegtuig gebruiktIn het geval van een aanstekercontact moet u de autoadaptergebruiken (optioneel). Steek stekker van de autoadapter in de Mogelijk moet u, afhankelijk van het vliegtuig, de autoadapteraanstekerhouder en sluit de DC-stekker van de autoadapter aan en oplaadconverter gebruiken. Sluit de oplaadconverter in hetop de voedingsaansluiting op de computer. vliegtuig (optioneel) aan op de autoadapter (optioneel) en steek de vliegtuigstekker in het stopcontact. Oplaadconverter 1 Sluit dit eind aan op de autoadapter. Autoadapter Steek de vliegtuigaansluiting in het stopcontact van het vliegtuig. 2 DC-stekker Aanstekeraansluiting Aanstekerhouder
 24. 24. Juiste houding tijdens computergebruik Hoofdstuk 1. Aan de slag 23Het bewaren van de juiste houding tijdens computergebruik is •• Gebruik de computer niet in een liggende houding, maaruiterst belangrijk om fysieke schade te voorkomen. alleen in een zittende houding.De volgende instructies gaan over het aannemen van een goede •• Gebruik de computer niet op uw schoot. Als de temperatuurhouding tijdens het werken met de computer, zoals bepaald door van de computer oploopt, zou u zich kunnen branden.middel van human engineering. Lees de instructies goed door en •• Houd uw polsen tijdens het werken recht.volg deze op tijdens het werken met de computer. •• Gebruik een stoel met een comfortabele rug.Anders loopt u een verhoogd risico op blessures (RSI: RepetitiveStrain Injury) als gevolg van herhaalde handelingen, en kunt u te •• Laat uw zwaartepunt tijdens het zitten op de stoel niet rustenmaken krijgen met ernstig lichamelijk letsel. op de stoel maar op uw voeten. •• Gebruik een hoofdtelefoon als u de computer wilt gebruiken •• De instructies in deze handleiding zijn zodanig terwijl u een telefoongesprek voert. Werken met de computer geformuleerd dat ze van toepassing zijn op de gemiddelde met de telefoon op uw schouder is slecht voor uw houding. gebruiker. •• Houd artikelen die u vaak gebruikt binnen handbereik. •• Als de instructies niet van toepassing zijn op een gebruiker, moeten de aanbevelingen worden toegepast in overeenstemming met de behoeften van de gebruiker.Juiste houdingDe hoogte van uw bureau en stoel instellen inovereenstemming met uw lengte.De hoogte moet zodanig worden ingesteld dat uw armen eenrechte hoek vormen wanneer u op uw stoel zit en uw handen ophet toetsenbord plaatst.Stel de hoogte van de stoel zodanig in dat uw hielen comfortabelop de grond staan.
 25. 25. Juiste houding tijdens computergebruik Hoofdstuk 1. Aan de slag 24Oogpositie HandpositieBewaar een afstand van tenminste 50 cm tussen uw ogen en Houd uw arm onder een rechte hoek, zoals aangegeven in dehet beeldscherm. afbeelding.•• Stel de hoogte van het beeldscherm zodanig in dat de •• Houd de lijn van uw elleboog naar uw hand recht. bovenkant van het scherm op gelijke hoogte met of lager dan •• Plaats uw handpalm niet op het toetsenbord tijdens het typen. uw ogen licht. •• Houd de muis niet krampachtig vast.•• Stel de helderheid van het beeldscherm niet te hoog in. •• Druk niet krampachtig op het toetsenbord, aanraakvlak of de•• Houd het beeldscherm schoon. muis.•• Als u een bril draagt, maak deze dan schoon voordat u de •• Het is raadzaam een extern toetsenbord en een muis aan te computer gebruikt. sluiten als u de computer langere tijd gebruikt.•• Als u gegevens van een vel papier invoert op de computer, gebruik dan een vaste documenthouder die het papier op vrijwel gelijke hoogte met het beeldscherm houdt.
