Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inovacijos

1,177 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inovacijos

 1. 1. Paukščiukai ir kiaušiniai Inovacijų diena 2009 Vilnius 2009 04 29
 2. 2. Artūras Račas – novatoriškiausias 2008 metų žurnalistas... Na ir kas?
 3. 3. Inovacijos  Nauja  Įgyvendinta  Naudinga
 4. 4. Inovacija man:  Internetinė bankinkystė  Elektroninės deklaracijos  Elektroninis dienynas  Mobilusis internetas  Galimybė dirbti iš namų  Gauti redakcinės sistemos slaptažodį į mobilųjį telefoną
 5. 5. Paukščiukai
 6. 6. Inovacijos pagal Statistikos departamentą   Inovacinių įmonių apyvartos dalis, palyginti su visų įmonių apyvarta Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, palyginti su visų šalies įmonių darbuotojais 2004 2006 2004 2006 18,4 52,8 52,3 38,3 37,9 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 17,8 30,2 30,8 26,7 26,5 Apdirbamoji gamyba 26,7 70,4 71,4 48,4 48,5 Elektros, dujų ir vandens tiekimas 31,2 37,4 34,6 34,9 35,5 Statyba 20,9 31,6 34,2 26,7 27,0 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 7,7 36,3 34,4 16,7 18,8 Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 16,6 56,7 50,0 49,9 47,4 Finansinis tarpininkavimas Kita verslo veikla 50,0 89,8 91,4 88,1 85,6 25,8 33,0 39,0 32,2 31,9 Inovacinės įmonės, jų apyvarta ir darbuotojai 2004–2006 m. Procentais nuo visų įmonių Inovacinės Įmonės 2004-2006 Iš viso
 7. 7. Inovacijos pagal Statistikos departamentą   Produkto novatoriai Technologinio proceso novatoriai Produkto ir proceso novatoriai 2006 m. liko nebaigta / buvo nutraukta inovacinė veikla Iš viso 3,6 5,8 7,3 1,7 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 2,2 11,1 2,2 2,2 Apdirbamoji gamyba 6,8 6,7 11,5 1,7 Elektros, dujų ir vandens tiekimas 2,9 18,1 5,8 4,3 Statyba 0,2 6,8 8,1 5,8 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 2,6 2,8 2,3 0,1 Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 1,3 10,2 3,8 1,3 Finansinis tarpininkavimas 9,7 3,2 33,9 3,2 Kita verslo veikla 6,1 3,8 15,4 0,5 Produkto ir technologinio proceso novatoriai 2004–2006 m. Procentais nuo visų įmonių
 8. 8. Inovacijos pagal Statistikos departament   Iš viso Savivaldybių biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos ES paramos programų lėšos iš viso iš jų MTTP programų lėšos Iš viso 12,2 2,5 7,5 5,8 2,0 Kasyba ir karjerų eksploatavimas - - - - - Apdirbamoji gamyba 16,9 2,5 9,6 8,2 3,2 Elektros, dujų ir vandens tiekimas 46,5 20,9 37,2 23,3 - Statyba 10,0 0,3 9,4 0,3 - Didmeninė ir mažmeninė prekyba; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 0,3 - - 0,3 - Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 2,8 0,5 0,9 1,4 - Finansinis tarpininkavimas 3,2 - 3,2 - - Kita verslo veikla 16,7 0,4 7,9 14,0 5,3 Finansinė valdžios institucijų parama inovacijoms 2004–2006 m. Procentais nuo inovacinių įmonių
 9. 9. Kompiuteriai ir internetas valstybės institucijose 2008 Darbuotojų, naudojančių kompiuterius, dalis Darbuotojų, naudojančių internetą, dalis Iš viso 72,4 61,7 Lietuvos Respublikos Prezidentūra 68,7 66,9 Lietuvos Respublikos Seimas 92,2 92,2 Įstaigos, atskaitingos LR Seimui 92,0 92,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 96,7 96,7 Įstaigos, atskaitingos LR Vyriausybei 89,7 89,0 Ministerijos 95,5 94,9 Įstaigos, atskaitingos ministerijoms 67,9 65,0 Apskričių administracijos 78,4 72,4 Miestų ir rajonų savivaldybės 77,9 75,5
 10. 10. Naudojimasis kompiuteriais ir internetu įmonėse 2008 metais Apsirūpinimas kompiuteriais (proc.) Naudojimasis internetu (proc.) Apdirbamoji gamyba 95,8 93,0 Elektros, dujų ir vandens tiekimas 100 100 Statyba 97,7 94,1 Prekyba 95,7 93,7 Viešbučiai ir restoranai 77,3 76,0 Transportas ir sandėliavimas 91,7 90,4 Paštas ir telekomunikacijos 100 100 Finansinis tarpininkavimas 100 100 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 100 100 Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 98,1 98,1 Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla 100 100 Kita aptarnavimo veikla 71,5 66,3
 11. 11. Kompiuteriai ir internetas švietimo įstaigose Iš viso kompiuterių Kompiuterių, naudojamų mokymui, skaičius 100 mokinių ir studentų tenka kompiuterių, naudojamų mokymui Bendrojo lavinimo mokyklos Iš viso proc 2002–2003 20913 14030 67,1 2,5 2003–2004 27406 22222 81,1 4,0 2004–2005 31816 24872 78,2 4,6 2005–2006 36110 27436 76,0 5,1 2006–2007 44741 33520 74,9 6,5 Universitetai 2002–2003 10598 5306 50,1 4,4 2003–2004 12108 6064 50,1 4,7 2004–2005 13996 7282 52,0 5,3 2005–2006 14544 7771 53,4 5,5 2006–2007 16861 9125 54,1 6,4
 12. 12. Kiaušiniai
 13. 13. Elektroninis bilietas  Man reikia bilietėlio vienai dienai  Aš esu turistas
 14. 14. Sodra  Pažymos rules!!!  Finansininkai: myliu VMĮ
 15. 15. Infostatyba  2008.06.03 “Iki rugpjūčio 20 dienos sistema veiks bandomuoju režimu keliose apskrityse, o nuo spalio ji turėtų būti įteisinta paslaugas teikti visoje Lietuvoje  2009.04.29 “Service Temporarily Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
 16. 16. Pranešk apie problemas...
 17. 17. Miesto problemos
 18. 18. Iš Valstybės kontrolės ataskaitos (2008 07 02):  Inovacijų versle programos 2003–2006 m. priemonėms įgyvendinti panaudota apie 40 mln. Lt.
 19. 19. 2003–2006 m. Inovacijų versle programos vykdymo rezultatai  Daugelis programos priemonių buvo tęstinės ir (arba) abstrakčios.  Priemonių įvykdymo kriterijai nėra išmatuojami ir palyginami.  Negalima nustatyti, kokią įtaką įvykdytos Programos priemonės turėjo inovacijų versle plėtrai.  Iki 2007 m. pabaigos Vyriausybei nebuvo pateikta apibendrinanti 2003–2006 m. Inovacijų versle programos priemonių įvykdymo ataskaita.  Tokios apibendrinančios ataskaitos teikimas LR Vyriausybei nebuvo numatytas.  Inovatyvių įmonių skaičius net sumažėjo 5 proc.
 20. 20. Ačiū arturas@bns.lt http://racas.lt

×