Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation Eco Teh

386 views

Published on

Aceasta prezentare in PowerPoint ofera posibilitatea, celor interesati de tehnologiile ecologice, de a acumula mai multe informatii utile pentru viata de zi cu zi intr-un mod mai placut prin simpla vizionare a acestui slideshow.Vizionare placuta!!

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Presentation Eco Teh

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Celuloza oferă protecţie ridicată la ardere, protecţie fonică, şi este un material impermeabil. Izolatia constructiilor cu celulozal duce la economii ale energiei de încalzire de până la 80%, faţă de izolaţiile clasice. Solutia de izolaţie cu celuloză oferă valoarea cea mai bună de izolaţie pe timpul iernii, precum şii o rezistenţă ridicată la căldură pe timpul verii, de 5 ori mai buna decât polistirenul, şi de 8 ori mai bună decât vata minerală! Se poate folosi pe toate suprafeţele, se aplică fără mai multe straturi şi fără a necesita manipularea materialelor de izolaţie acolo unde se aplica. Se prelucrează rapid şi nu necesită loc de depozitare. Este de asemenea un produs reciclabil, conţine aditivi pur naturali (este impregnat cu săruri borice) şi necesită o energie minimă la producere.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Mai putina poluare!!!
 10. 10. În general, maşinile convenţionale elimină în atmosferă o mare cantitate de gaze dăunătoare ce afectează, mai ales, sănătatea oamenilor. Pentru a elimina emisia de noxe s-au făcut mai mulţi paşi. Primul pas în acest sens l-a constituit trecerea la diferiţi combustibili mai putin poluanţi, cum ar fi: biocombustibili (biodiesel), combustibil pe bază de hidrogen, sau de etanol, etc. Alături de aceştia s-au introdus diferite filtre al căror rol este de a diminua emisia de gaze toxice, însă a căror eficacitate lasă de dorit. Pe lângă acestea, s-au introdus pe piată şi maşinile hibride, al căror principiu de funcţionare are la bază două motoare: unul tradiţional, care produce energie pentru alimentarea celui electric. În acest mod, consumul de combustibil brut este mai redus, dar nu este total eliminat.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Transportul este unul dintre cei mai importan ţ i factori poluan ţ i ai societ ăţ ii actuale. S ă mergem pe jos sau cu bicicleta este o modalitate de a diminua degradarea mediului.Ide e a de a const ru i o biciclet ă func ţ ionabil ă din carton indust r ial se dovede ş te a fi cu adev ă rat genial ă .Aceasta apar ţ ine lui Phil Bridge , un student î n v â rst ă de 21 de ani, al facult ăţ ii de design industrial din cadrul Universităţii Sheffield Hallam. Studentul spune c ă bicicleta este suficient de puternic ă pentru a sus ţ ine o greutate de peste 76 de kilograme ş i nu se î nmoaie dac ă este folosit ă atunci c â nd plou ă . Bicicleta f ă cut ă aproape î n totalitate din materiale reciclabile ş i reciclate,utiliz â nd p ă rti mecanice reutilizabile poate fi folosit ă circa 6 luni. Pre ţ ul sc ă zut ş i calitatea foarte bun ă a cartonului din care este facut acest obiect sugereaz ă c ă aceasta inven ţ ie poate deveni o afacere profitab i l ă pe viitor si poate peste c âţ iva ani cu to ţ ii ne vom plimba î ntr-o zi î nsorit ă sau ploi o as ă pe o biciclet ă din carton.
 14. 14. Designerul Vivien Muller a creat Solar Cell Tree , un î nc ă rc ă tor inedit, care copiaz ă natura, oferind energie electric ă printr-un proces similar cu fotosinteza. Panourile solare ale î nc ă rc ă torului absorb energia solar ă ş i pot alimenta gadgeturile utilizatorului. “Copacul” dispune de spa ţ iu pentru 54 de panouri ş i le pute ţ i roti pentru a ob ţ ine mai mult ă energie. Acest cop ă cel poate servi ş i drept bibelou, dar s ă nu uita ţ i vreodat ă c ă ave ţ i de-a face cu o imita ţ ie de plant ă , deoarece dac ă o ve ţ i uda ve ţ i descoperi rapid c ă Solar Cell Tree nu suport ă apa.
 15. 15. VĂ MULŢIMIM CĂ AŢI URMĂRIT ACEASTĂ PREZENTARE!!! <ul><li>Pentru cei interesaţi de acest proiect vă invităm să vizitaţi site-ul nostru de la adresa http://students.info.uaic.ro/~andrei.petraru şi de asemenea şi blogul nostru eco-teh de la adresa http://eco-teh.blogspot.com . </li></ul>

×