Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Yusif ibn Küseyr Mömünə Xatun
Nizami Gəncəvi 1141-1209 cu illərdə yaşamış məşhur Azərbaycan yazıçısıdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığa lirik şeirlərlə b...
Azərbaycanın məşhur şairi idi.O, bir çox xarici dillər bildiyi üçün dünyanın məşhur yazıçılarının əsərlərini tərcümə edird...
Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyov- bəstəkar, müasir Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli operasının banis...
Həzi Əhəd oğlu Aslanov - 2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı olmuş azərbaycanlı  general-mayor .
Mehdi Hənifə oğlu Hüseynzadə vətənimizdən çox uzaqlarda faşist düşərgəsində ağır işgəncələrə mətanətlə sinə gərmiş, sonra...
Məmmədəliyev Yusif Heydər oğlu  - kimya elmləri doktoru, akademik, Azərbaycan SSR EA-nın Prezidenti. Yusif Məmmədəliy...
Lev Davidoviç Landau  nəzəri fizikanın bir çox sahələrinə fundamental elmi töhvələr bəxş etmiş Sovet fiziki. Onun elmi ...
Mustafayev Çingiz Fuad oğlu - Azərbaycanın milli qərəmanı və tanınmış jurnalist. Ancaq yalnız Azərbaycan miqyasında fəali...
Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç - əvəzolunmaz violenç ifaçısı və dirijor. Musiqiçi olmaqla bərabər, ictimai xadim, insan...
Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev Azərbaycanın görkəmli opera və estrada müğənnisidir.O dünyanın ən məşhur teatrlarında səhn...
Alim Qasımov Muğam sənətini Fransa , İngiltərə , Almaniya , Belçika , İspaniya , Braziliya , İran və Amerika Bir...
Lütfi Zadə Bu gün dünya elminə L.Zadənin 6 mühüm nəzəriyyəsi məlumdur. Hazırda onlar elm və istehsalatda geniş şəkildə tət...
Heydər Əlirza oğlu Əliyev Ümmumilli liderimiz Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan SSR-i rəhbəri təyin olunduğu gündən A...
Əliyev İlham Heydər oğlu Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin qurub, yaratdığı müasir, müstəqil Azərbaycan respublikasının ...
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Emin Nəzərov - Tanınmış şəxslərimiz

