Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hypotheken in onder 'water'-land

251 views

Published on

Banking Review doet verslag van het event 'Business Technologie in Hypotheken', dat eind november werd georgaiseerd door Sogeti. Virtual Affairs was sponsor en gaf een presentatie over online klantbediening. In het artikel van Banking Review wordt hier o.a. op ingezoomd.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hypotheken in onder 'water'-land

  1. 1. 24 www.bankingreview.nl evenement Bt in HypotHeKen 2012 HypOtHeken in ‘Onder water’-land waar het ooit ging om de meest aantrekkelijke hypotheekvorm en marktaandeel, gaat veel aandacht nu vooral uit naar risico’s in de portefeuilles. Inmiddels staan bijna een miljoen hypotheken ‘onder water’. Het aantal nieuwe hypotheken is bovendien historisch laag. met het aankomende provisieverbod, worden efficiency en kostenbeheersing bovendien nog belangrijker. Hoe komen financiële dienstverleners in hypotheekland door de crisis heen? en welke rol kan technologie daarbij spelen? juist nu bieden het veranderende advieslandschap en de online revolutie ongekende kansen voor de toekomst. tekst: Koos plegt | beeld: thomas van der geest Evenals in 2011 organiseerde ICT-dienstverlener Sogeti Motor in andere doos samen met een aantal partners ook dit jaar het evenement “De economische tegenslag die we nu zien, Business Technology in Hypotheken op de locatie van daar hebben we mee te dealen”, stelt Langeveld de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. De strijdvaardig. Een andere ontwikkeling die hij tekent is toepassing van Business Technology (BT) in hypotheken het lage consumentenvertrouwen in de financiële sector. is een belangrijke sleutel voor dienstverleners in de Transparante dienstverlening is daarom belangrijk, een financiële sector om met marktomstandigheden om te punt waar ook veel marktregulering van de overheid op gaan. Volgens Frank Langeveld, managing director Finance gericht is. Internet noemt hij eveneens als belangrijke Banken bij Sogeti Nederland en dagvoorzitter van de factor. De zelfredzame klant vraagt om een ander soort conferentie, zijn veel partijen bezig hun BT aan te passen dienstverlening dan de financiële sector van oudsher aan marktontwikkelingen. Maar eenvoudig is dit niet, gewend is. “Soms betekent dat een ‘andere doos’, waar ziet hij ook. “De business is lang traditioneel geweest en misschien nog wel dezelfde motor in draait als voorheen, dan is het niet eenvoudig ineens te anticiperen op nieuwe maar die er wel voor zorgt dat de klant voor jou kiest.” Tot ontwikkelingen.” slot noemt Langeveld in een opsomming wetgeving, de rol
  2. 2. www.bankingreview.nl winter 2012/2013 25 Ontwikkelingen in de sectorvan intermediairs, fiscaliteit, adviesfuncties, onzekerheid transacties plaatsvinden, waaruit blijkt dat de mobiliteiten veranderingen als zaken waar dienstverleners mee volledig uit de woningmarkt verdwenen is. Vertaald naarworstelen. Kunnen meebewegen met ontwikkelingen in het totaal van 3,5 miljoen Nederlandse huizen houdtde markt is daarom een belangrijke voorwaarde voor deze dit aantal transacties in dat de verhuissnelheid vanbedrijven. Nederlandse woningbezitters momenteel slechts eens per dertig jaar is. Ondertussen bedroeg de nieuwe woning-Chagrijnig verhaal productie zo’n 50 miljard euro, een bedrag dat schril Als eerste keynote spreker doet Tom van der Geest(Hypsotech Management Consultancy) een bespiegelingover de uitdagingen waarvoor de hypotheekwereld zich ‘Degene die data goed gaatgesteld ziet staan. “Een ontzettend chagrijnig verhaal volproblemen”, zegt hijzelf. Om daar direct aan toe te voegen ontsluiten, gaat de oorlogdat de toehoorders dat dan ook meteen hebben gehad, winnen’ (Robert Stoffels, Sogeti)zodat anderen na hem kunnen praten over oplossingen.Hij verwijst naar het evenement BT in hypotheken datSogeti in 2011 organiseerde, toen er al werd gesproken afsteekt bij de productie ter waarde van 123 miljard euroover een veranderend woonparadigma in een markt die in 2006. “De teneur is niet echt denderend”, merkt Vangewend was aan alsmaar stijgende huizenprijzen. Ook der Geest droogjes op. Met de dalende huizenprijzen gaatwas er toen al veel aandacht voor technische toepassingen een verdampt vermogen van ongeveer 100 miljard euroin de vorm van apps en dashboards, de omgang met gepaard. Maar, zo stelt de consultant, “voor een groot deelnieuwe klanten, de ‘doe-het-zelf ’-behoefte van klanten is dit ‘virtueel’ geld. Geld dus dat er nooit echt geweesten compliancy. Die onderwerpen hebben allerminst aan is. Het zat in de overwaarde van huizen en bestond vaakactualiteit ingeboet. alleen op papier.”Verdampt kapitaal is virtueel Sleutel bij beheer Afhankelijk van de manier van meten, daalden de Naast de dalende huizenprijzen is er tijdens hethuizenprijzen het afgelopen hypotheekjaar met 8 tot 9 evenement BT in Hypotheken aandacht voor hetprocent. Dit jaar zullen er naar schatting 115.000 woning- provisieverbod dat de dynamiek in het landschap van
  3. 3. 26 www.bankingreview.nl intermediairs verandert, voor druk op kosten van dienst- een science-fiction-film met Tom Cruise uit 2001. De film verleners, schuldreductie en wetgeving. “Een tsunami aan speelt zich af in het jaar 2050, maar deze toepassing blijkt regelgeving komt over ons heen”, zegt Van der Geest over nú al mogelijk te zijn. Volgens Vis draait alles nu om een het laatste. “Over advieskosten, adviesvormen, fiscaliteiten, ‘seamless user experience’, ‘user centered design’ en ‘24/7 funding en ga zo maar door.” Een deel van de oplossing dialogue’. Voor wie dat allemaal te futuristisch en abstract ligt volgens hem bij beter beheer van de bestaande 2,3 klinkt, geldt dat zij eens moeten kijken in een aantal miljoen Nederlandse hypotheekklanten. Daarvoor zijn kantoren van onder meer ING en Rabobank. Daar draaien klantgegevens nodig, kosteneffectieve processen en een al diverse door Headcandy ontworpen toepassingen op betere communicatie met de klant. Cyclisch beheer met basis van Microsoft-technologie, variërend van een virtuele terugkerende contactmomenten zal zijn intrede doen, adviseur, gesprekken op afstand en ‘content sharing’ door waarbij de bank de vinger meer aan de pols zal houden middel van een dashboard. Ook geeft hij een voorproefje om problemen te voorkomen. Valt er dan ook nog wat van een toepassing die nog in ontwikkeling is, namelijk positiefs te melden? Van der Geest ziet licht aan het einde een touchscreen-toepassing waarop klanten hun eigen van de tunnel. “De VS en de UK lijken het ergste van de content meteen beschikbaar krijgen door middel van hun crisis te hebben gehad, er is nog steeds geen grootschalige vingerafdruk. leegstand, het grootste deel van de afboekingen is virtueel en de rente is extreem laag.” Advieslandschap verandert Waar de eerste keynotes een solide basis leggen door Science-fiction krijgt gestalte uitdagingen in de hypotheekmarkt te schetsen en nieuwe Na alle ellende in de hypotheekmarkt is het een toepassingen te laten zien, waaiert het programma middels verademing om vooruit te kijken naar onze technologische parallelsessies uit over diverse onderwerpen. Zo laat DP toekomst. Iedereen die zich maar enigszins interesseert in Kruyswijk (Virtual Affairs) zijn licht schijnen over hoe de mogelijkheden die nieuwe IT-toepassingen met zich online advies de leemte moet opvullen, die in het advies- landschap ontstaat door het wegvallen van het provisie- systeem. Online advies maakt advies weer betaalbaar voor ‘Een tsunami aan regelgeving elke doelgroep, maar brengt daarnaast ook mogelijkheden komt over ons heen’ met zich mee om meer proactief advies te geven en zo problemen te voorkomen. Bovendien is geautomatiseerd (Tom van der Geest, Hypsotech) advies traceerbaar en consequent. Maar er moet ook nog veel gebeuren om het nog verder te verbeteren, beseft hij. “Een marktinitiatief om data van klanten, die nu nog meebrengen, kan tijdens het evenement zijn hart ophalen overal ligt, bij elkaar te brengen zou ik toejuichen. Dat gedurende de keynote van Jasper Vis. Vis is managing brengt de drempel voor klanten om advies te vragen nog partner van Headcandy, een innovatief mediabureau uit verder naar beneden.” Utrecht dat onder meer oplossingen levert aan financiële Er valt nog veel te verbeteren in financiële dienstver- spelers als Aegon, ABN Amro en Rabobank, maar ook lening, vindt ook René Frijters, directeur en oprichter van aan ruimtevaartagentschap NASA. Ontwikkelingen in de nieuwe bank en onafhankelijke Aegon-dochter Knab. de techniek gaan momenteel snel, heel snel. Vis geeft een Het verdienmodel van veel traditionele banken is gericht op voorbeeld van een virtueel interface in Minority Report, de slecht geïnformeerde consument die zonder het te weten
