SlideShare a Scribd company logo

TexnikiPerigrafi2012DA

56ο Γυμνάσιο Αθήνας
56ο Γυμνάσιο Αθήνας
56ο Γυμνάσιο Αθήνας56ο Γυμνάσιο Αθήνας

TexnikiPerigrafi2012DA-names Κτήριο ΕΠΟΝ (Τεχνική περιγραφή εργασιών επισκευής του διατηρητέου κτηρίου και φωτογραφίες του Δήμου Αθηναίων. Δεκ. 2012) Ευχαριστούμε πολύ τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη που δίνουν στις προσπάθειές μας καθώς επίσης την MONUMENTA και την κ. Ειρήνη Γρατσία. 56ο Γυμνάσιο Αθήνας Συντακτική και Φωτογραφική Oμάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής Σχολικά έτη: 2019-2020

TexnikiPerigrafi2012DA

1 of 20
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2012
Οι συντάξαντες
Ε. ΜΠΟΥΣΔΡΑ Η. ΚΟΝΤΩΣΗΣ
Αρχιτέκτων μηχανικός Πολιτικός μηχανικός
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[2]
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
Το κτήριο επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας 3 και Γυθείου στους
Αμπελόκηπους στεγάζει σήμερα το Μουσείο της ΕΠΟΝ και το Σύνδεσμο Φίλων αυτού.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 493/24.8.1983 έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
(αρ. ΥΑ 1147/44501) γιατί «έχει συνδεθεί με κορυφαία γεγονότα της Εθνικής
Αντίστασης» και συγκεκριμένα «είναι το σπίτι μέσα στο οποίο στις 23 Φλεβάρη του 1943
έγινε η ιδρυτική σύσκεψη της ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλήνια Οργάνωση Νέων)».
Πρόκειται για ένα μεσοπολεμικό γωνιακό κτίσμα με αυλή. Η αρχική του χρήση
ήταν κατοικία. Το κτίσμα έχει γενικές διαστάσεις 10,60μ Χ 12,05μ (Ε=127,73μ2) και
αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο, υπόγειο που καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος του
περιγράμματος του κτηρίου και δώμα (φωτ. 1,2). Οι δύο τελευταίες στάθμες είναι
προσβάσιμες μόνο εξωτερικά από το χώρο της αυλής (φωτ. 4,5,6).
Η κύρια είσοδος επί της οδού Δ. Πλακεντίας (φωτ.3) είναι τοποθετημένη
κεντρικά, δημιουργώντας έναν κύριο άξονα συμμετρίας τόσο στην όψη όσο και στην
κάτοψη του κτιρίου. Εσωτερικά όλοι οι χώροι τοποθετούνται γύρω από ένα κεντρικό
χώρο – προθάλαμο (φωτ. 8, 9, 10), σε συνέχεια της μαρμάρινης κλίμακας. Η θύρα
εισόδου είναι ξύλινη δίφυλλη με φεγγίτη και πλαισιώνεται από δύο παράθυρα ξύλινα
δίφυλλα κουφώματα με γαλλικά παντζούρια. Συμμετρικά είναι τοποθετημένα και τα
ανοίγματα στην όψη επί της οδού Γυθείου.
Μετά από αυτοψία που έγινε στο κτήριο διαπιστώθηκε μακροσκοπικά ότι
οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι φέρουσες. Έχουν επιχριστεί, όπως και οι
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[3]
εσωτερικές δρομικές. Σε πολλά σημεία του επιχρίσματος διακρίνονται
ρηγματώσεις, αγνώστου βάθους. Η πλάκα οροφής υπογείου είναι
κατασκευασμένη από ξύλινες δοκούς. Πρόκειται για δοκούς, ορατές από την
στάθμη του υπογείου, διατομής 10χ10 περίπου, τοποθετημένες ανά 0.40μ. Τόσο
οι φέρουσες δοκοί όσο και το σανίδωμα παρουσιάζουν έντονη διάβρωση λόγω
υγρασίας. Η πλάκα οροφής ισογείου είναι κατασκευασμένη πιθανόν από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη στάθμη του δώματος υπάρχει ασφαλτόπανο (φωτ.7)
για την καταπολέμηση της υγρασίας, το οποίο όμως δεν την αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά. Η υγρασία από το δώμα έχει προκαλέσει αποφλοίωση του
εσωτερικού χρωματισμού στις οροφές (φωτ.11).
Το κτήριο που στο παρελθόν είχε μερικώς συντηρηθεί (χρωματισμοί,
στεγάνωση δώματος με ασφαλτόπανο) παρουσιάζει σήμερα φθορές λόγω του
χρόνου και της χρήσης. Η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με
