Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

'Over geest gesproken' - Andries van der Wal

459 views

Published on

Powerpoint presentatie bij predicatie van Andries van der Wal - EH zondagsdienst 4 juni 2017.
Thema: 'Over geest gesproken'.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

'Over geest gesproken' - Andries van der Wal

  1. 1. Over geest gesproken Efeziërs 1:13-14
  2. 2. De rol van de geest in Gods plan Mozes – Jozua – Ezechiël – Johannes de Doper – Christus – Petrus – Cornelius – Saulus/Paulus
  3. 3. Efeziërs 1:13-14 In Hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in Hem ook zijn jullie, die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende tot lofprijs van Zijn heerlijkheid [NCV]

×