SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
ŽENE
U
BIBLIJI
VII. dio K L I K N I!
ŽENE U BIBLIJI
 U VII. i VIII. dijelu spomenuće se žene čija imena
nisu zapisana u Bibliji,ali su imale bitnu ulogu u
ispunjenju Jehovinog nauma.
ADAM JE LEGAO SA ŽENOM SVOJOM EVOM,
A ONA JE ZATRUDNJELA I RODILA KAJINA, TE JE REKLA:
“DOBILA SAM SINA UZ POMOĆ JEHOVINU.
” NAKON NEKOG VREMENA RODILA JE I BRATA NJEGOVA ABELA. “
1.MOJ.4:1
 Kain-prvorođenac
 ljudskog roda,
 postao je i prvi
 ubojica.
 Ubio je mlađeg
 brata Abela.
 Uzeo je jednu od
 svojih sestara za
 ženu i...
 1.Moj.4: 17 I Kajin je legao sa ženom svojom,
i ona je zatrudnjela i rodila Henoka.
 1Moj. 7:7 Tako je Noa ušao u arku pred vodama
potopa zajedno sa sinovima svojim, ženom svojom
i ženama sinova svojih.
 1.Moj.19:15A kad je svanula zora, anđeli su počeli
požurivati Lota, govoreći: “Ustani! Uzmi ženu svoju i
dvije kćeri svoje koje su ovdje, da ne pogineš zbog
krivnje ovoga grada!” 16 Ali kako je on stao
odugovlačiti, oni su ljudi uzeli za ruku njega, ženu
njegovu i dvije kćeri njegove, jer mu se Jehova
smilovao, te su ga izveli i ostavili izvan grada.
1.Moj.19:26 A Lotova se žena iza njega obazrela,
i pretvorila se u stup soli.
 2.Moj.39: 7 Poslije nekog vremena žena gospodara
njegova Potifara zagledala se u Josipa
i počela mu govoriti: “Lezi sa mnom!”
8 Ali on je to odbijao, govoreći ženi
gospodara svojega:
“Gledaj, gospodar moj ne brine
se ni za što u kući, i sve što ima
predao mi je u ruke.
9 Nitko u ovoj kući nije veći
od mene i on mi nije uskratio
ništa, osim tebe, jer si mu žena.
Pa kako bih mogao učiniti to
veliko zlo i zgriješiti samome Bogu?”
 4.Moj.12:1 Mirjam i Aron stali su govoriti protiv
Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio,
jer je za ženu uzeo Kušanku.
 4.Moj. 25:1 Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se
upustio u blud s kćerima moapskim.
14 A ubijenom Izraelcu, koji je bio ubijen zajedno s
Midjankom, bilo je ime Zimri, sin Salua; on je bio
poglavar roda Šimunovaca. 15 A ubijenoj je Midjanki
bilo ime Kozbi. Ona je bila kći Sura, poglavara
porodica jednog od plemena u Midjanu.
MOAB
 Suci1:11 Odande su krenuli na stanovnike Debira.
(A Debir se prije zvao Kirijat-Sefer.) e 12 Tada je Kaleb
rekao: “Onome tko udari na Kirijat-Sefer i osvoji ga dat
ću kćer svoju Aksu za ženu.” 13 I osvojio ga je Otniel,
sin Kenaza, mlađeg brata Kalebova.
Zato mu je on dao kćer svoju Aksu za ženu.
 Suci11:34 Potom se Jiftah vratio kući svojoj u Mispu, kad
gle, kći njegova izašla mu je u susret udarajući u def i
plešući! A ona mu je bila jedino dijete. Osim nje nije
imao ni sina ni kćeri. 35 Kad ju je ugledao, razderao je
haljine svoje, govoreći: “Jao, kćeri moja! Doista si me u
tugu bacila i baš si ti ta kojoj sam nevolju nanio! Jer
sam se zavjetovao Jehovi i ne mogu poreći što sam
zavjetovao.”
 Suci13:2 A bio je neki čovjek iz Sore, od porodice
Danovaca, po imenu Manoah. Žena mu je bila
nerotkinja te nije imala djece. 3 Poslije nekog vremena
ženi se ukazao anđeo Jehovin i rekao joj: “Evo, ti si
nerotkinja i nemaš djece. Ali
zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina.
SAMSON
 1. Samu. 28:7 Na koncu je Šaul rekao slugama svojim:
“Potražite mi ženu koja zna prizivati duhove da odem k
njoj i pitam je za savjet!” A sluge su mu rekli: “Evo, u
En-Doru ima jedna žena koja zna prizivati duhove!”
 1.Kralj.3: 16 A u to su vrijeme dvije žene, bludnice,
došle kralju i stale pred njega. 17 I jedna je žena rekla:
“Oprosti, gospodaru moj, ja i ova žena stanujemo u
istoj kući i ja sam rodila kraj nje u kući. 18 A trećega
dana nakon mojega poroda rodila je i ova žena. Bile
