VLIZ Tina Mertens Blue Growth

723 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • It is six years since the Marine Board published Navigating the Future III(Marine Board Position Paper 8, November 2006). Much has happened in theintervening period, both in terms of scientific progress, and in the developmentof the European science and maritime policy landscape. In just a two yearperiod from 2007 to 2008, the EU delivered the Integrated Maritime Policy, aEuropean Strategy for Marine and Maritime Research and the Marine StrategyFramework Directive, with its ambitious target of good environmental statusof European marine waters by 2020. Since then, the global financial crisishas placed economic recovery at the top of the EU policy agenda, with theadoption of the Europe 2020 strategy (2010) and the EU Blue Growth strategy(2012). The European Commission proposals for the forthcoming Horizon 2020programme reflect these policy developments by organizing a large part ofthe programme according to high-level societal challenges such as food and energy security, sustainable transport, human health and climate change. Seas and oceans research has high relevance across all of these challenges.
 • The papers also address strategic issues by identifying critical support functions and enabling actions ranging from next generation marine observation and data services to human capacities and ocean literacy.
 • Hence, we must continue to support fundamental research and to reward scientific excellence; these are the ingredients for generating the transformative knowledge and technologies which can shape our future.However, research must also address more fundamental questions in a way which may not deliver immediate economic gains, but which will form the basis for a much longer-term sustainable management of our seas and oceans. Thus, Navigating the Future IV provides a blueprint for how seas and oceans research can contribute to the development of not just a “smart economy” but, more importantly, can underpin our progress towards becoming a “smart society”, of which economy is just one - albeit important - component.
 • VLIZ Tina Mertens Blue Growth

  1. 1. Opportuniteiten Blue Growth 5 februari 2014, Antwerpen Tina Mertens
  2. 2. Agenda  The EU Blue Growth Initiative  Navigating The Future IV uitdagingen  Horizon 2020 financieringsmogelijkheden  Compendium voor Kust en Zee partners en kennis in België, Vlaanderen
  3. 3. Agenda  The EU Blue Growth Initiative  Navigating The Future IV uitdagingen  Horizon 2020 financieringsmogelijkheden  Compendium voor Kust en Zee partners en kennis in België, Vlaanderen
  4. 4. EU Blue Growth Initiative  13 sept 2012: Communicatie Europese Commissie  5,4 miljoen jobs (ECORYS, 2012)  7 miljoen jobs in 2020 (NFIV, 2013)  Wereldwijd: 15% dierlijke eiwitten afkomstig van oceaan  Mariene biotechnologie 5% jaarlijks groeipotentieel  Offshore windenergie 4% elektriciteit (2020) en 14% (2030)  Extractie deep-sea mineralen potentieel 10% delfstoffen mondiaal (2030)  75% volume externe handel van de EU via zee 37% interne handel per tonkilometer van de EU via zee
  5. 5. EU Blue Growth Initiative Drijvende factoren  Snelle vooruitgang techniek  Land en zoetwater zijn niet onuitputtelijk  oceaan 71% aardoppervlak als bron  Reductie broeikasgasemissies: zeevervoer lagere emissies per tonkilometer BLAUWE ECONOMIE …naar nieuwe en innoverende methoden …verhoogt internationaal concurrentievermogen EU …met efficiënt gebruik van hulpbronnen …creëert jobs …met vrijwaring biodiversiteit en bescherming marien milieu
  6. 6. EU Blue Growth Initiative Hulpmiddelen  Wetgeving  Financiering  Adequaat opgeleide werknemers  Maritieme clusters  JPI Oceans (gemeenschappelijke werkprogramma‟s) 5 prioriteitsgebieden http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
