SlideShare a Scribd company logo

Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL

Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL

1 of 15
Download to read offline
Program 4D är ett samarbete
mellan
Fyra diagnoser
• Artriter
• Bröstcancer
• Diabetes typ 2
• Hjärtsvikt
Ett unikt samverkans-
projekt (2012-2017)
mellan Stockholms
läns landsting och
Karolinska Institutet
Informatik -
möjliggör att
information kan
länkas samman
I linje med SLL:s
Framtidsplan med
principerna för
nätverkssjukvård samt
KI:s strategi 2018
Program 4D i korthet
Program 4D är ett samarbete
mellan
4D Programorganisation
Ledningsgruppen
KI/SLL
Informatik
S. Koch, L. Furmark
P. Georgii-Hemming
Styrgrupp
Anders Ekbom, KI, Johan Bratt, SLL
Roger Henriksson, SLL, Sabine Koch, KI
Adj. T. Movin, SLL, Lena Furmark, SLL
Artriter
S. Ernestam
L. Klareskog
Bröstcancer
K. Bergfeldt
P. Hall
Referens-
grupp
Diabetes
I. Dahlman
CG Östenson
Hjärtsvikt
H. Persson
C. Linde
Programledning
Christina Holmström, SLL
Ebba Carbonnier, KI
Kommunikation
Forskning och näringsliv
J. Bratt, A. Ekbom,
J. Andersson, S. Koch, R. Henriksson
Samordnare: L. Lewin och SÅ. Lööv
Program 4D är ett samarbete
mellan
Utveckling av patientens väg genom vård och forskning
3
Syfte
Skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som
gör det möjligt att omsätta ny kunskap till
individanpassad prevention, tidig diagnostik och
behandling.
Mål
Skapa generaliserbara modeller - beslutsstöd för
patienten, vården och forskningen - som passar flera
diagnoser
Program 4D är ett samarbete
mellan
Symtom Provtagning Diagnos Terapi Uppföljning Evaluering
Samtycke Biobank Klinisk prövning Biobank Kvalitetsregister
Kunskapsbank
Vårdens
beslutsstöd
Patientens
beslutsstöd
Forskningens
stöd
Kunskap för implementering
Hälso- och sjukvård
Forskning - utveckling
Kunskap för implementering
Systematisk datainsamling och analys möjliggör kunskapsbyggande
Program 4D målbild
Program 4D är ett samarbete
mellan
Check-
tjänst
PEP
Bildbankning
(EKO/EKG)
Min digitala
vårdplan
Strukturerade
journaldata
Standardiserad
patientprocess
Biobanking
Mitt
e-samtycke
Näringslivs-
samverkan
Forsknings-
koordinatorer
Lärande-
centrum
Data –
en ingång
6 7 8
1 2 3 4 5
9 11 1210
Kunskapsbank
Vårdens
beslutsstöd
Patientens
beslutsstöd
Forskningens
stöd
Program 4D är ett
samarbete mellan
Program 4D generaliserbara lösningar
Program 4D är ett samarbete
mellan
SLL gemensamt
ekoprotokoll
Behandlingsprogram www.viss.nu
Tidig diagnostik
Upptäck hjärtsvikt
GENAST
Rätt behandling
tidigt
Ökad kunskap
Bättre egenvård
- bra livskvalitet
- tid utanför sjukhus
Hjärtsviktspatienten får bättre vård genom ökad kunskap i hela vårdkedjan
Hjärtsviktstest.nu
NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV
ACE-hämmare (Angiotensinreceptorantagonistvid intolerans)
Diuretika efter behov
Tillägg av betablockerare(vid hjärtinfarktfrån NYHA I)
Remiss för avancerad behandling,hjärtpump,
transplantation
Titrering mot måldoser och utvärdering i varje steg
3-6 månader
Tillägg av aldosteronantagonist
Remiss för bedömning omdefibrillator (ICD)vid EF ≤ 35% och/eller sviktpacemaker
(CRT) vid EF ≤ 35% och vänstergrenblock
1
2
Palliativ vård, ASIH
