Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Os dicionarios

 1. Os dicionarios Informan sobre o significado das palabras. Normalmente, ordenadas alfabeticamente
 2. TIPOS DE DICIONARIOS ◈ De dúbidas Etc. 2 ◈ De lingua ◈ De sinónimos ◈ De materias específicas ◈ Bilingües ◈ Enciclopédicos
 3. 3 elemento s.m. 1.Cada un dos compoñentes dun conxunto ou dun todo. A xuventude é o elemento máis dinámico da sociedade 2. Cada un dos catro principios, terra, aire, auga e lume, que antigamente se crían constituíntes dos corpos materiais.Os antigos filósofos mantiveron a teoría dos catro elementos 3. Quím.Corpo químico simple.O hidróxeno é un elemento.// pl. 4. Forzas da natureza, coma o vento, os terremotos, etc. O home ten que se defender contra os elementos. Entrada ou lema Palabra que encabeza o artigo Información gramatical Clasifica a entrada segundo a súa categoría gramatical Acepcións Significado ou significados da palabra dicionarios de lingua Información básica
 4. 4 dicionarios de lingua Outra información elemento 3. Quím. Corpo químico simple.O hidróxeno é un elemento. elucubrar [eluku´bRaR] v.t. [lat. elucubrare] 1.Elaborar unha obra de carácter intelectual a por de dedicarlle moitas horas de meditación, mesmo as destinadas ao repouso. Elucubrar unha teoría filosófica. chola s.f. 1. familiar Cabeza das persoas. Ten coidado coa chola, que vas levar un croque. 2. figurado Intelixencia, enxeño, entendemento. O pobre ten pouca chola. SINÓNIMO chencha Área de coñecemento Ámbito en que se utiliza unha palabra ou acepción Exemplos Uso real da entrada na lingua Pronuncia Etimoloxía Orixe da palabra Rexistro ou situación de uso Sinónimos, antónimos ou palabras relacionadas
 5. Substantivos ou adxectivos: pola forma do masculino singular GUÍA PARA BUSCAR PALABRAS NO DICIONARIO 5 Verbos: infinitivo Diminutivos, aumentativos e superlativos non se recollen (dedúcese o significado) Nomes propios e topónimos: só nos dicionarios enciclopédicos
 6. PALABRAS POLISÉMICAS 6 Polisemia: unha palabra ten varios significados Nos dicionarios recóllense na mesma entrada. Son as acepcións casa s.f. 1. Construción destinada a vivenda. 2. Edificio destinado a diversos usos. 3. Empresa comercial. 4. Conxunto de membros dunha familia, especialmente se é fidalga. 5. Espazo dunha táboa, taboleiro, formulario etc., normalmente cuadrangular e separado por liñas. 6. Dep. Campo propio.
 7. PALABRAS HOMÓNIMAS 7 Hominimia: dúas ou máis palabras coinciden na forma, pero teñen orixes distintas. Nos dicionarios recóllense en distintas entradas, normalmente indicadas por números en superíndice coca1 s.f. 1. Arbusto da clase das dicotiledóneas... coca2 s.f. 1. familiar Parte alta e posterior da cabeza humana… coca3 s.f. 1. Especie de verme… coca4 s.f. Planta herbácea… coca5 s.f. Figura lendaria que representa unha serpe...