ικανοποιητικό τρόπο τις λειτουργικές ανάγκες του μουσείου, των επισκεπτών του
και του συλλόγου που στεγάζει.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες
(αρχιτεκτονική μελέτη, στατική για τον έλεγχο της επάρκειας του κτιρίου ως
χώρου συνάθροισης κοινού, και τέλος ηλεκτρομηχανολογικές για τον έλεγχο και
τον εκσυχρονισμό των Η/Μ).
Σε συνέχεια των παραπάνω, και μετά την έγκριση από τους αρμόδιους φορείς
προτείνονται οι εξής εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου:
1) Μετά την αποξήλωση του σανιδώματος του δαπέδου ισογείου και του
πετσώματος της ψευδοροφής του υπογείου να επιθεωρηθούν οι ξύλινες
φέρουσες δοκοί του πατώματος οι οποίες πρέπει να καθαρισθούν και να
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[4]
ελεγχθούν μία προς μία. Όπου χρειαστεί να γίνει τοπική αντικατάσταση και
οι υπόλοιπες να συντηρηθούν. Οι σανίδες στα ξύλινα δάπεδα (φωτ. 14) να
αντικατασταθούν.
2) Τα πρέκια των ανοιγμάτων του υπογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα να
καθαρισθούν καλά και να αποκατασταθεί η επάρκεια των οπλισμών.
3) Να ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση του βόθρου στο χώρο του υπογείου
και ανάλογα να γίνει η στεγάνωση του (ίχνη ανοδικής υγρασίας στους
τοίχους του υπογείου).
4) Να απομακρυνθεί η καμινάδα της παλιάς εστίας της κουζίνας και να γίνει
τοπική συμπλήρωση της πλάκας (φωτ. 7).
5) Να απομακρυνθεί το υπάρχον ασφαλτόπανο και να γίνει νέα στεγάνωση
δώματος. Μετά από έλεγχο της υφιστάμενης κατασκευής στο δώμα της άνω
στάθμης να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της υγρασίας (Θερμομόνωση,
δημιουργία κλίσεων και συστημάτων απορροής όμβριων, υγρομόνωση και
επίστρωση πλακιδίων).
6) Να επισκευαστούν οι σοβάδες εξωτερικά, κτιρίου και περίφραξης (φωτ.4).
7) Να επισκευαστεί η κλίμακα υπογείου (φωτ.6).
8) Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές επιφάνειες επιχρισμάτων να χρωματισθούν
με υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα. Για την απόχρωση των όψεων, θα
πρέπει να γίνει λεπτομερέστερη μελέτη.
9) Τα υφιστάμενα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) να συντηρηθούν και
να χρωματιστούν. Τα εξωτερικά κουφώματα να ελεγχθούν ένα προς ένα,
και ανάλογα να επισκευασθούν. Στα εσωτερικά κουφώματα οι ξύλινες
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[5]
επιφάνειες να σπατουλαριστούν και να χρωματισθούν με βερνικοχρώματα.
Αφού επισκευαστούν να επανατοποθετηθούν.
10)Τα μαρμάρινα στοιχεία να καθαρισθούν από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους
και να συντηρηθούν με χρήση ενισχυτικής ρητίνης για προστασία ενάντια
στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Ειδικά, τα μαρμάρινα πατήματα της
σκάλας εισόδου θα χρειαστούν μερική αποκατάσταση.
11)Να ανακαινιστούν ο χώρος υγιεινής και η κουζίνα (φωτ.12, 13).
12) Να αντικατασταθεί η μεταλλική κλίμακα που οδηγεί στο δώμα (φωτ.5).
13) Να αποκατασταθεί η μεταλλική αυλόθυρα (φωτ. 15). Όλα τα μεταλλικά
στοιχεία να χρωματισθούν (τρίψιμο, επίστρωση με ειδικό υπόστρωμα και
χρωματισμός με ακρυλικά χρώματα).
14)Να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας στα ανοίγματα .
Η δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης μπορεί να προσδιορισθεί μόνο μετά
την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών.
Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
Οι συντάξαντες
Ε. ΜΠΟΥΣΔΡΑ Η. ΚΟΝΤΩΣΗΣ
Αρχιτέκτων μηχανικός Πολιτικός μηχανικός
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
[6]
Όψη του κτηρίου επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας (φωτ. 1)

