Nowe Studium Wrocławia: Polityka rzeczna

W
NOWE STUDIUM
POLITYKA RZECZNA
ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
zieleń
bez granic
g
gospodarka
i usługi
m
zamieszkiwanie
p
przestrzenie
publiczne
d
dziedzictwo
w
rzeki
woda
k
kompozycja
m
mobilność
i
infrastruktura
zieleń bez
granic
z
„Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która
przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie;
tak samo teraźniejszość”.
Leonardo da Vinci
źródło: zasoby własne UMW
ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJPOLITYKA RZECZNA
PROFILE RZECZNE
WIELOFUNKCYJNA ODRA
SPORTOWO - REKREACYJNA OŁAWA
MIESZKANIOWO - WYPOCZYNKOWA ŚLĘZA
PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWA BYSTRZYCA
AGRARNO - KRAJOBRAZOWA WIDAWA Z DOBRĄ
źródło: zasoby własne UMW źródło: zasoby własne UMW
POLITYKA RZECZNA
POLITYKA W PIGUŁCE
NOWE PODEJŚCIE! – SEKTORY –
analiza funkcjonalno-przestrzenna dolin
doprowadziła do wyznaczenia sektorów
funkcjonalnych: wielofunkcyjnego-
centrum, kulturowego, aktywności
gospodarczej, mieszkaniowego , sportowo-
rekreacyjnego, przyrodniczego i agrarnego
Woda i rzeki Wrocławia stają się
zielono-niebieskim szkieletem miasta
organizującym wiele interakcji między-
ludzkich
POLITYKA RZECZNA
ŚRODOWISKO
OŻYWIENIE TRANSPORTU TOWAROWEGO NA ODRZE
OŻYWIENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA WSZYSTKICH RZEKACH
WYKORZYSTANIE RZEK JAKO ŹRÓDŁA ODNAWIALNEJ ENERGII
WYTYCZNE STUDIALNE W SEKTORACH
SEKTOR WIELOFUNKCYJNY - CENTRUM
KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW
CENTRUM MIASTA
SEKTOR KULTUROWY
OCHRONA I BUDOWA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
SEKTOR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
STYMULACJA AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ RZEK
SEKTOR MIESZKANIOWY
KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW
OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
SEKTOR SPORTOWO-REKREACYJNY
WYKORZYSTANIE RZEK DO REKREACJI,
WYPOCZYNKU I ROZWOJU TURYSTYKI
SEKTOR PRZYRODNICZY I AGRARNY
ŁAGODZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW
POWODZI I SUSZY ORAZ OCHRONA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ CIĄGŁOŚCI DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO RZEK
PODNOSZENIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ I KSZTAŁTOWANIE NOWEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO DOLIN RZECZNYCH I CIEKÓW
WSPIERANIE I WYKORZYSTANIE TRADYCJI ROLNICZYCH W DOLINACH RZEK
PODNOSZENIE POJEMNOŚCI RETENCYJNEJ
SPOSOBY UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW NARAŻONYCH
NA POWÓDŹ
POWIĄZANIE JEDNOSTEK MIESZKANIOWYCH Z DOLINAMI RZEK
KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU ZABUDOWY NADRZECZNEJ
WYKORZYSTANIE BUFORÓW MIĘDZY OSIEDLAMI A KORYTEM RZEKI DO
CELÓW WYPOCZYNKU CODZIENNEGO
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU NAJMNIEJSZYCH CIEKÓW JAKO WAŻNYCH
ELEMENTÓW W BUDOWIE RELACJI PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH
MIĘDZY OSIEDLAMI
ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI I POCZUCIA WIĘZI MIESZKAŃCÓW Z TRADYCJĄ
MIASTA NADRZECZNEGO
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU ZABUDOWY NADRZECZNEJ
EKSPOZYCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
BUDOWANIE PIERWIASTKA PRESTIŻU MIASTA
POLITYKA RZECZNA
POLITYKA RZECZNA
1 of 7

Recommended

KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf by
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfWroclaw
754 views12 slides
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159 by
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159Wroclaw
360 views19 slides
Od pola na wrocławski Stół.pdf by
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdfWroclaw
26 views116 slides
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf by
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfWroclaw
1.9K views18 slides
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf by
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfWroclaw
340 views18 slides
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf by
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
2K views18 slides

More Related Content

More from Wroclaw

Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf by
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfWroclaw
737 views18 slides
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf by
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfPrzewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfWroclaw
1.5K views116 slides
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf by
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdfWroclaw
893 views18 slides
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf by
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdfWroclaw
19.3K views12 slides
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf by
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdfWroclaw
838 views19 slides
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf by
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdfWroclaw
688 views20 slides

