Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Türkiyede yerleşme merkezlerinin kademelenmesi cilt 2

847 views

Published on

Önsözden...

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda bölgesel gelişme ve yerleşme konusunda "bölgenin kaynaklarını tesbit ve bunları geliştirme yollarını ortaya koymak, çeşitli faaliyetler ile projeler arasındaki ilişkileri bulmak, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde ağırlığı görülen ve bu gelişmeye önderlik edecek stratejik büyüme noktalarını tanımlamak, mekan özelliklerine göre verimliliği artırıcı teklifler getirmek, bugünkü ve gelecekteki iktisadi ve sosyal faaliyetlere Kalkınma Planı gereklerine uygun bir yerleşme düzeni göstermek" şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndaki görüş ve yaklaşımlara yardımcı olacak bir araştırmadır.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

×