Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

81 Carsten Korthauer, Montreluft

815 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

81 Carsten Korthauer, Montreluft

 1. 1. Carsten Korthauer Borte med blæsten Tørt montreklima ved hjælp af trykluft
 2. 2. • Indblæsning af tørret luft i montre med fugtfølsomme genstande i museets udstillinger, til at skabe et tørt klima • Oplægget vil forklare hvorfor og hvordan man kan bruge trykluft til affugtning i montre eller magasinskabe.
 3. 3. Hvorfor fungerer det? • RF stiger, når luft komprimeres! • Der kan derfor være meget høj RF i trykluftsystemer • Men når luften slippes ud, falder RFen. Afspændt trykluft er normalt meget tørt!
 4. 4. Fysikken I Relativ og absolut fugtighed Definition: Den relative luftfugtighed er luftens indhold af vanddamp i forhold til den mængde vanddamp, luften maksimalt kan optage (angives i %) Den absolutte luftfugtighed er luftens faktiske indhold af vanddamp (kan angives i g/m3) Forholdet mellem relativ og absolut luftfugtighed er afhængig af temperaturen.
 5. 5. Udgangspunkt: 22°C og 60% RF
 6. 6. Fysikken II Volumen af komprimeret luft: Tryk og volumen er proportional • p 1 x V1 = p 2 x V 2 • V 2 = p1 / p2 x V 1 Volumenændring ved hhv. 2 og 10 bar er således: • V2 = 1 bar / 2 bar x 10 m3 = 5 m3 • V2 = 1 bar / 10 bar x 10 m3 = 1 m3 Og hvad betyder det for luftfugtigheden? Mængden af vanddamp som en m3 luft kan optage, er afhængig af temperaturen, men IKKE afhængig af trykket!
 7. 7. Komprimering til 2 bar: RF stiger til 100%
 8. 8. • Ved komprimering øges den relative fugtighed, men samtidigt udskilles der vand fra luften. • I eksemplet vil 1 m3 luft ved 2 bar indeholde ca. 20 g vanddamp. (100%RF, ved 22°C) • Ved 10 bar vil den absolutte fugtmængde stadig være ca. 20 g pr. m3 • Inden komprimering vil denne luftmængde have indeholdt ca.120 g vanddamp (10 m3 luft ved 22°C og 60% RF)
 9. 9. Afspænding fra 10 bar og 100% RF til 1 bar
 10. 10. • Afspænding af trykluft reducerer fugtindhold/pr volumen luft tilsvarende til luftens ekspansion • dvs. fra 10 til 1 bar reduceres luftfugtigheden til 1/10
 11. 11. Tørluftsystemet i Randers
 12. 12. Hvordan er det skruet sammen • Kompressor i kælderen • Leverer trykluft til værksted og til montrerne • Er forsynet med køletørrer • To partikelfiltre og et aktivt-kulfilter
 13. 13. Reduktionsventil, flowmeter og fordelerslanger
 14. 14. Indblæsning gennem kanyle
 15. 15. Slangeklemme til indregulering, kontrolstrip i montre
 16. 16. Fordele og ulemper Indblæsningen skaber let overtryk. Luftskiftet betinget af montrenes utæthed ensrettes, og det betyder: • Ukonditioneret udeluft holdes ude • dermed også luftforurening • samt fugtighed fra udeluften
 17. 17. Fordele og ulemper • Nemt at koble på et eksisterende trykluftsystem • Til montrer eller magasinskabe • Central system • Minimal vedligeholdelse • Økonomi (energiforbrug)? • Svært at opnå mindre kraftig udtørring, evt. arbejde med lavere tryk
 18. 18. Tak for opmærksomheden! Særlig tak til Lone Petersen og Anne Rostgaard Nielsen, Museum Østjylland

×