  7. 7. EU Blue Growth Initiative Blauwe energie “Blue Energy - Action needed to deliver on the potential of ocean energy in European seas and oceans by 2020 and beyond” – COM/2014/8 (gepubliceerd op 20/01/2014)  Fase 1 (2014-2016): forum voor oceaanenergie (visie + opl)  Fase 2 (2017-2020): EU industrieel initiatief (PPS) + sectorspecifieke richtlijnen + monitoring vooruitgang EERA programma ERA-net Ocean Energy Horizon 2020 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
  8. 8. EU Blue Growth Initiative Aquacultuur “Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture” - COM/2013/229 (gepubliceerd op 29/04/2014)  Reduceren van administratieve lasten  Verbeteren toegang tot ruimte en water  Verhogen van concurrentievermogen (organisatie, structuur, …)  Uitbuiten concurrentievoordelen t.g.v. hoge kwaliteit, gezondheids-en milieunormen  Nationaal strategisch plan, nationaal fonds, uitwisseling kennis, Aquaculture Advisory Council  Horizon 2020  2014: AS 4 (deadline 29 april 2014) – website Provincie WVL 2015: operationeel programma voor de visserij (opvolger AS4) http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
  9. 9. EU Blue Growth Initiative „Blauw‟ toerisme Mededeling "Challenges and Opportunities for Maritime and Coastal Tourism in the EU" wordt verwacht  Pleziervaart en cruisesector  Gezond milieu: zwemwaterkwaliteit + ongerepte habitats  Investeren in infrastructuur, onderwijs, flankerende maatregelen  Grensoverschrijdende samenwerking  Interreg  Impulsprogramma kust 2014 (deadline15 maart 2014) http://www.toerismevlaanderen.be/kustimpuls http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
  10. 10. EU Blue Growth Initiative Mariene biotechnologie Publieke consultatie EC tot 10 februari 2014 Effectenbeoordeling + mededeling in 2014  Nichemarkt  massa- en gespecialiseerde producten  Basisonderzoek en toegepast onderzoek  Aantrekken investeerders  ERA-net Marine Biotech: – mei 2014 call op http://www.marinebiotech.eu/ – financiering voor meerdere projecten  Horizon 2020 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
  11. 11. EU Blue Growth Initiative Mariene minerale hulpbronnen Effectenbeoordeling + mededeling in 2014  Innovatief onderzoek: extractie metaalsulfiden, mangaanknollen, opgeloste mineralen  Beleid verbeteren onder toezicht van International Seabed Authority (internationale wateren)  Succes afhankelijk van financiering, gericht O&O, vergunningen, robuuste maatregelen (milieuimpact) Horizon 2020 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/
  12. 12. Agenda  The EU Blue Growth Initiative  Navigating The Future IV uitdagingen  Horizon 2020 financieringsmogelijkheden  Compendium voor Kust en Zee partners en kennis in België, Vlaanderen
  13. 13. Navigating the Future IV (NFIV)  20e position paper van de European Marine Board  6 jaar na publicatie van NFIII (2006)  wetenschappelijke vooruitgang  ontwikkelingen in wetenschapsbeleid: Integrated Maritime Policy, European Strategy for Marine and Maritime Research, Marine Strategy Framework Directive,…
  14. 14. Lancering 20 juni 2013 te Brussel in aanwezigheid van: • Maire Geoghegan-Quinn – EU Commissioner for Research, Innovation & Science • Maria da Graca Carvalho – MEP, Rapporteur voor Horizon 2020 programma Download full pdf via www.marineboard.eu/publications Stuur e-mail naar info@marineboard.eu
  15. 15. Navigating the Future IV  blueprint voor nieuwe fase van zee- en oceaan onderzoek in Europa  uitdagingen en prioriteiten  brede aandacht voor multidisciplinair (fundamenteel en toegepast) onderzoek  geschreven uit Europees perspectief maar in globale context  doelpubliek: nationale en EU Research programme managers, beleidsmakers en mariene wetenschappers
  16. 16. Navigating the Future IV  grote invloed op programma‟s binnen Horizon 2020 en nationaal  indeling volgens grote maatschappelijke uitdagingen – „societal challenges‟ : reflecteert beleidsontwikkelingen binnen Europe 2020 strategy (2010) & Blue Growth strategy (2012)  zeeën en oceanen zijn zeer relevant voor al deze uitdagingen  wetenschap en technologie spelen een sleutelrol