smo zajedno i nije bilo nikoga drugog s nama u kući,
samo smo nas dvije bile u kući...
1.KRALJ.9:24 A KĆI FARAONOVA OTIŠLA JE IZ DAVIDOVA
GRADA U SVOJU KUĆU KOJU JE ZA NJU SAGRADIO. U TO JE
VRIJEME SAGRADIO MILO.
1.Kralj.10: A kraljica od Sabe čula je o slavi
Salamunovoj, koju je stekao zbog imena Jehovina.
Stoga je došla da ga iskuša zagonetnim pitanjima.
 1.Kralj.11 A kralj Salamun je, osim kćeri faraonove,
volio i mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke,
Edomke, Sidonke i Hetitkinje, 2 iz naroda za koje je
Jehova rekao sinovima Izraelovim: “Ne odlazite k
njima i oni neka ne dolaze k vama! Oni će sigurno
navesti srce vaše da se okrene bogovima
njihovim.”...
 7 Tada je Salamun sagradio obrednu uzvišicu
Kemošu, gadnom bogu moapskom, na gori
nasuprot Jeruzalemu, i Moleku, gadnom bogu
sinova Amonovih. 8 Učinio je tako za sve svoje
žene tuđinke, koje su spaljivale prinose bogovima
svojim i prinosile im žrtve...
 9 I Jehova se razgnjevio na Salamuna jer je
odvratio srce svoje od Jehove, Boga Izraelova, koji
mu se dvaput ukazao. 10 I zapovjedio mu je da ne
ide za drugim bogovima, ali on se nije držao toga
što mu je Jehova zapovjedio.
 1.Kralj.14:1 U to vrijeme razbolio se Abija, sin
Jeroboamov.
 2 I Jeroboam je rekao ženi svojoj: “Ustani, molim te, i
preruši se da ne bi prepoznali da si žena
Jeroboamova, pa pođi u Šilo!
Eno, ondje je prorok Ahija.
On mi je rekao da ću postati kralj nad ovim narodom.
3 Ponesi deset kruhova, kolače posute i vrč meda, pa idi
k njemu! On će ti sigurno reći što će biti s dječakom.”...
 1.Kralj.17: 8 Tada je Iliji došla riječ Jehovina:
9 “Ustani i pođi u Sarfatu,
koja pripada Sidonu,
pa ostani tamo!
Evo, zapovjedio sam ondje
jednoj ženi, udovici,
da te hrani.”
10 I ustavši, otišao je u Sarfatu.
Kad je došao do gradskih
vrata, ugledao je tamo
jednu ženu, udovicu,
koja je skupljala drva...
 2.Kralj. 4: 4 Jednom je žena jednoga od sinova
proročkih povikala k Elizeju:
“Moj muž, sluga tvoj,umro je, a ti dobro znaš
da se sluga tvoj uvijek bojao Jehove!
No sada je došao vjerovnik da mi uzme oba sina
sebi za robove.”...
 ... 6 Kad je napunila posude,
rekla je jednome od sinova
svojih: “Donesi mi još koju
posudu!” Ali on joj je odvratio:
“Nema više posuda.” Tada je
ulje prestalo teći.
7 I ona je otišla i javila to
čovjeku Božjem, a on je rekao:
“Idi, prodaj ulje i podmiri
dugove, a od ostatka živite
ti i sinovi tvoji!”
 2:Kralj.4:8 Jednoga je dana Elizej prolazio kroz
Šunem, gdje je živjela jedna ugledna žena koja ga
je stalno pozivala na jelo. I kad god bi prolazio
onuda, svraćao je onamo da jede...
 ... 36 Onda je Elizej pozvao
Gehazija i rekao mu: “Pozovi
Šunamku!” On ju je pozvao
i ona je došla k njemu.
I on joj je rekao: “Uzmi sina
svojega!” 37 A ona je došla i
pala pred noge njegove i
poklonila mu se do zemlje.
Zatim je uzela sina svojega
i izašla.
 Job1: 9 Tada mu je žena njegova rekla: “Zar si još
postojan u neporočnosti svojoj? Prokuni Boga, pa
umri!” 10 Ali on joj je rekao: “Govoriš kao što
bezumne žene govore. Zar da od pravoga Boga
primamo samo dobro, a zlo da ne primamo?” U
svemu tome Job nije sagriješio usnama svojim.
ŽENE U BIBLIJI 1.,2., 3.,4.,5. I 6.DIO
o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u-
bibliji-i-dio
o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u-
bibliji-ii-dio
o https://www.slidshare.net/esterahadasa1/ene-u-
bibliji-iii-dio
o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u-
bibliji-iv
o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u-
bibliji-v
o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u-
bibliji-vi-dio-86456652

