Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rewitalizacja RAZEM
– doświadczenia Szczecińskiego TBS
jako operatora i realizatora działań
rewitalizacyjnych
Rewitalizacja RAZEM
KWARTAŁY Szczecina zarządzane
przez Szczecińskie TBS
Obszar działania Szczecińskiego
TBS - część kwart...
Zdjęcie lotnicze
kwartału Nr 23
w Szczecinie,
ograniczonego
ulicami Boh. Getta
Warszawskiego,
Królowej Jadwigi
i Aleją Woj...
Rewitalizacja RAZEM
to wspólne przedsięwzięcie:
Rewitalizacja RAZEM
Szczecińskiego TBS – 3 projekty
Gminy Miasto Szczecin ...
Cele Rewitalizacji RAZEM:
 Poprawa warunków zamieszkiwania
 Poprawa stanu technicznego i efektywności
energetycznej budy...
Rola Spółki w projekcie „Rewitalizacja RAZEM”:
• stworzenie i opracowanie koncepcji programu,
• prowadzenie spraw związany...
Projekty
Szczecińskiego TBS
Rewitalizacja RAZEM
Wizualizacja wnętrz kwartału po rewitalizacji
Rewitalizacja RAZEM
Projekty Szczecińskiego TBS:
I. Renowacja budynków mieszkalnych wewnątrz Kwartału nr 23.
II. Infrastruktura : wybudowanie ...
Finansowanie projektów.
L.p.
Projekty rewitalizacji
kwartału nr 23
Szczecińskiego TBS
Planowane koszty
przedsięwzięcia
(w ...
Efekty:
• 64 lokale mieszkalne wykończone „pod klucz” , w tym:
• 1 mieszkanie chronione – „inkubator" dla usamodzielniając...
Koncepcja przestrzenna;
 centralny obiekt tzw. spinki - budynek oparty na
słupach,
 ciąg pieszy obudowany usługami – m.i...
Koncepcja przestrzenna:
Rewitalizacja RAZEM
Po rewitalizacji – zagospodarowanie terenu
REWITALIZACJA RAZEM
Koncepcja programowa:
 funkcjonalne mieszkania, w tym także
przystosowane dla osób starszych i innych
działań społecznych...
Mieszkania na wynajem dla:
 osób partycypujących w kosztach budowy,
 osób starszych,
 osób niepełnosprawnych ruchowo,
...
Kwartał nr 23
REWITALIZACJA RAZEM
Realizacja 2012 - 2014
Kwartał nr 23
REWITALIZACJA RAZEM
Realizacja 2012 - 2014
Kwartał nr 23
REWITALIZACJA RAZEM
Realizacja 2012 - 2014
Kwartał nr 23
REWITALIZACJA RAZEM
Realizacja 2012 - 2014
Północne wnętrze podwórzowe po rewitalizacji
Rewitalizacja RAZEM
Trzy projekty Szczecińskiego TBS
są realizowane jako jedno zadanie inwestycyjne.
Plac budowy został przekazany w dniu 2 si...
Rewitalizacja RAZEM
Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót we
wnętrzu kwartału
Rewitalizacja RAZEM
Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót
we wnętrzu kwartału
Rewitalizacja RAZEM
Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót
we wnętrzu kwartału
Rewitalizacja RAZEM
PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH
DLA OSÓB STARSZYCH
– element rewitalizacji Kwartału 23
Koncepcja programowa:
w budynkach we wnętrzu kwartału, po
zaplanowanych wyburzeniach,
przebudowie istniejących i wzniesien...
Podstawa prawna – dokumenty lokalne:
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin
- Uchwała Nr X...
Realizatorzy programu:
Szczecińskie TBS Spółka z o.o. – przygotowanie infrastruktury
technicznej i jej eksploatacja oraz u...
1. Program Mieszkań Wspomaganych integralnie będzie związany z
programem Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego.
2. Społec...
W ramach obsługi mieszkań wspomaganych Społeczny Ośrodek
Wsparcia Dziennego umożliwi lokatorom:
 samodzielne funkcjonowan...
Program Mieszkań Wspomaganych to:
(w aspekcie architektonicznym i przestrzennym)
 mieszkania łatwo dostępne i zaprojektow...
Program Mieszkań Wspomaganych to:
(w aspekcie zdrowotnym)
 stała opieka ze strony MOPR (dyżur w punkcie konsultacyjnym)
z...
Program Mieszkań Wspomaganych to:
(w aspekcie społecznym)
 zapewniona pomoc - niezbędna do samodzielnego funkcjonowania,
...