  17. 17. 13 thematische hoofdstukken 1 Ecosystem research 2 Climate change Polar Ocean Science 9 3 8 Blue Technologies 10 Ocean Observing 11 Training 12 Science-policy interface 13 Ocean literacy Marine Space 4 Food 5 Human Health 6 Energy 7 Deep Sea Research
  18. 18. Navigating the Future IV Maatschappelijke en politieke uitdagingen:  Gevolgen veranderingen ecosysteem  Verbeteren science – policy interface  Ecosystem services (waarde)  beleidskeuzes (tools) Prioriteiten onderzoek:  Biodiversiteit ontdekken, beschrijven en karakteriseren  Inzicht in voordelen + bedreigingen zeeën en oceanen  Inzicht in adaptatie van mariene soorten aan veranderingen van het mariene milieu  Aansturing en limieten in veerkracht ecosysteem  Definitie „ecosystem health‟  Nood aan modellen, tools, geavanceerde observatie en infrastructuur
  19. 19. Navigating the Future IV Prioriteiten onderzoek:  Verbeterde methode voor reductie onzekerheden  Volledige ruimte en tijdschaal: multi-disciplinaire aanpak  Geïntegreerd, robuust en efficient observatie netwerk: “filling the gaps”  Adaptatie en mitigatie  Tabel met prioriteiten voor 12 thema‟s: zeespiegelstijging, kusterosie, oceaanverzuring, …
  20. 20. Navigating the Future IV  Ecologie, economie en sociale aspecten  MSP en ICZM  Aandacht voor cumulatieve effecten  Bottom-up vanuit wetenschap  Afstemmen beleid-wetenschap Prioriteiten onderzoek:  Bioeconomics  Ecologische kennis + impactanalyse  MSP tool box: planning + management tool  Geïntegreerd beheer  Nieuwe technologische innovaties
  21. 21. Navigating the Future IV Prioriteiten onderzoek:  Visserij: verbeterde voorspelling en modellen, dynamieken in populatie, efficiënte app., valorisatie bijvangst  Aquacultuur: diversiteit en gezond, afnemende milieueffecten, pathogenen en ziektes bestrijden, ontwikkeling in niet-voeding producten, verbeterde technologie  Consument: nieuwe producten, gezondheid, traceerbaar, certificering, dier enwelzijn  Socio-economisch en beleid onderzoek  Data collectie en analyse  Risicobeheer
  22. 22. Navigating the Future IV Prioriteiten onderzoek:  Directe en indirecte relatie marien milieu en menselijk welzijn  Verbeterde monitoring en toezicht technieken: pollutie, pantogenen, …  Verbeterde kennis overdracht toxische chemicaliën en panthogenen op mens  Verbeterde modellen pollutie  Expertensystemen: modellen – kennis  Indicatoren (link MSFD)  Methoden en mechanismen voor waardebepaling  Inzet op training en educatie
  23. 23. Navigating the Future IV Ontwikkelingen:  Wind, golven, getijden, stroming, osmose, th ermale E, biomassa (algen)  Mariene koolwaterstof (olie, methaan, gas)  Deep-sea mining Maatschappelijke uitdagingen:  Beperkte kennis ecologische impact  MSP= multipurpose platforms  Gepast beleid  Risico‟s afdekken (ramp + milieuimpact)
  24. 24. Navigating the Future IV Aanbevelingen onderzoek:  Steun aan onderzoeksprogr‟s deep-sea research  Verzamel interdisciplinair en cross-sector deep-sea research  Waarnemingen in European Ocean Observing System opslaan  Integratie deep-sea habitat modellen  Aanmoediging van multiple stakeholder gebruik + investering in deep-sea research en onderzoeksinfrastructuren  Promotie open-access data  Kader maken voor milieubescherming (voor beleidsmakers)  Verbetering van de science-policy interface
  25. 25. Navigating the Future IV Uitdagingen onderzoek:  Kennis en voorspelling impact CC  Thermohaliene circulatie (warme golfstroom)  Opstapeling Chromophoric Dissolved Organic Matter  Oceaanverzuring  Maritiem transport (vervuiling) Aanbevelingen:  Samenwerking EU onderzoek  Kostenefficiënte infrastructuren  H2020 afstemmen met nationale prioriteiten  Samenwerking met internationale partners  Educatie, communicatie en outreach
  26. 26. Navigating the Future IV Ontwikkelingen:  EU investering in opkomende technologie (Ocean of Tomorrow, Marien Curie, H2020)  Nieuwe technologie: microsensoren, blauwe E, robotica, ICT, …  Multi-sector partnerschap + training Aanbevelingen:  Fundamenteel onderzoek  Innovatie (pilootproject combin natuur-socio wetenschappen)  Multi-sector samenwerking  Kennisoverdracht
