Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9.12. tsr2013 prezentacja

633 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9.12. tsr2013 prezentacja

 1. 1. Wpływ organizacji finału regat The Tall Ships’ Races 2013 na gospodarkę Miasta Szczecin grudzień 2013
 2. 2. 2,25 mln uczestników (osobodni) 1 – 1,2 mln „unikalnych” uczestników około 620 tys. turystów polskich i 100 tys. zagranicznych 3 200 żeglarzy z 36 krajów 91 żaglowców
 3. 3. Badanie ankietowe (1/2) Cel badania Dostarczenie informacji jakościowych i ilościowych na temat TTSR 2013 Ograniczenia Trudność w skonstruowaniu próby reprezentatywnej Wielkość próby Udział w badaniu wzięło 1 695 respondentów, w tym: • mieszkańcy Szczecina – 766 • turyści – 606 • podmioty gospodarcze tymczasowe – 177 • podmioty gospodarcze stałe – 146
 4. 4. Badanie ankietowe (2/2) Pozytywne wyniki badania • potrzeba organizacji regat - 97% szczecinian • poprawa postrzegania Szczecina w oczach mieszkańców - 86% szczecinian • dobra organizacja regat – 92% szczecinian i 96% turystów Czy Szczecin właściwie przygotował się do organizacji Regat? 60% 49% 51% 43% 45% 40% 20% 7% 3% 0% Zdecydowanie tak Raczej tak Mieszkańcy Szczecina Raczej nie Turyści 1% 1% Zdecydowanie nie
 5. 5. Ankiety dla turystów (1/2) 75% ankietowanych turystów spędziło w Szczecinie więcej niż 2 dni 39% turystów przyjechało w grupie 1-2 osobowej, a 46% w 3-5 osobowej 87% turystów deklarowało chęć powrotu do Szczecina
 6. 6. Ankiety dla turystów (2/2) Dzienne wydatki na atrakcje związane z TTSR 2013 Dzienne wydatki na pobyt 50% 50% 46% 45% 41% 40% 40% 29% 30% 33% 30% 25% 25% 18% 20% 15% 10% 37% 35% 33% 35% 45% 45% 20% 15% 10% 8% 0% 0% Turyści polscy 19% 14% 10% 5% 20-100 zł 101-300 zł 301-500 zł powyżej 500 zł 17% 15% 5% Turyści zagraniczni 20% 7% 8% 0% nic 1-10 zł 11-50 zł 51-100 zł powyżej 100 zł
 7. 7. Pytania otwarte (1/2) Braki i słabe strony TTSR 2013 • mniejszość respondentów wskazała słabe strony • brak elementów krytycznych (pow. 10% odpowiedzi) Najczęściej wymieniane: – miejsca siedzące – toalety, sanitariat – punkty z wodą – wysokie ceny – ochrona
 8. 8. Pytania otwarte (2/2) Porównanie TTSR 2007 i TTSR 2013 • 57% respondentów oceniło wyżej TTSR 2013 • Na zbliżonym poziomie – 38% respondentów – większy rozmach – poprawa infrastruktury – lepsza organizacja
 9. 9. Klasyfikacja korzyści – korzyści Gminy Miasto Szczecin 1. Korzyści dla organizatora a korzyści dla ogółu gospodarki Miasta Szczecin 2. Korzyści organizatora • bezpośrednie – przychody GMS i podmiotów powiązanych • dodatkowe wpływy podatkowe
 10. 10. Korzyści bezpośrednie dla gospodarki Miasta 1. Strumień wydatków turystów 351 – 476 mln PLN 2. TTSR 2007 – 192 mln PLN (237 mln w cenach z 2013 r.) 3. Przeciętne wydatki na pobyt na uczestnika wyniosły: • turyści krajowi – 428 PLN • turyści zagraniczni – 1 030 PLN • przeciętne wydatki ogółem na pobyt - 518 PLN, w tym 132 PLN na atrakcje związane bezpośrednio z TTSR 2013
 11. 11. Wpływ organizacji TTSR 2013 na gospodarkę Szczecina – korzyści pośrednie 1. Oddziaływanie promocyjne; potencjalne wystąpienie tzw. efektu barcelońskiego 2. Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru 3. Korzyści wizerunkowe wewnętrzne 4. Wzrost potencjału organizatorskiego – CV Szczecina
 12. 12. Korzyści pośrednie – efekt mnożnikowy 1. Działanie tzw. efektu mnożnikowego to m.in. redystrybucja kwot wydatkowanych przez turystów (ok. 351 mln. zł)
 13. 13. Dziękujemy za uwagę

×