 26. 26. Juiste houding tijdens computergebruik Hoofdstuk 1. Aan de slag 25Volumeregeling (hoofdtelefoon en luidsprekers) Werktijd (pauzes)Controleer het volume voordat u naar muziek gaat luisteren. •• Als u langer dan een uur achter elkaar werkt, neem dan telkens na 50 minuten een pauze van tenminste 10 minuten. Verlichting •• Gebruik de computer niet op een donkere plaats. De verlichting bij het werken met de computer moet net zo sterk zijn als bij het lezen van een boek. Controleer het volume! •• Indirecte verlichting is het beste. Gebruik een gordijn om weerspiegelingen in het LCD-scherm te voorkomen.•• Controleer of het volume niet te luid is voordat u een hoofdtelefoon gebruikt. Werkomstandigheden•• Het is niet raadzaam langdurig een hoofdtelefoon te •• Gebruik de computer niet op een warme en vochtige plaats. gebruiken. •• Gebruik de computer binnen de toegestane temperatuur-•• Afwijkingen van de standaardinstelling van de equalizer en luchtvochtigheidswaarden die zijn vermeld in deze kunnen leiden tot gehoorschade. handleiding.•• De standaardinstellingen kunnen zonder uw tussenkomst worden gewijzigd door updates van software en stuurprogramma’s. Controleer de standaardinstellingen van de equalizer voor het eerste gebruik.
 27. 27. Overzicht Hoofdstuk 1. Aan de slag 26Vooraanzicht •• De afbeeldingen die op de omslag en in de inhoud van Met deze lens kunt u foto’s maken en de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn van bewegende beelden opnemen. 1 Cameralens een representatief model voor een bepaalde serie. De (optioneel) U kunt een foto maken of een film vormgeving en kleur in de afbeeldingen kan enigszins opnemen met Charms > Start > Camera. afwijken van het werkelijke product, afhankelijk van het U kunt de ingebouwde microfoon model. 2 Microfoon gebruiken. •• De kleur en het uiterlijk van uw computer kunnen afwijken 3 Bedrijfsindicator Geeft de bedrijfsstatus van de camera van de afbeelding in deze handleiding. camera (optioneel) aan. 4 LCD Hier wordt het beeld weergegeven. 1 2 5 Luidspreker Hiermee wordt het geluid gegenereerd. 3 6 Aan/Uit-knop Hiermee zet u de computer aan en uit. 4 Door het indrukken van de toetsen kunt 7 Toetsenbord u gegevens invoeren. Het aanraakvlak en de knoppen bij het 8 Aanraakvlak en aanraakvlak vervullen dezelfde functie als knoppen een muis en de knoppen die zich daarop 5 bevinden. 6 Een kaartsleuf ondersteunt meerdere 7 9 Multicardsleuf kaarten. 8 Hier kunt u de bedrijfsstatus van de 10 9 computer zien. 10 Statusindicatoren Een brandend lampje geeft aan dat de corresponderende functie actief is.
 28. 28. Overzicht Hoofdstuk 1. Aan de slag 27Statusindicatoren Dit wordt ingeschakeld wanneer de vaste Vaste schijf/ODD 1 schijf of ODD (Optical Disk Drive) wordt geopend. Draadloos Wordt ingeschakeld wanneer het draadloos 2 netwerk netwerk actief is. Geeft de voedingsbron en de status van de oplaadbare batterij aan. G roen: de oplaadbare batterij is volledig opgeladen of is niet aanwezig. 1 2 3 4 3 Oplaadstatus Oranje: de oplaadbare batterij wordt opgeladen. U it: de computer draait op de oplaadbare batterij en is niet aangesloten op het lichtnet. Geeft de bedrijfsstatus van de computer aan. 4 Aan/Uit Aan: de computer is in bedrijf. Knippert: de computer staat in de slaapstand.