  27. 27. Ondersteunende Activiteiten  Toekomstgericht naar volgende generatie + in kader van EU belang en gepast beleid  Optimalisatie databeheer en monitoring: samenwerking, tijd-schaal, combi tools, aangepast beleid, system of systems  Focus op opleiding om de mariene en maritieme sector uit te breiden: brede scope, betrekken industrie, online cursus  Science-policy interface  Oceaan-geletterdheid stakeholders
  28. 28. Fundamenteel onderzoek  ondersteuning van fundamenteel onderzoek – ecosysteem functioneren en veerkracht – respons op natuurlijke en menselijke druk  geen directe economische winst  bijdrage tot lange-termijn en duurzaam beheer van onze zeeën en oceanen  “smart economy”  “smart society”
  29. 29. Belangrijke aanbevelingen  Blauwe groei is belangrijk, maar de steun voor de volledige waardeketen van marien onderzoek, met inbegrip van fundamenteel onderzoek is nodig  Blijvend inzetten op cross-disciplinaire aanpak om complexe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen te verbeteren  Nood aan mariene afgestudeerden met bredere basis aan vaardigheden en klaar om de stap naar een carrière in de industrie of het beleid en onderzoek te nemen  Veel grotere nadruk op effectieve kennismanagement en science-policy interfaces (SPI)
  30. 30. EurOCEAN conferenties “EurOCEAN is now established as a major forum for the European Commission's partnership with the marine scientific community" Máire Geoghegan-Quinn, EU Commissioner for Research, Innovation and Science (October 2010) Brussels 1993 Sorrento 1995 Lisbon 1998 Hamburg 2000 Galway 2004 Galway Declaration Aberdeen 2007 Aberdeen Declaration Ostend 2010 Ostend Declaration Rome 2014 Rome Declaration
  31. 31. EurOCEAN 2014  Rome, 7-9 oktober 2014 National Research Council of Italy (headquarters) www.euroceanconferences.eu www.eurocean2014.eu
  32. 32. Agenda  The EU Blue Growth Initiative  Navigating The Future IV uitdagingen  Horizon 2020 financieringsmogelijkheden  Compendium voor Kust en Zee partners en kennis in België, Vlaanderen
  33. 33. Horizon 2020  EU Research and Innovation programma: €80 miljard beschikbaar over 7 jaar (2014 tot 2020)  H2020 combineert 7de kaderprogramma met Competitiveness and Innovation Framework Programme en de EU bijdrage voor het European Institute of Innovation and Technology (EIT) 35
  34. 34. Verschil Horizon 2020 en Zevende kaderprogramma  Focus op economische output van onderzoek  Focus op maatschappelijke uitdagingen en key enabling technologies (KET)  Time-to-grant: 8 maanden  Open access van publicaties verplicht  Vereenvoudigingen administratie (100% terugbetaling, 25% flat rate indirecte kosten, …) 36
  35. 35. 37
  36. 36. 38
  37. 37. 39
  38. 38. 40
  39. 39. Focusgebieden Blue Growth in H2020 ? Grote en complexe sectoroverschrijdende initiatieven op 5 prioritaire gebieden: 1. Duurzame exploitatie van de mariene diversiteit 2. Nieuwe offshore uitdagingen 3. Exploitatie van deep-sea resources – deep-sea mining (niet in 2014-2015) 4. Oceaan observatie technologieën / systemen 5. Sociaal-economische aspecten Inventariseren en voortbouwen op de FP7 ervaring "The Ocean of Tomorrow" (31 projecten, 195M €) op cross-thematische marien en maritiem onderzoek 1e "Ocean of Tomorrow" Projects' Conferentie - 26 maart 2014- Brussels 41
  40. 40. Blue Growth in H2020  Eerste Calls Blue Growth gelanceerd: 145M€ voor 2014-2015  12 topics in 2014 (deadline 12 maart 2014 en 26 juni 2014) en 4 topics in 2015  Betrekking op SC2 (Sustainable Food Security), SC5 (Climate Action), SC4 (Transport) and SC3 (Energy) http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 42
  41. 41. 1: Sustainably exploiting the diversity of marine life (56 M€)  BG 1 - Atlantic marine ecosystems (20 M€)  BG 2 - Effects of climate change on fisheries and aquaculture (10 M€)  BG 3 - Novel marine biomolecules (20 M€)  BG 4 - Potential of marine-derived enzymes (6 M€) 43
  42. 42. 2: The new offshore challenge (26 M€)  BG 5 - Innovative offshore economy (2 M€)  BG 6 - Sub-sea technologies (16 M€)  BG 7 - Response capacities to oil spills and marine pollutions (8M€) 44
