Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
mgr lic. Artur Skowron
Wspólnota Galilea
Dar proroctwa
W Kościele trzeba pilnie szukać odpowiedzi na
pytanie o kryterium rozróżniania proroków i ich
wypowiedzi. Prywatne objawie...
Bruce Yocum, Dar Proroctwa, Warszawa 1983
Robert DeGrandis, Dar proroctwa, tłum. J.
Bartosik, Warszawa 1994
Włodzimierz Cy...
Profetyzm zjawiskiem
religijnym Starożytnego
Wschodu
{
Egipt
Kim byli egipscy prorocy
Kapłani
Mędrcy
Pisarze
Kapłan: relief z Medinet Habu, Teby – Na długą
lub krótką szenit zakładano...
maat
wyraża idealną
równowagę na
płaszczyźnie
politycznej,
prawnej i moralnej
społeczeństwa
Natura profetyzmu egipskiego
Maat – określała
idyliczną
przeszłość, którą
wykorzystywało
środowisko
prorockie Egiptu
do opisywania
przyszłości. Była
je...
Lekanomancja (Rdz 44,5)
Wszak to wy skradliście srebrny
puchar, ten, z którego pija pan mój i z
którego potrafi wróżyć (‫ַ...
Profetyzm w kulturach
starożytnej Mezopotamii
Kapłani
Nadworni wróżbici
Mahhu - mężczyzna lub
kobieta
Kim byli mezopotamscy
prorocy
.
Zachowane zabytki z połowy trzecie...
Lusage-se-na-a („Ludzie stojący u wezgłowia śpiącego” ), byli to
kapłani, którzy interpretowali znaczenie snu innym snem.
...
Czynnikiem istotnym w działalności prorockiej wyrażał
asyryjski termin zaqigu – „wiatr”, „demon”.
Mezopotamczycy odczuwali...
Zjawiska atmosferyczne - astrologia (Iz 47,12-15)
areomancja (2 Sm 5,22-25)
Zjawiska w oparciu o przedmioty – rabdomancja ...
Kiedy Elizeusz zapadł na chorobę śmiertelną, przyszedł do
niego Joasz, król izraelski, i płacząc pochylony nad jego twarzą...
Profetyzm z Mari
Mahhu – Mahhutum przepowiadali
wyrocznie w stanie uniesienia
ekstatycznego graniczącego z szałem.
Nie musieli być kapłanam...
Prorocy z Mari uważali się za
posłanych przez bóstwo i
przepowiadających w ich imię.
Czasami popadali w ekstazę, co
świadc...
Profetyzm Kanaanu
Wzięli więc cielca i oprawili go,
a potem wzywali imienia Baala od
rana aż do południa, wołając: O
Baalu, odpowiedz nam! A...
Potem wołali głośniej i
kaleczyli się według swojego
zwyczaju mieczami oraz
oszczepami, aż się pokrwawili (1
Krl 18, 28).
...
Mahhu–Mahhutum przepowiadali
wyrocznie w stanie uniesienia
ekstatycznego graniczącego z
szałem.
Kim byli prorocy Kanaanu
Mantryczną
Ekstatyczną
Natura profetyzmu
kananejskiego
Teraz więc weźcie i przygotujcie nowy
wóz i dwie mleczne krowy. Zwrócicie
jednak uwagę na to: jeżeli skieruje się ona
do s...
Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę
pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który
działa tajemniczo. A Manoach i...
Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez
ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepo...
„Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Nauczyli je czarów i
zaklęć i pokazali jak wycinać korzenie i drzewa. Wtedy
ziemia po...
Duch zmarłego (’ob)
Technika przywoływania dusz zmarłych była
wykorzystywana przez Kananejczyków (Pwt
18,9-10), Egipcjan (...
Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy ( ‫ֶת‬‫ׁש‬ֵ֣‫א‬‫ַת‬‫ל‬ֲ‫ע‬ַ‫ב‬‫ֹוב‬ ֔‫־א‬
- kobiety pani/władczyni ob), chciałbym...
Urim - Turim
Radził się Saul Pana, lecz Pan
mu nie odpowiadał ani przez
sny, ani przez urim (δῆλος),
ani przez proroków. (...
Urim – turim (1 Sm 14, 41) – technika przypominająca
rzut np. monetą
- to były losy w postaci dwóch kulek lub patyczków o
...