 29. 29. Overzicht Hoofdstuk 1. Aan de slag 28Rechter aanzicht► Voor 35xV5C, 35xE5C, 35xE7C-inch modellen Hoofdtelefoonaan- Aansluiting voor het aansluiten van 1 sluiting een hoofdtelefoon. Microfoonaansluiting Aansluiting voor het aansluiten van 2 een microfoon. Hiermee kunt u cd’s en dvd’s afspelen. Cd-station (optische Een cd-station is optioneel. 3 schijf) (optioneel) 1 2 3 4 5 Het geïnstalleerde station kan afwijken, afhankelijk van de modelspecificaties. Op de USB-poort kunt u USB- apparaten aansluiten, zoals een► Voor 35xV4C, 35xE4C-inch modellen 4 USB 2.0-poort toetsenbord/muis, digitale camera, enzovoort. U kunt de computer beveiligen Beveiligingssleuf 5 door een slot en een kabel aan de Beveiligingssleuf te bevestigen. 1 2 3 4 5
 30. 30. Overzicht Hoofdstuk 1. Aan de slag 29Linker aanzicht Aansluiting voor de Voedingsaansluiting 1 wisselstroomadapter voor de stroomvoorziening van de computer. Poort voor het aansluiten van een 2 Netwerkpoort Ethernet-kabel. De warme lucht in de computer wordt 1 2 3 4 5 6 via deze openingen afgevoerd. ls de openingen worden A 3 Ventilatieopeningen geblokkeerd, kan de computer oververhit raken. Blokkeer de openingen niet, want dit kan gevaar opleveren. Poort voor het aansluiten van een 4 Monitorpoort monitor, tv of projector door middel van een 15-pins D-SUB-aansluiting. Poort voor het aansluiten van een Digitale audio-/ HDMI-kabel. Met behulp van deze 5 videopoort Port poort kunt u genieten van digitaal (HDMI) (optioneel) beeld en geluid op het scherm. Op de USB-poort kunt u USB- apparaten aansluiten, zoals een toetsenbord/muis, digitale camera, enzovoort. 6 USB 3.0-poort SB 3.0 is geoptimaliseerd voor U Windows 8. Voor Windows XP kan USB 3.0 beperkt zijn.
 31. 31. Overzicht Hoofdstuk 1. Aan de slag 30Onderaanzicht Dit is een Lithium-Ion oplaadbare 1 Oplaadbare batterij batterij voor het voeden van de 1 computer. 2 Vergrendeling van de Pal voor het ontgrendelen van de 2 oplaadbare batterij oplaadbare batterij. Klep van 3 Het werkgeheugen en de vaste 3 geheugencompartiment/ schijf bevinden zich achter de klep. vaste-schijfcompartiment
 32. 32. De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk 1. Aan de slag 31 De computer aanzetten Over het activeren van Windows1 Sluit de AC-adapter aan. Wanneer u de computer voor het eerst inschakelt, verschijnt het2 Klap het LCD-scherm omhoog. activeringsvenster van Windows. Volg de instructies op het scherm voor de procedures om de computer te gebruiken.3 Druk op de Aan/Uit-knop om de computer aan te zetten. De helderheid van het scherm aanpassen Wanneer de computer op batterijvoeding werkt, wordt automatisch de helderheid van het LCD-scherm gereduceerd. Druk op de toetsencombinatie + om de helderheid van het scherm te verhogen.4 Powerstroom wordt ingeschakeld, gaat het LED-lampje Als de branden. 1 muisaanwijzer aan de randweergegeven wanneer uhet scherm Het menu Charms wordt aan de bovenkant van de of rechts onderin plaatst. U kunt in plaats daarvan ook uw vinger aan de rechterrand van het aanraakvlak plaatsen en uw vinger naar het midden slepen. Ook dan wordt het menu LED Charms weergegeven. 2 U maakt de balk groter door te drukken op Instellingen Helderheid .
 33. 33. De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk 1. Aan de slag 32De computer uitzetten •• Aangezien de procedures voor het uitschakelen van de computer per besturingssysteem kunnen verschillen, dient 1 muisaanwijzer aanwordt weergegeven wanneer uhet scherm Het menu Charms de rand aan de bovenkant van de u de computer uit te schakelen volgens de procedures van of rechts onderin plaatst. uw besturingssysteem. •• Sla al uw gegevens op alvorens op Afsluiten te klikken. 2 Klik op Instellingen Aan/Uit Afsluiten. Als u uw computer wilt uitschakelen wanneer u bent afgemeld, ontgrendelt u het scherm en klikt u op Aan/Uit Afsluiten.