Behandlingstrappa vid svikt och reducerad EF (HFrEF)
Remiss för bedömning vid EF ≤35% omfall för ARNI, sinusnodhämmareomsinusrytm
och/eller iv järn omjärnbrist4
3
NT-
proB
NP
> 125
ng/l
Ekokar-
diografi
Diagno
s
Andfåddhet
Bensvullnad
Trötthet
EKG
Vårdprogram www.viss.nu
Strukturerad Hjärtkärljournal
NAVET – evidensgrad 1A
- 5 specialistcentra för
hjärtsviktsmottagning
- hjärtsviktsläkare &
hjärtsviktsjuksköterskor
GENAST
Genomför
EKG
Natriuretisk peptid vid
Andfåddhet,
Svullnad och/eller
Trötthet.
Program 4D är ett samarbete
mellan
Resultat 4D Hjärtsvikt augusti 2019
7
Bättre tillgång till evidensbaserade läkemedel och en
minskning av sjukhusinläggningar och dödsfall, är två
resultat som lyfts fram i en presentation på ESC-
kongressen
En ökning av andelen
patienter som får
rekommenderade
läkemedelsbehandlingar vid
hjärtsvikt
Totalt 16 procent färre
sjukhusinläggningar/in
v 2017 jmf 2012
Minskad risk med 2% per
år att dö eller
återinsjukna året efter
sjukhusvistelsen
Program 4D är ett samarbete
mellan
Patient och vårdgivare
sätter tillsammans
patientens personliga
mål
1
Forskningsstudie om ett e-hälsoverktyg - MittDiaCert
Patient och
vårdgivare kan se
antal steg som
patienten har tagit
2 Patient och vård-
givare kan se
patientens provsvar
3 Feedback och
uppmuntran
4 Patienten får på-
minnelser när det är
dags att fylla i ett fråge-
formulär om hälsa och
livsstil
5
Program 4D är ett samarbete
mellan
Forskningsstudien
9
• Randomiserad studie
• 3 mån med/utan
• VC ville gärna delta
• Rekryterade en svår målgrupp
• 166 deltagare
• 65% män
• Ålder: 60,2 år
• BMI: 30,4 kg/m2
• Midjemått: 108 cm Upplevd fysisk hälsa
Program 4D är ett samarbete
mellan
Patientens egen provhantering
• Patienten beställer och planerar själv sina
provtagningar utan att behöva kontakta sin
läkare varje gång
• Utvecklades inom 4D Artriter för patienter
med reumatism men som en generisk
lösning
• Kan beställa provtagningskit för att ta prov
hemma
• Patienten får tillgång till provsvaren
samtidigt som vårdgivaren
10
Program 4D är ett samarbete
mellan
Spridning av Egen provhantering
• Nu en tjänst som erbjuds alla regioner via Inera
• 15 regioner använder tjänsten för hemtester
klamydia/gonorré
• 2000-3000 hemtester / vecka (100 000 tom okt
2019)
• Stockholm använder för flera diagnoser,
Värmland och Skåne m.fl på gång
11
i Region Stockholm
Program 4D är ett samarbete
mellan
Lärdomar från extern utvärdering
• ”För samtliga diagnoser gäller att man har gjort
insatser fokuserade på tidiga skeden i patient-
processerna – häri ligger en stor potential för
framtida forskning och framtida förändringar i
processerna med stora potentiella effekter för hälsa
i samhället.”
• ”Ansatsen att ge gemensamt stöd för forskning och
utveckling av patientprocesser har varit synnerligen
lyckosam.”
12
Program 4D är ett samarbete
mellan
4D har bidragit till att överbrygga gapet
Forskning Utveckling Innovation Implementation Praktik
4D:s syfte
• Bättre förutsättningar för vård och forskning att snabbt
kunna implementera ny kunskap
Program 4D är ett samarbete
mellan
Tillsammans kan vi göra skillnad
Program 4D är ett samarbete
mellan
Vill du veta mer?
Information
Vardgivarguiden.se/4D eller ki.se/4D