More Related Content

More from 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdf
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdfΥπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdf
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 

More from 56ο Γυμνάσιο Αθήνας (20)

XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
 
ΟΑΣΠ-2023-2024-2F.docx
ΟΑΣΠ-2023-2024-2F.docxΟΑΣΠ-2023-2024-2F.docx
ΟΑΣΠ-2023-2024-2F.docx
 
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
 
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdf
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdfΥπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdf
Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24.pdf
 
PanelliniaMeraSxolikouAthlitismou.pdf
PanelliniaMeraSxolikouAthlitismou.pdfPanelliniaMeraSxolikouAthlitismou.pdf
PanelliniaMeraSxolikouAthlitismou.pdf
 
ExSEP2023.pdf
ExSEP2023.pdfExSEP2023.pdf
ExSEP2023.pdf
 
Dhmotiko-Gymnasio2223-v2.pdf
Dhmotiko-Gymnasio2223-v2.pdfDhmotiko-Gymnasio2223-v2.pdf
Dhmotiko-Gymnasio2223-v2.pdf
 
Narkotika.pdf
Narkotika.pdfNarkotika.pdf
Narkotika.pdf
 
Prog-22-23-OLA B-1.pdf
Prog-22-23-OLA B-1.pdfProg-22-23-OLA B-1.pdf
Prog-22-23-OLA B-1.pdf
 
B-Dex.pdf
B-Dex.pdfB-Dex.pdf
B-Dex.pdf
 
Prog-22-23-OLA B.pdf
Prog-22-23-OLA B.pdfProg-22-23-OLA B.pdf
Prog-22-23-OLA B.pdf
 
Prog-22-23.pdf
Prog-22-23.pdfProg-22-23.pdf
Prog-22-23.pdf
 
B-Chem.pdf
B-Chem.pdfB-Chem.pdf
B-Chem.pdf
 
C-Phys.pdf
C-Phys.pdfC-Phys.pdf
C-Phys.pdf
 
A-Phys.pdf
A-Phys.pdfA-Phys.pdf
A-Phys.pdf
 
A-NLgK.pdf
A-NLgK.pdfA-NLgK.pdf
A-NLgK.pdf
 
C-Hist.pdf
C-Hist.pdfC-Hist.pdf
C-Hist.pdf
 
B-Fre.pdf
B-Fre.pdfB-Fre.pdf
B-Fre.pdf
 
B-Texn.pdf
B-Texn.pdfB-Texn.pdf
B-Texn.pdf
 
B-NL-K.pdf
B-NL-K.pdfB-NL-K.pdf
B-NL-K.pdf
 

Recently uploaded

Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μουDimitra Mylonaki
 
Μάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptx
Μάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptxΜάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptx
Μάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdfssuser1f95a21
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Sotiris Poukamisas
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxPennyMarinaki
 
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptxΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptxPennyMarinaki
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑssuser43d27b
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxPennyMarinaki
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptxΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptxPennyMarinaki
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxPennyMarinaki
 
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxΓιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxPennyMarinaki
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνSotiris Poukamisas
 
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Δήμητρα Τζίνου
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...2lykkomo
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxPennyMarinaki
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxPennyMarinaki
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxPennyMarinaki
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Dimitra Mylonaki
 

Recently uploaded (20)

Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
 
Μάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptx
Μάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptxΜάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptx
Μάριος Νίκος για τον διαδικτυακός εθισμός.pptx
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
 
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptxΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
ΆΝΤΖΕΛΑ ΚΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΝΙ ΑΜΑΤΙ αντιμετώπιση εθισμού .pptx
 
ΗΡΘΕ Η ΑΠΟΚΡΙΑ.pdf
ΗΡΘΕ Η ΑΠΟΚΡΙΑ.pdfΗΡΘΕ Η ΑΠΟΚΡΙΑ.pdf
ΗΡΘΕ Η ΑΠΟΚΡΙΑ.pdf
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptxΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
 
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxΓιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
 
