Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PITCH!
By Shahin Feizi
CEO@ArnaNet.com
‫آسانسوری‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬!
OUR PROCESS
‫آیا‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫یک‬‫ارائه‬‫آسانسوری‬‫ب‬‫دهید؟‬
2
Elevator pitch!
OUR PROCESS
‫هنر‬‫ارائه‬‫آسانسوری‬!
3
60‫ثانیه‬‫فرصت‬‫داریم‬!
4
‫گفتن‬‫تعداد‬‫زیادی‬‫کلمه‬‫در‬‫تعداد‬‫کمی‬‫کلمه‬!
5
‫ارائه‬‫آسانسوری‬‫باید‬‫طوری‬‫باشد‬‫که‬‫مادر‬‫بزرگ‬‫و‬‫پدر‬‫ب‬‫زرگ‬
‫اتون‬‫هم‬‫بتونه‬‫بفهمه‬!
6
‫سواالت‬‫متداول‬‫ارائه‬‫ایده‬....
‫سوال‬‫شماره‬2:
‫می‬‫تونم‬‫بیشتر‬‫از‬1‫ایده‬‫بگم؟‬
‫سوال‬‫شماره‬1:
‫من‬‫چطور‬‫ایده‬‫ای...
7
‫اگر‬‫ایده‬‫ای‬‫بدهم‬‫چه‬‫تضمینی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫ایده‬‫من‬‫رو‬‫نزدند؟‬
8
‫هیچ‬‫تضمینی‬‫نیست‬!
‫اما‬.......
9
‫شما‬‫باید‬‫با‬‫هر‬‫کسی‬‫که‬‫به‬‫حرف‬‫هاتون‬‫گوش‬‫بدهد‬‫صحبت‬‫ک‬‫نید‬
‫این‬‫شامل‬
‫سرمایه‬‫گذاران‬
‫کارآفرینان‬
‫افرادی‬...
10
‫فواید‬‫خیلی‬‫زیادی‬‫از‬‫صحبت‬‫کردن‬‫عاید‬‫شما‬‫می‬‫شود‬!‫بله‬.
.‫شما‬ 1‫می‬ ‫خوشبختانه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫تون‬ ‫...
‫نه‬....‫اینا‬‫میخوان‬‫ایده‬‫من‬‫رو‬‫بدزدند‬!
‫بیشتر‬‫مردم‬‫فکر‬‫می‬‫کنند‬‫ایده‬‫شما‬‫احمقانه‬‫است‬!
‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬
•‫یا‬‫همه‬‫ایده‬‫های‬‫خوب‬‫مال‬‫اونهاست‬!
•‫یا‬‫ایده‬‫خوبی‬‫رو‬‫دارند‬‫می‬‫سازند‬!
‫کارآفرینان‬
•‫مرسی‬‫من‬‫خودم‬‫دارم‬‫روی‬‫ایده‬‫خودم‬‫کار‬‫می‬‫کنم‬!
‫شرکت‬‫های‬‫سرمایه‬‫گذار‬‫خطررررر‬‫پذیر‬
•‫نگهبان‬‫ایشون‬‫رو‬‫بیرون‬‫کنید‬.
•‫اونا‬‫از‬‫ایده‬‫شما‬‫خوششون‬‫میاد‬‫و‬‫بهتون‬...
‫پس‬‫کی‬‫میخواد‬‫ایده‬‫من‬‫رو‬‫بدزده‬!‫خودش‬‫رو‬‫نشون‬‫بده‬.
•‫افرادی‬‫که‬‫ممکن‬‫ممکن‬‫ایده‬‫شما‬‫رو‬‫بخوان‬‫بدزدن‬‫افرادی...
•‫انقدر‬‫نگین‬‫ایده‬!
•‫ایده‬‫مال‬‫کسی‬‫است‬‫که‬‫اجرایش‬‫کند‬.‫و‬‫بس‬.
introduction 10sec
introduction 10sec
problem 20sec
introduction 10sec
problem 20sec
vision 20sec
introduction 10sec
problem 20sec
vision 20sec
requirments 10sec
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
‫ندارید‬ ‫سوالی‬ ‫اگر‬!.....
22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

