Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polityka mieszkaniowa

536 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Polityka mieszkaniowa

  1. 1. 2012-12-05 Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, grudzień 2012 ZMIANY W POLITYCE MIESZKANIOWEJ SZCZECINAZmiany w polityce mieszkaniowej Szczecina są efektem podjętej przezRadę Miasta Szczecin uchwały z dnia 22 października br. zmieniającejuchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowaniamieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015.Zmiany dotyczą, m.in.: Ograniczenia wysokości podwyżek do 55%; Punktacji; Zmiany kryterium powierzchniowego dla potrzeb udzielania obniżek. 1
  2. 2. 2012-12-05 ZMIANY PUNKTACJI 1. Ogólny stan techniczny budynku 1.1 Zły stan techniczny - stopień technicznego zużycia 71-100% 4 pkt [były 4 pkt] 1.2 Dopuszczający stan techniczny - stopień technicznego zużycia 51-70% 5 pkt [było 6 pkt] 1.3 Dostateczny stan techniczny - stopień technicznego zużycia 31-50% 7 pkt [było 8 pkt] 1.4 Średni stan techniczny - stopień technicznego zużycia 16-30% 8 pkt [było 10 pkt] 1.5 Dobry stan techniczny - stopień technicznego zużycia 0-15% 10 pkt [było 12 pkt] 1.6 Budynki zakwalifikowane do remontu kapitalnego 0 pkt 2. Atrakcyjność użytkowa lokalu mieszkalnego 2.1 Łazienka poza lokalem 3 pkt [było 6 pkt] 2.2 W.c. poza lokalem (-1) pkt [był 1 pkt] 2.3 Lokal wspólny lub tzw. lokal "rotacyjny„ (-6) pkt [były (-4) pkt] 2.4 "Pojedynka" z wejściem z klatki schodowej (pokój o powierzchni mniejszej niż 10 m2, bez pomieszczeń przynależnych (-4) pkt [były -2 pkt] 3. Atrakcyjność usytuowania lokalu mieszkalnego 3.1 Lokal w oficynie (-3) pkt [był (-1) pkt] 3.2 Lokal w suterenie (-5) pkt [były (-3) pkt] KORZYSTNIEJSZE KRYTERIA PRZYZNAWANIA OBNIŻEK Kryterium powierzchniowe (pow. użytkowa lokalu mieszkalnego): 50 m2 [było 35 m2] na jedną osobę w gospodarstwie domowym, 60 m2 [było 40 m2] na dwie osoby w gospodarstwie domowym, 70 m2 [było 45 m2] na trzy osoby w gospodarstwie domowym, 80 m2 [było 55 m2] na cztery osoby w gospodarstwie domowym, 90 m2 [było 65 m2] na pięć osób w gospodarstwie domowym, 100 m2 [było 70 m2] na sześć osób w gospodarstwie domowym, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2 [było o 5 m2]. Limity powierzchni nie dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Kryterium dochodowe:Wartość 1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 5-osobowe 6-osobowe 7-osobowe 8-osoboweobniżki gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. gosp. dom. [%] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] [w zł/m-c] 40% 1 598,36 2 397,54 3 596,31 4 795,08 5 993,85 7 192,62 8 391,39 9 590,16 30% 1 997,95 2 887,04 4 315,56 5 754,08 7 192,60 8 631,12 10 096,64 11 508,16 15% 2 237,70 3 196,72 4 795,08 6 393,44 7991,80 9 590,16 11 188,52 12 786,88 2
  3. 3. 2012-12-05 OBNIŻKI - SZCZECIN NA TLE INNYCH MIASTMaksymalne progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania obniżki czynszu: SZCZECIN WROCŁAW KRAKÓW BYDGOSZCZ 280% najniższej 150% najniższej 225% najniższej 175% najniższej Gospodarstwo emerytury emerytury emerytury emerytury 1-osobowe (obniżka 15%) (obniżka 20%) (obniżka 20%) (obniżka 20%) [tj. 2 237,70 zł] [tj. 1198,77 zł] [tj. 1798,16 zł] [tj. 1398,57 zł] 200% najniższej 100% najniższej 175% najniższej 125% najniższej Gospodarstwo emerytury emerytury emerytury emerytury wieloosobowe (obniżka 15%) (obniżka 20%) (obniżka 15%) (obniżka 20%) [tj. 1598,36 zł/os.] [tj. 799,18 zł/os.] [tj. 1398,57 zł/os.] [tj. 998,98 zł/os.] POMOC NAJUBOŻSZYMWysokość czynszu najmu po obniżkach – wybrane przykładygospodarstw zamieszkujących mieszkania komunalne: Liczba Miesięczny Wysokość czynszu najmu [w zł]: Powierz. osób dochód użytkowa od 1 lutego po obniżce od Dzielnica w gosp. do 31 marca od 1 kwietnia mieszkania 2013 roku 1 kwietnia 2013 gosp. domowego 2013 roku 2013 roku [w m2] (uchylona) roku dom. [w zł] Pogodno 49,15 1 1848,64 229,53 411,99 355,77 249,04(30%) Gumieńce 44,31 1 1597,45 217,56 420,95 337,22 202,33(40%)Śródmieście 76,90 4 3838,78 404,49 715,94 626,96 376,18 (40%) Centrum 72,36 4 3583,96 279,31 539,08 432,93 259,76 (40%)Niebuszewo 43,62 2 3031,65 132,60 251,69 205,53 174,70 (15%)Niebuszewo 70 6 8196,57 302,49 625,98 468,86 281,32 (40%) 3
  4. 4. 2012-12-05 POMOC W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji najemców są pracownicy ZBiLK, Szczecińskiego TBS, TBS Prawobrzeże oraz SCR.Siedziba ZBiLK Siedziba SCRul. Mariacka 25 ul. Ks. Bogusława X 52/2Rejony ZBiLK: Siedziba Szczecińskiego TBSNr 2 – ul. Kościelna 12 ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1Nr 3 – ul. Komuny Paryskiej 2/3Nr 4 i 5 – ul. Kadłubka 24a Siedziba TBS „Prawobrzeże”Nr 6 – ul. Podhalańska 9 ul. Batalionów Chłopskich 61BNr 7 i 9 – ul. Jagiellońska 33 OddziałNr 8 – ul. Niemierzyńska 22 ul. Mariacka 24Nr 10 – ul. Łokietka 22Nr 13 – ul. Kaszubska 30Nr 14 – ul. Szpitalna 18Nr 15 – ul. Goszczyńskiego 4 POMOC Infolinia 91 43 45 448 e-mail: info@zbilk.szczecin.pl www.nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl 4
  5. 5. 2012-12-05 TERMINY:Cofnięcie poprzednich podwyżek i przedstawienie najemcom nowychwysokości czynszów– GRUDZIEŃ 2012Początek obowiązywania nowych, zmienionych czynszów– KWIECIEŃ 2013Bieżące przyjmowanie wniosków o obniżki czynszów.Wnioski o obniżkę przyjmowane będą nieprzerwanie czylinajemca może złożyć wniosek w każdym czasie (także gdykorzysta z obniżki i pogorszy się jego sytuacja finansowa) Dziękujemy za uwagę Szczecin, grudzień 2012 5

×