Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O Blog CoruñA Ppt

2,213 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O Blog CoruñA Ppt

 1. 1. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Daniel Veiga Martínez [email_address] Coruña, decembro de 2007 http://orientacion.blogia.com
 2. 2. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A competencia dixital Internet como recurso de información, formación e comunicación. Aplicacións da web educativa 2.0 . (Gmail, bloglines, slideshare, etc) <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 3. 3. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GMAIL.COM E GOOGLE DOCS GMAIL.COM: CORREO DE ALTA CAPACIDADE (CHAT) GOOGLE DOCS (Procesador de textos) (Presentacións) <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 4. 4. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 OS BLOGS NA EDUCACIÓN EDUBLOGS O SISTEMA DE BLOGIA.COM TAREFAS BÁSICAS DE PUBLICACIÓN <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 5. 5. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 INFORMARSE DE MANEIRA AUTOMÁTICA BLOGLINES.COM <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 6. 6. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 As nosas presentacións Slideshare.net --------------------------- Vídeos para publicar no blog <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 7. 7. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A competencia dixital no sistema educativo <ul><li>Plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación </li></ul><ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 8. 8. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Internet como recurso de comunicación , información e formación <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 9. 9. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 10. 10. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Educación Secundaria Obrigatoria <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 11. 11. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Formación Profesional Nas ensinanzas de Formación Profesional, a Lei Orgánica 5/2002 de 19 de xuño das cualificacións e da formación profesional sinala que as TIC son unha das áreas de formación prioritarias nas ofertas formativas . Complementariamente, o Real Decreto 1538/2006 de 15 de Nadal, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, apunta que se poden incorporar módulos específicos de TIC –naqueles ciclos nos que o seu perfil profesional o esixa- e, nos restantes ciclos, tal módulo (de TIC) vaise incorporar de maneira transversal . <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 12. 12. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Bacharelato A Lei Orgánica de Educación (LOE, 2006) sinala que as ensinanzas de Bacharelato teñen, como un dos seus obxectivos, utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) (artigo 33.g). <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Correo </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 13. 13. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 O BUSCADOR GOOGLE <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 14. 14. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.ES <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 15. 15. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.ES <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 16. 16. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.ES <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Gmail.com </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 17. 17. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.DOCS <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 18. 18. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 GOOGLE.DOCS <ul><li>PUBLICAR, </li></ul><ul><li>COMPARTIR E </li></ul><ul><li>COLABORAR </li></ul><ul><li>CON GOOGLE.DOCS </li></ul><ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 19. 19. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 BLOGS EDUCATIVOS CLASIFICACIÓN DE F.ZAYAS BLOGS DE AULA <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 20. 20. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 BLOGS DE PROFESORES/AS <ul><li>I PREMIO ESPIRAL EDUBLOGS </li></ul><ul><li>AULABLOG.COM </li></ul><ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 21. 21. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 ELIXE UN NOME PARA O TEU BLOG DARSE DE ALTA EN BLOGIA <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 22. 22. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PRIMEIROS PASOS.... 1.- CAMBIAR A MIÑA CONTA 2.- ESCRIBIR NOVO ARTIGO 3.- CREAR UNHA LIGAZÓN NO ARTIGO <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 23. 23. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 OUTRAS CUESTIÓNS ( OPCIÓNS ) 1.- CREAR TEMAS 2.- CREAR LIGAZÓN NA PORTADA DO BLOG 3.- INSERTAR UNHA IMAXE <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 24. 24. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 APARIENCIA E DESEÑO ( OPCIÓNS ) 1.- CAMBIAR PLANTILLA 2.- ENGADIR UN LOGO 3.- PARA SABER MÁIS 4.- BLOGS E EDUCACIÓN <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 25. 25. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR UNHA SESIÓN DE TRABALLO......SEMPRE: DESCONECTAR | Mi cuenta | Ayuda | Desconectar <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación </li></ul><ul><li>Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 26. 26. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A WEB EDUCATIVA 2.0. AS NOSAS APLICACIÓNS DA WEB EDUCATIVA 2.0 <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 27. 27. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 INFORMARSE DE MANEIRA AUTOMÁTICA BLOGLINES.COM <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 28. 28. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 DARSE DE ALTA EN BLOGLINES Regístrese ahora¡Es gratis! <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 29. 29. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 VISITAR O NOSO CORREO 1.- ABRIR A MENSAXE (REMITENTE DESCOÑECIDO) 2.- VALIDAR A LIGAZÓN (premer na ligazón que nos mandan) ‏ <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 30. 30. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PRIMEIROS PASOS.... WWW.BLOGLINES.COM CORREO ELECTRÓNICO CLAVE OU CONTRASINAL <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 31. 31. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 EXEMPLIFICACIÓN DO PROCESO PARA ENGADIR CANLES DE INFORMACIÓN NO NOSO BLOGLINES <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 32. 32. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 OUTRAS APORTACIÓNS REALIZADAS DENTRO DA ACTIVIDADE DE “ORIENTARSE CON INTERNET” <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 33. 33. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR, ALGO MÁIS <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 34. 34. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 AS TÚAS PRESENTACIÓNS , NO TEU BLOG http://www.slideshare.net/ ( Hai que darse de alta e visitar o noso correo para validar a ligazón que nos mandan) ‏ Información de Consumer . <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 35. 35. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 UN LUGAR PARA COMPARTIR <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 36. 36. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 EDUBLOGS OS BLOGS NO ENSINO Embed in your blog <div style=&quot;width:425px ;text-align:left&quot; id=&quot;__ss_46774&quot;><object style=&quot;margin:0px&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;><param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=blogs-educativos-tipologa-y-usos-14705&quot;/><param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;/><param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/><embed src=&quot;http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=blogs-educativos-tipologa-y-usos-14705&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;></embed></object><div style=&quot;font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;&quot;><a href=&quot;http://www.slideshare.net/?src=embed&quot;><img src=&quot;http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png&quot; style=&quot;border:0px none;margin-bottom:-5px&quot; alt=&quot;SlideShare&quot;/></a> | <a href=&quot;http://www.slideshare.net/isabeleal/blogs-educativos-tipologa-y-usos&quot; title=&quot;View 'Blogs educativos: tipología y usos' on SlideShare&quot;>View</a> | <a href=&quot;http://www.slideshare.net/upload&quot;>Upload your own</a></div></div> <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 37. 37. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 VAMOS A COLOCAR A PRESENTACIÓN NO BLOG ENGADIR NO NOSO BLOG – O CODIGO EMBED - COMO HTML EXEMPLIFICACIÓN <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 38. 38. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR......-PODEMOS SUBIR AS NOSAS PRESENTACIÓNS E PUBLICALAS NO NOSO BLOG- EXEMPLIFICACIÓN <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 39. 39. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 NO NOSO BLOG ESCRIBIR NOVA ANOTACIÓN ENGADIR O CÓDIGO –EMBED- COMO HTML <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 40. 40. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 IMAXE E VÍDEO NO NOSO BLOG EXEMPLIFICACIÓN <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 41. 41. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 Vídeos YOUTUBE GOOGLE VÍDEO YAHOO VÍDEO <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 42. 42. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 VÍDEOS EDUCATIVOS LIBROS VIVOS VÍDEOS M.E.C. VIDEOS EDUCATIVOS TEACHER TUBE <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 43. 43. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA SABER MÁIS APLICACIÓNS DA WEB 2.0 EDUCACIÓN E WEB 2.0 RECURSOS E FERRAMENTAS EDUCATIVAS <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 44. 44. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 PARA REMATAR, POLO DE AGORA CENTOS DE APLICACIÓNS DIRECTORIO DE FERRAMENTAS TIC <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 45. 45. O Blog como ferramenta pedagóxica e outras aplicacións da web educativa 2.0 A web 2.0 e as súas aplicacións didácticas Presentación <ul><li>Competencia </li></ul><ul><li>dixital. </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Google.docs </li></ul><ul><li> Blogs </li></ul><ul><li>Blogia.com </li></ul><ul><li>Sindicación Bloglines.com </li></ul><ul><li>Presentacións </li></ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul>
 46. 46. Grazas pola atención Daniel Veiga Martínez [email_address] Coruña, decembro de 2007 http://orientacion.blogia.com

×