Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat komt niet in aanmerking voor investeringsaftrek? - Boekhouder Haarlem

476 views

Published on

Informatie van Boekhouder Haarlem over wat niet in aanmerking komt voor investeringsafrek.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat komt niet in aanmerking voor investeringsaftrek? - Boekhouder Haarlem

  1. 1. Wat komt niet in aanmerking voor investeringsaftrek? Tips van Boekhouder-Haarlem
  2. 2. <ul><li>Investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. </li></ul><ul><li>Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. </li></ul><ul><li>De kans is groot dat u als ondernemer van deze regelingen kunt profiteren.  </li></ul>Geen investeringsaftrek...
  3. 3. <ul><li>Niet alles komt in aanmerking! </li></ul><ul><li>Op de volgende slides vindt u informatie over wat niet in aanmerking komt voor investeringsaftrek. </li></ul>Geen investeringsaftrek...
  4. 4. <ul><li>Geen investeringsaftrek: </li></ul><ul><li>1. Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen </li></ul><ul><li>En ook: bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland, en bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten. </li></ul>Geen investeringsaftrek...
  5. 5. <ul><li>Geen investeringsaftrek: </li></ul><ul><li>2. Bedrijfsmiddelen zoals gereedschap die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming </li></ul><ul><li>3. Investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u geen recht op investeringsaftrek. </li></ul>Geen investeringsaftrek...
  6. 6. <ul><li>Geen investeringsaftrek: </li></ul><ul><li>4. Als u een besloten vennootschap (bv) hebt: investeringen waarvoor de bv verplichtingen aangaat tegenover personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's) die een nauwe band met uw eigen bv hebben Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek. Ook in de omgekeerde situatie – u bent de ondernemer en u koopt een bedrijfsmiddel van de bv waarvan u aandeelhouder bent – bestaat in principe geen recht op investeringsaftrek. </li></ul>Geen investeringsaftrek...
  7. 7. <ul><li>Let op! </li></ul><ul><li>In geval van situaties 3 & 4 kunt u verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek. </li></ul>Geen investeringsaftrek...
  8. 8. <ul><li>Neemt u gerust contact met ons op, </li></ul><ul><li>wij helpen u graag verder! </li></ul>Meer informatie vindt u op www.boekhouder-Haarlem.nl

×