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z
przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili:Ty,
Panie, znasz serca wsz...
Efod (‫ֹד‬ ‫פ‬‫)א‬
Odezwał się Dawid do Abiatara, kapłana,
syna Achimeleka: Przynieś mi - proszę -
efod. I Abiatar przynió...
Terafim (‫ִים‬‫פ‬ ָ‫ר‬ְּ‫)ת‬
Albowiem król babiloński stanął na
rozdrożu, na początku obydwu
dróg, aby się pytać wyroczni;...
Profetyzm w Izraelu
‫ֶה‬‫א‬ֹ ‫ר‬ – Widzący (Samuel)
‫ֶה‬‫ז‬ֹ ‫ח‬ – Wizjoner (Amos, Izajasz)
‫ים‬ ִ֗‫ֹלה‬ֱ‫א‬ָ‫ה‬ ‫יׁש‬ֵ֣‫א‬ – Mąż Boży (Mojżes...
Prorocy z Izraela uważali się za
posłanych przez Boga Jahwe i
przepowiadających w Jego imię.
Przekonanie o szczególnym
wyb...
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie
jestem ja prorokiem ani nie jestem
uczniem proroków, gdyż jestem
pasterzem i tym, kt...
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla
narodów ustan...
Słowem („słowem posłanca”; „wyrocznią
Jahwe”). Wyróżniamy przynajmniej kilkanaście
gatunków literackich, które charakteryz...
A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją
przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. Następnie
pr...
Kapłan (‫ֶן‬‫ה‬ֹּ ‫)כ‬
Na to odrzekł Doeg Edomita, przełożony sług
Saula: «Widziałem syna Jessego, gdy przybył do
Achimele...
Anioł Jahwe (‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬ ‫ְַך‬‫א‬ְ‫ל‬ַ‫מ‬)
Ale wtedy Anioł Pański zawołał
na niego z nieba i rzekł:
Abrahamie, Abrahami...
Profetyzm zjawiskiem
religijnym
śródziemnomorskiego świata
Theomanties – inspirowani mantrą
Chresmodoi – śpiewajacy prorocy
Osoby wieszczące pod wpływem np.
duch Aleksandra Wielkieg...
Celus – przeciwnik chrześcijan, pisał
rozprawy naukowe: „ja jestem bóg,
jestem synem bożym, ja jestem boski
duch ja mam pr...
Engastrimythoi – medium
Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam
drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha
(pneum...
Dar proroctwa - ἄλλῳ [δὲ] προφητεία (1 Kor 12, 10)
W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do
Antiochii prorocy (προφῆτ...
Wróżka.
Wróżby przedmiotami: karty Tarota, „szklana
kula”.
Wróżka – jasnowidz.
Jasnowidz.
Przywoływanie duchów zmarłych.
A...
- działanie przypisywane jest Duchowi Świętemu
- człowiek pośrednik, przekazuje przesłanie słowne
przypisywane Bogu
- grup...
Uważa się/ przyjmuje się, że:
- współczesne „proroctwa” nie odnoszą się do
kwestii doktrynalnych
- współczesne „proroctwa”...
„My zaś pragniemy całkowicie zaufać
Zbawicielowi, który nas wzywa do
rozpoznania znaków czasu. Dlatego też
wśród gęstych c...
„Kościół zmierza ku jednemu tylko, a
mianowicie, by pod kierownictwem Ducha
Świętego Pocieszyciela prowadzi dalej dzieło
s...
Medziugorje – Fatima –
Guadalupe
Charakteryzują się dwom
pośrednikami.
Współczesne chrześcijańskie
zjawiska profetyczne - ...