Program Mieszkań Wspomaganych to:
(w aspekcie finansowym)
 umożliwienie pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu osoby
starsz...
Projekty Wspólnot
Mieszkaniowych
Rewitalizacja RAZEM
Renowacja frontowych budynków
mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie
Rewitalizacja RAZEM
Adres
wspólnoty
mieszkaniowej
Planowane
łączne koszty
przedsięwzięcia
(w zł)
Wnioskowana
wysokość
dofinansowan
ia z RPO WZ...
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa
W ramach przedsięwzięcia
wykonany został remont
elewacji frontowej, ocieplenie
ściany...
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22
- realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa.
W ramach przedsięwzięcia
wykonany zostanie remont
elewacji frontowej, ocieplenie
ści...
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23
- realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa.
W ramach przedsięwzięcia
wykonany został remont
elewacji frontowej, ocieplenie
ścian...
ul. Królowej Jadwigi 4
- realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa.
W ramach przedsięwzięcia
wykonany został remont
elewacji frontowej,
ocieplenie elewa...
ul. Królowej Jadwigi 43
- realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa.
W ramach przedsięwzięcia
wykonany został remont
elewacji frontowej oraz
prześwitu br...
ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 - realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa.
W ramach przedsięwzięcia
wykonano remont elewacji
frontowej, ocieplenie ściany
tylne...
ul. Królowej Jadwigi 44
- realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Beneficjent - wspólnota
mieszkaniowa.
W ramach przedsięwzięcia
wykonany został remont
elewacji frontowej,
ocieplenie ścian...
ul. Królowej Jadwigi 46
- realizacja
Rewitalizacja RAZEM
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rewitalizacja razem prezentacja

1,351 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rewitalizacja razem prezentacja

 1. 1. Rewitalizacja RAZEM – doświadczenia Szczecińskiego TBS jako operatora i realizatora działań rewitalizacyjnych
 2. 2. Rewitalizacja RAZEM KWARTAŁY Szczecina zarządzane przez Szczecińskie TBS Obszar działania Szczecińskiego TBS - część kwartałów Śródmieścia Szczecina. Rejon ten obejmuje łącznie 15 kwartałów: -10 kwartałów ( 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 i 36) obejmujących nieruchomości (udziały) wniesione do spółki aportem rzeczowym - 5 kwartałów oznaczonych numerami (28, 29, 30, 31 i 32), w których nieruchomości (udziały) pozostają własnością Gminy Szczecin
 3. 3. Zdjęcie lotnicze kwartału Nr 23 w Szczecinie, ograniczonego ulicami Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego, na terenie którego realizowany jest Program „Rewitalizacja RAZEM”. Rewitalizacja RAZEM KWARTAŁ ŚRÓDMIEJSKI Nr 23
 4. 4. Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Rewitalizacja RAZEM Szczecińskiego TBS – 3 projekty Gminy Miasto Szczecin – (udział finansowy, działania społeczne) Wspólnot Mieszkaniowych - 7 projektów Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. 5. Cele Rewitalizacji RAZEM:  Poprawa warunków zamieszkiwania  Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków  Działania społeczne i aktywizacja skierowane do grup wymagających wsparcia  Ochrona wartości historycznych i kulturowych  Ożywienie gospodarcze  Uczestnictwo w budowie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Rewitalizacja RAZEM
 6. 6. Rola Spółki w projekcie „Rewitalizacja RAZEM”: • stworzenie i opracowanie koncepcji programu, • prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem funduszy, • wybór wykonawców, • nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi, • rozliczenie inwestycji, • działania promocyjne, • zarządzanie powstałym zasobem. Rewitalizacja RAZEM
 7. 7. Projekty Szczecińskiego TBS Rewitalizacja RAZEM
 8. 8. Wizualizacja wnętrz kwartału po rewitalizacji Rewitalizacja RAZEM
 9. 9. Projekty Szczecińskiego TBS: I. Renowacja budynków mieszkalnych wewnątrz Kwartału nr 23. II. Infrastruktura : wybudowanie świetlicy środowiskowej, punktu konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, utworzenie lokali usługowych, wewnątrzpodwórzowej infrastruktury technicznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z zazielenieniem. III. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynków oficyn mieszkalnych, budowa nowego budynku tzw. „spinki, przygotowanie mieszkań dla osób starszych i mieszkań wspomaganych (w tej części bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej). Rewitalizacja RAZEM