 8. PALABRAS GUÍA 8 elemento elemento s.m. 1.Cada un dos compoñentes dun conxunto ou dun todo. A xuventude é o elemento máis dinámico da sociedade 2. Cada un dos catro principios, terra, aire, auga e lume, que antigamente se crían constituíntes dos corpos materiais.Os antigos filósofos mantiveron a teoría dos catro elementos 3. Quím.Corpo químico simple.O hidróxeno é un elemento.// pl.4. Forzas da natureza, coma o vento, os terremotos, etc. O home ten que se defender contra os elementos. elenco s.m.1.Lista ou relación ordenada. 2.Conxunto de actoresque integran unha compañía ou que participan nun espectáculo teatral, cinematográfico, etc. Aparecen ao principio e ao final de cada dobre páxina e coinciden coa primeira e a última entrada desa dobre páxina. Facilitan a busca
 9. DICIONARIOS DE SINÓNIMOS 9 Recollen sinónimos, antónimos e termos afíns. Resultan útiles para variar a expresión
 10. DICIONARIOS DE MATERIAS ESPECÍFICAS 10 Recollen o léxico dun ámbito específico
 11. DICIONARIOS BILINGÜES 11 Proporcionan o equivalente dun termo noutro idioma
 12. DICIONARIOS ENCICLOPÉDICOS 12 ❖ Proporcionan máis datos sobre cuestións científicas, técnicas, históricas, culturais, etc., ca un dicionario de lingua (e menos ca unha obra de consulta específica) ❖ Inclúen mapas e ilustracións
 13. DICIONARIOS DE DÚBIDAS 13 Ofrecen información sobre erros e dúbidas frecuentes na lingua
 14. DICIONARIOS DE GALEGO ANTERIORES Á NORMATIVA 14 Recóllense na obra Diccionario de diccionarios (en CD-Rom e en liña) Resultan útiles para consultar formas dialectais ou non normativas
 15. DICIONARIOS EN LIÑA 15 Permiten a consulta desde un ordenador, unha tableta ou un teléfono intelixente Son de uso gratuíto Actualízanse con frecuencia Ofrecen máis opcións de busca (preditiva, femininos, plurais…)
 16. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) No Portal das Palabras e na páxina da RAG pódese consultar o mesmo dicionario e do mesmo xeito 16
 17. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 17 O Dicionario da RAG pódese consultar como dicionario de lingua ou de sinónimos cambiando a opción de busca
 18. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 18 En todas as entradas podemos escoitar a pronuncia Nos verbos pódese ver a conxugación completa
 19. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 19 Utilizando a busca avanzada, localizamos entradas que conteñen no principio, no final ou no medio a serie de letras que introducimos, que utilizan unha palabra na definición ou no exemplo ou que pertencen a un campo específico (pódense combinar as opcións)
 20. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) 20 Pódese realizar a busca pola forma do masculino ou do feminino Dá a coñecer as actualizacións máis recentes
 21. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, RAG) Accedendo desde a páxina web da RAG, as opcións son as mesmas e o deseño similar
 22. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, Digalego) 22 Ofrece a etimoloxía da entrada Inclúe a equivalencia noutras linguas Contén refráns relacionados coa palabra Inclúe conxugador de verbos, listaxe de formas incorrectas e apéndice gramatical
 23. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, sinónimos) 23 Utilizando a busca avanzada, localizamos entradas que conteñen no principio, no final ou no medio a serie de letras que introducimos ou escollemos buscar nas entradas ou nos sinónimos Podemos ver todas as entradas que conteñen esta entre os sinónimos
 24. DICIONARIOS EN LIÑA (galego, pronuncia) 24 Permite coñecer a pronuncia do léxico común, nomes, apelidos ou topónimos Reproduce unha gravación coa pronuncia e ofrece a transcrición
 25. DICIONARIOS EN LIÑA (portugués, Priberam) 25 Indica a etimoloxía Permite consultar a conxugación dos verbos Inclúe frases feitas Informa sobre palabras relacionadas
 26. DICIONARIOS EN LIÑA (castelán, RAE) 26 Permite consultar a conxugación dos verbos Indica a etimoloxía Inclúe frases feitas Localiza o lugar onde se utilizan as que non son de uso xeral
 27. DICIONARIOS EN LIÑA (castelán, RAE) 27 A busca pódese facer introducindo o masculino ou o feminino das palabras con variación ou calquera forma da conxugación dun verbo
 28. DICIONARIOS EN LIÑA (outras linguas) 28 Permite seleccionar distintas linguas e utilizalo como bilingüe ou monolingüe Sobre a pronuncia, ofrece a gravación e a transcrición da entrada Inclúe exemplos e contextos de utilización Wordreference
 29. DICIONARIOS EN LIÑA (outras linguas, inglés) 29 Pódese buscar a palabra enteira ou só o principio ou o final Ofrece a consulta en obras de distinto tipo Inclúe a gravación para coñecer a pronuncia The free dictionary
 30. DICIONARIO INGLÉS-GALEGO Universidade de Vigo Pódese buscar a palabra enteira ou só o principio, desde o galego ou desde o inglés
 31. DICIONARIO FRANCÉS-GALEGO Universidade de Vigo Pódese buscar a palabra enteira ou só o principio, desde o galego ou desde o francés
 32. TESOURO INFORMATIZADO DA LINGUA GALEGA (TILGA) a As palabras no seu contexto literario.
 33. Obtemos información sobre referencias nas que aparece o termo. Non sempre son termos recoñecidos na normativa.
 34. CORPUS DE REFERENCIA DO GALEGO ACTUAL (CORGA) As palabras no seu contexto literario e xornalístico actual.
 35. Termo da busca Información da obra e autor
 36. VISUAL DICTIONARY ONLINE
 37. Carme Pazos. Departamento de Lingua Galega e Biblioteca do IES de Porto do Son 2017-2018
Advertisement