 34. 34. Hoofdstuk 2.Windows 8 gebruiken Wat is Microsoft Windows 8? 34 Overzicht van het scherm 35 Het menu Charms gebruiken 37 Apps gebruiken 39 Windows-sneltoetsfuncties 42
 35. 35. Wat is Microsoft Windows 8? Hoofdstuk 2 Windows 8 gebruiken 34Microsoft Windows 8 (hierna Windows genoemd) is eenbesturingssysteem dat nodig is voor de besturing van eencomputer.Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw computer, moet In de Helpu weten hoe u het besturingssysteem goed gebruikt. Meer zoekeninformatie over het gebruik van Windows vindt u in de Help enondersteuningsprogrammas van Windows. •• Het scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het computermodel en het besturingssysteem. •• Aangezien deze handleiding is gebaseerd op Windows 8, kunnen bepaalde instructies, afhankelijk van de versie, enigszins afwijken. De handleiding kan ook worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De Help weergeven U kunt eenvoudige instructies bekijken voor Aan de slag het gebruik van uw computer, inclusief nieuweDruk tegelijkertijd op de toetsen F1 van het toetsenbord om de functies van het Windows-besturingssysteem.Help weer te geven.U kunt ook de muisaanwijzer in de rechterboven- of Nadat u verbinding met het netwerk hebtrechterbenedenhoek van het scherm plaatsen om het menu Internet en netwerken gemaakt, kunt u het Help-gedeelte voor hetCharms weer te geven.  gebruik van internet raadplegen.Klik op het menu Charms Instellingen Help. Beveiliging, privacy en U kunt de Help raadplegen voor de accounts bescherming van uw computer en Als u verbinding met internet hebt, kunt u de meest recente persoonlijke gegevens. online Help weergeven.
 36. 36. Overzicht van het scherm Hoofdstuk 2 Windows 8 gebruiken 35Windows 8 bevat zowel de nieuwe startschermmodus als debureaubladmodusvan het bestaande besturingssysteem. Verwijst naar het standaard Startscherm 1 Startscherm van Windows 8. Verwijst naar de apps die momenteel zijn 2 App geïnstalleerd. Het menu Charms bevindt zich onzichtbaar aan de rechterzijde van het scherm. Plaats Het menu Charms 3 uw muisaanwijzer in de rechterboven- of weergeven Startscherm Bureaublad rechterbenedenhoek van het scherm om het menu Charms weer te geven. Startscherm Deze term verwijst naar de 4 Gebruikersaccount gebruikersaccount die momenteel wordtWanneer u de computer inschakelt, wordt het Startscherm gebruikt.weergegeven. In dit scherm kunt u de applicaties (toepassing, app,hierna App) op dezelfde locatie gebruiken. Verwijst naar het menu waarmee u functies 5 Charms als Zoeken, Delen, Start, Apparaten en 1 2 Instellingen kunt uitvoeren. 3 4 Hiermee schakelt u naar de 6 Bureaublad bureaubladmodus. 7 Camera Hiermee kunt u fotos of een film maken. 5 6 7 3
 37. 37. Overzicht van het scherm Hoofdstuk 2 Windows 8 gebruiken 36 BureaubladHier vindt u soortgelijke functies als op het bureaublad van Documenten en bestanden weergeveneerdere versies van Windows. Klik in de taakbalk van het bureaublad op Windows Verkenner 1 om documenten en bestanden te zoeken. 2 3 4 2 1 Bureaublad Verwijst naar het bureaublad. Het menu Charms bevindt zich onzichtbaar Het menu aan de rechterzijde van het scherm. Plaats 2 Charms uw muisaanwijzer in de rechterboven- of weergeven rechterbenedenhoek van het scherm om het menu Charms weer te geven. Verwijst naar het menu waarmee u functies als 3 Charms Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen kunt uitvoeren. Naar het Klik in de linkerbenedenhoek van het scherm 4 Startscherm om het Startscherm weer te geven. schakelen