More Related Content

What's hot

Ahmed Deedat sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.
Ahmed Deedat  sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.Ahmed Deedat  sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.
Ahmed Deedat sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.
IPF UNBI
 

What's hot (12)

Jakov daje blagoslov svojim sinovima
Jakov daje blagoslov svojim sinovimaJakov daje blagoslov svojim sinovima
Jakov daje blagoslov svojim sinovima
 
Kralj asa
Kralj asaKralj asa
Kralj asa
 
Hadž vrhunac bogobojaznosti
Hadž  vrhunac bogobojaznostiHadž  vrhunac bogobojaznosti
Hadž vrhunac bogobojaznosti
 
Vjerovjesnici kazuju. bosnian босански
Vjerovjesnici kazuju. bosnian босанскиVjerovjesnici kazuju. bosnian босански
Vjerovjesnici kazuju. bosnian босански
 
Žene u Bibliji VIII dio
Žene u Bibliji VIII dioŽene u Bibliji VIII dio
Žene u Bibliji VIII dio
 
DA LI JE ISUS BIO KRŠĆANIN ILI MUSLIMAN ?
DA LI JE ISUS BIO KRŠĆANIN ILI MUSLIMAN ?DA LI JE ISUS BIO KRŠĆANIN ILI MUSLIMAN ?
DA LI JE ISUS BIO KRŠĆANIN ILI MUSLIMAN ?
 
Ahmed Deedat sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.
Ahmed Deedat  sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.Ahmed Deedat  sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.
Ahmed Deedat sta biblija kaze o muhammedu s.a.v.s.
 
Uskrsnuće
UskrsnućeUskrsnuće
Uskrsnuće
 
Svjetske sile 4a
Svjetske sile 4aSvjetske sile 4a
Svjetske sile 4a
 
Savezi
SaveziSavezi
Savezi
 
Gdje je sreća?
Gdje je sreća?Gdje je sreća?
Gdje je sreća?
 
Allahove evlije i njihovi kerameti
Allahove evlije i njihovi kerametiAllahove evlije i njihovi kerameti
Allahove evlije i njihovi kerameti
 

Similar to Žene u Bibliji VII- dio

Croatian bible new testament
Croatian bible new testamentCroatian bible new testament
Croatian bible new testament
WorldBibles
 
Croatian new testament
Croatian new testamentCroatian new testament
Croatian new testament
HolyBibles
 
Croatian bible 90)_new_testament
Croatian bible 90)_new_testamentCroatian bible 90)_new_testament
Croatian bible 90)_new_testament
FreeBibles
 

Similar to Žene u Bibliji VII- dio (11)

Croatian bible new testament
Croatian bible new testamentCroatian bible new testament
Croatian bible new testament
 