Dar proroctwa - Artur Skowron
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dar proroctwa - Artur Skowron

1,372 views

Published on

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dar proroctwa - Artur Skowron

 1. 1. mgr lic. Artur Skowron Wspólnota Galilea Dar proroctwa
 2. 2. W Kościele trzeba pilnie szukać odpowiedzi na pytanie o kryterium rozróżniania proroków i ich wypowiedzi. Prywatne objawienia są w swej istocie pewnym imperatywem, jak w określonej sytuacji chrześcijaństwa należy postępować; nie są one żadnym istotnie nowym twierdzeniem, lecz pewnego rodzaju nowym rozkazem Boga. Jest koniecznością wsłuchiwać się dziś w te Boże wezwania. Karl Rahner (1958)
 3. 3. Bruce Yocum, Dar Proroctwa, Warszawa 1983 Robert DeGrandis, Dar proroctwa, tłum. J. Bartosik, Warszawa 1994 Włodzimierz Cyran, Co mówi Duch do Kościoła, Częstochowa 2012
 4. 4. Profetyzm zjawiskiem religijnym Starożytnego Wschodu
 5. 5. { Egipt
 6. 6. Kim byli egipscy prorocy Kapłani Mędrcy Pisarze Kapłan: relief z Medinet Habu, Teby – Na długą lub krótką szenit zakładano często trójkątny, przypominający piramidę fartuszek. Na przedstawieniach fartuszek wyraźnie sterczy z przodu. Przypuszczalnie był mocno ukrochmalony. Kapłani nosili również tunikę z podwiniętymi rękawami i skórę lamparta. Kapłani Mędrcy Pisarze
 7. 7. maat wyraża idealną równowagę na płaszczyźnie politycznej, prawnej i moralnej społeczeństwa Natura profetyzmu egipskiego
 8. 8. Maat – określała idyliczną przeszłość, którą wykorzystywało środowisko prorockie Egiptu do opisywania przyszłości. Była jej wzorem. Natura profetyzmu egipskiego
 9. 9. Lekanomancja (Rdz 44,5) Wszak to wy skradliście srebrny puchar, ten, z którego pija pan mój i z którego potrafi wróżyć (‫ַׁש‬‫ח‬ָ‫נ‬). Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu!» Natura profetyzmu egipskiego
 10. 10. Profetyzm w kulturach starożytnej Mezopotamii
 11. 11. Kapłani Nadworni wróżbici Mahhu - mężczyzna lub kobieta Kim byli mezopotamscy prorocy . Zachowane zabytki z połowy trzeciego tysiąclecia pne przedstawiają cztery rodzaje stroju: sięgającą połowy łydki przepaskę biodrową, wierzchnie okrycie w formie peleryny o połach spinanych metalową spinką lub broszą, wierzchnie okrycie drapowane, oraz różne odmiany tuniki
 12. 12. Lusage-se-na-a („Ludzie stojący u wezgłowia śpiącego” ), byli to kapłani, którzy interpretowali znaczenie snu innym snem. Essebu – ekstatyczni kapłani. Baru – nadworny kapłan wróżbita. Funkcja poprzedzona inicjacją doktrynalną i ceremonialną. Mahhu – Mahhutum przepowiadali wyrocznie w stanie uniesienia ekstatycznego graniczącego z szałem. Wróżbiarstwo oparte o hepatoskopie, ornitomancję, na zjawiskach atmosferycznych, astrologicznych itd. Techniki mezopotamskich proroków
 13. 13. Czynnikiem istotnym w działalności prorockiej wyrażał asyryjski termin zaqigu – „wiatr”, „demon”. Mezopotamczycy odczuwali działanie złowieszczych istot, chcieli więc poprzez magie je zneutralizować w tym celu musieli przewidzieć i określić ich działanie. Chęć poznania przyszłości. Prawie nie występują proroctwa z inicjatywy Boga. Natura profetyzmu mezopotamskiego
 14. 14. Zjawiska atmosferyczne - astrologia (Iz 47,12-15) areomancja (2 Sm 5,22-25) Zjawiska w oparciu o przedmioty – rabdomancja (Oz, 4, 12) - kleromancja (Joz 7, 17-18) -hepatoskopia (Ez 21,26-27) Oniromancja (inkubacja) – sny (Rdz 20, 3) Mezopotamskie techniki prorockie w Biblii