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
 

TexnikiPerigrafi2012DA

 • 1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2012 Οι συντάξαντες Ε. ΜΠΟΥΣΔΡΑ Η. ΚΟΝΤΩΣΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός Πολιτικός μηχανικός
 • 2. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [2] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ Το κτήριο επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας 3 και Γυθείου στους Αμπελόκηπους στεγάζει σήμερα το Μουσείο της ΕΠΟΝ και το Σύνδεσμο Φίλων αυτού. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 493/24.8.1983 έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (αρ. ΥΑ 1147/44501) γιατί «έχει συνδεθεί με κορυφαία γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης» και συγκεκριμένα «είναι το σπίτι μέσα στο οποίο στις 23 Φλεβάρη του 1943 έγινε η ιδρυτική σύσκεψη της ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλήνια Οργάνωση Νέων)». Πρόκειται για ένα μεσοπολεμικό γωνιακό κτίσμα με αυλή. Η αρχική του χρήση ήταν κατοικία. Το κτίσμα έχει γενικές διαστάσεις 10,60μ Χ 12,05μ (Ε=127,73μ2) και αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο, υπόγειο που καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος του περιγράμματος του κτηρίου και δώμα (φωτ. 1,2). Οι δύο τελευταίες στάθμες είναι προσβάσιμες μόνο εξωτερικά από το χώρο της αυλής (φωτ. 4,5,6). Η κύρια είσοδος επί της οδού Δ. Πλακεντίας (φωτ.3) είναι τοποθετημένη κεντρικά, δημιουργώντας έναν κύριο άξονα συμμετρίας τόσο στην όψη όσο και στην κάτοψη του κτιρίου. Εσωτερικά όλοι οι χώροι τοποθετούνται γύρω από ένα κεντρικό χώρο – προθάλαμο (φωτ. 8, 9, 10), σε συνέχεια της μαρμάρινης κλίμακας. Η θύρα εισόδου είναι ξύλινη δίφυλλη με φεγγίτη και πλαισιώνεται από δύο παράθυρα ξύλινα δίφυλλα κουφώματα με γαλλικά παντζούρια. Συμμετρικά είναι τοποθετημένα και τα ανοίγματα στην όψη επί της οδού Γυθείου. Μετά από αυτοψία που έγινε στο κτήριο διαπιστώθηκε μακροσκοπικά ότι οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι φέρουσες. Έχουν επιχριστεί, όπως και οι
 • 3. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [3] εσωτερικές δρομικές. Σε πολλά σημεία του επιχρίσματος διακρίνονται ρηγματώσεις, αγνώστου βάθους. Η πλάκα οροφής υπογείου είναι κατασκευασμένη από ξύλινες δοκούς. Πρόκειται για δοκούς, ορατές από την στάθμη του υπογείου, διατομής 10χ10 περίπου, τοποθετημένες ανά 0.40μ. Τόσο οι φέρουσες δοκοί όσο και το σανίδωμα παρουσιάζουν έντονη διάβρωση λόγω υγρασίας. Η πλάκα οροφής ισογείου είναι κατασκευασμένη πιθανόν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη στάθμη του δώματος υπάρχει ασφαλτόπανο (φωτ.7) για την καταπολέμηση της υγρασίας, το οποίο όμως δεν την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Η υγρασία από το δώμα έχει προκαλέσει αποφλοίωση του εσωτερικού χρωματισμού στις οροφές (φωτ.11). Το κτήριο που στο παρελθόν είχε μερικώς συντηρηθεί (χρωματισμοί, στεγάνωση δώματος με ασφαλτόπανο) παρουσιάζει σήμερα φθορές λόγω του χρόνου και της χρήσης. Η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με ικανοποιητικό τρόπο τις λειτουργικές ανάγκες του μουσείου, των επισκεπτών του και του συλλόγου που στεγάζει. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες (αρχιτεκτονική μελέτη, στατική για τον έλεγχο της επάρκειας του κτιρίου ως χώρου συνάθροισης κοινού, και τέλος ηλεκτρομηχανολογικές για τον έλεγχο και τον εκσυχρονισμό των Η/Μ). Σε συνέχεια των παραπάνω, και μετά την έγκριση από τους αρμόδιους φορείς προτείνονται οι εξής εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου: 1) Μετά την αποξήλωση του σανιδώματος του δαπέδου ισογείου και του πετσώματος της ψευδοροφής του υπογείου να επιθεωρηθούν οι ξύλινες φέρουσες δοκοί του πατώματος οι οποίες πρέπει να καθαρισθούν και να
