OSNOVNA ŠKOLA POPOVAĈA
  POPOVAĈA
        ŠKOLSKI KURIKULUM
          školska godina 2009./2010.
ŠKOLSKI KURIKULUM

Slogan škole

         Ne moraju svi biti odlični učenici,
         ali bi svi trebali ...
NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZBORNE NASTAVE, DODATNOG RADA I
             DOPUNSKE NASTAVE


         IZB...
DODATNI RAD           broj    razred                 Sati    Sati
  Predmet    ...
DOPUNSKI RAD

             Matična škola i područne škole   Predmet      razred    izvršitelji ...
NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH
              AKTIVNOSTI

       Plan izvannast...
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI


Naziv aktivnosti    DRAMSKA I LUTKARSKA SKUPINA
Cilj aktivnosti    Razvoj dječje kreativ...
Naziv aktivnosti    FOLKLOR
Cilj aktivnosti    Očuvanje moslavačke baštine, običaja, ruha, predmeta,
       ...
Naziv aktivnosti    LIKOVNA GRUPA
Cilj aktivnosti    Razvijati kreativnost, maštu, dizajniranje te poticati
    ...
Naziv aktivnosti    EKOLOZI
Cilj aktivnosti    Razvijanje ljubavi prema prirodi, ekološke navike i svijest
    ...
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – PREDMETNA NASTAVA


Naziv aktivnosti    PJEVAĈKI ZBOR
Cilj aktivnosti    Svladavanje pje...
Naziv aktivnosti    LIKOVNA SKUPINA
Cilj aktivnosti    poticati razumijevanje vizualno-likovnog jezika
      ...
Naziv aktivnosti    NOGOMET - RUKOMET
Cilj aktivnosti    Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata
     ...
Naziv aktivnosti    LITERATI
Cilj aktivnosti    Razvijati stvaralačko izraţaje pismeno i usmeno.
         ...
Naziv aktivnosti    RECITATORI
Cilj aktivnosti    Svladati vještinu lijepog, izraţajnog, preciznog i točnog
    ...
Naziv aktivnosti    CRVENI KRIŢ
Cilj aktivnosti    stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji ţivot
         ...
PLAN I PROGRAM IZVANUĈIONIĈKE NASTAVE

                   Razredna nastavaNaziv aktivnosti     ...
Naziv aktivnosti           Projektni dan- DANI KRUHA
Cilj aktivnosti    Povezivanje nastavnih sadrţaja iz na...
Naziv aktivnosti          Integrirani dan- SVETI NIKOLA
Cilj aktivnosti    Integrirati nastavne sadrţaje iz ...
Naziv aktivnosti              Pozdrav proljeću
Cilj aktivnosti    Integracija nastavnih sadrţaja iz prir...
Naziv aktivnosti            Posjet ţupanijskom središtu
Cilj aktivnosti    Integracija nastavnih sadrţaja h...
Naziv aktivnosti            Škola plivanja u SISKU
Cilj aktivnosti    Naučiti učenike 4.-ih razreda plivat...
Izvanučiononička nastava - Predmetna nastava
Naziv aktivnosti         Kontinentalna listopadna šuma 6. razred
...
Naziv aktivnosti             VUKOVAR- 8. razred
Cilj aktivnosti    Upoznati učenike s geografskim obiljeţj...
Naziv aktivnosti            ENERGETSKI IZVORI
Cilj aktivnosti    Upoznavanje učenika sa procesom istraţiva...
Naziv aktivnosti            PROJEKT ŠAFRAN
Cilj aktivnosti    Kontinuirano učenje vaţnosti tolerancije i p...
UKLJUĈENOST UĈENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
Vrsta aktivnosti    broj    mjesto     voditelji
       ...
IZLETI I EKSKURZIJENaziv aktivnosti               Mjesto i okolica
Cilj aktivnosti    Upoznati učeni...
Naziv aktivnosti                HRVATSKA
Cilj aktivnosti    Upoznavanje učenika ĉetvrtih razreda s glav...
PLAN ORGANIZACIJE KULTURNE DJELATNOSTI

   mjesec        sadrţaj       razred      nositelj
    ...
XII.  Dolazi nam Sveti Nikola   I. do IV.   Vjeroučitelji,
                         učitelji ...
Dan majki           I. do IV.   nastave


                                 Vod...
POSEBNI PROGRAMI


 DAROVITI I TALENTIRANI UČENICI


CILJEVI

   1.  identifikacija darovitih i talentiranih učenika ( ...
3. i 5.   Radionica : OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ obuhvaća:

Tjelesno ja: razumijevanje promjena i njihove raznolikosti, r...
POSEBNI PROGRAMI


Naziv aktivnosti     UĈENICI S TEŠKOĆAMA (uĉenici koji se školuju
            prema ind...
Naziv aktivnosti     UĈENICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
Cilj aktivnosti      - razvijanje samopouzdanja i samo u...
PLAN STRUĈNOG USAVRŠAVANJE PUTEM AKTIVA U ŠKOLI


Struĉni aktiv: Hrvatskog jezika                     ...
jezika    nastavnika u     treba prilagoditi kako  Izbor
       izvođenju      bi zadovoljili potreb...
-natjecanje   četiri jezičnih  analizu iz
   IV. Aktiv             vještina kod   prakse
   ( lip...
2) Priprema     Osposobiti      Osmisliti zadatke,   Učenička       XI.   - učitelji
učenika za   ...
Struĉni aktiv: MATEMATIKA - FIZIKA                Školska godina 2009./2010.


AKTIV    CILJ      ...
sudjelovanje na
                             stručnim
                    ...
dodatnoj nastavi   primjerenom
      - aktivno      programu i
      upoznavanje     darovitim
  ...
Struĉni aktiv: VJEROUĈITELJA                  Školska godina 2009./2010.
Ĉlanovi struĉnog aktiva: Marina ...
izvedbe
4) Što smo  vjeronaučne
uĉinili?   nastave u
       suradnji s
       drugim
       učit...
rješavanja    matematike,    učenika za
     stresa      proučiti     natjecanje iz
         ...
Školski Kurikulum za 09/10 godinu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Školski Kurikulum za 09/10 godinu

9,728 views

Published on

Školski Kurikulum za 09/10 godinu

Published in: Travel, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Školski Kurikulum za 09/10 godinu

