SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
POSLUŠNOST,KOME?
JEHOVI
ILI
KRALJU
K L I K N I !
Izraelci su željeli kralja-čovjeka ,
odbacili su Jehovu kao kralja
o i 1117g. Šaul (- 1117-1077 ) -iz
Benjaminovog plemena postao je prvi kralj
o 1077g. DAVID (1107-1077-1037 ) –iz Judinog
plemena je bio drugi po redu,ali PRVI kralj po
proročanstvu iz Judina plemena
o 1037g. Salamun (---- -1037-997 ),sin
Davidovje drugi kralj iz Judina plemena.
Jehova Bog je suvereni vladar svemira
i svega što je stvorio!
997g.p.n.e KRALJEVSTVO se dijeli:
• JUŽNO-dvoplemensko JUDA+Benjaminovo pleme
• Sjeverno-desetoplemensko IZRAEL-kralj postaje
Jeroboam-sin Efračanina Nabota iz Serede (997-976)
• GRIJEH-kult dva teleta kako bi spriječio odlazak naroda
u Jeruzalem.
Ovaj GRIJEH-sramotu Jeroboamovu “mazio” je Izrael
više od 300 godina i uklonjena je dolaskom
prorečenog kralja Jošije(668-629).
•Jeroboam vjerovatno
nikada nije ni pomislio
da bi mogao biti kralj.
Ipak što je ljudima
nemoguće,Jehovi je
moguće.
Jehova je Jeroboama postavio za kralja ,
kao i kraljeve poslije njega...
Jeroboam je načinio strašan grijeh
idolopoklonstva-dva teleta ,jedno postavio u
Betelu drugo u Danu.
Izraelci su trebali biti poslušni kralju.
PITANJE
Koji Izraelci su bolje postupali,oni koji su slušali
kralja i klanjali se teletu,
ili oni koji su odbili poslušnost kralju i odlazili u
Jeruzalem da se poklone Jehovi?
A događaji su tekli ovako:
• I.Kraljevima 11:26 Bio je tu i Jeroboam, sin
Nebatov, Efrajimovac iz Serede, sluga
Salamunov, a majka mu se zvala Serua i bila
je udovica. On se također pobunio protiv
kralja. 27 A evo zašto se pobunio protiv
kralja: Salamun je bio gradio Milo. Zatvarao
je dio zida u gradu Davida, oca svojega. 28 A
Jeroboam je bio odvažan i silan čovjek. Kada
je Salamun vidio kako se mladić trudi u poslu,
postavio ga je nad svima onima iz doma
Josipova što su bili određeni za rad.
• 2. 29 A u to je vrijeme Jeroboam otišao iz
Jeruzalema i na putu ga je susreo prorok Ahija
iz Šila, koji je imao na sebi novi ogrtač. Njih su
dvojica bili sami u polju. 30 Tada je Ahija uzeo
novi ogrtač što je bio na njemu i razderao ga
na dvanaest komada.
31 I rekao je Jeroboamu:
• “Uzmi sebi deset komada, jer ovako kaže Jehova,
Bog Izraelov: ‘Evo, otrgnut ću kraljevstvo iz ruke
Salamunove i tebi ću dati deset plemena. 32
Jedno će pleme njemu ostati zbog Davida, sluge
mojega, i zbog Jeruzalema, grada koji sam
izabrao između svih plemena Izraelovih. 33 To je
zato što su me ostavili i počeli se klanjati Aštarti,
božici Sidonaca, Kemošu, bogu moapskom, i
Milkomu, bogu sinova Amonovih. Nisu išli
putevima mojim, nisu činili što je pravo u očima
mojim niti su držali odredbe moje i zakone moje
kao David, otac Salamunov.
• 34 Ali neću uzeti cijelo kraljevstvo iz ruke njegove,
nego ću ga ostaviti da bude poglavar sve dane
života svojega, zbog Davida, sluge mojega kojega
sam izabrao, jer je držao zapovijedi moje i
odredbe moje. 35 Iz ruke sina njegova uzet ću
kraljevstvo, to jest deset plemena, i tebi ću ga
dati. 36 A sinu ću njegovu,Roboamu, dati jedno
pleme, da bi David, sluga moj, uvijek imao
svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu, gradu koji
sam sebi izabrao da u njemu prebiva ime moje.
• 5.37 A tebe ću uzeti da vladaš nad svim što ti
duša želi i bit ćeš kralj nad Izraelom.
Budeš li poslušao sve što ti zapovjedim i išao
putevima mojim te činio što je pravo u očima
mojim, držeći odredbe moje i zapovijedi
moje, kao što je to činio David, sluga moj, ja
ću biti s tobom i sagradit ću ti trajan dom,
kao što sam sagradio Davidu, i dat ću ti
Izraela. 39 Ponizit ću potomke Davidove zbog
zlih djela njihovih, ali ne zauvijek.’”
o6.. 40 Zato je Salamun htio pogubiti
Jeroboama, ali je Jeroboam ustao i
pobjegao u Egipat Šišaku, kralju
egipatskom, i ostao je u Egiptu sve do
smrti Salamunove.
Jehova je slugu podigao i dao mu kraljevstvo.
Jeroboam je bježao od Salamuna,
kao što je David bježao od Šaula.
Nakon smrti Salamuna 997g.p.n.e Jeroboam