 38. 38. Het menu Charms gebruiken Hoofdstuk 2 Windows 8 gebruiken 37Het menu Charms is een nieuw soort. Het is een combinatievan het menu Start en het Configuratiescherm van bestaande Als u een programma of bestand wilt zoeken in deWindows-systemen. apps/instellingen/bestanden, geeft u een zoekwoord Search in de charm Zoeken op en klikt u op Zoeken.Met het menu Charms kunt u snel apparaten instellen die op Zoeken Search U kunt ook in een app of op internet zoeken.uw computer zijn aangesloten, naar apps/bestanden zoeken, de Searchfuncties voor delen gebruiken, enz. Search U kunt dit menu gebruiken om een afbeelding of Search bestand naar een andere gebruiker te sturen. U kunt Share eenvoudig afbeeldingen of bestanden met anderen De charms activeren Share Delen delen door meerdere apps aan de charm Delen te Share Share koppelen.Als u de muisaanwijzer in de rechterbeneden- of Sharerechterbovenhoek van het scherm plaatst, wordt het menu Start Start U kunt naar het Startscherm gaan.Charms weergegeven. Start Start Start Het menu Start Zodoende kunt u rechtstreeks naar het gewenste Device Charms apparaat gaan, taken uitvoeren, zoals het importeren Device weergeven Device van afbeeldingen van een digitale camera, een video Apparaten Device naar uw tv streamen of bestanden overdragen naar een apparaat op het huidige scherm. Device Settings Charms Settings Met de charm Instellingen kunt u standaardtaken Settings uitvoeren, zoals het aanpassen van het volume, Settings het uitschakelen van de pc, enz. Als u de charm Settings Instellingen selecteert terwijl er een bepaalde app Instellingen wordt uitgevoerd, worden de instellingen voor de Het menu desbetreffende app weergegeven. Charms weergeven
 39. 39. Het menu Charms gebruiken Hoofdstuk 2 Windows 8 gebruiken 38 De instellingen wijzigenVeelgebruikte Windows-menus worden verzameld. Pictogram Naam FunctiebeschrijvingKlik op Charms Instellingen. U kunt verbinding maken met een draadloos netwerk. Draadloos Selecteer het draadloze netwerk netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Het volume U kunt het volume instellen of instellen het geluid dempen. U kunt de helderheid van het Schermhelderheid scherm aanpassen. U kunt een interval instellen Opmerking waarmee de app meldingen verzendt. U kunt de computer uitschakelen of de Power Aan/uit Options (Energiebeheer) selecteren. ENG Taal U kunt de taal instellen. Pc-instellingen wijzigen U kunt meer instellingen wijzigen.
 40. 40. Apps gebruiken Hoofdstuk 2 Windows 8 gebruiken 39De term app verwijst naar een programma (hierna app genoemd). Apps gebruikenIn bredere zin verwijst de term naar alle softwareprogrammas dieop het besturingssysteem zijn geïnstalleerd.Windows 8 bevat eenvoudige apps voor veelgebruikte taken. De apps weergeven die momenteel worden uitgevoerd Een app starten/afsluiten 1 schermdeom laatst uitgevoerdelinkerbovenhoek van het Plaats muisaanwijzer in de app weer te geven.Klik op een app in het Startscherm om de desbetreffende app teactiveren. 2 weer te geven met de appsvervolgens omlaagmomenteel Beweeg uw muisaanwijzer (op volgorde) die om een lijst worden uitgevoerd.De app afsluiten: 3 van op een app in de lijstuofde appde app naar het midden Klik sleep1 Uw muisaanwijzer verandert in een handje. Plaats uw muisaanwijzer boven aan het scherm. het scherm. Nu kunt uitgevoerd, controleren. die momenteel wordt2 naaren houd de muisknop ingedruktDe app wordt omlaag Klik de onderkant van het scherm. en sleep het handje Klik met de rechtermuisknop op de app n de lijst en klik op Sluiten om de app af te sluiten. verplaatst en verdwijnt. De app is nu afgesloten. 1 1 2 2 

×