Bosnian - The Protevangelion.pdf
Bosnian - The Protevangelion.pdfBosnian - The Protevangelion.pdf
Bosnian - The Protevangelion.pdf
 
Croatian - The Protevangelion.pdf
Croatian - The Protevangelion.pdfCroatian - The Protevangelion.pdf
Croatian - The Protevangelion.pdf
 
Croatian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Croatian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfCroatian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Croatian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Croatian - Tobit.pdf
Croatian - Tobit.pdfCroatian - Tobit.pdf
Croatian - Tobit.pdf
 
Croatian new testament
Croatian new testamentCroatian new testament
Croatian new testament
 
Croatian bible 90)_new_testament
Croatian bible 90)_new_testamentCroatian bible 90)_new_testament
Croatian bible 90)_new_testament
 
Croatian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Croatian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfCroatian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Croatian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
 
Bosnian - Tobit.pdf
Bosnian - Tobit.pdfBosnian - Tobit.pdf
Bosnian - Tobit.pdf
 
Bosnian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Bosnian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfBosnian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Bosnian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Bosnian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Bosnian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfBosnian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
Bosnian - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
 

More from estera hadasa

More from estera hadasa (20)

Adam-Krist.pptx
Adam-Krist.pptxAdam-Krist.pptx
Adam-Krist.pptx
 
Potomci Jude sina Jakova i Lee
Potomci Jude sina Jakova i LeePotomci Jude sina Jakova i Lee
Potomci Jude sina Jakova i Lee
 
J u d a
J u d aJ u d a
J u d a
 
Jakov
JakovJakov
Jakov
 
Potop
PotopPotop
Potop
 
Abraham
AbrahamAbraham
Abraham
 
Noa
NoaNoa
Noa
 
Adam
AdamAdam
Adam
 
MOLITVA
MOLITVAMOLITVA
MOLITVA
 
Asenata
AsenataAsenata
Asenata
 
Psalmi 34
Psalmi 34Psalmi 34
Psalmi 34
 
Isus
IsusIsus
Isus
 
Povezivanje R,C,k
Povezivanje R,C,kPovezivanje R,C,k
Povezivanje R,C,k
 
Bebe PSALMI 127
Bebe PSALMI 127Bebe PSALMI 127
Bebe PSALMI 127
 
Ne boj se
Ne boj seNe boj se
Ne boj se
 
Periodni sistem elemenata N.R.
Periodni sistem elemenata N.R.Periodni sistem elemenata N.R.
Periodni sistem elemenata N.R.
 
Gideon
GideonGideon
Gideon
 
1000 godina=1 Jehovin dan
1000 godina=1 Jehovin dan1000 godina=1 Jehovin dan
1000 godina=1 Jehovin dan
 
No comment pismeni matem.
No comment pismeni matem.No comment pismeni matem.
No comment pismeni matem.
 