postaje kralj nad deset plemena Izraela.
Kada je dobio kraljevstvo i vlast,počeo je da
razmišlja kao čovjek,čovjek koji se uzda u
sebe,čovjek kojem se dopala vlast,čovjek koji
po svaku cijenu želi da zadrži tu vlast, čovjek
koji smatra da je to zaslužio i...
KAKO ŽALOSNO!
Imao je zadatak da bude
kralj Božjem narodu,
da pazi i čuva Jehovino blago,
da ih poučava o Jehovinoj milosti
i dobroti,da ih voli,
a ne da gospodari.
Ali,srce čovjeka je jako
varljivo.
Jeroboam nije zahvalio Jehovi na ukazanoj časti i
nije slijedio upute Jehove,u njemu se probudio
“čovjek”.
I.Kr.12: 25 A Jeroboam je utvrdio Šekem u brdima
efrajimskim i nastanio se u njemu. Potom je
otišao odande i utvrdio Penuel. 26 I Jeroboam je
rekao u srcu svojemu:
“Sad će se kraljevstvo vratiti domu Davidovu. 27
Bude li ovaj narod nastavio odlaziti u Jeruzalem
da prinosi žrtve u domu Jehovinu, srce naroda
ovoga vratit će se gospodaru njihovu Roboamu,
kralju Judinu, pa će me ubiti i vratiti se Roboamu,
kralju Judinu.”
11.28 Pošto se kralj posavjetovao, načinio je dva
zlatna teleta i rekao narodu: “Preteško vam je
da odlazite u Jeruzalem. Evo, Izraele, Boga
tvojega koji te izveo iz zemlje egipatske!” 29 I
jedno je postavio u Betelu, a drugo u Danu. 30
To je bio povod za grijeh, i narod je
k jednome odlazio sve do Dana.
31 I načinio je svetište, uzvišicu, i postavio za
svećenike ljude iz običnog naroda, koji nisu
bili od sinova Levijevih.
Jeroboam brzo zaboravlja da ga je
Jehova postavio za kralja.
KAKAV PROMAŠAJ!
Čini grijeh
i
narod navodi na grijeh.
• 13.13:1 I gle, neki je čovjek Božji po riječi
Jehovinoj došao iz Jude u Betel kada je Jeroboam
stajao kraj žrtvenika da spaljuje prinose. 2 I po
riječi Jehovinoj povikao je prema žrtveniku:
“Žrtveniče, žrtveniče! Ovako kaže Jehova: ‘Evo,
rodit će se u domu Davidovu sin po imenu Jošija!
On će na tebi žrtvovati svećenike s obrednih
uzvišica koji na tebi spaljuju prinose i kosti ljudske
spalit će na tebi.’” 3 I dao im je znak toga dana,
rekavši: “Ovo je znak koji je Jehova dao: Evo,
žrtvenik će se raspasti i prosut će se masni pepeo
što je na njemu!”
I Jeroboam je zbog svojih sebičnih želja
naveo narod na težak grijeh,ali ne
samo za svog života,nego i kraljeve i
narod koji je živio poslije njega.
Smjenjivali su se kraljevi južnog i
sjevernog kraljevstva,ali sramotu
Jeroboamovu uništio je poslije više
od 300 godina mladi kralj Jošija,kako
je i prorečeno.
• 16.2. Kraljevima 23:15
Isto tako srušio je i
• žrtvenik koji je bio u Betelu
obrednu uzvišicu koju je bio
načinio Jeroboam,sin Nebatov,
koji je Izraela naveo na grijeh.
Srušio je i žrtvenik i obrednu uzvišicu.
Potom je tu uzvišicu spalio i satro u prah, a
spalio je i obredno deblo.
Poslušnost,kome?
1.Jehova je postavio Jeroboama za kralja,
jer je u njegovom srcu bilo puno toga dobrog.
2.Jeroboam se počinje baviti sobom i svojim
željama i zaboravlja Jehovu.
3.Narod je naveo na teški grijeh i to se nastavilo
naredna tri stoljeća.
4.Jehova je dao Jeroboama za kralja svom
narodu.On je trebao da pazi na taj narod,a
narod je trebao da bude poslušan kralju,ali nije
bilo tako.
PITANJE?
Da li je Jehova više cijenio one Izraelce
koji su bili poslušni Jeroboamu,
ili je više cijenio one koji su odbili
poslušnost kralju i kraljevima tokom
narednih 300 godina i nastavili da
odlaze u Jeruzalem i Jehovu slave na
njemu dopadljiv način?
Da bi ostvario svoj naum Jehova je
podnosio loše kraljeve,i za njih je
dao zapisati:
“...i srce njegovo nije
bilo potpuno odano
Jehovi, Bogu
njegovu,...”
RAZMISLITE!
Otkrivenje 22:8 Ja, Ivan, čuo sam i vidio
sve to. I kad sam to čuo i vidio,
pao sam pred noge anđelu koji mi je
to pokazivao da mu se poklonim.
9 Ali on mi je rekao:
“Ne čini to! Ja sam samo rob kao i ti
i braća tvoja proroci i kao oni koji
drže riječi ovoga svitka. Bogu se
klanjaj!”
Poslušnost dugujemo
jedino
JEHOVI.
A da razumijemo Njegovu riječ i
pouke,Jehova je
ovlastio ovdje na Zemlji svog
vjernog i razboritog roba i
postavio nad slugama
svojim, da im daje hranu
u pravo vrijeme?

