Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CANSAT 2008-2009

578 views

Published on

Dit is een korte impressie van de CANSAT competitie van 2009-2010. CANSAT wordt georganiseerd door de TU Delft en ISIS (Innovative Solutions In Space)

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CANSAT 2008-2009

  1. 1. CANSAT
  2. 2. Doel van het project <ul><li>Het ontwerpen van een satelliet ter grootte van een colablikje </li></ul><ul><li>Leerlingen werken in teams </li></ul><ul><li>De satelliet wordt echt gebouwd en gelanceerd! </li></ul><ul><li>Studentmentor helpt de teams als coach/begeleider </li></ul>
  3. 3. Om een satelliet te maken zo klein als een cola blikje moeten alle onderdelen erg klein zijn!
  4. 4. <ul><ul><li>Rechts zie je een blikje helemaal ingepakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarachter de parachute </li></ul></ul><ul><ul><li>Links is de electronica voor de besturing van de satelliet. </li></ul></ul>

×