Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LÀM SAO ĐỂ TÓM ĐƯỢC Ý TƯỞNG
Dọn đường cho Ý TƯỞNG
Định nghĩa
Hãy là một đứa trẻ
Tin tưởng vào bản thân
Quy trình sáng tạo Ý TƯỞNG
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp

805 views

Published on

Bài tốt nghiệp khóa học Thiết kế thuyết trình trên Powerpoint 2013 của SLIDE FACTORY.

Published in: Design
  • Login to see the comments

[SLIDE FACTORY] [S13] Phạm Hoàng Tùng - Bài tốt nghiệp

  1. 1. LÀM SAO ĐỂ TÓM ĐƯỢC Ý TƯỞNG
  2. 2. Dọn đường cho Ý TƯỞNG
  3. 3. Định nghĩa
  4. 4. Hãy là một đứa trẻ
  5. 5. Tin tưởng vào bản thân
  6. 6. Quy trình sáng tạo Ý TƯỞNG

×