More Related Content

What's hot (11)

Svjetske sile 3b
Svjetske sile 3bSvjetske sile 3b
Svjetske sile 3b
 
Svjetske sile 3a
Svjetske sile 3aSvjetske sile 3a
Svjetske sile 3a
 
Svjetske sile 3c
Svjetske sile 3cSvjetske sile 3c
Svjetske sile 3c
 
Svjetske sile vii
Svjetske sile viiSvjetske sile vii
Svjetske sile vii
 
Ovaj n a r a š t a j
Ovaj n a r a š t a jOvaj n a r a š t a j
Ovaj n a r a š t a j
 
David
DavidDavid
David
 
Isus
IsusIsus
Isus
 
Svjetske sile II. dio
Svjetske sile II. dioSvjetske sile II. dio
Svjetske sile II. dio
 
Potop
PotopPotop
Potop
 
Kralj asa
Kralj asaKralj asa
Kralj asa
 
Žene u Bibliji VII- dio
Žene u Bibliji VII- dioŽene u Bibliji VII- dio
Žene u Bibliji VII- dio
 

More from estera hadasa

More from estera hadasa (20)

Adam-Krist.pptx
Adam-Krist.pptxAdam-Krist.pptx
Adam-Krist.pptx
 
Potomci Jude sina Jakova i Lee
Potomci Jude sina Jakova i LeePotomci Jude sina Jakova i Lee
Potomci Jude sina Jakova i Lee
 