1,162 views

Published on

Published in: Education, Technology, Lifestyle
 • Be the first to like this

Emin Nəzərov - Tanınmış şəxslərimiz

 1. 2. Yusif ibn Küseyr Mömünə Xatun
 2. 3. Nizami Gəncəvi 1141-1209 cu illərdə yaşamış məşhur Azərbaycan yazıçısıdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamışdır. Əsərlərindən məlum olur ki, şair böyük divan yaratmış, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənmişdir.
 3. 4. Azərbaycanın məşhur şairi idi.O, bir çox xarici dillər bildiyi üçün dünyanın məşhur yazıçılarının əsərlərini tərcümə edirdi. Fransua Rablenin "Qarqantua və Pantaqruel" (1961), Vilyam Şekspirin "Otello", "Romeo və Cülyetta" (1962), Şota Rustavelinin "Pələng dərisi geymiş pəhləvan" (1978) tərcümə kitablarının müəllifi olmuşdur. Azərbaycanı müstəqil, doğma xalqını xoşbəxt görmək istəyən Əhməd Cavad, haqsız olaraq həbs edilmiş, dəhşətli işgəncələrə məruz qalmış, 1937 -ci il cəza tədbirlərinin qurbanı olmuşdur.
 4. 5. Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyov- bəstəkar, müasir Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli operasının banisidir. Hacıbəyovun 1908 -ci il yanvarın 12 -də Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında göstərilən "Leyli və Məcnun" operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman Şərqində opera sənətinin əsası qoyulmuşdur. Hacıbəyov operanın librettosunu Füzulinin eyni adlı poeması əsasında yazmışdır
 5. 6. Həzi Əhəd oğlu Aslanov - 2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı olmuş azərbaycanlı general-mayor .
 6. 7. Mehdi Hənifə oğlu Hüseynzadə vətənimizdən çox uzaqlarda faşist düşərgəsində ağır işgəncələrə mətanətlə sinə gərmiş, sonra əsir düşərgəsindən qaçıb, Yuqoslaviya, Triyest, İtaliya partizan dəstələri ilə düşmənə qarşı birgə amansız mübarizə aparmışdır.
 7. 8. Məmmədəliyev Yusif Heydər oğlu - kimya elmləri doktoru, akademik, Azərbaycan SSR EA-nın Prezidenti. Yusif Məmmədəliyevin əsas elmi işləri neftin və neft qazlarının katalitik emalı sahəsindədir. Azərbaycanda neft kimyasının əsasını qoymuşdur.
 8. 9. Lev Davidoviç Landau nəzəri fizikanın bir çox sahələrinə fundamental elmi töhvələr bəxş etmiş Sovet fiziki. Onun elmi nailiyyətləri arasında kvant mexanikasında sıxlıq matrisi metodunun kəşfi, diamaqnetizmin kvant nəzəriyyəsi, ifrat axıcılıq nəzəriyyəsi, ikinci növ faza keçidləri, ifrat keçiriciliyin Qinzburq – Landau nəzəriyyəsi , plazma fizikasında Landau sönməsinin izahı, kvant elektrodinamikasında Landau qütbü, və iki-komponentli neytrinoların nəzəriyyəsi misal göstərilə bilər
 9. 10. Mustafayev Çingiz Fuad oğlu - Azərbaycanın milli qərəmanı və tanınmış jurnalist. Ancaq yalnız Azərbaycan miqyasında fəaliyyət göstərməklə kifayətlənmədi. Onun reportajları informasiya blokadasında olan Azərbaycan haqqında gerçəkliklərin Amerika və Avropanın aparıcı teleagentlikləri və televiziyalarına yol tapdı.
 10. 11. Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç - əvəzolunmaz violenç ifaçısı və dirijor. Musiqiçi olmaqla bərabər, ictimai xadim, insan hüquq və azadlıqlarının fəal müdafiəçisi kimi də tanınırdı .
 11. 12. Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev Azərbaycanın görkəmli opera və estrada müğənnisidir.O dünyanın ən məşhur teatrlarında səhnələrində çıxış edib.
 12. 13. Alim Qasımov Muğam sənətini Fransa , İngiltərə , Almaniya , Belçika , İspaniya , Braziliya , İran və Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkələrdə konsertlərlə çıxış edən sənətçi, bütün dünyaya Azərbaycan muğam sənətini tanıdaraq, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya yayılması üçün böyük bir rol oynayır.
 13. 14. Lütfi Zadə Bu gün dünya elminə L.Zadənin 6 mühüm nəzəriyyəsi məlumdur. Hazırda onlar elm və istehsalatda geniş şəkildə tətbiq olunur. L.Zadəyə dünya şöhrəti qazandıran, onun dünya elmində inqilab hesab olunan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir.
 14. 15. Heydər Əlirza oğlu Əliyev Ümmumilli liderimiz Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan SSR-i rəhbəri təyin olunduğu gündən Azərbaycan Xalqının Rifahı ,mədəni inkişafı uğrunda çalışmışdır.Müstəqil Azərbaycan respublikasının yaranmasında ,inkişaında və dünyavi bir dövlət olması uğrunda Heydər Əliyevin gördüyü işlər əvəz olunmazdır. Müasir Azərbaycan uşaqları və gəncləri Heydər Əliyev Cənablarının qurduğu dövlətin yetirmələridir.
 15. 16. Əliyev İlham Heydər oğlu Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin qurub, yaratdığı müasir, müstəqil Azərbaycan respublikasının prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyevin layiqli davamçısıdır.

×