70 godina =1 dan
70 godina =1 dan70 godina =1 dan
70 godina =1 dan
 

Žene u Bibliji VII- dio

 • 2. ŽENE U BIBLIJI  U VII. i VIII. dijelu spomenuće se žene čija imena nisu zapisana u Bibliji,ali su imale bitnu ulogu u ispunjenju Jehovinog nauma.
 • 3. ADAM JE LEGAO SA ŽENOM SVOJOM EVOM, A ONA JE ZATRUDNJELA I RODILA KAJINA, TE JE REKLA: “DOBILA SAM SINA UZ POMOĆ JEHOVINU. ” NAKON NEKOG VREMENA RODILA JE I BRATA NJEGOVA ABELA. “ 1.MOJ.4:1
 • 4.  Kain-prvorođenac  ljudskog roda,  postao je i prvi  ubojica.  Ubio je mlađeg  brata Abela.  Uzeo je jednu od  svojih sestara za  ženu i...  1.Moj.4: 17 I Kajin je legao sa ženom svojom, i ona je zatrudnjela i rodila Henoka.
 • 5.  1Moj. 7:7 Tako je Noa ušao u arku pred vodama potopa zajedno sa sinovima svojim, ženom svojom i ženama sinova svojih.
 • 6.  1.Moj.19:15A kad je svanula zora, anđeli su počeli požurivati Lota, govoreći: “Ustani! Uzmi ženu svoju i dvije kćeri svoje koje su ovdje, da ne pogineš zbog krivnje ovoga grada!” 16 Ali kako je on stao odugovlačiti, oni su ljudi uzeli za ruku njega, ženu njegovu i dvije kćeri njegove, jer mu se Jehova smilovao, te su ga izveli i ostavili izvan grada.
 • 7. 1.Moj.19:26 A Lotova se žena iza njega obazrela, i pretvorila se u stup soli.
 • 8.  2.Moj.39: 7 Poslije nekog vremena žena gospodara njegova Potifara zagledala se u Josipa i počela mu govoriti: “Lezi sa mnom!” 8 Ali on je to odbijao, govoreći ženi gospodara svojega: “Gledaj, gospodar moj ne brine se ni za što u kući, i sve što ima predao mi je u ruke. 9 Nitko u ovoj kući nije veći od mene i on mi nije uskratio ništa, osim tebe, jer si mu žena. Pa kako bih mogao učiniti to veliko zlo i zgriješiti samome Bogu?”
 • 9.  4.Moj.12:1 Mirjam i Aron stali su govoriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio, jer je za ženu uzeo Kušanku.
 • 10.  4.Moj. 25:1 Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upustio u blud s kćerima moapskim. 14 A ubijenom Izraelcu, koji je bio ubijen zajedno s Midjankom, bilo je ime Zimri, sin Salua; on je bio poglavar roda Šimunovaca. 15 A ubijenoj je Midjanki bilo ime Kozbi. Ona je bila kći Sura, poglavara porodica jednog od plemena u Midjanu. MOAB
 • 11.  Suci1:11 Odande su krenuli na stanovnike Debira. (A Debir se prije zvao Kirijat-Sefer.) e 12 Tada je Kaleb rekao: “Onome tko udari na Kirijat-Sefer i osvoji ga dat ću kćer svoju Aksu za ženu.” 13 I osvojio ga je Otniel, sin Kenaza, mlađeg brata Kalebova. Zato mu je on dao kćer svoju Aksu za ženu.
 • 12.  Suci11:34 Potom se Jiftah vratio kući svojoj u Mispu, kad gle, kći njegova izašla mu je u susret udarajući u def i plešući! A ona mu je bila jedino dijete. Osim nje nije imao ni sina ni kćeri. 35 Kad ju je ugledao, razderao je haljine svoje, govoreći: “Jao, kćeri moja! Doista si me u tugu bacila i baš si ti ta kojoj sam nevolju nanio! Jer sam se zavjetovao Jehovi i ne mogu poreći što sam zavjetovao.”
 • 13.  Suci13:2 A bio je neki čovjek iz Sore, od porodice Danovaca, po imenu Manoah. Žena mu je bila nerotkinja te nije imala djece. 3 Poslije nekog vremena ženi se ukazao anđeo Jehovin i rekao joj: “Evo, ti si nerotkinja i nemaš djece. Ali zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina. SAMSON
 • 14.  1. Samu. 28:7 Na koncu je Šaul rekao slugama svojim: “Potražite mi ženu koja zna prizivati duhove da odem k njoj i pitam je za savjet!” A sluge su mu rekli: “Evo, u En-Doru ima jedna žena koja zna prizivati duhove!”
 • 15.  1.Kralj.3: 16 A u to su vrijeme dvije žene, bludnice, došle kralju i stale pred njega. 17 I jedna je žena rekla: “Oprosti, gospodaru moj, ja i ova žena stanujemo u istoj kući i ja sam rodila kraj nje u kući. 18 A trećega dana nakon mojega poroda rodila je i ova žena. Bile smo zajedno i nije bilo nikoga drugog s nama u kući, samo smo nas dvije bile u kući...