  4. 4. www.bankingreview.nl winter 2012/2013 27 Ontwikkelingen in de sectorteveel betaalt, zo luidt zijn betoog. Door de consument eenfinancieel dashboard te geven en zijn financiële gegevens bijelkaar te brengen, ontstaat er een dienstverlening die echtis gericht op de individuele klant. Tevens ligt er een enormekans voor adviseurs, die Knab op een transparante maniersamenbrengt op het eigen platform.Tools en legacy De gevolgen die het wegvallen van het provisie-systeem voor adviseurs met zich meebrengt, houdende gemoederen bezig. Jan van Lierop (Figlo) denkt datde klant de toekomstige route gaat bepalen voor demanier waarop hij het advies afneemt. Het matchen vanhet profiel van de klant en passend advies is daarbij desleutel, maar er valt nog veel te winnen met het stimulerenvan consumenten bij het invullen van data in onlineadviestools en kasboekjes. Banken lopen miljoenen misdoor een suboptimale toepassing van tools, vindt VanLierop. Volgens hem valt er voor een ‘gemiddelde bank’met 300 adviseurs een business case te maken die leidt tot5,5 miljoen euro extra omzet en bijna 10 miljoen euro aan afhankelijk van het risicoprofiel het gesprek aangaan ofbesparingen door beter gebruik van tools. ingrijpen. Naast nieuwe adviestools blijven legacy-vraagstukken Meer dan 100.000 klanten van ABN AMRO Hypotheken Groep staan momenteel onder water, met een restschuld van gemiddeld 40.000 euro. Een communicatie- ‘Een marktinitiatief om data trechter bepaalt met wie het bedrijf een gesprek aangaat. Volgens Karin Polman (AAHG) geeft het werken met agile- van klanten bij elkaar te technieken in IT een hoge succesrate tegen lage kosten en brengen, zou ik toejuichen’ zijn er verrassende inzichten bij de eerste groep klanten die onder water staan. Doorgaans hebben deze geen besef (DP Kruyswijk, Virtual Affairs) dat ze een probleem hebben of het probleem ligt voor hen (te) ver in de toekomst.en de rol van de backoffice banken bezighouden. Het is Techniek leidt tot gouden tijdperkessentieel dat je als dienstverlener klanten op een correcte Robert Stoffels, manager market development bijmanier blijft bedienen, ook in een run-off-portefeuille. Dat Sogeti, sluit plenair de dag af met een samenvatting enaspect komt naar voren in verhalen van onder meer Pieter een bespiegeling onder het motto ‘in, door en uit devan der Wal (Quion). Als het backoffice een obstakel is in crisis met technologie’. Crises worden niet veroorzaaktdeze dienstverlening, dan kun je besluiten daar iets aan door banken, maar door technologie, stelt hij. Wantte doen. Zeker omdat er dienstverleners in de markt zijn, aan elke economische crisis in de geschiedenis ging eendie hiervoor kant-en-klare oplossingen in hun portfolio technologische revolutie vooraf. Van de intrede van dehebben. textielindustrie tot de uitvinding van stoommachines en spoorwegen, tot de internetrevolutie van nu. Elke keerMiljoen huishoudens onder water ontstaat er een economische golfbeweging, die niets Uit datagedreven onderzoek van Experian meer of minder is dan een natuurlijk proces. Stoffels putbleek onlangs dat in Nederland bijna een miljoen inspiratie uit het werk van de ‘Schumpeter-econoom’huishoudens ‘onder water’ staan. De totale restschuld Carlotta Perez. Juist nu is er de kans voor een wereldwijdvan deze huishoudens is bijna 24 miljard euro. Uit het gouden tijdperk, maar de inzet van techniek moet welonderzoek, dat het bedrijf uitvoerde voor de Nationale op een andere manier gebeuren dan nu het geval is omHypotheekbond, kwam tevens een beeld naar voren op de laatste stap te zetten naar ‘empowerment’ van dehet gebied van risico en ‘loan to value’. Bij hypotheken hypotheekklant. Ook het eigenaarschap van data endie niet onder water staan, heeft 5 procent van de de verzameling ervan in digitale kluizen en hubs zijnhuishoudens een betalingsachterstand. Bij hypotheken belangrijke vraagstukken. Maar juist hier liggen ookwaar wel sprake is van een dreigende restschuld, is kansen. Stoffels: “Degene die data goed gaat ontsluiten,dit 8 procent. Wat doen we daarmee, vraagt Herman gaat de oorlog winnen.” «Peters (Experian) zich af. Proactief toegesneden beleid isvolgens hem juist nu belangrijk: naar de klant toegaan en

×