  43. 43. 3: Ocean observations systems and technologies (30 M€)  BG 8 - Atlantic Ocean Observations (20M€)  BG 9 - Acoustic and Imaging Technologies (10M€) 45
  44. 44. 4 : Horizontal aspects  BG 10 - Competitiveness of seafood markets (10M€)  BG 11 - Monitoring, disseminating and valorising research outputs (4 M€)  BG 12 - Supporting SMEs efforts for the Blue Growth : marine biotechnologies, aquaculture and related technologies (8 M€)  BG 13 - Ocean Literacy: Oceans and human health (3,5M€)  BG 14 - Transatlantic Ocean Cooperation research Alliance (3,5M€)  BG 15 - European polar research Cooperation (2M€)  BG 16 - Support to the Joint Programming Initiative on "Healthy and Productive Seas and Oceans" (2M€) 46
  45. 45. Agenda  The EU Blue Growth Initiative  Navigating The Future IV uitdagingen  Horizon 2020 financieringsmogelijkheden  Compendium voor Kust en Zee partners en kennis in België, Vlaanderen
  46. 46. Compendium voor Kust en Zee Lancering 14/11/2013 – Vlaams Parlement
  47. 47. Compendium voor Kust en Zee Geïntegreerd kennisdocument over socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België  Bundelen wetenschappelijk onderbouwde informatie  Verhogen zichtbaarheid zeewetenschappen  Focus: Belgisch deel Noordzee, kustzone & estuaria in internationaal kader  Doelpubliek: professionele gebruikers (wetenschap, beleid, bedrijfswereld)  Initiatief en coördinatie VLIZ, in samenwerking met netwerk van experten (> 150 personen)  Cyclische publicatie in Nederlands en Engels  Online actualisaties: www.compendiumkustenzee.be
  48. 48. Compendium voor Kust en Zee  Het product  Achtergronddocument • Hoofdstuk 1: overzicht zeewetenschappelijk landschap • Hoofdstuk 2: een samenvatting van de kennis met betrekking tot verschillende gebruiksfuncties van de kust en zee •  Hoofdstuk 3: Raakvlak marien onderzoek - beleid Afgeleide producten • Brochure mariene onderzoeksgroepen • Vademecum mariene / maritieme wetgeving (februari 2014)
  49. 49. Compendium voor Kust en Zee Hoofdstuk 1: Marien onderzoek • Beleidscontext voor onderzoek en innovatie (Internationaal, EU, Federaal, Vlaams) • Overzicht Financieringsinstrumenten onderzoek en innovatie (EU, Federaal, Vlaams) • Overzicht en inventaris van het marien onderzoek in Vlaanderen/België
  50. 50. Compendium voor Kust en Zee Brochure marien onderzoek  Overzicht van de mariene expertise aan universiteiten en onderzoeksinstellingen in België  Abstract & contactgegevens van mariene onderzoeksgroepen + online doorzoekbaar  Instrument voor doorstroming van onderzoek naar bedrijfswereld
  51. 51. Compendium voor Kust en Zee Brochure marien onderzoek
  52. 52. Compendium voor Kust en Zee  Hoofdstuk 2: Gebruik van de zee • One-stop shop voor informatie over mariene gebruikersfuncties • Relevante wetenschappelijke en juridische informatie wordt gebundeld volgens vast stramien: o Beleidscontext o Ruimtegebruik o Maatschappelijk belang (socioeconomische cijfers) o Impact o Duurzaam gebruik • 79 coauteurs + lectoren uit wetenschap, administraties, etc.
  53. 53. Compendium voor Kust en Zee Hoofdstuk 2: Gebruik van de zee  Overzicht bieden in veelheid aan informatie door middel van kaarten, schema‟s, tabellen, grafieken, etc.
  54. 54. Compendium voor Kust en Zee Hoofdstuk 2: Gebruik van de zee  Zoveel mogelijk doorlinken naar de bron voor verdere informatie
  55. 55. Compendium voor Kust en Zee  Hoofdstuk 3: Raakvlak marien onderzoek en beleid  Overzicht bevoegde beleidsinstanties en regelgevende instrumenten in de mariene / maritieme sfeer  Raakvlak marien onderzoek en beleid (mechanismen, instrumenten, instanties en overlegplatformen)  Gevalstudie KRMS (proces, ondersteunend onderzoek)
  56. 56. Compendium voor Kust en Zee  Vademecum mariene/maritiem wetgeving (voorjaar 2014)
  57. 57. Compendium voor Kust en Zee  Website
  58. 58. Compendium voor Kust en Zee Contact Secretariaat „Compendium voor kust en zee‟: compendium@vliz.be
  59. 59. Bedankt voor uw aandacht! www.vliz.be/jcd

  ×