 • 16. 1.KRALJ.9:24 A KĆI FARAONOVA OTIŠLA JE IZ DAVIDOVA GRADA U SVOJU KUĆU KOJU JE ZA NJU SAGRADIO. U TO JE VRIJEME SAGRADIO MILO. 1.Kralj.10: A kraljica od Sabe čula je o slavi Salamunovoj, koju je stekao zbog imena Jehovina. Stoga je došla da ga iskuša zagonetnim pitanjima.
 • 17.  1.Kralj.11 A kralj Salamun je, osim kćeri faraonove, volio i mnoge žene tuđinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje, 2 iz naroda za koje je Jehova rekao sinovima Izraelovim: “Ne odlazite k njima i oni neka ne dolaze k vama! Oni će sigurno navesti srce vaše da se okrene bogovima njihovim.”...  7 Tada je Salamun sagradio obrednu uzvišicu Kemošu, gadnom bogu moapskom, na gori nasuprot Jeruzalemu, i Moleku, gadnom bogu sinova Amonovih. 8 Učinio je tako za sve svoje žene tuđinke, koje su spaljivale prinose bogovima svojim i prinosile im žrtve...
 • 18.  9 I Jehova se razgnjevio na Salamuna jer je odvratio srce svoje od Jehove, Boga Izraelova, koji mu se dvaput ukazao. 10 I zapovjedio mu je da ne ide za drugim bogovima, ali on se nije držao toga što mu je Jehova zapovjedio.
 • 19.  1.Kralj.14:1 U to vrijeme razbolio se Abija, sin Jeroboamov.  2 I Jeroboam je rekao ženi svojoj: “Ustani, molim te, i preruši se da ne bi prepoznali da si žena Jeroboamova, pa pođi u Šilo! Eno, ondje je prorok Ahija. On mi je rekao da ću postati kralj nad ovim narodom. 3 Ponesi deset kruhova, kolače posute i vrč meda, pa idi k njemu! On će ti sigurno reći što će biti s dječakom.”...
 • 20.  1.Kralj.17: 8 Tada je Iliji došla riječ Jehovina: 9 “Ustani i pođi u Sarfatu, koja pripada Sidonu, pa ostani tamo! Evo, zapovjedio sam ondje jednoj ženi, udovici, da te hrani.” 10 I ustavši, otišao je u Sarfatu. Kad je došao do gradskih vrata, ugledao je tamo jednu ženu, udovicu, koja je skupljala drva...
 • 21.  2.Kralj. 4: 4 Jednom je žena jednoga od sinova proročkih povikala k Elizeju: “Moj muž, sluga tvoj,umro je, a ti dobro znaš da se sluga tvoj uvijek bojao Jehove! No sada je došao vjerovnik da mi uzme oba sina sebi za robove.”...
 • 22.  ... 6 Kad je napunila posude, rekla je jednome od sinova svojih: “Donesi mi još koju posudu!” Ali on joj je odvratio: “Nema više posuda.” Tada je ulje prestalo teći. 7 I ona je otišla i javila to čovjeku Božjem, a on je rekao: “Idi, prodaj ulje i podmiri dugove, a od ostatka živite ti i sinovi tvoji!”
 • 23.  2:Kralj.4:8 Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunem, gdje je živjela jedna ugledna žena koja ga je stalno pozivala na jelo. I kad god bi prolazio onuda, svraćao je onamo da jede...  ... 36 Onda je Elizej pozvao Gehazija i rekao mu: “Pozovi Šunamku!” On ju je pozvao i ona je došla k njemu. I on joj je rekao: “Uzmi sina svojega!” 37 A ona je došla i pala pred noge njegove i poklonila mu se do zemlje. Zatim je uzela sina svojega i izašla.
 • 24.  Job1: 9 Tada mu je žena njegova rekla: “Zar si još postojan u neporočnosti svojoj? Prokuni Boga, pa umri!” 10 Ali on joj je rekao: “Govoriš kao što bezumne žene govore. Zar da od pravoga Boga primamo samo dobro, a zlo da ne primamo?” U svemu tome Job nije sagriješio usnama svojim.
 • 25. ŽENE U BIBLIJI 1.,2., 3.,4.,5. I 6.DIO o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u- bibliji-i-dio o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u- bibliji-ii-dio o https://www.slidshare.net/esterahadasa1/ene-u- bibliji-iii-dio o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u- bibliji-iv o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u- bibliji-v o https://www.slideshare.net/esterahadasa1/ene-u- bibliji-vi-dio-86456652