نحوه ارائه در استارتاپ ویکند

2,320 views

Published on

فیلم ارائه این پاورپوینت را در لینک زیر ببینید.
http://www.aparat.com/v/2TP50

نحوه ارائه و این که چطور می تونیم مطمئن شویم که اگر ایده مان را برای کسی بازگو می کنیم ایده ما دزدیده نمی شود؟
چه افرادی ممکن است ایده ما را بذزدند؟
و چطور می تونیم از ایده خودمان مراقبت کنیم؟
ارائه آسانسوری یعنی چه و چطور می توانیم در بهترین شکل ممکن در 60 ثانیه ایده خودمان را به یک سرمایه گذار ارائه دهیم؟

Published in: Business
 • Login to see the comments

نحوه ارائه در استارتاپ ویکند

 1. 1. PITCH! By Shahin Feizi CEO@ArnaNet.com
 2. 2. ‫آسانسوری‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬! OUR PROCESS ‫آیا‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫یک‬‫ارائه‬‫آسانسوری‬‫ب‬‫دهید؟‬ 2
 3. 3. Elevator pitch! OUR PROCESS ‫هنر‬‫ارائه‬‫آسانسوری‬! 3 60‫ثانیه‬‫فرصت‬‫داریم‬!
 4. 4. 4 ‫گفتن‬‫تعداد‬‫زیادی‬‫کلمه‬‫در‬‫تعداد‬‫کمی‬‫کلمه‬!
 5. 5. 5 ‫ارائه‬‫آسانسوری‬‫باید‬‫طوری‬‫باشد‬‫که‬‫مادر‬‫بزرگ‬‫و‬‫پدر‬‫ب‬‫زرگ‬ ‫اتون‬‫هم‬‫بتونه‬‫بفهمه‬!
 6. 6. 6 ‫سواالت‬‫متداول‬‫ارائه‬‫ایده‬.... ‫سوال‬‫شماره‬2: ‫می‬‫تونم‬‫بیشتر‬‫از‬1‫ایده‬‫بگم؟‬ ‫سوال‬‫شماره‬1: ‫من‬‫چطور‬‫ایده‬‫ای‬‫رو‬‫می‬‫تونم‬‫بگم؟‬ ‫سوال‬‫شماره‬3: ‫می‬‫تونم‬‫ایده‬‫ایی‬‫که‬‫االن‬‫دارم‬‫روش‬‫کار‬‫می‬‫کنم‬‫رو‬‫بگم؟‬
 7. 7. 7 ‫اگر‬‫ایده‬‫ای‬‫بدهم‬‫چه‬‫تضمینی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫ایده‬‫من‬‫رو‬‫نزدند؟‬
 8. 8. 8 ‫هیچ‬‫تضمینی‬‫نیست‬! ‫اما‬.......
 9. 9. 9 ‫شما‬‫باید‬‫با‬‫هر‬‫کسی‬‫که‬‫به‬‫حرف‬‫هاتون‬‫گوش‬‫بدهد‬‫صحبت‬‫ک‬‫نید‬ ‫این‬‫شامل‬ ‫سرمایه‬‫گذاران‬ ‫کارآفرینان‬ ‫افرادی‬‫شبیه‬‫خودتان‬ ‫دوستانتان‬ ‫مردم‬‫تو‬‫خیابون‬ ‫راننده‬‫های‬‫تاکسی‬‫خطی‬‫ونک‬