J u d a
J u d aJ u d a
J u d a
 
Jakov
JakovJakov
Jakov
 
Izak
IzakIzak
Izak
 
Abraham
AbrahamAbraham
Abraham
 
MOLITVA
MOLITVAMOLITVA
MOLITVA
 
Asenata
AsenataAsenata
Asenata
 
Psalmi 34
Psalmi 34Psalmi 34
Psalmi 34
 
Najzahtjevniji zadatak u povijesti čovječanstva dobila je
Najzahtjevniji zadatak u povijesti čovječanstva dobila jeNajzahtjevniji zadatak u povijesti čovječanstva dobila je
Najzahtjevniji zadatak u povijesti čovječanstva dobila je
 
Vrijedno- imena koja se ponavljaju u Bibliji
Vrijedno- imena koja se ponavljaju u BiblijiVrijedno- imena koja se ponavljaju u Bibliji
Vrijedno- imena koja se ponavljaju u Bibliji
 
Savezi
SaveziSavezi
Savezi
 
Povezivanje R,C,k
Povezivanje R,C,kPovezivanje R,C,k
Povezivanje R,C,k
 
Bebe PSALMI 127
Bebe PSALMI 127Bebe PSALMI 127
Bebe PSALMI 127
 
Ne boj se
Ne boj seNe boj se
Ne boj se
 
Periodni sistem elemenata N.R.
Periodni sistem elemenata N.R.Periodni sistem elemenata N.R.
Periodni sistem elemenata N.R.
 
Gideon
GideonGideon
Gideon
 
No comment pismeni matem.
No comment pismeni matem.No comment pismeni matem.
No comment pismeni matem.
 
70 godina =1 dan
70 godina =1 dan70 godina =1 dan
70 godina =1 dan
 
Radioaktivniraspadi adisakarajko-200519150143
Radioaktivniraspadi adisakarajko-200519150143Radioaktivniraspadi adisakarajko-200519150143
Radioaktivniraspadi adisakarajko-200519150143
 

Gdje je sreća?

