Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Gebruik van Sentinel-1-bodemvochtinformatie in NHI en FEWS - Pezij

460 views

Published on

Presentatie door Michiel Pezij, Deltares, Universiteit Twenthe, op de Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Dinsdag, 5 juni 2018, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Gebruik van Sentinel-1-bodemvochtinformatie in NHI en FEWS - Pezij

 1. 1. Gebruik van Sentinel-1- bodemvochtinformatie in NHI en FEWS Michiel Pezij PhD student University of Twente/Deltares 5 juni 2018
 2. 2. Nut van bodemvochtinformatie • Water in bodem boven grondwaterspiegel • Vormt de link tussen oppervlakte-/ondergrondprocessen • Interessant voor: – Droogtevoorspellingen – Overstromingsvoorspellingen – Omvang van overstromingen – Irrigatiemanagement – Etc. 2Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 3. 3. OWAS1S-project 3 Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites 1. Ontwikkeling Sentinel-1-bodemvochtproduct 2. Effect op diepere ondergrond 3. Toepassingen voor waterbeheer Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 4. 4. 4
 5. 5. Afgeleide indicatoren • Resterende bergingscapaciteit van bodem • Vochtbeschikbaarheid voor gewassen • Draagkracht 5Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 6. 6. Verbetering modeluitvoer Hoe kunnen we met deze data een model verbeteren? • Verbeteren van bodemvochtmodelschattingen • Gebruik data-assimilatietechniek om datasets te combineren • Nauwkeurigheid modeluitkomsten versus satellietobservaties Impact op andere hydrologische variabelen • Relatie tussen bodemvocht- en grondwaterdynamiek • Relatie tussen bodemvocht en oppervlaktewater 6Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 7. 7. Operationeel waterbeheer Hydrologisch modellering binnen FEWS • Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) – Landelijk Hydrologisch Model (LHM)  Rijkswaterstaat – Regionale toepassingen (MIPWA, AZURE, etc.) • Softwarecodes: MetaSWAP/iMODFLOW • Modelafwijkingen op lokale schaal 7Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 8. 8. Twente 8 Bron: BOFEK2012 Bron: AHN Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies Enschede
 9. 9. Observaties SMAP L3 (O’Neill et al., 2016) • Oppervlaktebodemvocht (~5 cm diepte) • 9 km x 9 km resolutie • Gevalideerd met Twente data • Corrigeren voor systematische fout – Linear matching methode 9 O'Neill, P. E., et al. 2016. SMAP Enhanced L3 Radiometer Global Daily 9 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 1. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. 10.5067/ZRO7EXJ8O3XI. Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 10. 10. Data-assimilatie 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 = 𝐾 ∗ 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑒 + 1 − 𝐾 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑢𝑖𝑡𝑣𝑜𝑒𝑟 Hoe bepalen we K? • Schatten van nauwkeurigheid observaties en model Ensemble Kalman Filter (EnKF) • Bepaal modelonzekerheid door meerdere modelruns uit te voeren • Verstoor invoer/forcering van elke modelrun 10Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 11. 11. Resultaten testdata 11Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 12. 12. Resultaten testdata 12Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 13. 13. Resultaten SMAP 13Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 14. 14. Discussie Toepassingen voor waterbeheer • Interessant om modeluitkomsten up-to-date te maken • Toepasbaar op nationale/regionale/lokale schalen Veel rekenkracht nodig • Implementatie van LHM-OpenDA op Cartesius HPC • Toepassing voor waterbeheer: updaten van modelparameters? 14Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 15. 15. Conclusies Ontwikkeling van NHI-OpenDA bodemvochtframework • Nauwkeurige bodemvochtschattingen op verschillende schalen • Ook effect op modelschattingen andere hydrologische variabelen • Toepasbaar voor regionale NHI-toepassingen Validatie • Testdata laten goede resultaten zien • Verder testen met OWAS1S-bodemvochtproduct • Nut van indicatoren testen in workshops 15Achtergrond || Methode|| Resultaten || Conclusies
 16. 16. Vragen? 16 Contact: michiel.pezij@deltares.nl www.owas1s.nl

×