 • 4. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [4] ελεγχθούν μία προς μία. Όπου χρειαστεί να γίνει τοπική αντικατάσταση και οι υπόλοιπες να συντηρηθούν. Οι σανίδες στα ξύλινα δάπεδα (φωτ. 14) να αντικατασταθούν. 2) Τα πρέκια των ανοιγμάτων του υπογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα να καθαρισθούν καλά και να αποκατασταθεί η επάρκεια των οπλισμών. 3) Να ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση του βόθρου στο χώρο του υπογείου και ανάλογα να γίνει η στεγάνωση του (ίχνη ανοδικής υγρασίας στους τοίχους του υπογείου). 4) Να απομακρυνθεί η καμινάδα της παλιάς εστίας της κουζίνας και να γίνει τοπική συμπλήρωση της πλάκας (φωτ. 7). 5) Να απομακρυνθεί το υπάρχον ασφαλτόπανο και να γίνει νέα στεγάνωση δώματος. Μετά από έλεγχο της υφιστάμενης κατασκευής στο δώμα της άνω στάθμης να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της υγρασίας (Θερμομόνωση, δημιουργία κλίσεων και συστημάτων απορροής όμβριων, υγρομόνωση και επίστρωση πλακιδίων). 6) Να επισκευαστούν οι σοβάδες εξωτερικά, κτιρίου και περίφραξης (φωτ.4). 7) Να επισκευαστεί η κλίμακα υπογείου (φωτ.6). 8) Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές επιφάνειες επιχρισμάτων να χρωματισθούν με υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα. Για την απόχρωση των όψεων, θα πρέπει να γίνει λεπτομερέστερη μελέτη. 9) Τα υφιστάμενα κουφώματα (εσωτερικά και εξωτερικά) να συντηρηθούν και να χρωματιστούν. Τα εξωτερικά κουφώματα να ελεγχθούν ένα προς ένα, και ανάλογα να επισκευασθούν. Στα εσωτερικά κουφώματα οι ξύλινες
 • 5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [5] επιφάνειες να σπατουλαριστούν και να χρωματισθούν με βερνικοχρώματα. Αφού επισκευαστούν να επανατοποθετηθούν. 10)Τα μαρμάρινα στοιχεία να καθαρισθούν από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και να συντηρηθούν με χρήση ενισχυτικής ρητίνης για προστασία ενάντια στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Ειδικά, τα μαρμάρινα πατήματα της σκάλας εισόδου θα χρειαστούν μερική αποκατάσταση. 11)Να ανακαινιστούν ο χώρος υγιεινής και η κουζίνα (φωτ.12, 13). 12) Να αντικατασταθεί η μεταλλική κλίμακα που οδηγεί στο δώμα (φωτ.5). 13) Να αποκατασταθεί η μεταλλική αυλόθυρα (φωτ. 15). Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να χρωματισθούν (τρίψιμο, επίστρωση με ειδικό υπόστρωμα και χρωματισμός με ακρυλικά χρώματα). 14)Να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα ασφαλείας στα ανοίγματα . Η δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης μπορεί να προσδιορισθεί μόνο μετά την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών. Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Οι συντάξαντες Ε. ΜΠΟΥΣΔΡΑ Η. ΚΟΝΤΩΣΗΣ Αρχιτέκτων μηχανικός Πολιτικός μηχανικός
 • 6. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [6] Όψη του κτηρίου επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας (φωτ. 1)
 • 7. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [7] Όψη του κτηρίου επί της οδού Γυθείου (φωτ. 2)
 • 8. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [8] Η κύρια είσοδος επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας (φωτ. 3)
 • 9. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [9] Τμήμα του ακαλύπτου με είσοδο από την οδό Δουκίσσης Πλακεντίας (φωτ. 4)
 • 10. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [10] Η κλίμακα προς το δώμα και, στο βάθος, η κλίμακα προς το υπόγειο. (φωτ. 5)
 • 11. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [11] Η κλίμακα προς το υπόγειο στον πίσω ακάλυπτο (φωτ. 6)
 • 12. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [12] Η υπάρχουσα στεγάνωση δώματος και η καμινάδα της κουζίνας (φωτ. 7)
 • 13. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [13] Άποψη εσωτερικά του κεντρικού χώρου του κτηρίου (φωτ. 8)
 • 14. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [14] Άποψη εσωτερικά του κεντρικού χώρου του κτηρίου προς τις αίθουσες (φωτ. 9)
 • 15. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [15] Άποψη εσωτερικά από τις αίθουσες προς το κεντρικό χώρο του κτηρίου (φωτ. 10)
 • 16. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [16] Αποφλοίωση χρωματισμού οροφής (φωτ. 11)
 • 17. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [17] Άποψη της κουζίνας (φωτ. 12)
 • 18. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [18] Άποψη των χώρων υγειινής (φωτ. 13)
 • 19. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [19] Ξύλινο δάπεδο (φωτ.14)
 • 20. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ [20] Μεταλλική αυλόθυρα οδού Δουκίσσης Πλακεντίας (φωτ.15)