 1. 1. OSNOVNA ŠKOLA POPOVAĈA POPOVAĈA ŠKOLSKI KURIKULUM školska godina 2009./2010.
 2. 2. ŠKOLSKI KURIKULUM Slogan škole Ne moraju svi biti odlični učenici, ali bi svi trebali postati odlični ljudi! Dugoročni plan i program škole - osigurati sustavni način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima - razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno- kulturne baštine i nacionalnog identiteta - odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za ţivljenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i tolerancije te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva - osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobit ih za ţivot i rad - osposobiti učenike za cjeloţivotno učenje Kratkoročni plan i program škole - Nastavni plan izborne nastave, dodatnog i dopunskog rada - Nastavni plan izvannastavnih aktivnosti - Izvanškolske aktivnosti - Plan i program izvanučioničke nastave - Izleti i ekskurzije - Plan organizacije kulturne djelatnosti - Projekti - Posebni programi - Plan i program stručnog usavršavanja
 3. 3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZBORNE NASTAVE, DODATNOG RADA I DOPUNSKE NASTAVE IZBORNA NASTAVA- matična škola i područne škole Predmet Raz. Broj Broj Izvršitelj Sati Sati god. gr. uĉ. tjed. Vjeronauk 1. do 30 406 Danijel Markešić 60 2100 4. Ilija Sučić Marina Čupić 5.do 22 520 Stanislava Bebrović 44 1540 8. Klara Markešić Strani jezik E 8. 1 11 Antonija P. Sikirić 2 70 8. 1 Dunja Mijović 2 70 Strani jezik NJ 4. 2 22 ĐurĎica Čevizović 4 140 2 14 Josipa Lukšić 4 140 5. 1 11 ĐurĎica Čevizović 2 70 6. 1 15 ĐurĎica Čevizović 2 70 7. 2 23 ĐurĎica Čevizović 4 140 5. 1 14 Josipa Lukšić 2 70 6. 2 20 Josipa Lukšić 4 140 7. 1 7 Josipa Lukšić 2 70 8. 1 12 Josipa Lukšić 2 70 Informatika 6. 4 68 Darko Rakić 8 280 7. 2 27 Darko Rakić 4 140 8. 5 84 Darko Rakić 10 350 Informatika 5. 1 17 Zvjezdana Ţ. Juţvak 2 70 6. 5 91 Zvjezdana Ţ. Juţvak 10 350 7. 3 41 Zvjezdana Ţ. Juţvak 6 210
 4. 4. DODATNI RAD broj razred Sati Sati Predmet uĉenika Izvršitelj tjedno godišnje Engleski jezik 7 8. Snjeţana Pavić 1 sat 35 sati Njemaĉki jezik 5 8. Josipa Lukšić 2 sata 35 sati Matematika 6 5. Josipa Blaţević 2 sata 70 sati 5 6. Valentina Grden 2 sata 70 sati 8 7. Marica Vukelić 2 sata 70 sati 6 8. Martina Ĉulig 2 sata 70 sati Geografija 16 5. do 8. Bosiljka Krešo 1 sat 35 sati 8 Ljerka Ivanĉić 2 sata 70 sati Kemija 18 7. Sunĉica Jakopović 2 sata 70 sati 6 8. Fizika 11 7. do 8 Branka Siljadi 2 sata 70 sati Povijest 15 5. do 8. Manuela Kujundţić 1 sat 35 sati Biologija 10 5.do 8. Tamara Đ. Filipović 1.5 sati 52.5 sati 8 Asifa Štibrić 1 sat 35 sati Informatika – 15 7. do 8. Zvjezdana Ţ. Juţvak 2 sata 70 sati napredna Sadrţaj nastavnih sati dodatnog rada i napredovanja učenika učitelji evidentiraju u Pregledu rada izvannastavnih aktivnosti.
 5. 5. DOPUNSKI RAD Matična škola i područne škole Predmet razred izvršitelji sati tjedno sati godišnje Hrvatski jezik 1. Uĉitelji razredne 5 odjela 350 sati nastave MŠ i PŠ 10 sati 2. MŠ + PŠ 7 odjela 490 sati 14 sati 3. MŠ + PŠ 8 odjela 560 sati 16 sati 4. MŠ + PŠ 7 odjela 490 sati 14 sati Matematika 1. Uĉitelji razredne 5 odjela 350 sati nastave 10 sati MŠ i PŠ 2. MŠ + PŠ 7 odjela 490 sati 14 sati 3. MŠ + PŠ 8 odjela 560 sati 16 sati 4. MŠ + PŠ 7 odjela 490 sati 14 sati Njemaĉki jezik 8. Josipa Lukšić 1 sat 35 Njemaĉki jezik 8. ĐurĊica Ĉevizović 1 sat 35 Matematika 6. Marcela Prebeg 1 sat 35 6. Valentina Grden 1 sat 35 7. 1sat 35 6. Marica Vukelić 1 sat 35 7. 1 sat 35 8. Martina Ĉulig 2 sata 70 Nastavni plan dopunske nastave rađen je na bazi zaduţenja učitelja. Skupine učenika u ovom obliku nastave promjenjive su, a odstupanja od planiranog fonda sati moguća. Sadrţaj nastavnih sati dopunske nastave učitelji evidentiraju u razrednim knjigama, a postignuća učenika prate na evidencijskim listama.
 6. 6. NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI Plan izvannastavnih aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda Broj Broj Naziv aktivnosti učenika sati IZVRŠITELJI DRAMSKA 60 6 sati S. Kepe, A. Lonĉarević, S. Šket, LUTKARSKA J. Bartolić, L. Ivanĉić, M. Potoĉki RITMIKA 38 4 sata S. Erdelj, A. Lonĉarević, M. Mikulĉić, N. Gregurec FOLKLOR 59 3 sata N. Loina, D. K. Medaković, R. Jambrešić MALI ZBOR 44 3 sata M. S. Radoš, M. Andlar, M. Tomaić KERAMIČARI 14 1 sat D. Ĉukelj LIKOVNA 60 5 sati M. Šinković, V. Devĉić, R. Bertolan, GRUPA K. Radauš, Ţ. Ĉupić EKOLOZI 59 5 sati V. Adrinek, Ţ. Šimić, A. Zohar, S. Elez, A. Arnautović NOGOMET 21 1 sat M. Bago Plan izvannastavnih aktivnosti za učenike od 5. do 8. razreda Broj Broj NAZIV AKTIVNOSTI učenika sati IZVRŠITELJ LITERATI 7 2 sata Martina Ivić ŠKOLSKI LIST 19 2 sata Nikolina Petranović DRAMSKA 12 2 sata Martina Večerin RECITATORI 9 2 sata Sanja Novosel FOTO RADIONICA 12 2 sata Dragica Sekereš MALI TEHNIČARI 18 2 sata Miroslav Sekereš RUKOMET 23 2 sata Sonja Filipović NOGOMET 23 2 sata Mile Vukelić KOŠARKA 30 2 sata Danijel Markešić ŠAHISTI 16 2 sata Danijel Markešić STRELJAŠTVO 2 sata Ilija Sučić ŠPORTSKI KLUB 23 2 sata Mile Vukelić 23 Sonja Filipović EKOLOZI 1.5 sati Ljerka Ivančić ZBOR 60 3 sata Draţen Mlakar TAMBURAŠI 35 3 sata Draţen Mlakar MALI ZBOR 20 2 sata Mirella Petković LIKOVNA GRUPA 12 2 sata Dalibor Radauš ESTETSKO UREĐENJE CRVENI KRIŢ – 10 2 sata Danijel Markešić HUMANITARNE AKCIJE Čupić Marina
 7. 7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Naziv aktivnosti DRAMSKA I LUTKARSKA SKUPINA Cilj aktivnosti Razvoj dječje kreativnosti, stvaralačkog mišljenja, govornih i izraţajnih sposobnosti, razvoj samopouzdanja Namjena Sudjelovanje na raznim priredbama na razini škole i mjesta Izrada kostima, lutaka, scena Dramatizacija teksta Odrţavanje radionica s roditeljima u cilju ostvarivanja uspješne suradnje Nositelji Učenici od 1.do 4. razreda Snjeţana Kepe, Ankica Lonĉarević, Snjeţana Šket, Jasminka Bartolić, Lidija Ivanĉić, Marija Potoĉki Naĉin realizacije Obiljeţavanje prigodnih blagdana Aktivnost jednom tjedno Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Uz pomoć škole i roditelja Vrednovanje i Osobno zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja korištenje rezultata Naziv aktivnosti RITMIKA Cilj aktivnosti Svladavanje i usavršavanje koordinacije pokreta kao plesnog i ritamskog izraza, razvijanje dječje kreativnosti Namjena - učenici će smišljati i primjenjivati različite koreografske odluke - prikupljati glazbene predloške - smišljati kako će izgledati kostimi Sudjelovanje na školskim priredbama i svečanostima Nositelji Učenici od 1. do 4. razreda Učitelji: Suzana Erdelj, Melita Mikulić, Nataša Gregurec Naĉin realizacije Aktivnost jedanput tjedno Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom Vrednovanje i Zadovoljstvo nakon zapaţenog nastupa korištenje rezultata
 8. 8. Naziv aktivnosti FOLKLOR Cilj aktivnosti Očuvanje moslavačke baštine, običaja, ruha, predmeta, dječjih pjesama, igara i plesova. Namjena Autentičnim dječjim napjevima poticati na pokret i individualnost te razvijati osjećaj za govor, sluh, ritam i kulturu uopće. Pobuditi kod djece pozornost, spontanost, imaginaciju i stvarati zadovoljstvo u radu. Scenskim izvođenjem moslavačkih običaja, pjesama i igara uz korištenje predmeta i tradicijskog ruha, uz tradicijsku glazbu (tamburice) i dječje tradicijske instrumente obiljeţiti prigodne datume (Voloderska jesen, Dani kruha, Sv. Nikola, Boţić, Dani močvara- Potok, Proljeće u Popovači, Završna svečanost) Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Nada Loina, Dajana Kunovec Medaković, Renata Jambrešić Naĉin realizacije Prema rasporedu Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Sredstva dobivamo a nošnje osiguravaju roditelji Vrednovanje i Osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja korištenje rezultata Naziv aktivnosti MALI ZBOR Cilj aktivnosti Razvoj dječje kreativnosti, samopouzdanja i glazbenih sposobnosti. Namjena Uvjeţbavanje dječjih prigodnih i zavičajnih napjeva za planirane priredbe i nastupe tijekom školske godine (Početak školske godine, Dani kruha, Sveti Nikola, Boţić, Valentinovo, Majčin dan, Uskrs, Završna svečanost). Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Marija Suĉija- Radoš, Melita Andlar, Marina Tomaić Naĉin realizacije Sudjelovanje na priredbama Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i Pohvale i zadovoljstvo nakon nastupa korištenje rezultata