 10. 10. Finansowanie projektów. L.p. Projekty rewitalizacji kwartału nr 23 Szczecińskiego TBS Planowane koszty przedsięwzięcia (w zł) Wysokość wnioskowanego dofinansowania z RPO WZ (w zł) Środki własne Szczecińskiego TBS + partycypacja osób fizycznych Środki Gminy Miasto Szczecin (w zł) Kredyt inwestycyjny Szczecińskiego TBS (w zł) 1. Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w Kwartale nr 23 w Szczecinie: oficyny we wnętrzu kwartału 3 266 670,46 1 306 668,18 1 960 002,28 2. Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktury techn. i wykonanie zagospodarowania terenu 5 529 132,13 2 068 117,34 3 461 014,79 3. Projekt własny: rozbudowa i przebudowa oficyn, budowa nowego budynku „spinki”, w tym utworzenie mieszkań dla osób starszych i mieszkań chronionych (mieszkanie kryzysowe i „inkubator”) 10 699 551,51 bez dofinansowania z RPO WZ 4 289 551,51 1 410 000,00 5 000 000,00 RAZEM 19 495 354,10 3 374 785,52 9 710 568,58 Rewitalizacja RAZEM
 11. 11. Efekty: • 64 lokale mieszkalne wykończone „pod klucz” , w tym: • 1 mieszkanie chronione – „inkubator" dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, • 1 mieszkanie dla osób wymagających doraźnego wsparcia, • 23 lokale dla osób starszych i niepełnosprawnych– do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin, • 37 lokali mieszkalnych z tbs-owską stawką czynszu, • 2 lokale zamienne, a także 12 lokali usługowych w tym: • świetlica (Społeczny Ośrodek Wsparcia Dziennego) • dwa lokale, punkt konsultacyjny MOPR, • 9 lokali usługowych na wynajem. Rewitalizacja RAZEM
 12. 12. Koncepcja przestrzenna;  centralny obiekt tzw. spinki - budynek oparty na słupach,  ciąg pieszy obudowany usługami – m.in. siedziby organizacji pozarządowych oraz instytucji o funkcjach społecznych,  dwa duże kompleksy zieleni - dostępny dla wszystkich dziedziniec w północnej części kwartału oraz bardziej kameralny wzdłuż ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Rewitalizacja RAZEM
 13. 13. Koncepcja przestrzenna: Rewitalizacja RAZEM
 14. 14. Po rewitalizacji – zagospodarowanie terenu REWITALIZACJA RAZEM
 15. 15. Koncepcja programowa:  funkcjonalne mieszkania, w tym także przystosowane dla osób starszych i innych działań społecznych,  lokale użytkowe,  infrastruktura społeczna: Społeczny Ośrodek Wsparcia Dziennego oraz punkt konsultacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Rewitalizacja RAZEM
 16. 16. Mieszkania na wynajem dla:  osób partycypujących w kosztach budowy,  osób starszych,  osób niepełnosprawnych ruchowo,  usamodzielniających się wychowanków domów dziecka,  osób wymagających doraźnego wsparcia. Rewitalizacja RAZEM
 17. 17. Kwartał nr 23 REWITALIZACJA RAZEM Realizacja 2012 - 2014
 18. 18. Kwartał nr 23 REWITALIZACJA RAZEM Realizacja 2012 - 2014
 19. 19. Kwartał nr 23 REWITALIZACJA RAZEM Realizacja 2012 - 2014
 20. 20. Kwartał nr 23 REWITALIZACJA RAZEM Realizacja 2012 - 2014
 21. 21. Północne wnętrze podwórzowe po rewitalizacji Rewitalizacja RAZEM
 22. 22. Trzy projekty Szczecińskiego TBS są realizowane jako jedno zadanie inwestycyjne. Plac budowy został przekazany w dniu 2 sierpnia 2012 roku. Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót we wnętrzu kwartału Rewitalizacja RAZEM
 23. 23. Rewitalizacja RAZEM Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót we wnętrzu kwartału
 24. 24. Rewitalizacja RAZEM Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót we wnętrzu kwartału
 25. 25. Rewitalizacja RAZEM Projekty Szczecińskiego TBS - zaawansowanie robót we wnętrzu kwartału
 26. 26. Rewitalizacja RAZEM PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH – element rewitalizacji Kwartału 23
 27. 27. Koncepcja programowa: w budynkach we wnętrzu kwartału, po zaplanowanych wyburzeniach, przebudowie istniejących i wzniesieniu nowych, uzyskamy funkcjonalne mieszkania i lokale użytkowe. Na bazie przygotowanej infrastruktury będą realizowane programy społeczne:  23 mieszkania dla osób starszych z serwisem medycznym i kulturalnym,  program Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,  punkt konsultacyjny MOPR. KWARTAŁ Nr 23 REWITALIZACJA RAZEM