 • 2. Izraelci su željeli kralja-čovjeka , odbacili su Jehovu kao kralja o i 1117g. Šaul (- 1117-1077 ) -iz Benjaminovog plemena postao je prvi kralj o 1077g. DAVID (1107-1077-1037 ) –iz Judinog plemena je bio drugi po redu,ali PRVI kralj po proročanstvu iz Judina plemena o 1037g. Salamun (---- -1037-997 ),sin Davidovje drugi kralj iz Judina plemena.
 • 3. Jehova Bog je suvereni vladar svemira i svega što je stvorio! 997g.p.n.e KRALJEVSTVO se dijeli: • JUŽNO-dvoplemensko JUDA+Benjaminovo pleme • Sjeverno-desetoplemensko IZRAEL-kralj postaje Jeroboam-sin Efračanina Nabota iz Serede (997-976) • GRIJEH-kult dva teleta kako bi spriječio odlazak naroda u Jeruzalem. Ovaj GRIJEH-sramotu Jeroboamovu “mazio” je Izrael više od 300 godina i uklonjena je dolaskom prorečenog kralja Jošije(668-629).
 • 4. •Jeroboam vjerovatno nikada nije ni pomislio da bi mogao biti kralj. Ipak što je ljudima nemoguće,Jehovi je moguće.
 • 5. Jehova je Jeroboama postavio za kralja , kao i kraljeve poslije njega... Jeroboam je načinio strašan grijeh idolopoklonstva-dva teleta ,jedno postavio u Betelu drugo u Danu. Izraelci su trebali biti poslušni kralju. PITANJE Koji Izraelci su bolje postupali,oni koji su slušali kralja i klanjali se teletu, ili oni koji su odbili poslušnost kralju i odlazili u Jeruzalem da se poklone Jehovi?
 • 6. A događaji su tekli ovako: • I.Kraljevima 11:26 Bio je tu i Jeroboam, sin Nebatov, Efrajimovac iz Serede, sluga Salamunov, a majka mu se zvala Serua i bila je udovica. On se također pobunio protiv kralja. 27 A evo zašto se pobunio protiv kralja: Salamun je bio gradio Milo. Zatvarao je dio zida u gradu Davida, oca svojega. 28 A Jeroboam je bio odvažan i silan čovjek. Kada je Salamun vidio kako se mladić trudi u poslu, postavio ga je nad svima onima iz doma Josipova što su bili određeni za rad.
 • 7. • 2. 29 A u to je vrijeme Jeroboam otišao iz Jeruzalema i na putu ga je susreo prorok Ahija iz Šila, koji je imao na sebi novi ogrtač. Njih su dvojica bili sami u polju. 30 Tada je Ahija uzeo novi ogrtač što je bio na njemu i razderao ga na dvanaest komada. 31 I rekao je Jeroboamu:
 • 8. • “Uzmi sebi deset komada, jer ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Evo, otrgnut ću kraljevstvo iz ruke Salamunove i tebi ću dati deset plemena. 32 Jedno će pleme njemu ostati zbog Davida, sluge mojega, i zbog Jeruzalema, grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih. 33 To je zato što su me ostavili i počeli se klanjati Aštarti, božici Sidonaca, Kemošu, bogu moapskom, i Milkomu, bogu sinova Amonovih. Nisu išli putevima mojim, nisu činili što je pravo u očima mojim niti su držali odredbe moje i zakone moje kao David, otac Salamunov.
 • 9. • 34 Ali neću uzeti cijelo kraljevstvo iz ruke njegove, nego ću ga ostaviti da bude poglavar sve dane života svojega, zbog Davida, sluge mojega kojega sam izabrao, jer je držao zapovijedi moje i odredbe moje. 35 Iz ruke sina njegova uzet ću kraljevstvo, to jest deset plemena, i tebi ću ga dati. 36 A sinu ću njegovu,Roboamu, dati jedno pleme, da bi David, sluga moj, uvijek imao svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu, gradu koji sam sebi izabrao da u njemu prebiva ime moje.
 • 10. • 5.37 A tebe ću uzeti da vladaš nad svim što ti duša želi i bit ćeš kralj nad Izraelom. Budeš li poslušao sve što ti zapovjedim i išao putevima mojim te činio što je pravo u očima mojim, držeći odredbe moje i zapovijedi moje, kao što je to činio David, sluga moj, ja ću biti s tobom i sagradit ću ti trajan dom, kao što sam sagradio Davidu, i dat ću ti Izraela. 39 Ponizit ću potomke Davidove zbog zlih djela njihovih, ali ne zauvijek.’”
 • 11. o6.. 40 Zato je Salamun htio pogubiti Jeroboama, ali je Jeroboam ustao i pobjegao u Egipat Šišaku, kralju egipatskom, i ostao je u Egiptu sve do smrti Salamunove.