More from Wroclaw(20)

Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Wroclaw737 views
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf by Wroclaw
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfPrzewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Wroclaw1.5K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
Wroclaw893 views
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf by Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
Wroclaw19.3K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
Wroclaw838 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Wroclaw688 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Wroclaw900 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Wroclaw911 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
Wroclaw676 views
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf by Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdfKRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
Wroclaw36.8K views
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
Wroclaw750 views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Wroclaw839 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
Wroclaw3K views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdf by Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr-31-144-2023-c.pdf
Wroclaw857 views
wroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdf by Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 30-143-2023.pdf
Wroclaw1.2K views
KRASNALOWE WIESCI 08_23.pdf by Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 08_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 08_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 08_23.pdf
Wroclaw58.2K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 29-142-2023.pdf
Wroclaw749 views
wroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdf by Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 28-141-2023.pdf
Wroclaw1.3K views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 27-140-2023.pdf
Wroclaw794 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 26-139-2023.pdf
Wroclaw872 views

Nowe Studium Wrocławia: Polityka rzeczna

  • 2. ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda k kompozycja m mobilność i infrastruktura zieleń bez granic z
  • 3. „Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość”. Leonardo da Vinci źródło: zasoby własne UMW ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJPOLITYKA RZECZNA
  • 4. PROFILE RZECZNE WIELOFUNKCYJNA ODRA SPORTOWO - REKREACYJNA OŁAWA MIESZKANIOWO - WYPOCZYNKOWA ŚLĘZA PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWA BYSTRZYCA AGRARNO - KRAJOBRAZOWA WIDAWA Z DOBRĄ źródło: zasoby własne UMW źródło: zasoby własne UMW POLITYKA RZECZNA
  • 5. POLITYKA W PIGUŁCE NOWE PODEJŚCIE! – SEKTORY – analiza funkcjonalno-przestrzenna dolin doprowadziła do wyznaczenia sektorów funkcjonalnych: wielofunkcyjnego- centrum, kulturowego, aktywności gospodarczej, mieszkaniowego , sportowo- rekreacyjnego, przyrodniczego i agrarnego Woda i rzeki Wrocławia stają się zielono-niebieskim szkieletem miasta organizującym wiele interakcji między- ludzkich POLITYKA RZECZNA
  • 6. ŚRODOWISKO OŻYWIENIE TRANSPORTU TOWAROWEGO NA ODRZE OŻYWIENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA WSZYSTKICH RZEKACH WYKORZYSTANIE RZEK JAKO ŹRÓDŁA ODNAWIALNEJ ENERGII WYTYCZNE STUDIALNE W SEKTORACH SEKTOR WIELOFUNKCYJNY - CENTRUM KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW CENTRUM MIASTA SEKTOR KULTUROWY OCHRONA I BUDOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SEKTOR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STYMULACJA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ RZEK SEKTOR MIESZKANIOWY KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH SEKTOR SPORTOWO-REKREACYJNY WYKORZYSTANIE RZEK DO REKREACJI, WYPOCZYNKU I ROZWOJU TURYSTYKI SEKTOR PRZYRODNICZY I AGRARNY ŁAGODZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW POWODZI I SUSZY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ CIĄGŁOŚCI DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO RZEK PODNOSZENIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ I KSZTAŁTOWANIE NOWEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO DOLIN RZECZNYCH I CIEKÓW WSPIERANIE I WYKORZYSTANIE TRADYCJI ROLNICZYCH W DOLINACH RZEK PODNOSZENIE POJEMNOŚCI RETENCYJNEJ SPOSOBY UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW NARAŻONYCH NA POWÓDŹ POWIĄZANIE JEDNOSTEK MIESZKANIOWYCH Z DOLINAMI RZEK KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU ZABUDOWY NADRZECZNEJ WYKORZYSTANIE BUFORÓW MIĘDZY OSIEDLAMI A KORYTEM RZEKI DO CELÓW WYPOCZYNKU CODZIENNEGO WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU NAJMNIEJSZYCH CIEKÓW JAKO WAŻNYCH ELEMENTÓW W BUDOWIE RELACJI PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH MIĘDZY OSIEDLAMI ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI I POCZUCIA WIĘZI MIESZKAŃCÓW Z TRADYCJĄ MIASTA NADRZECZNEGO OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU ZABUDOWY NADRZECZNEJ EKSPOZYCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BUDOWANIE PIERWIASTKA PRESTIŻU MIASTA POLITYKA RZECZNA