Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marnix Pieters 'Marine Science meets Maritime Industry'

2,769 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Marnix Pieters 'Marine Science meets Maritime Industry'

  1. 1. MARITIEME ARCHEOLOGIE IN HET BELGISCHE DEEL VAN DE NOORDZEE? Dr. Marnix PIETERS Directeur Dienst Internationale Werking Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaamse Overheid-RWOMarine Science meets maritime industry Oostende, 29 maart 2012
  2. 2. MARIEN ARCHAEOLOGISCH ONDERZOEKniet enkel scheepswrakken sites en nederzettingen maar ook paleontologisch materiaal landschappen
  3. 3. GEBRUIKTE TECHNIEKEN voor detectie en kartering Seafloor imaging: side scan sonar en multibeam Subbottom imaging: seismische beeldvorming Magnetometrie Boringen en staalnamesVlaamse OVERHEIDSINSTELLING: onderzoekers en consulenten, werken samen met RCMG-UGent- Gebruiken van diensten/technieken vooronderzoeksprojecten- Vergunnen/reguleren/controleren- Implementeren internationaleengagementen: La Valetta/Parijs
  4. 4. Onderzoeksproject strand van RAVERSIJDE Seismiek (zee) + electromagnetisch & boringen (land) Paleogeulen en restanten van bewoningSeismisch profiel EM data
  5. 5. ONDERZOEK IN BELGIË / VLAANDERENBijna enkel scheepswrakken (Buiten Ratel, Vliegend hart,…) Side-scan beeldSeismisch profiel
  6. 6. Objectieven van lopende projectâanvraag:Archeologisch Erfgoed in de Noordzee1. Ontwikkeling van een snelle +kwaliteitsvolle methodiek voor inschatten vanarcheologisch potentieel van geaffecteerdegebieden - Welke remote sensing technieken leveren meest relevante informatie - Aanbevelingen en handleiding voor ‘best practice’2. Voorbereiding van een duidelijk beleid +wettelijke omkadering met betrekking totmarien archeologisch erfgoed - Rapportage en behandeling van vondsten - Ruimtelijke planning rekening houdend met marien erfgoed Duurzaam beheer maar niet in de weg van economische
  7. 7. UITDAGINGEN1. Predictive modelling: Hoe maak je betrouwbareverwachtingskaarten: grootschalig zowel als kleinschalig?2. Correcte, efficiënte en internationaal aanvaarde implementatievan Unesco-conventie voor het onderwatererfgoed en dewrakkenwet.3. Goede samenwerking met de industrie: cost-effectivearcheologische evaluatie van mariene gebieden, best practices mbtarcheologisch erfgoed.4. Uitgelegd en gedragen krijgen waarover archeologie precies gaatmaw sensibilisering: alles behalve schattenjacht, niet de vondst maarde informatie.5. Technologisch vlak: kartering intergetijdengebieden, detectie vanobjecten (vuursteen, hout, bot,…), one-sweep survey (gecombineerdmeten), integratie van technieken, verder verkennen mogelijkhedenakoestische technieken,…

×