 • 12. Jehova je slugu podigao i dao mu kraljevstvo. Jeroboam je bježao od Salamuna, kao što je David bježao od Šaula. Nakon smrti Salamuna 997g.p.n.e Jeroboam postaje kralj nad deset plemena Izraela. Kada je dobio kraljevstvo i vlast,počeo je da razmišlja kao čovjek,čovjek koji se uzda u sebe,čovjek kojem se dopala vlast,čovjek koji po svaku cijenu želi da zadrži tu vlast, čovjek koji smatra da je to zaslužio i... KAKO ŽALOSNO!
 • 13. Imao je zadatak da bude kralj Božjem narodu, da pazi i čuva Jehovino blago, da ih poučava o Jehovinoj milosti i dobroti,da ih voli, a ne da gospodari. Ali,srce čovjeka je jako varljivo.
 • 14. Jeroboam nije zahvalio Jehovi na ukazanoj časti i nije slijedio upute Jehove,u njemu se probudio “čovjek”. I.Kr.12: 25 A Jeroboam je utvrdio Šekem u brdima efrajimskim i nastanio se u njemu. Potom je otišao odande i utvrdio Penuel. 26 I Jeroboam je rekao u srcu svojemu: “Sad će se kraljevstvo vratiti domu Davidovu. 27 Bude li ovaj narod nastavio odlaziti u Jeruzalem da prinosi žrtve u domu Jehovinu, srce naroda ovoga vratit će se gospodaru njihovu Roboamu, kralju Judinu, pa će me ubiti i vratiti se Roboamu, kralju Judinu.”
 • 15. 11.28 Pošto se kralj posavjetovao, načinio je dva zlatna teleta i rekao narodu: “Preteško vam je da odlazite u Jeruzalem. Evo, Izraele, Boga tvojega koji te izveo iz zemlje egipatske!” 29 I jedno je postavio u Betelu, a drugo u Danu. 30 To je bio povod za grijeh, i narod je k jednome odlazio sve do Dana. 31 I načinio je svetište, uzvišicu, i postavio za svećenike ljude iz običnog naroda, koji nisu bili od sinova Levijevih.
 • 16. Jeroboam brzo zaboravlja da ga je Jehova postavio za kralja. KAKAV PROMAŠAJ! Čini grijeh i narod navodi na grijeh.
 • 17. • 13.13:1 I gle, neki je čovjek Božji po riječi Jehovinoj došao iz Jude u Betel kada je Jeroboam stajao kraj žrtvenika da spaljuje prinose. 2 I po riječi Jehovinoj povikao je prema žrtveniku: “Žrtveniče, žrtveniče! Ovako kaže Jehova: ‘Evo, rodit će se u domu Davidovu sin po imenu Jošija! On će na tebi žrtvovati svećenike s obrednih uzvišica koji na tebi spaljuju prinose i kosti ljudske spalit će na tebi.’” 3 I dao im je znak toga dana, rekavši: “Ovo je znak koji je Jehova dao: Evo, žrtvenik će se raspasti i prosut će se masni pepeo što je na njemu!”
 • 18. I Jeroboam je zbog svojih sebičnih želja naveo narod na težak grijeh,ali ne samo za svog života,nego i kraljeve i narod koji je živio poslije njega. Smjenjivali su se kraljevi južnog i sjevernog kraljevstva,ali sramotu Jeroboamovu uništio je poslije više od 300 godina mladi kralj Jošija,kako je i prorečeno.
 • 19. • 16.2. Kraljevima 23:15 Isto tako srušio je i • žrtvenik koji je bio u Betelu obrednu uzvišicu koju je bio načinio Jeroboam,sin Nebatov, koji je Izraela naveo na grijeh. Srušio je i žrtvenik i obrednu uzvišicu. Potom je tu uzvišicu spalio i satro u prah, a spalio je i obredno deblo.
 • 20. Poslušnost,kome? 1.Jehova je postavio Jeroboama za kralja, jer je u njegovom srcu bilo puno toga dobrog. 2.Jeroboam se počinje baviti sobom i svojim željama i zaboravlja Jehovu. 3.Narod je naveo na teški grijeh i to se nastavilo naredna tri stoljeća. 4.Jehova je dao Jeroboama za kralja svom narodu.On je trebao da pazi na taj narod,a narod je trebao da bude poslušan kralju,ali nije bilo tako.
 • 21. PITANJE? Da li je Jehova više cijenio one Izraelce koji su bili poslušni Jeroboamu, ili je više cijenio one koji su odbili poslušnost kralju i kraljevima tokom narednih 300 godina i nastavili da odlaze u Jeruzalem i Jehovu slave na njemu dopadljiv način?
 • 22. Da bi ostvario svoj naum Jehova je podnosio loše kraljeve,i za njih je dao zapisati: “...i srce njegovo nije bilo potpuno odano Jehovi, Bogu njegovu,...”
 • 23. RAZMISLITE! Otkrivenje 22:8 Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve to. I kad sam to čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazivao da mu se poklonim. 9 Ali on mi je rekao: “Ne čini to! Ja sam samo rob kao i ti i braća tvoja proroci i kao oni koji drže riječi ovoga svitka. Bogu se klanjaj!”
 • 25. A da razumijemo Njegovu riječ i pouke,Jehova je ovlastio ovdje na Zemlji svog vjernog i razboritog roba i postavio nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme?