Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slaget Om Stalingrad

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Slaget Om Stalingrad

  1. 1. Slaget om Stalingrad Svenn-Tore Sætrom
  2. 2. Litt om slaget <ul><li>Utkjempet fra 21. august 1942 til 2. februar 1943 </li></ul><ul><li>Var et avgjørende vendepunkt under den 2. verdenskrig </li></ul><ul><li>Blir ansett som en av historiens blodigste slag </li></ul><ul><li>Preget av hensynsløs brutalitet fra begge sider, samt likegyldighet overfor militære og sivile tap. </li></ul><ul><li>Totale tap (døde, sårede og fanger) anslått til 1,5 – 2 millioner </li></ul>
  3. 3. Bakgrunn <ul><li>22. juni 1941 invaderer Tyskland Sovjetunionen. </li></ul><ul><li>Styrkene klarer raskt å rykke langt inn i landet. </li></ul><ul><li>Men med lange forbindelseslinjer, utslitte tyske styrker og dårlig utstyr for vinterkrig tapte tyskerne slaget om Moskva. </li></ul><ul><li>Våren 1942 stabiliserte tyskerne fronten og startet å se etter et nytt sted å slå til. Dette ble til slutt Stalingrad. </li></ul>
  4. 4. Kampene i byen <ul><li>Under kampene nektet Stalin innbyggerne å forlate byen fordi deres tilstedeværelse ville oppmuntre forsvarerne til å gjøre hardere motstand. </li></ul><ul><li>Etter massive bombeangrep var rundt 80% av beboelseshusene i ruiner. </li></ul><ul><li>” Ikke et skritt tilbake” var slagordet til sovjet og alle trekke seg tilbake og forlate sine stillinger ble skutt. </li></ul><ul><li>Rundt 13 500 sovjetiske soldater ble skutt grunnet feighet. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Skarpskyttere ble en suksess for sovjet og gav tyskerne store tap. </li></ul><ul><li>Vasilij Zajtsev er den mest kjente og drepte 242 under slaget. </li></ul><ul><li>Slaget om Stalingrad ble en prestisjesak for både Hitler og Stalin. </li></ul><ul><li>Tyskerne klarte å overta 90% av Stalingrad. </li></ul>
  6. 6. Sovjet seirer <ul><li>Tyskerne tapte de to flyplassene ved Pitomnik og Gumrak. Stopp på forsyninger og evakuering av syke og skadde. </li></ul><ul><li>Slaget varte i 199 dager. </li></ul><ul><li>Rundt 1,7 – 2 millioner ofre i slaget over 40 000 av dem sivile. </li></ul><ul><li>Fikk tittelen ”Helteby” i 1945 og i 1960 ble en diger statue av <Mor Russland> satt opp på Mamajev Kurgan-høyden </li></ul>

×