 15. 15. Kiedy Elizeusz zapadł na chorobę śmiertelną, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, i płacząc pochylony nad jego twarzą mówił: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze!» Elizeusz zaś rzekł do niego: «Weź łuk i strzały!» I przyniósł do niego łuk i strzały. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: Połóż rękę swą na łuk! Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył ręce swoje na ręce króla i powiedział: «Otwórz okno na wschód. Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: «Strzelaj! - i strzelił, a on rzekł: «Strzała zwycięstwa od Pana! Strzała zwycięstwa przeciw Aramowi! Pobijesz Aram w Afek, doszczętnie!» Następnie rzekł: Weź strzały! Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: Uderz o ziemię! A on uderzył trzy razy i zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: «Trzeba było uderzyć pięć albo sześć razy! Wtedy byś pokonał Aram doszczętnie, teraz zaś pokonasz Aram tylko trzy razy!» (2 Krl 13,14-19). Zjawiska w oparciu o przedmioty - belomancja
 16. 16. Profetyzm z Mari
 17. 17. Mahhu – Mahhutum przepowiadali wyrocznie w stanie uniesienia ekstatycznego graniczącego z szałem. Nie musieli być kapłanami. Adada apilum – przepowiadał przyszłość Sangum – kapłani prorocy. Kim byli prorocy z Mari
 18. 18. Prorocy z Mari uważali się za posłanych przez bóstwo i przepowiadających w ich imię. Czasami popadali w ekstazę, co świadczyło o obecności bóstwa. Techniki proroków i natura proroctw z Mari
 19. 19. Profetyzm Kanaanu
 20. 20. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam! Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali (1 Krl 18, 26). Kim byli prorocy Kanaanu
 21. 21. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili (1 Krl 18, 28). Kim byli prorocy Kanaanu
 22. 22. Mahhu–Mahhutum przepowiadali wyrocznie w stanie uniesienia ekstatycznego graniczącego z szałem. Kim byli prorocy Kanaanu
 23. 23. Mantryczną Ekstatyczną Natura profetyzmu kananejskiego
 24. 24. Teraz więc weźcie i przygotujcie nowy wóz i dwie mleczne krowy. Zwrócicie jednak uwagę na to: jeżeli skieruje się ona do swego kraju, to jest do Bet-Szemesz, wiedzcie, że to On sprowadził na nas nieszczęście, a jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że nie Jego ręka nas dotknęła, a to, co się stało, było przypadkiem (1 Sm 6,1-12). Natura profetyzmu kananejskiego - ornitomancja
 25. 25. Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł Pan wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to padli twarzą na ziemię. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana. Potem rzekł Manoach do żony: Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga (Sdz 13, 19-23). Natura profetyzmu kananejskiego - kapnomancja i libanomancja
 26. 26. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych (Pwt 18, 10-11). Wróżby ( ‫ַם‬‫ס‬ָ‫ק‬) – praktykować magię, czarować, radzić się wyroczni. Gusła ( ‫ַן‬‫נ‬ָ‫ע‬) – interpretować zaobserwowane zjawiska, przepowiadać losy spokojnym głosem, recytować magiczne zaklęcia. Przepowiednie (‫ַׁש‬‫ח‬ָ‫נ‬) – magiczne przekleństwo, omen. Czary (‫ָׁשַף‬‫כ‬) – uprawiać czary, czarować, przywoływać anioły. Uprawiał zaklęcia (‫ַר‬‫ב‬ָ‫ח‬) – czarować czar. Zwracać się do umarłych ( ‫ׁש‬ ֵ֖‫ֹר‬ ‫ד‬‫אֶל־‬‫ִֽים‬‫ת‬‫ַמ‬‫ה‬ ) – „szukać rady u zmarłych” Pytać duchów i widma ( ‫ֵ֥ל‬‫ֹא‬ ‫ׁש‬‫אֹוב‬ ) – duch zmarłego?. Natura profetyzmu kananejskiego
 27. 27. „Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali jak wycinać korzenie i drzewa. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [wychowywał] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiela wyuczał astrologów, Asradel nauczał dróg księżyca”. Księga Henocha Etiopska (Księga Czuwających) Natura profetyzmu kananejskiego
 28. 28. Duch zmarłego (’ob) Technika przywoływania dusz zmarłych była wykorzystywana przez Kananejczyków (Pwt 18,9-10), Egipcjan (Iz 19,3) oraz samych Izraelitów (1 Sm 28,3-5; 2 Krl 21,8; Iz 8,19; 65,4). Wynikała ona z przekonania, że umarli żyją innym życiem po śmierci, oraz tym, że są posiadaczami nadprzyrodzonych mocy i wiedzy. Przedmioty profetyczne