 9. 9. Naziv aktivnosti LIKOVNA GRUPA Cilj aktivnosti Razvijati kreativnost, maštu, dizajniranje te poticati zajednički rad. Namjena Estetsko uređenje učionice i škole prigodnim likovni radovima. Obiljeţavanje prigodnih tema (Dani kruha, Sv. Nikola, Boţić, Valentinovo, maškare, Uskrs, Majčin dan, Dan škole). Sudjelovanje na izloţbama i izradi školskog lista. Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Mirjana Šinković, Valentina Devĉić, Ruţica Bertolan, Krunoslava Radauš, Ţeljka Ĉupić. Naĉin realizacije Uređivanje panoa, crtanje i slikanje Vremenik Tijekom školske godine jedan put tjedno Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i Analiza rada na kraju školske godine korištenje rezultata Naziv aktivnosti KERAMIĈARI Cilj aktivnosti Izrada uporabnih i ukrasnih predmeta od gline, pečenje i glaziranje. Namjena Stjecanje radnih navika i konkretnih znanja izradom keramičkih predmeta. Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelj: Draţen Ĉukelj Naĉin realizacije Izvan nastavne aktivnosti, jedna skupina od 1.-4. razreda matične škole Vremenik Od 7. rujna 2009. godine do 18. lipnja 2010. godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i Pismeno praćenje učenika u napredovanju te izloţba na korištenje rezultata školskoj razini
 10. 10. Naziv aktivnosti EKOLOZI Cilj aktivnosti Razvijanje ljubavi prema prirodi, ekološke navike i svijest te odgovorno ponašanje prema prirodninama i energiji. Namjena Kroz aktivnosti: - sadnja sobnog i ukrasnog bilja i briga o njemu - obiljeţavanje vaţnijih datuma iz područja ekologije - štednja električne energije i vode - sakupljanje i recikliranje starog papira - estetsko uređenje školskih prostora - kako ţivjeti zdravo i u skladu s prirodom - uključivanje i suradnja s roditeljima te lokalnom zajednicom Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelji: Višnja Adrinek, Ţeljka Šimić, Antonija Zohar, Snjeţana Elez, Antonija Arnautović Naĉin realizacije Kroz gore navedene aktivnosti Vremenik Tijekom cijele školske godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i Analiza na kraju školske godine korištenje rezultata Naziv aktivnosti NOGOMET Cilj aktivnosti Zadovoljavanje dječjih potreba za kretanjem, igrom i natjecanjem Namjena Formiranje malonogometnih ekipa po razrednim odjelima i ekipe B turnusa. Organizacija turnira na nivou turnusa ili moţe bitnih među školskih susreta s područnim razrednim odjelima. Nositelji Učenici: od 1. do 4. razreda Učitelj: Mladen Bago Naĉin realizacije Izvoditi će se pojedini elementi nogometne vještine na igralištu ili učionici Vremenik Dva puta tjedno tijekom školske godine Troškovnik Sredstva osigurava škola Vrednovanje i Usmeno će se uputiti učenicima opis njihovih postignuća korištenje rezultata vodeći računa o motivaciji
 11. 11. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – PREDMETNA NASTAVA Naziv aktivnosti PJEVAĈKI ZBOR Cilj aktivnosti Svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izraţavanja, točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih, nepoznatih pjesama, te njihovo izvođenje, buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika Namjena Učenici će uvjeţbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole. Nositelji Učitelj Draţen Mlakar Naĉin realizacije Učenici će raditi na temama - Dani kruha - Boţićni koncert - Dan škole - kulturne manifestacije Njega i obrazovanje glasa Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Uz pomoć roditelja pripremati odjevne predmete za svaki nastup učenika. Vrednovanje i Zadovoljstvo i pohvale učenika nakon nastupa korištenje rezultata Naziv aktivnosti TAMBURAŠI Cilj aktivnosti Razvijati motoriku i vještinu sviranja na tamburama, pozitivan odnos prema estetskim vrijednostima orkestralne tamburaške glazbe Namjena Učenici će uvjeţbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole. Nositelji Učitelj Draţen Mlakar Naĉin realizacije Učenici će raditi na temama - Dani kruha - Boţićni koncert - Dan škole - kulturne manifestacije Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Nabava i kupnja trzalica i ţica za tambure - škola Vrednovanje i Zadovoljstvo i pohvale učenika nakon nastupa korištenje rezultata
 12. 12. Naziv aktivnosti LIKOVNA SKUPINA Cilj aktivnosti poticati razumijevanje vizualno-likovnog jezika razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje poticati zajednički rad steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenika Namjena Likovnim stvaralaštvom pratiti vaţne datume i zanimljive događaje. Sudjelovanje na izloţbama, doprinijeti u izradi školskog lista. Uređenje panoa u prostorima naše škole i ukrašavanje pozornice za školske priredbe. Nositelji Učitelj likovne kulture Dalibor Radauš Naĉin realizacije crtanje, slikanje, oblikovanje izrada scene uređenje panoa Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik vlastiti likovni pribor Vrednovanje i Analiza na kraju školske godine korištenje rezultata Naziv aktivnosti EKOLOZI Cilj aktivnosti Razvijati svijest o spoznaji da će doći do propasti ekosustava i same ljudske civilizacije, ako se nastavi ţivjeti i raditi kao do sada. Planet Zemlja ne pripada čovječanstvu, već čovječanstvo Zemlji. Namjena Ekologija skup znanstvenih disciplina s jednom zadaćom, a to je očuvanje prirodne ravnoteţe. Očuvanje cjelokupnog ţivota za dobrobit svih ljudi Nositelji Učiteljica Ljerka Ivanĉić i učenici ekolozi Naĉin realizacije Kroz različite aktivnosti u učionici i izvan škole prema planu i programu Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik nema Vrednovanje i Uređenje učionica, interijera i eksterijera, plakati, ukrasi korištenje rezultata
 13. 13. Naziv aktivnosti NOGOMET - RUKOMET Cilj aktivnosti Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata nogometa i rukometa. Omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje te afirmaciju u tom sportu Namjena Učenici postaju članovi školskog športskog društva i time predstavljaju školu. Sudjelovat će u organiziranju i provedbi svih športskih aktivnosti u školi. Nositelji Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture: Mile Vukelić - nogomet Sonja Filipović - rukomet Naĉin realizacije u nastavnoj godini treninzi će se odrţavati jednom tjedno učenici će sudjelovati na športskim natjecanjima Teme: Tehnika i taktika nogometa i rukometa Vremenik tijekom školske godine Troškovnik sredstva potrebna za nabavku športske opreme osigurava škola Vrednovanje i plasmanom i nagradama korištenje rezultata Naziv aktivnosti KOŠARKA Cilj aktivnosti Učenicima koji pokazuju posebno zanimanje i imaju primjerene psihosomatske predispozicije za košarku omogućiti stjecanje motoričkih i teoretskih informacija koje se odnose na usvajanje tehničko-taktičkih znanja Namjena učenici ce predstavljati našu školu na športskim natjecanjima sudjelovat će u organizaciji i provedbi svih športskih natjecanja u školi Nositelji Voditelj: Danijel Markešić Naĉin realizacije Trening jednom tjedno Upoznavanje tehnike, taktike i pravila košarkaške igre Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Vrednovanje i napredak igrača i osvajanje mjesta korištenje rezultata