 28. 28. Podstawa prawna – dokumenty lokalne: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin - Uchwała Nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r.: Cel strategiczny 3 – „Funkcjonalna, sprawna i efektywna infrastruktura polityki społecznej miasta” Cel operacyjny 3.6 – „Dostosowanie zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz środków komunikacji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku ” KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 29. 29. Realizatorzy programu: Szczecińskie TBS Spółka z o.o. – przygotowanie infrastruktury technicznej i jej eksploatacja oraz utrzymanie w trakcie użytkowania (właściciel budynków i lokali): 1. 23 mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych (z uwzględnieniem możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim), 2. 1 mieszkanie - „inkubator” dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, 3. 1 mieszkanie dla osób wymagających wsparcia doraźnego (tzw. treningowe). Gmina Miasto Szczecin – realizacja programów społecznych skierowanych do osób starszych z wykorzystaniem lokali mieszkalnych dostosowanych do potrzeb tych osób oraz lokali użytkowych – Społeczny Ośrodek Wsparcia Dziennego i punkt konsultacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (odpowiedzialni – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin i MOPR). KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 30. 30. 1. Program Mieszkań Wspomaganych integralnie będzie związany z programem Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego. 2. Społeczny Ośrodek Wsparcia Dziennego - świetlica ze zróżnicowaną ofertą dla różnych grup wiekowych ze szczególna preferencją osób starszych. 3. W aspekcie funkcjonalnym Społeczny Ośrodek Wsparcia Dziennego to zaplecze mieszkań wspomaganych umożliwiające świadczenie pomocy i usług opiekuńczych lokatorom tych mieszkań. 4. Program Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego szansą na pełną aktywizację i integrację lokatorów mieszkań wspomaganych. KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 31. 31. W ramach obsługi mieszkań wspomaganych Społeczny Ośrodek Wsparcia Dziennego umożliwi lokatorom:  samodzielne funkcjonowanie w środowisku (opiekunki MOPR, wolontariat, dyżury pielęgniarki, działalność edukacyjna)  aktywizację poprzez zaproponowanie atrakcyjnych form wspólnego spędzania wolnego czasu, w tym rehabilitację ruchową oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym  integrację lokatorów z otoczeniem poprzez zaprojektowanie przestrzeni wspólnych do użytkowania z sąsiadami i innymi grupami wiekowymi (głównie dzięki młodym wolontariuszom)  budowanie świadomości społecznej - uwrażliwianie na inne problemy i potrzeby społeczne, inicjowanie grup wsparcia  działania terapeutyczne, pomoc psychologiczna, pomoc prawna,  stworzenie atrakcyjnej propozycji spędzania wolnego czasu dla osób w podeszłym wieku. KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 32. 32. Program Mieszkań Wspomaganych to: (w aspekcie architektonicznym i przestrzennym)  mieszkania łatwo dostępne i zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością,  dużo przestrzeni wspólnych zachęcających do pogłębiania więzi sąsiedzkich,  otoczenie i budynek zrealizowane bez barier architektonicznych,  śródmiejska, ale kameralna lokalizacja we wnętrzu zielonego kwartału,  mieszkania położone w bliskim sąsiedztwie dla łatwej i ekonomicznej obsługi,  lokatorzy mieszkań wspomaganych nie będą izolowani od innych grup wiekowych. KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 33. 33. Program Mieszkań Wspomaganych to: (w aspekcie zdrowotnym)  stała opieka ze strony MOPR (dyżur w punkcie konsultacyjnym) zlokalizowanym przy świetlicy,  stała pomoc ze strony wolontariatu,  dyżur pielęgniarki z możliwością podstawowych zabiegów i badań,  rehabilitacyjne programy Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego,  edukacyjne programy Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego. KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 34. 34. Program Mieszkań Wspomaganych to: (w aspekcie społecznym)  zapewniona pomoc - niezbędna do samodzielnego funkcjonowania,  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w mieszkaniu poprzez system przyzywania pomocy,  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych poprzez monitoring wnętrza kwartału,  aktywizujące programy świetlicy mające na celu maksymalne wydłużenie sprawności fizycznej i samodzielności oraz propagujące aktywny styl życia,  aktywizujące programy świetlicy mające na celu rozbudzenie bądź podtrzymanie ciekawości świata, wydarzeń kulturalnych, umożliwiające rozwijanie zainteresowań,  integrujące programy świetlicy mające na celu ożywienie i pogłębienie relacji z najbliższym otoczeniem oraz z innymi grupami wiekowymi. KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 35. 