Recommended

Health2.0 goeswest 2012
Health2.0 goeswest 2012Health2.0 goeswest 2012
Health2.0 goeswest 2012H2Sthlm
 
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1
RCC Regional Cancerplan 2015 1409 Del 1Philippa Göranson
 
IBM Hälso- och sjukvård - Hemmet – en del av morgondagens sjukhus
IBM Hälso- och sjukvård - Hemmet – en del av morgondagens sjukhusIBM Hälso- och sjukvård - Hemmet – en del av morgondagens sjukhus
IBM Hälso- och sjukvård - Hemmet – en del av morgondagens sjukhusIBM Sverige
 
Vägning och VRI
Vägning och VRIVägning och VRI
Vägning och VRISICAHT
 
E-hälsonätverket handlingsplan. Detta händer i Östergötland
E-hälsonätverket handlingsplan. Detta händer i ÖstergötlandE-hälsonätverket handlingsplan. Detta händer i Östergötland
E-hälsonätverket handlingsplan. Detta händer i ÖstergötlandMona Jonsson
 
Förebyggande av fallolyckor hos äldre Utbildningsmaterialet är baserat på IKI...
Förebyggande av fallolyckor hos äldre Utbildningsmaterialet är baserat på IKI...Förebyggande av fallolyckor hos äldre Utbildningsmaterialet är baserat på IKI...
Förebyggande av fallolyckor hos äldre Utbildningsmaterialet är baserat på IKI...THL
 
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys2012-5-Patientcentrering-Vårdanalys
2012-5-Patientcentrering-VårdanalysPhilippa Göranson
 

More Related Content

Similar to Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL

1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine RingdahlJosephine Ringdahl
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardMer Organdonation
 
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vårdenVÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vårdenCenterpartiet i Region Skåne
 
Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009Cancerfonden
 

Similar to Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL (20)

1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
1. SvD Mannens Halsa - Josephine Ringdahl
 
Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014
Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014
Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014
 
Information från Läkemedelsverket nr 6 2013
Information från Läkemedelsverket nr 6 2013Information från Läkemedelsverket nr 6 2013
Information från Läkemedelsverket nr 6 2013
 
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
Information från Läkemedelsverket nr 1, 2011
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
 
Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014
Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014
Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014
 
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vårdenVÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
VÅRD FÖR EN NY TID – Hur IT och nya arbetssätt kan ge ökat patientfokus i vården
 
Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009Årsberattelsen 2009
Årsberattelsen 2009
 
Fakta om .sof.[1]
Fakta om .sof.[1]Fakta om .sof.[1]
Fakta om .sof.[1]
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden (20)

Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
 
Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Biblioteksplaner
 
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIKKommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK
 
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
 
Läsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildningLäsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildning
 