 14. 14. Naziv aktivnosti LITERATI Cilj aktivnosti Razvijati stvaralačko izraţaje pismeno i usmeno. Osposobljavanje za pismeno i usmeno izraţavanje. Otkriti bitna obiljeţja poetskog izraţavanja. Namjena Sudjelovanje u kulturnim manifestacijama škole i mjesta,na školskom Lidranu Nositelji Učiteljica hrvatskog jezika Martina Ivić učenici Naĉin realizacije Učenici će raditi na temama : Boţićni koncert Lidrano, PUP Dan škole kulturne manifestacije pisanje samostalnih radova Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Prema potrebi učenici, roditelji, učiteljica Vrednovanje i Sudjelovanje na školskom Lidranu, zadovoljstvo i pohvale korištenje rezultata nakon nastupa Naziv aktivnosti DRAMSKA Cilj aktivnosti Savladavanje i bolje upoznavanje s tekstovima. Razvijanje stvaralačkih vještina, osjećaja za glumu, izraţavanja na pozornici. Namjena Sudjelovanje na kulturnim manifestacijama škole – svečanostima i raznim priredbama Nositelji Učiteljica Martina Veĉerin, učenici Naĉin realizacije Sastajanje jednom tjedno po jedan školski sat odabiranje tekstova za glumu uvjeţbavanje igrokaza izrađivanje rekvizita za scenu Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik Samostalno izrađivanje rekvizita Vrednovanje i Osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja korištenje rezultata
 15. 15. Naziv aktivnosti RECITATORI Cilj aktivnosti Svladati vještinu lijepog, izraţajnog, preciznog i točnog izgovora riječi. Naučiti s lakoćom dijelove izvedbe i snalaţenje u novim i nepoznatim odgojno-obrazovnim situacijama. razvoj samopouzdanaja Namjena Nastupanje na priredbama u školi – praznika, blagdana Nositelji Učiteljica Sanja Novosel i učenici Naĉin realizacije Učenici će se okupljati dva sata tjedno Radit će na : obradi teksta, obradi pjesama, slušanje glazbe Vremenik tijekom godine Troškovnik prema potrebi škola CD, DVD Vrednovanje i Osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja. korištenje rezultata Naziv aktivnosti FOTO GRUPA Cilj aktivnosti Zainteresirati učenike za umjetničku fotografiju Namjena Pronalaţenje: motiva koji se snimaju kompozicija fotografije rasvjeta materijal i razni tehnički trikovi solarizacija, fotogrami Unošenje osobnog izraza. Traţenje specifičnih izraţajnih sredstava od vjernog do apstraktnog prikazivanja stvarnosti i socijalnog dokumenata Nositelji Učenici i učiteljica Dragica Sekereš Naĉin realizacije foto-laboratorij foto- safari foto-shop Vremenik Tijekom godine 2 sata tjedno Troškovnik U suradnji s školom i roditeljima Vrednovanje i Izloţbe, natjecanja, školski list korištenje rezultata osobno zadovoljstvo rezultatima
 16. 16. Naziv aktivnosti CRVENI KRIŢ Cilj aktivnosti stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji ţivot razvijanje svijesti o humanim vrednotama Namjena Dati osnovne zdravstvene izobrazbe razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad poticati humanitarne osjećaje i djelovanja Nositelji Vjeroučitelji: Danijel Markešić, Marina Ĉupić Naĉin realizacije Učenici ce se sakupljati jednom tjedno, ili više prema potrebi Obrada tema: prehrana i čistoća, navike koje pospješuju zdravlje, prevencija ponašanja koja vodi ka ovisnosti, sakupljanje dobrovoljnog priloga, hrane i odjeće,prodaja markica, načela CK Vremenik Tijekom školske godine Troškovnik nema Vrednovanje i Provedene humanitarne akcije DAN NARCISA, druţenje korištenje rezultata učenika
 17. 17. PLAN I PROGRAM IZVANUĈIONIĈKE NASTAVE Razredna nastava Naziv aktivnosti U susret jeseni Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadrţaja: prirode i društva, hrvatskog jezika, matematike, glazbene i likovne kulture, TZK i sata razrednika Namjena - uočavanje promjena u prirodi, - upoznavanje vremenskih prilika - rad ljudi; ţivot biljaka i ţivotinja, - očuvanje prirode i okoliša, - snalaţenje u prirodi, - poezija i proza s tematikom jeseni, - opisivanje, prepričavanje, pisanje, - pjevanje i slušanje prigodnih pjesama; plesovi, - slikanje, modeliranje, - brojanje plodova, zadaci riječima, - zahvala za plodove zemlje, - igre u prirodi. Nositelji Uĉitelji i uĉenici 1. i 2. razreda Naĉin realizacije -učionička i izvan učionička nastava; realizacija planiranih integriranih sadrţaja kroz navedene predmete Vremenik Tijekom jesenskih mjeseci Troškovnik Nema Vrednovanje i Provesti vrednovanje rada u grupi iz predmeta prirode i korištenje rezultata društva. Rezultate rada i fotografije s terena priloţiti.
 18. 18. Naziv aktivnosti Projektni dan- DANI KRUHA Cilj aktivnosti Povezivanje nastavnih sadrţaja iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskog jezika, prirode i društva, likovne kulture i glazbene kulture s temom DANI KRUHA Namjena Upoznati učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha). Upoznati učenike s kulturom ophođenja prema kruhu. Prikupljanje ţitarica i ostalih plodova zemlje. Posjet pekari ili mlinu. Organizirati izloţbu radova (fotografije, plakati, literarni i likovni radovi, igrokaz…). Izrada kruha i peciva te zajedničko blagovanje. Prikaz svih aktivnosti roditeljima. Nositelji Uĉitelji i uĉenici od 1. do 4. razreda Vjeroučitelji: Ilija Suĉić, Danijel Markešić, Marina Ĉupić Naĉin realizacije Provesti projektnu nastavu sukladno razrađenom planu integracije kroz sva 4 nastavna predmeta (5 nastavnih sati) u školi i seoskom domaćinstvu. Vremenik Listopad 2009. godine Troškovnik Nema Vrednovanje i Izrada tematskih plakata i pisanje sastavaka na zadanu korištenje rezultata temu; prezentacija učeničkih radova u prostoru škole. Postaviti i izloţbu učeničkih radova na panoima.
 19. 19. Naziv aktivnosti Integrirani dan- SVETI NIKOLA Cilj aktivnosti Integrirati nastavne sadrţaje iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskog jezika, likovne kulture, matematike, glazbene kulture, s temom: Radujmo se blagdanu Sv. Nikole. Namjena - obrada prigodne teme po nastavnom planu i programu - obiljeţiti Dan Sv. Nikole - upoznati učenike s likom Sv. Nikole - slušati, čitati, pričati, opisivati lik Sv. Nikole i pisati mu pismo - slušati i pjevati prigodne pjesme - doček i druţenje sa Sv. Nikolom u školi - slikanje, crtanje i modeliranje na zadanu temu - Nositelji Učitelji i učenici od 1. do 4. razreda Vjeroučitelji: Ilija Suĉić, Danijel Markešić, Marina Ĉupić Naĉin realizacije Učionička nastava Vremenik 06.12.2009. godine Troškovnik Cijenu prigodnih poklona određuje općina Vrednovanje i Učeničke likovni i literarni radovi biti će izloţeni u korištenje rezultata učionici.
 20. 20. Naziv aktivnosti Pozdrav proljeću Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadrţaja iz prirode i društva, hrvatskog jezika, matematika, glazbene i likovne kulture, TZK i sata razrednika. Namjena - uočavanje promjena u prirodi, - upoznavanje vremenskih prilika - rad ljudi; ţivot biljaka i ţivotinja, - očuvanje prirode i okoliša, - snalaţenje u prirodi, - poezija i proza s tematikom proljeća, - opisivanje, prepričavanje, pisanje, - pjevanje i slušanje prigodnih pjesama; plesovi, - slikanje, modeliranje, - brojanje proljetnica, zadaci riječima, - buđenje prirode; Uskrs, - igre u prirodi. Nositelji Uĉitelji i uĉenici 1. i 2. razreda Naĉin realizacije - učionička i izvan učionička nastava; odlazak u park, voćnjak. Vremenik Tijekom proljetnih mjeseci Troškovnik Nema Vrednovanje i Provesti vrednovanje radom u grupi iz predmeta prirode i korištenje rezultata društva. Rezultate rada prikazati plakatima. Plakate izloţiti na panoima.