35. Program Mieszkań Wspomaganych to: (w aspekcie finansowym)  umożliwienie pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu osoby starszej oraz świadczenie usług opiekuńczych w niezbędnym zakresie (nakłady niższe niż umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej),  tańsze usługi opiekuńcze (mieszkania zgrupowane w jednym kwartale), w tym pomoc wolontariatu,  planowane nowoczesne systemy opieki domowej i mobilnej przy użyciu urządzeń monitoringu ruchu i domu, ograniczające koszty bezpośredniej opieki i wsparcia dla osób starszych. KWARTAŁ Nr 23 PROGRAM MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH DLA OSÓB STARSZYCH
 36. 36. Projekty Wspólnot Mieszkaniowych Rewitalizacja RAZEM
 37. 37. Renowacja frontowych budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie Rewitalizacja RAZEM
 38. 38. Adres wspólnoty mieszkaniowej Planowane łączne koszty przedsięwzięcia (w zł) Wnioskowana wysokość dofinansowan ia z RPO WZ (w zł) Środki własne wspólnot mieszkaniowych (w zł) Wysokość kredytu inwestycyjnego zaciąganego przez wspólnotę mieszkaniową (w zł) Wysokość miesięcznej składki na fundusz remont. (spłata kredytu 20lat, zł/m2 p.u.) Ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5 300 766,40 118 845,48 63 733,11 118 187,81 2,00 Ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22 498 306,17 140 181,15 87 661,99 270 463,03 4,40 Ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23 515 600,31 140 883,59 72 575,78 302 140,94 4,30 Ul. Królowej Jadwigi 4 389 695,99 172 214,44 39 280,62 178 200,93 2,55 Ul. Królowej Jadwigi 43 898 839,69 279 984,41 73 581,81 545 273,47 3,75 Ul. Królowej Jadwigi 44 706 345,93 289 089,14 74 388,77 342 868,02 4,35 Ul. Królowej Jadwigi 46 499 756,11 202 377,02 44 675,85 252 703,24 3,60 RAZEM 3 809 310,60 1 343 575,23 455 897,93 2 009 837,44 Finansowanie projektów Wspólnot Mieszkaniowych. Rewitalizacja RAZEM
 39. 39. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa W ramach przedsięwzięcia wykonany został remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany tylnej, remont dachu oraz remont prześwitu bramowego. Kamienica frontowa Bohaterów Getta Warszawskiego 22 Rewitalizacja RAZEM
 40. 40. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 22 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 41. 41. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego i klatki schodowej. Kamienica frontowa - Bohaterów Getta Warszawskiego 23 Rewitalizacja RAZEM
 42. 42. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 43. 43. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa. W ramach przedsięwzięcia wykonany został remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont prześwitu bramowego, wymiana pionów i poziomów wodno - kanalizacyjnych. Kamienica frontowa - Królowej Jadwigi 4 Rewitalizacja RAZEM
 44. 44. ul. Królowej Jadwigi 4 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 45. 45. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa. W ramach przedsięwzięcia wykonany został remont elewacji frontowej, ocieplenie elewacji od strony podwórza oraz remont klatki schodowej. Kamienica frontowa - ul. Królowej Jadwigi 43. Rewitalizacja RAZEM
 46. 46. ul. Królowej Jadwigi 43 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 47. 47. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa. W ramach przedsięwzięcia wykonany został remont elewacji frontowej oraz prześwitu bramowego kamienicy. Kamienica frontowa - ul. Boh. Getta Warszawskiego 5. Rewitalizacja RAZEM
 48. 48. ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 49. 49. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa. W ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany tylnej i bocznej, remont dachu , remont prześwitu bramowego oraz klatki schodowej. Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23 w Szczecinie - kamienica mieszkalna przy ul. Królowej Jadwigi 44. Rewitalizacja RAZEM
 50. 50. ul. Królowej Jadwigi 44 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 51. 51. Beneficjent - wspólnota mieszkaniowa. W ramach przedsięwzięcia wykonany został remont elewacji frontowej, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej i bocznej. Kamienica frontowa - ul. Królowej Jadwigi 46. Rewitalizacja RAZEM
 52. 52. ul. Królowej Jadwigi 46 - realizacja Rewitalizacja RAZEM
 53. 53. Dziękuję za uwagę

×