Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

50 presentatietips & trucs

59,574 views

Published on

50 tips & trucs om beter te presenteren

50 presentatietips & trucs

 1. 1. 1 Doe een schijf citroen in uw glas water
 2. 2. Een klein beetje citroensap helpt u beterom uw keel te smeren dan alleen water.Drink nooit koffie, thee of frisdrank vóór oftijdens uw presentatie. Deze drankenwerken juist averechts.Alcohol is natuurlijk helemaal uit den boze.
 3. 3. 2 Verschuil u niet
 4. 4. Soms is het verleidelijk om achter hetkatheder te blijven staan.NIET DOEN!Zie het als de buutplaats bij verstoppertje:handig om even uit te blazen, maar u doetniet meer mee met het spel.
 5. 5. 3 Wees overtuigend
 6. 6. Uw presentatie is afhankelijk van uwgeloofwaardigheid.Als u zelf niet in uw eigen verhaal gelooft,dan zal uw publiek dat zeker niet doen.
 7. 7. 4 Enthousiasme werkt aanstekelijk
 8. 8. U kunt uw publiek aansteken met uwpassie, enthousiasme en overtuiging.Zolang uw passie, enthousiasme enovertuiging maar sterk genoeg zijn!
 9. 9. 5 De achtergrond dient als achtergrond
 10. 10. Een goede PowerPoint dia kan uwboodschap versterken door een beeld aanuw boodschap toe te voegen.Wees er wel zeker van dat u een beeld aanuw boodschap toevoegt, en niet dat u eenboodschap aan het beeld toevoegt.
 11. 11. 6 Weet waar u over spreekt
 12. 12. Als spreker over een bepaald onderwerpclaimt u ongevraagd ook deskundigheid.Stel uw publiek niet teleur.Zorg dat u uw onderwerp van haver tot gortkent.
 13. 13. 7 Ken uw doel
 14. 14. Wat u ook wil bereiken met uw presentatie,schrijf vooraf uw doelstelling uit.Zorg ervoor dat alles in uw presentatie datdoel dient.En laat al het andere weg.
 15. 15. 8 Gebruik sterke, grote- mensen taal
 16. 16. Gebruik geen verkleinwoordjes. Sluit uwzinnen niet af met stopwoorden, maar metkernwoorden: “We gaan hier naarRECHTS”, “Ik kan dat u van harteAANBEVELEN” of “het gaat om PASSIE”
 17. 17. 9 Varieer in toonhoogte
 18. 18. Niets is zo slaapverwekkend als eenmonotoon verhaal.
 19. 19. 10 Herhaal uw verhaal nooit, maar uw boodschap altijd
 20. 20. Val niet in herhaling als u anekdotes verteltof voorbeelden geeft.Maar wees niet verlegen als het gaat omhet herhalen van uw boodschap ofovertuiging.
 21. 21. 11 Ken de zaal
 22. 22. Bent u overal goed verstaanbaar? Zijn uwdia’s ook op de achterste rij leesbaar?Geeft de beamer uw dia’s met de juistekleuren en contrasten weer?Wees op tijd en controleer de zaal van tevoren.
 23. 23. 12 Wees authentiek
 24. 24. Uw publiek kijkt het liefst naar een echtespreker.
 25. 25. 13 Relax
 26. 26. Relax.
 27. 27. 14 Beter overdressed dan underdressed
 28. 28. Uw publiek bepaalt aan de hand van uwkleding in hoeverre u ze respecteert.
 29. 29. 15 Het is altijd UW fout
 30. 30. Neem uw verantwoordelijkheid als het misgaat.Uw publiek wil door en het zal ze worstwezen door wie of waarom het fout ging.
 31. 31. 16 Gebruik pauzes
 32. 32. …pauze...
 33. 33. 17 Een plaatje zegt meer dan duizend woorden
 34. 34. 18 Het laatste wat u zegt wordt het beste onthouden
 35. 35. Wilt u dat uw laatste indruk een “iemandnog vragen?” is?Maak een uitsmijter waarmee u nog éénkeer uw boodschap voorgoed in hetgeheugen van uw publiek verankert.
 36. 36. 19 Als u het verkeerd heeft, maak uw excuses
 37. 37. Vergissen is menselijk. In plaats van u zelfin allerlei bochten te wringen kunt u beteruw excuus maken en doorgaan met uwpresentatie.
 38. 38. 20 Ga voorafgaand aan uw presentatie naar het toilet
 39. 39. Dat geeft een hoop rust…
 40. 40. 21 Wees origineel
 41. 41. Ondanks dat u soms ideeën envoorbeelden van collega’s leent moet u tochstreven naar originaliteit.Als u dingen leent, probeer er dan uweigen, unieke draai aan te geven.
 42. 42. 22 Adem vooral in, niet uit
 43. 43. Als u inademt neemt u zuurstof op en zetuw ribbenkast uit.Dat draagt bij aan uw gemoedsrust,evenwicht en houding.