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERAS
 
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPEN
 
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
 
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
 

Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL

 • 1. Program 4D är ett samarbete mellan Fyra diagnoser • Artriter • Bröstcancer • Diabetes typ 2 • Hjärtsvikt Ett unikt samverkans- projekt (2012-2017) mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Informatik - möjliggör att information kan länkas samman I linje med SLL:s Framtidsplan med principerna för nätverkssjukvård samt KI:s strategi 2018 Program 4D i korthet
 • 2. Program 4D är ett samarbete mellan 4D Programorganisation Ledningsgruppen KI/SLL Informatik S. Koch, L. Furmark P. Georgii-Hemming Styrgrupp Anders Ekbom, KI, Johan Bratt, SLL Roger Henriksson, SLL, Sabine Koch, KI Adj. T. Movin, SLL, Lena Furmark, SLL Artriter S. Ernestam L. Klareskog Bröstcancer K. Bergfeldt P. Hall Referens- grupp Diabetes I. Dahlman CG Östenson Hjärtsvikt H. Persson C. Linde Programledning Christina Holmström, SLL Ebba Carbonnier, KI Kommunikation Forskning och näringsliv J. Bratt, A. Ekbom, J. Andersson, S. Koch, R. Henriksson Samordnare: L. Lewin och SÅ. Lööv
 • 3. Program 4D är ett samarbete mellan Utveckling av patientens väg genom vård och forskning 3 Syfte Skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. Mål Skapa generaliserbara modeller - beslutsstöd för patienten, vården och forskningen - som passar flera diagnoser
 • 4. Program 4D är ett samarbete mellan Symtom Provtagning Diagnos Terapi Uppföljning Evaluering Samtycke Biobank Klinisk prövning Biobank Kvalitetsregister Kunskapsbank Vårdens beslutsstöd Patientens beslutsstöd Forskningens stöd Kunskap för implementering Hälso- och sjukvård Forskning - utveckling Kunskap för implementering Systematisk datainsamling och analys möjliggör kunskapsbyggande Program 4D målbild
 • 5. Program 4D är ett samarbete mellan Check- tjänst PEP Bildbankning (EKO/EKG) Min digitala vårdplan Strukturerade journaldata Standardiserad patientprocess Biobanking Mitt e-samtycke Näringslivs- samverkan Forsknings- koordinatorer Lärande- centrum Data – en ingång 6 7 8 1 2 3 4 5 9 11 1210 Kunskapsbank Vårdens beslutsstöd Patientens beslutsstöd Forskningens stöd Program 4D är ett samarbete mellan Program 4D generaliserbara lösningar
 • 6. Program 4D är ett samarbete mellan SLL gemensamt ekoprotokoll Behandlingsprogram www.viss.nu Tidig diagnostik Upptäck hjärtsvikt GENAST Rätt behandling tidigt Ökad kunskap Bättre egenvård - bra livskvalitet - tid utanför sjukhus Hjärtsviktspatienten får bättre vård genom ökad kunskap i hela vårdkedjan Hjärtsviktstest.nu NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV ACE-hämmare (Angiotensinreceptorantagonistvid intolerans) Diuretika efter behov Tillägg av betablockerare(vid hjärtinfarktfrån NYHA I) Remiss för avancerad behandling,hjärtpump, transplantation Titrering mot måldoser och utvärdering i varje steg 3-6 månader Tillägg av aldosteronantagonist Remiss för bedömning omdefibrillator (ICD)vid EF ≤ 35% och/eller sviktpacemaker (CRT) vid EF ≤ 35% och vänstergrenblock 1 2 Palliativ vård, ASIH Behandlingstrappa vid svikt och reducerad EF (HFrEF) Remiss för bedömning vid EF ≤35% omfall för ARNI, sinusnodhämmareomsinusrytm och/eller iv järn omjärnbrist4 3 NT- proB NP > 125 ng/l Ekokar- diografi Diagno s Andfåddhet Bensvullnad Trötthet EKG Vårdprogram www.viss.nu Strukturerad Hjärtkärljournal NAVET – evidensgrad 1A - 5 specialistcentra för hjärtsviktsmottagning - hjärtsviktsläkare & hjärtsviktsjuksköterskor GENAST Genomför EKG Natriuretisk peptid vid Andfåddhet, Svullnad och/eller Trötthet.
 • 7. Program 4D är ett samarbete mellan Resultat 4D Hjärtsvikt augusti 2019 7 Bättre tillgång till evidensbaserade läkemedel och en minskning av sjukhusinläggningar och dödsfall, är två resultat som lyfts fram i en presentation på ESC- kongressen En ökning av andelen patienter som får rekommenderade läkemedelsbehandlingar vid hjärtsvikt Totalt 16 procent färre sjukhusinläggningar/in v 2017 jmf 2012 Minskad risk med 2% per år att dö eller återinsjukna året efter sjukhusvistelsen
 • 8. Program 4D är ett samarbete mellan Patient och vårdgivare sätter tillsammans patientens personliga mål 1 Forskningsstudie om ett e-hälsoverktyg - MittDiaCert Patient och vårdgivare kan se antal steg som patienten har tagit 2 Patient och vård- givare kan se patientens provsvar 3 Feedback och uppmuntran 4 Patienten får på- minnelser när det är dags att fylla i ett fråge- formulär om hälsa och livsstil 5
 • 9. Program 4D är ett samarbete mellan Forskningsstudien 9 • Randomiserad studie • 3 mån med/utan • VC ville gärna delta • Rekryterade en svår målgrupp • 166 deltagare • 65% män • Ålder: 60,2 år • BMI: 30,4 kg/m2 • Midjemått: 108 cm Upplevd fysisk hälsa
 • 10. Program 4D är ett samarbete mellan Patientens egen provhantering • Patienten beställer och planerar själv sina provtagningar utan att behöva kontakta sin läkare varje gång • Utvecklades inom 4D Artriter för patienter med reumatism men som en generisk lösning • Kan beställa provtagningskit för att ta prov hemma • Patienten får tillgång till provsvaren samtidigt som vårdgivaren 10
 • 11. Program 4D är ett samarbete mellan Spridning av Egen provhantering • Nu en tjänst som erbjuds alla regioner via Inera • 15 regioner använder tjänsten för hemtester klamydia/gonorré • 2000-3000 hemtester / vecka (100 000 tom okt 2019) • Stockholm använder för flera diagnoser, Värmland och Skåne m.fl på gång 11 i Region Stockholm
 • 12. Program 4D är ett samarbete mellan Lärdomar från extern utvärdering • ”För samtliga diagnoser gäller att man har gjort insatser fokuserade på tidiga skeden i patient- processerna – häri ligger en stor potential för framtida forskning och framtida förändringar i processerna med stora potentiella effekter för hälsa i samhället.” • ”Ansatsen att ge gemensamt stöd för forskning och utveckling av patientprocesser har varit synnerligen lyckosam.” 12
 • 13. Program 4D är ett samarbete mellan 4D har bidragit till att överbrygga gapet Forskning Utveckling Innovation Implementation Praktik 4D:s syfte • Bättre förutsättningar för vård och forskning att snabbt kunna implementera ny kunskap
 • 14. Program 4D är ett samarbete mellan Tillsammans kan vi göra skillnad
 • 15. Program 4D är ett samarbete mellan Vill du veta mer? Information Vardgivarguiden.se/4D eller ki.se/4D