 29. 29. Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy ( ‫ֶת‬‫ׁש‬ֵ֣‫א‬‫ַת‬‫ל‬ֲ‫ע‬ַ‫ב‬‫ֹוב‬ ֔‫־א‬ - kobiety pani/władczyni ob), chciałbym pójść i jej się poradzić»... Przybywając do tej kobiety w nocy, rzekł: «Proszę cię, powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię (‫ֹוב‬ ֔‫ָא‬‫ב‬)...Spytała się więc kobieta: «Kogo mam wywołać?» Odrzekł: «Wywołaj mi Samuela». Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: «Czemu mnie oszukałeś?.Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi».Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem». Saul poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu pokłon. Samuel rzekł do Saula:Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? (1Sam 28, 6-17). Duch zmarłego (’ob)
 30. 30. Urim - Turim Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez urim (δῆλος), ani przez proroków. (1 Sm 28, 6) Inne przedmioty profetyczne
 31. 31. Urim – turim (1 Sm 14, 41) – technika przypominająca rzut np. monetą - to były losy w postaci dwóch kulek lub patyczków o tych samych kształtach, które różniły się kolorem i ewentualnie miały napisy: tak-nie; - dwie strzały oznaczone w jakiś sposób; - dwa kamyczki oznaczone literami (‫א‬) i (‫ת‬), lub jeden płaski kamień posiadający te same litery, jedną z jednej strony, a drugą z drugiej; - fragmenty czciny, na których można było zapisywać np. imiona, aby następnie losować je. Inne przedmioty profetyczne
 32. 32. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili:Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy (κλῆρος), a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów (Dz 1, 23-26). Inne przedmioty profetyczne
 33. 33. Efod (‫ֹד‬ ‫פ‬‫)א‬ Odezwał się Dawid do Abiatara, kapłana, syna Achimeleka: Przynieś mi - proszę - efod. I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid radził się Pana, pytając: «Czy mam ścigać tę zgraję? Czy ją dosięgnę?» I dał mu odpowiedź: Ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz (1 Sm 30,7-8; ). Inne przedmioty profetyczne
 34. 34. Terafim (‫ִים‬‫פ‬ ָ‫ר‬ְּ‫)ת‬ Albowiem król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni; potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw i przypatruje się wątrobie (Ez 21,26). Inne przedmioty profetyczne
 35. 35. Profetyzm w Izraelu
 36. 36. ‫ֶה‬‫א‬ֹ ‫ר‬ – Widzący (Samuel) ‫ֶה‬‫ז‬ֹ ‫ח‬ – Wizjoner (Amos, Izajasz) ‫ים‬ ִ֗‫ֹלה‬ֱ‫א‬ָ‫ה‬ ‫יׁש‬ֵ֣‫א‬ – Mąż Boży (Mojżesz, Eliasz) ‫יא‬‫ָב‬‫נ‬ – Prorok (Abraham, Miriam) Typy profetyzmu izraelskiego
 37. 37. Prorocy z Izraela uważali się za posłanych przez Boga Jahwe i przepowiadających w Jego imię. Przekonanie o szczególnym wybraniu czerpali z ich powołania. Natura profetyzmu izraelskiego
 38. 38. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: "Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!" (Am 7, 14- 15) Powołanie Amosa
 39. 39. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» - wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził (Jr 1, 5-10). Powołania Jeremiasza
 40. 40. Słowem („słowem posłanca”; „wyrocznią Jahwe”). Wyróżniamy przynajmniej kilkanaście gatunków literackich, które charakteryzują teksty z wypowiedzimi proroków. Słowo prorockie na piśmie – „ Weź sobie zwój do pisania i napisz w nim wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie (Jr 36, 2). Czynności symboliczne rozumiane jako „znak”. Formy przekazu prorockiego
 41. 41. A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. Następnie przedstaw jego oblężenie, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciwko niemu obóz nieprzyjacielski i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. Potem weź sobie patelnię żelazną i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone i jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu Izraela. Połóż się na lewym boku, a Ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał (Ez 4, 1-4). Czynność symboliczna