 21. 21. Naziv aktivnosti Posjet ţupanijskom središtu Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadrţaja hrvatskog jezika, prirode i društva i likovne kulture. Upoznati osnovna obiljeţja našeg ţupanijskog središta. Namjena Upoznati grad Sisak kao upravno, kulturno i gospodarsko središte Sisačko- moslavačke ţupanije. Posjetiti zgradu ţupanije, upoznati ţupanijsko poglavarstvo i upoznati se s poslovima koje oni obavljaju. Posjetiti arheološki park Siscia i upoznati dijelove rimskih građevina. Voţnja brodom ili vlakićem od Malog kaptola do Starog grada. Razgledati Stari grad i ispričati priču o slavnoj prošlosti utvrde i borbi s Turcima. Nositelji Učenici 3. razreda, učitelji razredne nastave 3. razreda, vjeroučitelji Naĉin realizacije Odlazak u Sisak Vremenik Studeni 2009. godine Troškovnik Autobus za Sisak Vrednovanje i Izrada tematskih plakata i pisanje sastavaka te izloţba korištenje rezultata likovnih radova Naziv aktivnosti Zagreb- glavni grad RH Posjet kazalištu u Zagrebu Cilj aktivnosti Spoznati vaţnost glavnog grada drţave. Namjena Korelacijom i integracijom sadrţaja iz prirode i društva, hrvatskog jezika, glazbene kulture, vjeronauka i sata razrednika, posjetom Markovog trga i Hrvatskog sabora razumjeti da je Zagreb danas političko u upravno središte drţave. Upoznati značajne kulturno-povijesne spomenike grada (Muzej grada Zagreba, Kamenita vrata, Katedrala). Ponoviti da je Zagreb zdravstveno, prosvjetno i športsko središte RH. Razgovorom o Zagrebu kroz knjiţevnost (Jutro u Zagrebu, Legenda o nastanku Zagreba) i pjesmama o Zagrebu razvijati ljubav prema glavnom gradu naše domovine. Nositelji Učitelji i učenici 4.-ih razreda te vjeroučitelji. Naĉin realizacije Timskim radom učitelja 4.-ih razreda isplanirati terensku nastavu. Vremenik Krajem rujna 2009. godine Troškovnik Troškovi puta Vrednovanje i Evaluacijski listići po povratku iz Zagreba korištenje rezultata
 22. 22. Naziv aktivnosti Škola plivanja u SISKU Cilj aktivnosti Naučiti učenike 4.-ih razreda plivati. Namjena Stjecanje higijenskih navika, utjecaj na pravilno drţanje tijela, poboljšanje pokretljivosti svih zglobova, utjecaj na sve skupine mišića, na organe za disanje, rad srca i krvotok. Razvijanje pozitivnih osobina i odgojnih oblika u djece. Razvijanje hrabrosti, upornosti i ustrajnosti u radu. Nositelji Učitelji i učenici 4.-ih razreda te učitelji plivanja Naĉin realizacije Jedan put tjedno u ŠRC Sisak Vremenik Jedan put tjedno tijekom školske godine Troškovnik Vrednovanje i Ukupni broj učenika koji je naučio plivati korištenje rezultata
 23. 23. Izvanučiononička nastava - Predmetna nastava Naziv aktivnosti Kontinentalna listopadna šuma 6. razred Cilj aktivnosti Integracija nastavnih sadrţaja iz nastavnih predmeta: prirode i hrvatskog jezika s temom kontinentalna listopadna šuma Namjena PRIRODA: Promatrati, uočavati, prepoznavati sadrţaje naučene na satovima prirode o biljkama, gljivama i ţivotinjama u kontinentalnoj listopadnoj šumi. Spoznati vaţnost šuma u ţivotu čovjeka. Sakupiti materijal koji ćemo u analizi terenske nastave iskoristiti za izradu tematskog panoa. HRVATSKI JEZIK: Ponoviti znanja o stilskim sredstvima- onomatopeji, usporedbi, personifikaciji i epitetu, vrstama strofe i vrstama rime. Usvojiti stilsko sredstvo metafore. Stvaranje lirske pejzaţne pjesme. Sakupiti materijal koji ćemo koristiti pri izradi panoa koji oslikava šumu. Nositelji Učiteljice predmetne nastave: Martina Ivić i Tamara ĐurĊević Filipović Naĉin realizacije Odlazak na terensku nastavu u šumu sa 6. razredima (6. a i 6. e razred zajedno te 6. c posebno) Vremenik Listopad 2009. godine, 2 školska sata sa svakim razredom Troškovnik Materijal potreban za realizaciju Vrednovanje i Rezultate rada prikazati plakatima. Plakate izloţiti na korištenje rezultata panoima.
 24. 24. Naziv aktivnosti VUKOVAR- 8. razred Cilj aktivnosti Upoznati učenike s geografskim obiljeţjima istočne Hrvatske i stradanjima Vukovara u Domovinskom ratu. Namjena - opisati stradanja iz Domovinskog rata - navesti istaknute hrv. branitelje - opisati progone Hrvata i građana koji nisu podrţavali agresiju - obrazloţiti mirnu integraciju Podunavlja - opisati posljedice rata (Ovčara) - opisati riječne terase - opisati vaţnost Vukovara u prometnom smislu - ukazati na iznimnu povijesnu i kulturnu baštinu Nositelji Uĉiteljice geografije i povijesti te uĉenici 8. razreda Naĉin realizacije Cjelodnevna ekskurzija autobusom Vremenik Svibanj ili lipanj 2010. godine Troškovnik Troškovi puta Vrednovanje i Promicati osjećaj domoljublja i pripadnosti domovini korištenje rezultata Naziv aktivnosti JASENOVAC- 8. razred Cilj aktivnosti Upoznati učenike s geografskim obiljeţjima Posavine i s koncentracijskim logorom Namjena Opisati kako je i u kojim uvjetima nastala NDH, procijeniti ustaški reţim i osuditi politiku terora nad građanima, rasne zakone i koncentracijske logore. Opisati raznolikost reljefnih obiljeţja zapadne Slavonije, stanovništvo, slabu naseljenost i seosku kulturnu baštinu (selo Krapje). Nositelji Uĉiteljice geografije i povijesti te uĉenici 8. razreda Naĉin realizacije Poludnevna ekskurzija autobusom Vremenik Veljača 2010. godine Troškovnik Troškovi puta Vrednovanje i Odgajati učenike u antiratnom duhu korištenje rezultata
 25. 25. Naziv aktivnosti ENERGETSKI IZVORI Cilj aktivnosti Upoznavanje učenika sa procesom istraţivanja i eksploatacije na naftnom polju STRUŢEC Namjena - opisati proces istraţivanja i eksploatacije na naftnom polju - uočiti razlike kod različitih uzoraka nafte - obrazloţiti proces nastajanja nafte te osvijestiti zašto naftu zovemo „crno zlato“ - motivirati učenike za samostalna istraţivanja s područja „ Fosilna goriva“ ili „Energetski izvori“ Nositelji Uĉitelji kemije, fizike i zemljopisa Uĉenici 8. razreda Naĉin realizacije Poludnevni izlet (ekskurzija) autobusom Vremenik Prema dogovoru Troškovnik Nema Vrednovanje i Po povratku s ekskurzije načiniti postere (svaki razred 1 korištenje rezultata poster) koji će biti rangirani po izradi i kvaliteti i/ili učenike podijeliti u 2 grupe koje će razmjenjivati mišljenja o vrijednosti nafte i njegovoj primjeni kao gorivo- PARLAONICA. Naziv aktivnosti Posjet ARHEOLOŠKOM MUZEJU u Zagrebu te DVORCIMA HRVATSKOG ZAGORJA Cilj aktivnosti Upoznati učenike s arheološkim nalazištima na prostoru RH, pokazati im prostor na kojem je ţivio krapinski pračovjek, pogledati dvorac u Trakošćanu Namjena - uočiti vaţnost i raznolikost povijesnih izvora, - uočiti promijene u ţivotu čovjeka i vrednovati raznolikost povijesnog razvoja, - prepoznati i uočiti raznolikost biljnog svijeta te spoznati načine njegove sistematizacije (mahovine, papratnjače, golosjemenjače i kristosjemenjače) Nositelji Uĉitelji povijesti i prirode Uĉenici 5. razreda Naĉin realizacije Cjelodnevna ekskurzija autobusom Vremenik Svibanj 2010. godine Troškovnik Autobusna karta, ulaznice Vrednovanje i Razvijanje intelektualne radoznalosti, spoznaja vaţnosti korištenje rezultata proučavanja povijesti
 26. 26. Naziv aktivnosti PROJEKT ŠAFRAN Cilj aktivnosti Kontinuirano učenje vaţnosti tolerancije i poštovanja Namjena Projekt Šafran predstavlja jasan način za upoznavanje mladih ljudi s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima rasizma, diskriminacije, predrasuda i fanatizma. Ţuto cvijeće šafrana podsjeća na ţute Davidove zvijezde koje su ţidovi bili prisiljeni pod nacističkom vlašću. Nositelji Učitelji povijesti Manuela Kujundţić Učenici 7. i 8. razreda (povjesničari) Učitelji biologije Tamara Đ. Filipović Učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz biologije Naĉin realizacije Sadnja lukovica ţutog šafrana u jesen, u znak siječanja na djecu ţrtve holokausta Vremenik Šafran cvjeta otprilike u vrijeme Međunarodnog dana sjećanja na holokaust (27.01) Troškovnik Nema Vrednovanje i Trajna suradnja sa školama širom svijeta koje se uključuju korištenje rezultata u projekt svake godine
