მოსწავლეთა თვითშეფასება

281 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

მოსწავლეთა თვითშეფასება

  1. 1. ინტელის® სასწავლო პროგრამა ძირითადი კურსი მოსწავლეთა თვითშეფასება ჯგუფური ანალიზის დროს დაფიქრდით შემდეგ შეკითხვებზე: 1. ეხმარება თუ არა ტექნოლოგიები მოსწავლეებს ცოდნის ეფექტურად დემონსტრირებაში ? 2. მოსწავლეთა ჯგუფი პასუხობს თუ არა ზოგად და თემატურ შეკითხვებს? 3. შესაძლებელია თუ არა აქტივობის განხორციელება თქვენს კლასში? მოსწავლეთა თვითშეფასება გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილი შეკითხვები, რათა შეამოწმოთ, რამდენად აკმაყოფილებენ სასწავლო მიზნებს თქვენ მიერ შერჩეული მოსწავლეები ჯგუფიდან . გადახედეთ თქვენ მიერ შერჩეული მოსწავლეების სიას მოსწავლეების თვალით. თემა ტექნოლოგიები ს ინტეგრაცია შეკითხვები შერჩეული მოსწავლეების ჯგუფის საფუძველზე ჩანს თუ არა, რომ მოსწავლეებს ესმით მნიშვნელოვანი ცნებები იმდენად ღრმად, რომ გაავლონ აზრობრივად გამართული კავშირები? რა როლი აქვს ტექნოლოგიების გამოყენებას ამ კავშირების გაბმაში? კომენტარები რამდენად ეხმარება ტექნოლოგიები მოსწავლეებს ანალიზში, შეფასებაში, თეორიების ჩამოყალიბებაში და ინფორმაციის სინთეზში? მოსწავლეთა ჯგუფის შერჩევისთვის გამოყენებული ტექნოლოგიები რამდენად ეხმარება მოსწავლეებს 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების გამოყენებაში? ტექნოლოგიების გამოყენება ეხმარება თუ არა მოსწავლეებს, გახდნენ უფრო პროდუქტიულები და შემოქმედებითები? რის გაკეთებას ან ხარისხიანად გაკეთებას ვერ შეძლებდა მოსწავლე ტექნოლოგიების გარეშე იმ დავალებებიდან, რომლებიც მნიშვნელოვანია აკადემიური შედეგების მისაღწევად? საავტორო უფლებები © ინტელის კორპორაცია 2011 წელი. ყველა უფლება დაცულია. Page 1 of 2
  2. 2. ინტელის® სასწავლო პროგრამა ძირითადი კურსი თემა სწავლის პროცესი შეკითხვები მოსწავლეთა დავალება არის თუ არა ავთენტური, ღირებული და წარმომადგენლობითი რეალური ცხოვრებისეული სიტუაციების კუთხით? კომენტარები რომელი სტანდარტები და სასწავლო ამოცანები სრულდება? ჩანს თუ არა, რომ მოსწავლეს ღრმად ესმის მნიშვნელოვანი ცნებები მოცემული თემიდან? რომელი უნარ-ჩვევები, ორიგინალური აზროვნების სახეები, დისციპლინებს შორის მაკავშირებელი ცნებები ჩანს მოსწავლეთა ცოდნაში? შეფასების ფორმაში ინტეგრირებულია თუ არა არსებითი და თემატური შეკითხვები, რამდენად აზრიანად და დეტალურადაა ისინი წარმოდგენილი? რა ცვლილებები შემიძლია შევიტანო დავალებაში, რათა ყველა მოსწავლემ წარმატებით შეძლოს დავალების შესრულება? საავტორო უფლებები © ინტელის კორპორაცია, 2009 წელი. ყველა უფლება დაცულია. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს საავტორო უფლებები © ინტელის კორპორაცია 2011 წელი. ყველა უფლება დაცულია. Page 2 of 2

×