 42. 42. Kapłan (‫ֶן‬‫ה‬ֹּ ‫)כ‬ Na to odrzekł Doeg Edomita, przełożony sług Saula: «Widziałem syna Jessego, gdy przybył do Achimeleka, syna Achituba: ten zaś radził się Pana o niego, obdarzył go żywnością, dał mu też miecz Filistyna Goliata. Wtedy Saul kazał wezwać kapłana Achimeleka, syna Achituba, z całym rodem jego ojca, to jest kapłanów z Nob: wszyscy oni przybyli do króla. (1 Sam 22, 9-11) Inne postacie profetyzmu izraelskiego
 43. 43. Anioł Jahwe (‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬ ‫ְַך‬‫א‬ְ‫ל‬ַ‫מ‬) Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem (Rdz 22, 11) Inne postacie profetyzmu izraelskiego
 44. 44. Profetyzm zjawiskiem religijnym śródziemnomorskiego świata
 45. 45. Theomanties – inspirowani mantrą Chresmodoi – śpiewajacy prorocy Osoby wieszczące pod wpływem np. duch Aleksandra Wielkiego lub wyrażające przesłanie poprzez sztukę (Syria - Marta) Wielu wieszczy posługiwało się technikami mezopotamskimi. Zjawiska profetyczne świata śródziemnomorskiego
 46. 46. Celus – przeciwnik chrześcijan, pisał rozprawy naukowe: „ja jestem bóg, jestem synem bożym, ja jestem boski duch ja mam przyjść ponieważ świat jest zdeprawowany i wy ludzie giniecie za swoje winy”. Zjawiska profetyczne świata śródziemnomorskiego
 47. 47. Engastrimythoi – medium Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha (pneuma pyhton), który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł (Dz 16, 16-18). Zjawiska profetyczne świata śródziemnomorskiego w NT
 48. 48. Dar proroctwa - ἄλλῳ [δὲ] προφητεία (1 Kor 12, 10) W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy (προφῆται/προφήτης). Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza (Dz. 11, 27-28). Zjawiska profetyczne świata śródziemnomorskiego w NT
 49. 49. Wróżka. Wróżby przedmiotami: karty Tarota, „szklana kula”. Wróżka – jasnowidz. Jasnowidz. Przywoływanie duchów zmarłych. Astrologia – horoskopy. Senniki. Współczesne formy przepowiadania przyszłości.
 50. 50. - działanie przypisywane jest Duchowi Świętemu - człowiek pośrednik, przekazuje przesłanie słowne przypisywane Bogu - grupa osób lub osoba podejmuje się interpretowania różnego rodzaju wizji celem zrozumienia woli Boga - grupa osób lub osoba podejmuje się interpretowania różnego rodzaju znaków celem zrozumienia woli Boga Współczesne chrześcijańskie zjawiska profetyczne - Odnowa Charyzmatyczna
 51. 51. Uważa się/ przyjmuje się, że: - współczesne „proroctwa” nie odnoszą się do kwestii doktrynalnych - współczesne „proroctwa” wskazują naturę Boga - współczesne „proroctwa” wskazują na działanie łaski Boga - uważa się, że współczesne „proroctwa” powinny zawierać tylko i wyłącznie przesłanie „miłości” - współczesne „proroctwa” nie powinny być kierowane względem drugiego człowieka Współczesne chrześcijańskie zjawiska profetyczne - Odnowa Charyzmatyczna
 52. 52. „My zaś pragniemy całkowicie zaufać Zbawicielowi, który nas wzywa do rozpoznania znaków czasu. Dlatego też wśród gęstych ciemności dostrzegamy liczne oznaki, które wydają się nam zwiastować nadejście lepszych czasów dla Kościoła i rodzaju ludzkiego” Jan XXIII Współczesne chrześcijańskie zjawiska profetyczne – Znak Czasu
 53. 53. „Kościół zmierza ku jednemu tylko, a mianowicie, by pod kierownictwem Ducha Świętego Pocieszyciela prowadzi dalej dzieło samego Chrystusa, który przyszedł na świat, żeby zbawić, a nie sądzić, żeby służyć, a nie żeby Jemu służono. Aby takiemu zadaniu sprostać, Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasu i wyjaśnić je w świetle Ewangelii..:” (Gaudium et spes) Współczesne chrześcijańskie zjawiska profetyczne – Znak Czasu
 54. 54. Medziugorje – Fatima – Guadalupe Charakteryzują się dwom pośrednikami. Współczesne chrześcijańskie zjawiska profetyczne - Objawienia maryjne

×