 27. 27. UKLJUĈENOST UĈENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI Vrsta aktivnosti broj mjesto voditelji uĉen. FOLKLOR 64 matična škola Vanjski suradnici po područne škole mjestima u TAMBURAŠI 39 matična škola matičnoj školi i područne škole područnim školama NOGOMET 86 matična škola područne škole VATROGASCI 84 matična škola područne škole IZVIĐAČI 6 matična škola KICK BOKS 6 matična škola CRKVENI ZBOR 49 matična škola, područne škole MUZIČKA ŠKOLA 6 Sisak ŠRD 16 Popovača MAŢORETKINJE 8 matična škola RUKOMET 31 matična škola TENIS 2 Popovača PLIVANJE 4 Sisak JAHANJE 1 Voloder
 28. 28. IZLETI I EKSKURZIJE Naziv aktivnosti Mjesto i okolica Cilj aktivnosti Upoznati učenike sa znamenitostima i bogatstvima našeg mjesta rad u banci, knjiţnici, muzeju Namjena zorno povezivanje gradiva povezivanje teorije i prakse samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza Nositelji Uĉitelji razredne nastave u prvim u drugim razredima Naĉin realizacije Kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladi i sami obilazak kako bi učenici lakše povezali teoriju i praksu Vremenik tijekom cijele školske godine Troškovnik Izlete će djelomično financirati škola i roditelji Vrednovanje i razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski korištenje rezultata listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno ostakli radom Naziv aktivnosti ŢUPANIJA Cilj aktivnosti Upoznati učenike trećih razreda sa znamenitostima i bogatstvom naše ţupanije Namjena zorno povezivanje gradiva povezivanje teorije i prakse samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza Nositelji Uĉitelji trećih razreda Naĉin realizacije organizirano putovanje autobusom kroz našu ţupaniju obilazak svih poznatih znamenitosti Vremenik prvo polugodište Troškovnik škola, roditelji Vrednovanje i Razgovor s učenicima o naučenom i uočenom korištenje rezultata
 29. 29. Naziv aktivnosti HRVATSKA Cilj aktivnosti Upoznavanje učenika ĉetvrtih razreda s glavnim gradom Hrvatske Odlazak učenika ĉetvrtih razreda u školu prirode – PRIMORJE Posjet učenika petih razreda Zagrebu i posjet Trakošćanu Posjet učenika šestog razreda Gorski kotar Ekskurzija učenika sedmih razreda Odlazak u Vukovar i Jasenovac učenika osmih razreda Namjena zorno povezivanje gradiva povezivanje teorije i prakse samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza Nositelji Uĉitelji i razrednici od ĉetvrtog do osmog razreda Naĉin realizacije organizirano putovanje autobusom kroz Hrvatsku obilazak svih poznatih znamenitosti Vremenik tijekom školske godine Troškovnik djelomično financiranje škole i roditelja Vrednovanje i Razgovor s učenicima o naučenom i uočenom korištenje rezultata
 30. 30. PLAN ORGANIZACIJE KULTURNE DJELATNOSTI mjesec sadrţaj razred nositelj aktivnosti Doĉek prvoškolaca I. IX. - dramska skupina učiteljice RN - ritmički ples Nastup na Voloderskim II.do IV. jesenima X. Djeĉji tjedan I.do VIII. knjiţničar - posjet knjiţnici prvi pedagog razred ravnatelj, Susret uĉenika PŠ pedagog, - posjet Popovači I. do IV. knjiţničar, učitelji - upis u knjiţnicu razredne nastave kazališna predstava PŠ Dani zahvalnosti za plodove zemlje- Dani kruha 2009. I.do VIII. učitelji razredne i - izloţbe predmetne - radionice nastave, vjeroučitelji MeĊunarodni dan školskih knjiţnica ( 23.10.) I. do V. knjiţničar Susret s knjiţevnikom - susret s piscem XI. mjesec Dan spomena na mrtve I. do VIII. razrednici na satu razrednika
 31. 31. XII. Dolazi nam Sveti Nikola I. do IV. Vjeroučitelji, učitelji razredne Kazališna predstava nastave MŠ+PŠ kazališna skupina Boţićna priredba V.doVIII. pedagog, knjiţničar, voditelji grupa: D. Mlakar R.Jambreši D. Rakić dramska i ritmička grupa niţih razreda, M. Ivić, M. Večerin, Sanja Novosel Boţićna priredba učenika I. do IV. niţih razreda učiteljice razredne - po turnusima nastave - po PŠ matične škole i područnih škola Valentinovo I. doVIII Učitelji RN i PN II. Poklade od I. do VIII. LIDRANO V.doVIII. učitelji hrvatskog razreda. jezika, razredne nastave,voditelji slobodnih aktivnosti III. MeĊunarodni dan ţena I. do VIII. Razrednici na satu razredne zajednice Uskrs Razrednici, Učitelji razredne nastava, vjeroučitelji V. Praznik rada razrednici Proljeće u Popovaĉi I. do VIII prema potrebi - dječje stvaralaštvo: glazbeno, literarno, likovno učiteljice razredne
 32. 32. Dan majki I. do IV. nastave Voditelji SA i svi DAN ŠKOLE I. do VIII. uĉitelji pedagog, VI. Završna priredba uĉenika I. do IV. knjiţničar,voditelji niţih razreda u MŠ i PŠ aktivnosti: ritmike, dramske, folklora, malog zbora, zbor, tamburaši sudionici LIDRANA Krajem šk. godine Završna sveĉanost- ravnatelj,pedagog podjela svjedodţbi učenicima V.doVIII. razrednici i VIII. razreda učenici V učitelji predmetne Izdavanje školskog lista I. do VIII. IX. do VI. mjeseca Akcija estetsko-ekološkog I.do VIII. Ekogrupa razredne ureĊenja ţivotne i radne predmetne nastave sredine i okoliša škole Ljerka Ivančić, Ţeljka Šimić, Antonija Zohar Tijekom godine Organizirani odlazak u I. do VIII. knjiţničar, kazalište pedagog učitelji
 33. 33. POSEBNI PROGRAMI DAROVITI I TALENTIRANI UČENICI CILJEVI 1. identifikacija darovitih i talentiranih učenika ( identifikacija tipa uspješnosti ) 2. razvijanje kreativnog mišljenja kod darovitih i talentiranih učenika 3. razvijanje suradnje među učenicima 4. povećanje samopouzdanja i samopoštovanja kod darovitih i talentiranih učenika 5. poticanje osobnog i socijalnog razvoja NAMJENA - učenici će naučiti primjenjivati neke tehnike kreativnog mišljenja, razvijati će suradnički način rada, raditi na svom osobnom i socijalnom razvoju NOSITELJI - psiholog i ostali stručni suradnici, učitelji NAĈIN REALIZACIJE 1. Test intelektualnih sposobnosti, lista za provjeru obiljeţja i ponašanja 2. Radionice: TEST KREATIVNOG MIŠLJENJA- izrada crteţa POTICANJE ODREĐENIH SPOSOBNOSTI pomoću zadataka Fluentnost ( količine zamisli ) Fleksibilnost ( raznolikost zamisli ) Originalnost ( nove zamisli ) Elaboracija ( poboljšanje ideja ) Znatiţelja ( razmišljanje o zamislima ) Sloţenost ( dolaţenje o alternativnih zamisli ) Izlaganje riziku ( izlaganje zamisli kritikama ) Mašta ( razmišljanje koje ide dalje od zamisli ) IZRADA PLAKATA npr. umnih mapa; korištenje predmeta isključivo iz prirode …
 34. 34. 3. i 5. Radionica : OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ obuhvaća: Tjelesno ja: razumijevanje promjena i njihove raznolikosti, razmišljanje o njihovu utjecaju, bavljenje uporabom i zlouporabom tijela, uključujući ovisnosti Društveno ja: razumijevanje gledišta drugih, njihove uloge u odnosima, shvaćanje drugih i njihovih prosudbi, snalaţenje u sukobima, predstavljanje sebe u nizu situacija, rad s drugima Profesionalno ja: razvijanje svijesti o ulogama, načinima ţivota i sklonostima odraslih, vrednovanje niza različitih doprinosa Moralno ja: stvaranje prosudbi, razrješavanje moralnih dvojbi Ja kao netko ko uči: razumijevanje jakosti i slabosti, promišljanje o pristupima učenju Ja u organizaciji: postajanje aktivnim pripadnikom škole 4. Pilot projekt : Korištenje uĉenika kao nastavnika - učenikov zadatak osmisliti što više zanimljivih tema koje će učenici proučavati - npr. polazna točka trgovina mješovitom robom ( povijest: podrijetlo namirnica; zemljopis: lokacija područja u kojima se uzgaja hrana ; likovni odgoj: izrada etiketa ..) VREMENIK Tijekom školske godine 2009./ 2010. TROŠKOVNIK Sredstva potrebna za provođenje radionica i zadataka VREDNOVANJE Upitnici, liste za procjenu