 10. 10. 10 ‫فواید‬‫خیلی‬‫زیادی‬‫از‬‫صحبت‬‫کردن‬‫عاید‬‫شما‬‫می‬‫شود‬!‫بله‬. .‫شما‬ 1‫می‬ ‫خوشبختانه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫تون‬ ‫ایده‬ ‫در‬ ‫مشکالتی‬ ‫احتماال‬‫اون‬ ‫تونید‬ ‫کنید‬ ‫برطرف‬ ‫رو‬ ‫ها‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫نظرتون‬ ‫مورد‬ ‫صنعت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬ 2. .‫ک‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫هست‬ ‫واالن‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ایده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ 3‫سب‬ ‫کنید‬ ‫می‬. .‫کنید‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫رو‬ ‫مردم‬ ‫هیجان‬ ‫درجه‬ ‫شما‬ 4! .‫کنید‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫رو‬ ‫خودتون‬ ‫آسانسوری‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ 5. .‫ت‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودتو‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫خوب‬ ‫اصال‬ ‫تون‬ ‫ایده‬ ‫بفهمید‬ ‫ممکن‬ ‫حتی‬ 6‫الش‬ ‫بدین‬ ‫نجات‬ ‫بیهوده‬.
 11. 11. ‫نه‬....‫اینا‬‫میخوان‬‫ایده‬‫من‬‫رو‬‫بدزدند‬!
 12. 12. ‫بیشتر‬‫مردم‬‫فکر‬‫می‬‫کنند‬‫ایده‬‫شما‬‫احمقانه‬‫است‬!
 13. 13. ‫شرکت‬‫های‬‫بزرگ‬ •‫یا‬‫همه‬‫ایده‬‫های‬‫خوب‬‫مال‬‫اونهاست‬! •‫یا‬‫ایده‬‫خوبی‬‫رو‬‫دارند‬‫می‬‫سازند‬!
 14. 14. ‫کارآفرینان‬ •‫مرسی‬‫من‬‫خودم‬‫دارم‬‫روی‬‫ایده‬‫خودم‬‫کار‬‫می‬‫کنم‬!
 15. 15. ‫شرکت‬‫های‬‫سرمایه‬‫گذار‬‫خطررررر‬‫پذیر‬ •‫نگهبان‬‫ایشون‬‫رو‬‫بیرون‬‫کنید‬. •‫اونا‬‫از‬‫ایده‬‫شما‬‫خوششون‬‫میاد‬‫و‬‫بهتون‬‫پول‬‫میدن‬. •‫اون‬‫ها‬‫به‬‫تیم‬‫ایمان‬‫دارند‬‫تا‬‫بخوان‬‫کلی‬‫یک‬‫تیم‬‫پیدا‬‫کن‬‫ند‬‫بعد‬ ‫ایده‬‫رو‬‫بدن‬‫بگن‬‫کپیش‬‫کن‬......
 16. 16. ‫پس‬‫کی‬‫میخواد‬‫ایده‬‫من‬‫رو‬‫بدزده‬!‫خودش‬‫رو‬‫نشون‬‫بده‬. •‫افرادی‬‫که‬‫ممکن‬‫ممکن‬‫ایده‬‫شما‬‫رو‬‫بخوان‬‫بدزدن‬‫افرادی‬‫هس‬‫تند‬ ‫شبیه‬‫خود‬‫شما‬‫که‬‫تا‬90%‫چیزی‬‫شبیه‬‫به‬‫شما‬‫فکر‬‫می‬‫کنند‬.
 17. 17. •‫انقدر‬‫نگین‬‫ایده‬! •‫ایده‬‫مال‬‫کسی‬‫است‬‫که‬‫اجرایش‬‫کند‬.‫و‬‫بس‬.
 18. 18. introduction 10sec
 19. 19. introduction 10sec problem 20sec
 20. 20. introduction 10sec problem 20sec vision 20sec
 21. 21. introduction 10sec problem 20sec vision 20sec requirments 10sec
 22. 22. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫ندارید‬ ‫سوالی‬ ‫اگر‬!..... 22

×