Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Life science unckel

477 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Life science unckel

  1. 1. Life Science en framtidsmotorPer Unckel, Landshövding Stockholms länBjörn Varnestig, VD Flemingsberg ScienceYlva Williams, VD Stockholm Science CityErik Forsberg, VD UppsalaBIO  
  2. 2. Life Science - livsvetenskaperLäran om biologi, medicinsk vetenskap, biokemi,farmakologi och bioteknik med mera
  3. 3. Life Science i Sverige•  Pacemaker, gammakniven, Seloken, Xylocain, Losec, Genotropin•  Ca 830 life science-företag i Sverige•  Fler än 40 000 anställda i svensk life science-industri•  Life science står för över 20 % av Sveriges nettoexport
  4. 4. Life Science i Sverige Stockholm-Uppsala regionen §  570 företag i regionen Umeå! §  60 % av Sveriges life science aktiviteterÖvriga Sverige! Stockholm/
 §  AstraZeneca (Södertälje) Uppsala! §  Pfizer (Strängnäs) Göteborg ! Linköping/Norrköping! §  GE Healthcare (Uppsala)       Malmö/Lund ! Källa: VINNOVA  
  5. 5. Life Science i regionStockholm-Uppsala•  Central och ekonomisk hub•  Största marknaden i Skandinavien•  En tillväxtregion•  Innovativ – där innovation är drivkraften•  Kunskapskluster –  Life Science –  ICT- Kista Science City –  Cleantech
  6. 6. •  5 universitet•  2 universitetssjukhus•  Över 570 life science-företag•  60 % av Sveriges life science-kapacitet med totalt 23 000 anställda•  15 Nobelpris till forskare från Stockholm-Uppsalaregionen
  7. 7. Unika kompetenscentra Science  for  Life  Laboratory     • Akademi   e:  na;onellt  resurscenter  för  storskalig  forskning   • Hälso-­‐  och  sjukvård   inom  molekylär  biovetenskap  och  medicin   • Industri   Stockholm  Brain  Ins6tute   • Akademi  e:  samarbete  med  syBe  a:  öka  kunskapen  om  den   • Hälso-­‐  och  sjukvård   mänskliga  hjärnan   • Industri   Human  protein  resource   • Akademi   e:  storskaligt  projekt  med  syBe  a:  kartlägga   • Industri   människans  proteiner   COMBINE   • Akademi   e:  tvärvetenskapligt  projekt  med  syBe  a:  öka   • Hälso-­‐  och  sjukvård  förståelsen  för  kroniska  inflammatoriska  sjukdomar   • Industri  

×