Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Výukový program hra

109 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Výukový program hra

  1. 1. HISTORICKÝ PRŮVODCE UMĚLECKÝMI SMĚRY VÝUKOVÝ PROGRAMPRO LEPŠÍ POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI HUMANITNÍMI OBORY - V HISTORICKÉM KONTEXTU
  2. 2. CÍL PRÁCE Orientace v uměleckých směrech Schopnost propojovat informace z růz. oborů umění (získávat souvislosti) Umět hledat příčiny následného vývoje v umění Poznávat osobnosti a jejich díla Získat kladný vztah k umění
  3. 3. VÝUKOVÝ PROGRAM Neslouží ke zkoušení znalostí Slouží k: zábavnému učení : rozšíření vědomostí : seznámení s moderními technologiemi
  4. 4. POMŮCKY Tablet / notebook / počítač s myší Přístup na internet Interaktivní tabule Sluchátka
  5. 5. UKÁZKA ÚKOLŮ č. 1Kdo byl představitelem S kým se nemohl setkat impresionismu? Bedřich Smetana?a) Henri Matisse a) Franz Schubertb) Claude Monet b) K. H. Máchac) Vincent van Gogh c) Antonín Dvořák d) Antonio Vivaldi e) Richard Wagner
  6. 6. UKÁZKA ÚKOLŮ č. 2Přiřaď k sobě obrázky a dobu baroko renesance gotika

×