 35. 35. POSEBNI PROGRAMI Naziv aktivnosti UĈENICI S TEŠKOĆAMA (uĉenici koji se školuju prema individualnom pristupu / posebnom programu) Cilj aktivnosti - poboljšati temeljna i opća znanja iz osnovnih predmeta - učiti učenike kako lakše učiti i poticati razvoj radnih navika - omogućiti svakom učeniku maksimalan razvoj njegovih sposobnosti, vještina i svijesti o vaţnosti učenja - inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju - Namjena Poučavanje učenika koji sporije usvajaju znanje zbog određenih teškoća u razvoju. Primijeniti različite individualizirane metode i postupke u edukacijskom i rehabilitacijskom radu, a učenicima nastavu prilagoditi smanjenim individualiziranim odgojno obrazovnim programima. Nositelji Učitelji, defektolog Nikolina Kolić, ostali stručni suradnici, roditelji Naĉin realizacije Učenici su raspoređeni u manje heterogene skupine radi kvalitetnijeg poučavanja. Raspoređeni su u 2 skupine, po turnusima (A i B). Poučavanje će se odvijati za svaku skupinu jedan puta u 2 tjedna, u trajanju 1, 5 sat. Uz to svaki tjedan u trajanju od 2 sata odvijati će se opservacija i dijagnosticiranje učenika s teškoćama u razvoju. Vremenik Svaki učenik ide jednom u 2 tjedna kod defektologa na grupu, tijekom školske godine. Troškovnik Papir, kolaţ papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice, flomasteri, bojice, koverte…telefonski pozivi CZSS, psihijatru, školskoj ambulanti i ostali suradnicima. Vrednovanje i - poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha korištenje rezultata učenika - vrednovanje zadovoljstva učenika, učitelja i roditelja - praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti planiranih zadataka
 36. 36. Naziv aktivnosti UĈENICI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU Cilj aktivnosti - razvijanje samopouzdanja i samo uvida u svoja i tuđa emocionalna stanja i potrebe - učenju imenovanja i osvještavanja emocija i emocionalnih stanja kod sebe i drugih - iskustveno učenje komunikacijskih vještina, te suradničkog odnosa u grupi - učenje prepoznavanja sukoba, te načina nenasilnog rješavanja istog - inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju Namjena Svladavanje ţivotnih i socijalnih vještina putem iskustvenih treninga kod učenika kod kojih je uočen izostanak istih. Nositelji Defektolog Nikolina Kolić , učitelji, ostali stručni suradnici, roditelji Naĉin realizacije Učenici su raspoređeni u manje heterogene skupine radi kvalitetnijeg usvajanja. Raspoređeni su u 2 skupine, po turnusima (A i B). Socijalizacijska grupa će se odvijati za svaku skupinu jedan puta u 2 tjedna, u trajanju 1, 5 sat. Uz to svaki tjedan u trajanju od 2 sata odvijati će se opservacija i dijagnosticiranje učenika koji iskazuju neki oblik poremećaja u ponašanju. Vremenik Svaki učenik ide jednom u 2 tjedna kod defektologa na grupu, tijekom školske godine. Troškovnik Papir, kolaţ papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice, flomasteri, bojice, koverte…telefonski pozivi CZSS, psihijatru, školskoj ambulanti i ostali suradnicima. Vrednovanje i - poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha korištenje rezultata učenika - vrednovanje zadovoljstva učenika, učitelja i roditelja - praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti planiranih zadataka - opservacija usvojenosti vještina u svakodnevnim školskim situacijama
 37. 37. PLAN STRUĈNOG USAVRŠAVANJE PUTEM AKTIVA U ŠKOLI Struĉni aktiv: Hrvatskog jezika Školska godina 2009./2010. Ĉlanovi struĉnog aktiva: Martina Ivić, Nikolina Petranović, Martina Većerin, Dragica Sekereš, Sanja Novosel Izradila: Sanja Novosel AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJI AKTTVA I. aktiv Stručno Izrada operativnog Izbor voditelja Kolovoz Sanja hrvatskog usavršavanje plana i programa; aktiva Novosel jezika nastavnika u osuvremeniti i Lektira u izvođenju usavršiti nastavne školskoj godini zajedničkog sadrţaje Izrada plana i programa rada s programa učenicima II. aktiv Stručno Zajedničko Izvještaj sa Prosinac Sanja hrvatskog usavršavanje pripremanje za rad i projektne Novosel jezika nastavnika u natjecanja nastave izvođenju Analiza rada u zajedničkog I. polugodištu programa rada s Boţićni učenicima koncert „ Modeli kreativne nastave“- M.Stevanović III. aktiv Stručno Razvijanje timskog Pripreme za Siječanj hrvatskog usavršavanje rada i uspjeha kako i Lidrano jezika nastavnika u prethodnih godina „Jezične izvođenju teškoće školske zajedničkog djece“- M. programa rada s Ljubešić učenicima IV. aktiv Stručno Razvijanje kvalitetnog Izvještaj s Lipanj hrvatskog usavršavanje sustava škole koji Lidrana
 38. 38. jezika nastavnika u treba prilagoditi kako Izbor izvođenju bi zadovoljili potrebe udţbenika zajedničkog svih učenika; Analiza rada u programa rada s samoprocjena protekloj učenicima ostvarenosti ciljeva ( školskoj godini vrednovanje nastave i stručnog usavršavanja ) Struĉni aktiv: Engleski jezik Školska godina 2009./2010. Ĉlanovi struĉnog aktiva: Uĉitelji engleskog i njemaĉkog jezika Izradila: Snjeţana Pavić AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJI AKTTVA 1. Aktiv - analiza i -upoznati se sa - uskladiti rad -rujan - predmetni (rujan ) usporedba konačnom niţih razreda , učitelji NOK-a verzijom NOK engleskog i ( prednosti, -a rada u niţim sastavnice, razredima, te zašto NOK ) rada u Narudţba Uskladiti i područnim testova i minimalizirati školama časopisa narudţbe - upoznati se Dogovor oko Staviti satove sa jezično – rada u DOP i u raspored komunikacijsk DOD nastavi tako da im područjem odgovaraju u u NOK-u - dogovor oko oba turnusa udţbenika - provoditi - dogovoriti - razgovor o DOP i DOD u zajedničko II. Aktiv nastavnim onim naručivanje (siječanj) stilovima, o razredima gdje testova i pohvali postoji najveća časopisa Mary razrednika u potreba Glasgow nastavi odnosno -dogovor o -korelacija sa zanimanje vremenu ostalim - utvrditi i odrţavanja nastavnim uskladiti rad u DOP I DOD predmetima oba turnusa i -pripremiti III Aktiv određenima pisane ( travanj) - priprema za udţbenicima materijale i vanjsko - raditi na pripremiti vrednovanje razvijanju svih vlastitu i -travanj
 39. 39. -natjecanje četiri jezičnih analizu iz IV. Aktiv vještina kod prakse ( lipanj) - osvrt na učenika -podsjetiti se i vanjsko (govorenje,čita učiti iz - lipanj vrednovanje i nje,slušanje) prošlogodišnji natjecanje h pogrešaka UU: osvrti,priprem e .provedba probnog vrednovanja - analiza i rezultati - pripremiti i učenike i učitelje - analiza školskog natjecanja i priprema za ţupanijska -analiza Struĉni aktiv: BILOOGIJA-KEMIJA Školska godina 2009./2010. Ĉlanovi struĉnog aktiva: Asifa Štribić, Tamara ĐurĊević Filipović, Sunĉica Jakopović Izradila: Sunĉica Jakopović,prof AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJI AKTTVA 1) Analiza i Timskim Usvojiti timski Analiza i IX. - učitelji usklađivanje planiranjem i rad i suradnički usklađivanje mjesec biologije i planova i suradničkim oblik planova te izrada kemije programa, te odnosom planiranja.Time popisa potrebnog poboljšanje uskladiti se ostvaruje cilj pribora i kvalitete nastave nastavne aktiva biologija- materijala za nabavom sadržaje tako da kemija, a također izvođenje nastave potrebnog se isti i ciljevi HNOS-a materijala nadovezuju, te se time učenicima olakša njihovo usvajanje
 40. 40. 2) Priprema Osposobiti Osmisliti zadatke, Učenička XI. - učitelji učenika za učenike za pokuse i sl., što će natjecanja iz mjesec biologije i natjecanja iz istraživačko kod učenika biologije i kemije kemije područja učenje i razviti još veće biologije i kemije donošenje točnih zanimanje za zaključaka predmet i stvoriti dobre preduvjete za kvalitetno usvajanje znanja 3) Zajednički Interdisciplinarni Osmisliti Zajednički III. - učitelji projekti pristup zajedničke projekti i terenska mjesec biologije i zajedničkim projekte i načiniti nastava: kemije u sadržajima rada plan ostvarivanja *Posjet suradnji s lokacijama ostalim LONJSKO učiteljima POLJE- vanškolskim STRUŽEC institucijama Ispitivanje kvalitete vode (uz 22.III ) 4) Osposobiti Izraditi materijale Samovrjednovanje V. mjesec - učitelji Samovrjednovan učenike za sa zadacima za ili biologije i je i analiza objektivno učenike koji će samoocjenjivanje kemije te terenske samoocjenjivanje sadrţavati rubriku učenici koji projektne ili s bodovima za su nastave te samovrjednovanje svaki korak pri sudjelovali provedenih rješavanju na natjecanja zadataka natjecanjima (samoocjenjivanje)