 44. 44. 23 Neem een zaal die bij de hoeveelheid bezoekers past
 45. 45. Neem een zaal die de hoeveelheidbezoekers aankan, maar ook niet meer dandat.Zet wat minder stoelen neer danbezoekers. Als u stoelen bij moet pakken isuw presentatie zeer gewild.
 46. 46. 24 Het draait niet om u, maar om uw publiek
 47. 47. Tenzij u een beroemdheid bent, komt uwpubliek niet voor u, maar voor hetonderwerp van uw presentatie.Bedenk dus vooraf niet wat u over u zelfgaat vertellen, maar hoe u het publiek gaatinspireren met uw visie of ideeën over hetonderwerp.
 48. 48. 25 Wees een teamspeler
 49. 49. Wees de kameraad waar iedereen van opaan kan, of u nu op het podium staat ofachter de schermen.Werk hard met een positieve instelling.
 50. 50. 26 Begin met een indrukwekkende opening
 51. 51. In de eerste twee tot drie minuten zult u uwpubliek moeten aantonen dat u de moeitewaard bent om naar te luisteren.Uw opening moet uw normen en waardenweerspiegelen, uw visie op het onderwerpen moet aansluiten bij uw publiek.
 52. 52. 27 Hou de aandacht van uw publiek vast
 53. 53. Help uw publiek om de focus te houden opuw presentatie.Betrek ze bij uw boodschap door vragen testellen. Hou uw presentatie levendig metaansprekende anekdotes. En maak hetrelevant voor uw publiek.
 54. 54. 28 Voeg geen dia’s meer toe op het laatste moment
 55. 55. Heb vertrouwen in uw voorbereiding.
 56. 56. 29 Gebruik een strijkijzer
 57. 57. Gekreukte kleding wekt de indruk dat u zichniet heeft voorbereid, en maakt uongeloofwaardig.Strijk uw kleding, poets uw schoenen enkam uw haren voordat u uw presentatiehoudt.
 58. 58. 30 Ken uw publiek
 59. 59. Zoek alles uit over uw publiek.Tijd die u spendeert aan het passendmaken van uw presentatie aan uw publiekis altijd goed besteed.
 60. 60. 31 Ga de dag vooraf op tijd naar bed
 61. 61. ..en geef een wakkere presentatie!
 62. 62. 32 Zorg voor een frisse adem
 63. 63. Ook als uw publiek op “veilige” afstand zit.
 64. 64. 33 Kloppen uw cijfers wel?
 65. 65. Uw publiek is bij voorbaat op z’n hoedewanneer u cijfers gebruikt.Presenteer cijfers duidelijk, helder enondubbelzinnig.
 66. 66. 34 Wees onderscheidend
 67. 67. Onderscheid u van de andere sprekers.Wat maakt u(w presentatie) uniek?
 68. 68. 35 Glimlach
 69. 69. 36 Luister naar uw medesprekers
 70. 70. Het is niet alleen beleefd om naar desprekers te luisteren met wie u het podiumdeelt, maar u zou ook zomaar een goedidee of vaardigheid van ze kunnen oppikkenen “overnemen”.
 71. 71. 37 Soort zoekt soort
 72. 72. Groepeer gelijkwaardige onderwerpen inuw presentatie.Dat maakt uw betoog helder en voor uwpubliek makkelijker te volgen.
 73. 73. 38 Verhef uw stem
 74. 74. Zelfs als u een microfoon gebruikt is hetnoodzakelijke om uw stem te verheffen.Een indrukwekkende stem maakt onderdeeluit van een indrukwekkende aanwezigheid.
 75. 75. 39 Wees uw eigen publiek
 76. 76. Stap in de schoenen van uw publiek. Watwilt u zien uw presentatie? En wat vooralniet?
 77. 77. 40 Oefenen, oefenen, oefenen
 78. 78. ..en vergeet niet om te oefenen
 79. 79. 41 Heeft u op pselling gecnotrolleerd?
 80. 80. ..het kost u 2 muisklikken !
 81. 81. 42 Gebruik een afstandsbediening
 82. 82. De juiste middelen voor uw presentatie zijnheel belangrijk. Een goedeafstandsbediening bevrijdt u van uwcomputer en stelt u in de gelegenheid ombij uw publiek te blijven.
 83. 83. 43 Spreek in de taal van uw publiek
 84. 84. Spreek niet uit de hoogte. Spreek niet metjargon. Wees er zeker van dat iedereen inde zaal u kan volgen.
 85. 85. 44 Bereid voor op de grote lijnen
 86. 86. Probeer niet uw hele presentatie woordvoor woord te repeteren. Hou uw hoofd koeldoor alleen de belangrijkste punten teonthouden.Vertrouw er op dat u een natuurlijkepresentatie geeft.
 87. 87. 45 Weersta de neiging om achteraf nog wat toe te voegen
