Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn kết nối máy chấm công với máy tính

1,163 views

Published on

hướng dẫn các kết nối máy chấm công kết máy tính tải dữ liệu về máy tính

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Hướng dẫn kết nối máy chấm công với máy tính

 1. 1. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn 1 )Khaibáomáychấmcông  Từ menu MáychấmcôngKhaibáomáychấmcông  Chọnthêmmới : - Tênmáy : nhậptênmáy( Vd : máy 1 , máy 2 , máy 3 ….) - Sốmáy (ID) :chọntheo ID máychấmcông ( VD : 1 , 2 , 3 ….) - Loạikếtnối : chọn TCP/IP - Điachỉ IP : nhậpđịachỉ IP củamáychấmcông - Port : 4370 - Sốseri : nhậpsốsericủamáychấmcông - Sốđăngký : Nhậpsốđăngkýtrênhộpmáy  NhấnLưu
 2. 2. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn 2 )Khaibáomáychủ  Vô menu máychấmcôngthông tin máychủ
 3. 3. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  Càiđặt thong tin máychủ: - Cổngmáychủ : nhập port đãkhaibáotrênmáychấmcông ( VD : 8000) - Địachỉmạng : nhậpđịachỉ IP củamáytính dang càiphầnmêm( máytínhphảiđặt IP tĩnh ) - Nhấn :’ Lưuvàthoát SaukhiđãcàiđặtthànhcôngkhimởphầnmềmchấmcônglênBiểutượngmáytínhsẽsángđènmàuvànglêndữliệuchấmcôngv ànhânviênsẽtựđộngtảivề
 4. 4. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn 3 )Nhậptênnhânviên  Vào menu DữLiệuQuảnlýnhânviên
 5. 5. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn BấmchọnvàodòngNhânViênMớiNhậptênvàocộtTênNhânViên( Cóthểgõdấutiếngviệt )vàcộtTênChấmCông ( Khôngcódấu )
 6. 6. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn 4 )Tảitênnhânviênlênmáychấmcông ( Khinhânviênchấmcôngsẽhiêntênlên )  Vào menu MáychấmcôngTạolệnhdữliệuchomáychủ
 7. 7. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  BấmchọnNhânViênMớibênphầnPhòng BanĐánhdấu CHECK vàotoànbộnhânviênbêncột DANH SÁCH NHÂN VIÊN
 8. 8. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  BấmChuyểnXuốngNhấnThựchiện
 9. 9. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn Càiđặtphòng ban  Vào menu du liệukhaibáophòng ban
 10. 10. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  Thêmphòng ban mới : chọnphòng ban cha rồinhấnthêm
 11. 11. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  Nhậptênphòng ban nhấnđồng ý
 12. 12. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  Muốnsửahoặcxóaphòng ban đãtạobấmchọnphòng ban cầnsửa ( xóa ) nhấnsửa ( xóa)
 13. 13. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn Chuyểnnhânviênvàophòng ban  Vào menu Dữliệuquảnlýnhânviênđánhdấu check vàonhânviêncầnchuyển ban
 14. 14. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn nhấnđổiphòng ban
 15. 15. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / 35898113 DD: 0908935129 www.sieuthimaychamcong.vn  ChọnPhòng Ban CầnĐưaNhânViênVào  NhấpVào :

×