 41. 41. Struĉni aktiv: MATEMATIKA - FIZIKA Školska godina 2009./2010. AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJI AKTIVA Matematike Kontinuirano Izraditi plan I. AKTIV Učitelji i fizike praćenje i stručnog aktiva za 1. Izbor voditelja matematike vrednovanje tekuću školsku aktiva i fizike realizacije godinu. 2. Godišnje operativnog planiranje i plana i programiranje VIII. programa. nastavnih mjesec sadržaja za Izmjena Uskladiti planove i pojedine razrede iskustva i programe s 3. Plan rada aktiva organizacije programima 4. Stručno učitelja u ostalih nastavnih usavršavanje izvođenju predmeta. 5. Pitanja i zajedničkog prijedlozi programa Analizirati rada s realizaciju rada na učenicima kraju školske II. AKTIV kao baza godine i stručnog uspješnosti radnih 1. Analiza rada i usavršavanja zadataka. postignuća učitelja. učenika u I. obrazovnom Uspostaviti Osposobljavanje razdoblju korelaciju u učenika za 2. Organizacija i radu učitelja primjenu stečenog provođenje matematike s znanja te školskog drugim razvijanje (općinskog)natjec nastavnim raznovrsnih I. mjesec anja predmetima ljudskih 3. Iskustva s sposobnosti kao i ispitnim usvajanje odgojnih vrijednosti materijalima (moralnih,estetskih 4. Korištenje i radnih ). stručne literature 5. Pitanja i prijedlozi III. AKTIV 1. Analiza zadataka i uspjeha učenika sa školskih (općinskih ) i ţupanijskih natjecanja 2. Praćenje i
 42. 42. sudjelovanje na stručnim aktivima i drugim stručnim skupovima 3. Analiza V. mjesec realizacije nastavnih planova i programa 4. Završetak školske godine; Kakvi su nam uspjesi? Komentar i analiza. 5. Odabir udţbenika za narednu školsku godinu 6. Pitanja i prijedlozi Struĉni aktiv: POVIJEST-ZEMLJOPIS Školska godina 2009./2010. Ĉlanovi struĉnog aktiva: Manuela Kujundţić, Natalija Budetić, Bosiljka Krešo, Ljerka Ivanĉić Izradila: Ljerka Ivanĉić,prof AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJI AKTTVA 1) AKTIV Stručno - izrada plana 1. Plan rada VIII. mj Učiteljice usavršavanje stručnog aktiva stručnog geografije i nastavnika - izrada usavršavanja povijesti: povijesti i godišnjeg i putem aktiva Manuela geografije, mjesečnih 2009./2010. Kujundţić, izmjena planova i 2. Planiranje Natalija iskustava i programa suodnosa Budetić, organizacija - izrada integrirane Bosiljka Krešo, rada u tekućoj godišnjih i projektne i Ljerka Ivančić školskoj godini mjesečnih terenske nastave 2009./ 2010. planova za 3. Planiranje i učenike koji dogovor o radu s pohađaju učenicima po 2) AKTIV nastavu po primjerenom primjerenom programu i s programu darovitim - određivanje učenicima izvora znanja, metoda za rad 1. Analiza rada s učenika u učenicima po
 43. 43. dodatnoj nastavi primjerenom - aktivno programu i upoznavanje darovitim uţeg zavičaja učenicima - planiranje 2. Rješavanje terenske nastave tekućih 3. AKTIV - usklađivanje problema nastavnih 3. Analiza rada sadrţaja i u I. obrazovnom planiranje razdoblju II. mjesec suodnosa 1. priprema za između povijesti školsko i i geografije ţupanijsko - izmjena natjecanje iskustava i 2. organizacija suradnja sa natjecanja stručnom 3.terenska sluţbom škole nastava - pripremanje za natjecanje - planiranje terenske nastave - razvijanje timskog rada i pozitivnog ozračja 4. AKTIV - praćenje stručne literature 1. Rad aktiva u IV. mjesec - šk.godini samovrednovanj 2009./2010. e analiza 2. Odabir uspješnosti udţbenika djelovanja i 3.Analiza ostvarenja uspješnosti ciljeva aktiva u školskoj godini 2009./2010.
 44. 44. Struĉni aktiv: VJEROUĈITELJA Školska godina 2009./2010. Ĉlanovi struĉnog aktiva: Marina Ĉupić, Danijel Markešić, Klara Markešić, Ilija Suĉić,Stanislava Bebrović Izradila: Stanislava Bebrović AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJI AKTTVA 1. Plan i Kvalitetnija Donijeti plan i Biranje voditelja 31.08.2009. Vjeroučitelji program izvedba program rada. aktiva za rada u nastave u Podijeliti šk.god.2009./2010. novoj skladu s spoznaje s KLJŠ Plan rada aktiva školskoj kurikulumom međusobno; Izvješće s KLJŠ u godini i suodnosu s planirati kako ih Splitu drugim prenijeti na predmetima učenike.Razvijati suradničke odnose međusobno, u školi i u ţupi. Razmjena Dogovoriti iskustava i Studeni 2009. Pripremanje pojedinosti za prijašnjih proslava proslave proslavu Određivanje 2. Nikolinje Nikolinja i Nikolinja i sadrţaja i načina i Boţić Boţića Boţića zajedno proslave Nikolinja sa učiteljima i Boţića raz.nastave i Dogovor o pedagogom individualnim škole zadaćama Predavanje o Svećeničkoj Podsjetiti godini vaţnost uloge Uvidjeti crkvenih pastira Siječanj/veljača povezanosti u ţivotu i 2010. 3) sluţbe namještaju Vjerouĉitelj vjeroučitelja vjeroučitelja u kao svećeniĉkoj navjestitelja godini Boţje riječi Analizirati rad u protekloj školskoj godini Otkloniti propuste Analiza rada Aktiva u šk.god. 2009./2010. Analiza rada- Svibanj/Lipanj individualno 2010 Poboljšati kvalitetu
 45. 45. izvedbe 4) Što smo vjeronaučne uĉinili? nastave u suradnji s drugim učiteljima PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA PUTEM AKTIVA U ŠKOLI Struĉni aktiv – uĉitelji razredne nastave Školska godina 2009./2010. AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŢAJ VRIJEME NOSITELJ AKTIVA 1.AKTIV Planiranje i -izrada 1.Izbor 31.kolovoza uĉiteljice i programiranje operativnog voditelja 2009. uĉitelji nastavnog plana i aktiva razredne rada i programa, 2.Izvannasavn nastave, pripremanje osuvremenjiv e aktivnosti, pedagoginja za nastavu anje i izvanučioničk osmišljavanje a nastavnih nastava,terens sadrţaja ka i projektna -zajedničko nastava u pripremanje 2009./2010. za rad šk.god. -razvijanje 3.Izbor lektire timskog rada i u školskoj uspješne godini suradnje kao i 2008./2009. prethodnih godina 2.AKTIV Analizirati Utvrditi 1.Analiza uspjeh uspjeh postignutih prosinac pedagoginja, učenika na učenika i rezultata na uĉitelji i kraju analizirati kraju prvog uĉiteljice 1.polugodišta, njihovo polugodišta i razredne razmijeniti ponašanje, prijedlog nastave iskustva s upoznati se s mjera za psihologinja, natjecanja, načinom poboljšanje defektologinj Upoznati bodovanja u uspjeha a načine natjecanju iz 2.Priprema
 46. 46. rješavanja matematike, učenika za stresa proučiti natjecanje iz tipove matematike zadataka, 3. Time pripremiti managment- učenike za stres i burn natjecanje, out doznati što je to burn out i kako se 3.AKTIV riješiti stresa psihologinja, 1.Stres i burn defektologinj out- tehnike a, uĉitelji RN organiziranja veljača Upoznati vremena, ojačati timski neke tehnike otpuštanjastre rad i suradnju organiziranja sa, kroz vremena, relaksacije- radionicu, upoznati radionica stručno načine usavršavanje otpuštanja 2. Ogledni sat 4.AKTIV nastavnika stresa iz glazbene Steći nova kulture iskustva i svibanj Pedagoginja, načine uĉitelji RN, izvođenja 1.Multimedija knjiţniĉarka nastave lni pristup u glazbene obradi lektire kulture 2.Izbor udţbenika za sljedeću Osvrt na rad u školsku protekloj godinu šk.god i -upoznati 3.Analiza poboljšanje neke nove rada u kvalitete rada kreativne protekloj načine obrade školskoj lektire godini - samoprocjena ostvarenosti ciljeva(vrjedn ovanje nastave i stručnog usavršavanja)

×