 88. 88. U heeft hard gewerkt aan uw afsluiting.Vertrouw er op en laat uw afsluiting landen.
 89. 89. 46 Ga nooit met uw rug naar het publiek staan
 90. 90. Het ziet er niet alleen amateuristisch uit,maar het is ook onbeleefd naar uw publiek.Houd uw band met het publiek door ze aante kijken.
 91. 91. 47 Overtuig niet alleen met argumenten
 92. 92. Raak ook de emotie van uw publiek.Mensen nemen belangrijke beslissingen opbasis van hun emotie.Als u uw publiek emotie kan laten voelennegeren ze de ratio.
 93. 93. 48 Doe uw mobiele telefoon uit
 94. 94. ..en vraag hetzelfde vooraf aan uw publiek.
 95. 95. 49 Maak uw zakken leeg
 96. 96. Dat helpt u om de neiging te onderdrukkenom uw handen in uw zakken te steken en“spelen” met alles wat daar tegenkomt.
 97. 97. 50 Overschrijd NOOIT uw tijd
 98. 98. Op tijd eindigen is beleefd richting uwpubliek en de sprekers die na u komen.Er is nog nooit een klacht uit het publiekgekomen dat de presentatie te kort was!
 99. 99. Arthur Sevensternarthur@excellentpresenteren.nl www.excellentpresenteren.nl
 100. 100. Foto’s:1: http://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5278914021/ 52: http://www.flickr.com/photos/npobre/2601582256/2: http://www.flickr.com/photos/bobmarley753/206742101/ 54: http://www.flickr.com/photos/emdot/14444358/4: http://www.flickr.com/photos/andrewfeinberg/2365979309/ 56: http://www.flickr.com/photos/nauright/4687557016/6: http://www.flickr.com/photos/dmatos/1873384759/ 58: http://www.flickr.com/photos/dailyinvention/401072326/8: http://www.flickr.com/photos/evilerin/3565026821/ 60: http://www.flickr.com/photos/kullez/4141592522/12: http://www.flickr.com/photos/markcph/2413919499/ 62: http://www.flickr.com/photos/nyuhuhuu/4092433822/14: eigen collectie 64: http://www.flickr.com/photos/ganbei/3525806504/16: http://www.flickr.com/photos/psd/5568583992/ 66: http://www.flickr.com/photos/acrider/4077303411/18: http://www.flickr.com/photos/unav/5526062720/ 68: http://www.flickr.com/photos/waisian/3652438679/20: http://www.flickr.com/photos/kabils/2464412326/ 70: http://www.flickr.com/photos/admiretime/3148132278/22: http://www.flickr.com/photos/benny_lin/241882694/ 72: http://www.flickr.com/photos/carbonnyc/1359721335/24: http://www.flickr.com/photos/herry/4308789709/ 74: http://www.flickr.com/photos/qilin/3923289556/26: http://www.flickr.com/photos/tom_ruaat/4431626234/ 76: http://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5279012573/28: http://www.flickr.com/photos/calevans/4900761853/ 78: http://www.flickr.com/photos/fernando/176161950/30: http://www.flickr.com/photos/bixentro/2236180359/ 80: http://www.flickr.com/photos/sanbeiji/106566561/32: http://www.flickr.com/photos/finklez/3059185823/ 82: http://www.flickr.com/photos/mak61/4375297493/34: http://www.creativecriminals.com/images/jeeparking1.jpg 84: http://www.lshop.com/product.php?productid=1935: http://www.flickr.com/photos/spcbrass/4538623684/ 86: http://www.flickr.com/photos/daveynin/4469841629/36: Istockphoto purchase 88: http://.ww.flickr.com/photos/mikebaird/2922788582/38: http://www.flickr.com/photos/25792994@N04/5299579128/ 90: http://www.flickr.com/photos/jeffreyww/5023357738/40: http://www.flickr.com/photos/nnova/3058851807/ 92: http://www.slidecoaching.com/2010/04/attraction-projection-42: http://www.creativeadawards.com/snake-bus/ screen/44: http://www.flickr.com/photos/michi_photos/4731967971/ 94: http://www.flickr.com/photos/chr1sp/5234464103/46: http://www.flickr.com/photos/mikecogh/5247968869/ 96: http://www.flickr.com/photos/tylerdurden/529028040/48: http://www.flickr.com/photos/frailpugilist/5739804724/ 98: http://www.flickr.com/photos/danmoyle/5634567317/50: http://www.flickr.com/photos/e3000/2520841489/ 100:http://www.flickr.com/photos/infomatique/5055365115/ 102: istockphoto purchase

×